Patenty so značkou «skiel»

Stieracie zariadenie skiel motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 286807

Dátum: 06.05.2009

Autor: De Block Peter

MPK: B60S 1/32

Značky: vozidiel, skiel, motorových, stieracie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je navrhnuté stieracie zariadenie skiel motorových vozidiel, ktoré je vybavené ramenom (12) stierača vedeným na vozidle, poháňaným a pohyblivým medzi vratnými polohami, na ktorého voľnom konci je usporiadaný kĺbový čap (56) držaný jedným koncom na tomto ramene, ktorého os (55) kĺbu prechádza priečne na pozdĺžnu os ramena stierača v podstate v smere pohybu ramena. Na kĺbovom čape (56) je uložený list (14) stierača výkyvný okolo osi (55) kĺbu,...

Systém upevnenia čelného skla a bočných skiel na stĺpiky motorového vozidla a príslušný montážny postup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10658

Dátum: 03.03.2009

Autori: Jaouen Jean-sébastien, Burban Eric

MPK: B60J 1/02, B60R 13/04

Značky: príslušný, systém, skiel, bočných, postup, čelného, montážny, upevnenia, stĺpiky, vozidla, motorového

Text:

...operáciu môže realizovať výrobca čelného skla, čo umožňuje zjednodušenie montáže tohto čelného skla na vozidlo.0020 Takisto prednostné táto spomenuté prvá časť ozdobného krytu obsahuje rebro vystupujúce smerom dovnútra a opierajúce sa o priľahlú bočnústranu bočného okraja čelného skla.0021 Toto usporiadanie umožňuje presne stanoviť polohu ozdobného krytu na okraji čelného skla.0022 Podľa prednostnej verzie tohto vynálezu časť ozdobného...

Spôsob spracovania povrchu skiel kovovým hliníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6642

Dátum: 27.04.2005

Autor: Hessenkemper Heiko

MPK: C03C 17/06, C03C 21/00

Značky: spôsob, kovovým, spracovania, hliníkom, skiel, povrchu

Text:

...oxid hlínitý (Al 2 O 3), oxid olovnatý (PbO), oxid horečnatý (MgO), oxid bámatý (BaO) a oxid draselný (K 20). Pojem sklo zahrnuje tiež glazúry, ktoré sa používajú napríklad ako povlak na porceláne alebo iných keramických materiáloch.0010 Pod pojmom sklo sa V zmysle vynálezu rozumejú po druhé oxidové tavné produktybez kremičitanov na báze tvorcu skla, ako je oxid difosforečný alebo oxid bóritý. K tomu patriavyznačujú vysokou priepustnosťou...

Prestaviteľne uložená ostrekovacia tryska na umývaciu kvapalinu skiel motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6714

Dátum: 26.02.2005

Autori: Zielke Peter, Utz Daniel, Sporer Jürgen, Beyer Matthias, Stickel Horst

MPK: B60S 1/46

Značky: tryska, uložena, motorového, vozidla, přestavitelné, ostrekovacia, skiel, kvapalinu, umývaciu

Text:

...prvok voblasti otvorov vedúcich kostrekovacej tryske so smerom pohľadu od čelného skla.0015 Pred čelným sklom 1 sa vjeho dolnej časti nachádza smerom hore kčelnému sklu 1 otvorený a vpredu vnútri dutým krycím prvkom 2 vymedzený kanál 3. V homej vnútornej oblasti krycieho prvku 2 je uložená ostrekovacia tryska 4 pre kvapalinu na čistenie skla, výkyvná v osi Y vozidla. Krycl prvok 2 slúži ako úložný prvok pre ostrekovaciu trysku 4.0016 Do...

Deformovateľná hnacia páka mechanizmu stierača skiel obsahujúca pozdĺžny otvor v tvare štvoruholníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5048

Dátum: 07.09.2004

Autori: Meurville Florent, Pain Joël, Boissac Jean-paul

MPK: B60S 1/06

Značky: mechanizmu, deformovateľná, tvare, páka, pozdĺžny, stierača, hnacia, skiel, štvoruholníka, otvor, obsahujúca

Text:

...diagonálu v jej strede.Podľa ďalších charakteristík vynálezu- pozdĺžny otvor má tvar kosoštvorca, ktorého väčšia diagonála je zhodná s hlavnou osou uvedeného úseku- plocha prierezu každej vetvy je všeobecne konštantná V celej dĺžke vetvy- plocha prierezu každej vetvy V úrovni aspoň jedného uhla pozdĺžneho otvoru je menšia ako priečny vertikálny prierez vetvy medzi uvedenými uhlami pozdĺžneho otvoru- prvý koniec je vyhotovený vo všeobecne...

Spôsob výroby ramienka stierača, najmä pre zariadenie na čistenie skiel vo vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4947

Dátum: 03.08.2004

Autor: Lösch Manfred

MPK: B60S 1/32

Značky: skiel, čistenie, zariadenie, najmä, ramienka, vozidlách, výroby, stierača, spôsob

Text:

...materiál coil - coating hrúbky 1,2 až 2Vo výhodnom spôsobe uskutočnenia vynálezu sa kĺbová časť ramienka stierača ohne do tvaru kanálika tvaru U. V tomto tvare je zvlášť vhodný na výrobu modemého ramienka stieračaĎalšie výhody a význaky vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu a priložených výkresov.- obrázok 1 schematický perspektívny pohľad na ramíenko stierača- obrázok 2 rez pozdĺž čiary II - II z obrázku 1 a- obrázok 3 Vývojový...

Spôsob uvoľňovania pripevnených skiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 283769

Dátum: 08.12.2003

Autori: Davies Christopher, Clement Robert Marc, Ledger Neville Richard

MPK: B60J 1/00

Značky: skiel, pripevnených, uvolňovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Upevnené sklá, ako sú čelné sklá (1) vozidiel upevnené k nosnému rámu (5) homogénnym upevňovacím materiálom (6), sú uvoľnené tak, že najprv sú do blízkosti skla umiestnené prostriedky (9) na dodávanie energie, a následne je energia z týchto prostriedkov (9) prenesená cez sklo. Pôsobením tejto energie dôjde k uvoľneniu skla (1) z rámu (5) buď degradáciou homogénneho upevňovacieho materiálu, a/alebo rozpraskaním, alebo degradáciou vlastného skla....

Súbor na značenie skiel automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3561

Dátum: 05.08.2003

Autor: Bábi Ján

MPK: C03C 15/00

Značky: súbor, skiel, automobilů, značenie

Text:

...skiel automobilu sa vyrobí tým spôsobom, že niektorý z uvedených identifikačných znakov motorového vozidla, uvedený vo veľkom technickom preukaze, sa vyrazí do podkladu - plastovej karty alebo fólie. Tento prostriedok na vytváranie značenia skla sa priloži na želané miesto na skle automobilu a prostredníctvom štetca sa nanáša chemická látka na leptanie. Po uplynutí technologickej prestávky,stanovenej v závislosti od zloženia aplikovanej...

Zariadenie na odstraňovanie hrubých nečistôt z čelných skiel motorových vozidiel, najmä zvyškov lietavého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2001

Dátum: 02.12.1998

Autor: Zifčák František

MPK: B60S 1/02

Značky: vozidiel, zariadenie, hrubých, čelných, nečistot, skiel, najmä, hmyzu, motorových, zvyškov, odstraňovanie, lietavého

Text:

...ohybných držiakov sú skosene a medzera medzi nimi sa smerom k čistiacim kefám rozširuje, prip. sa ku sebe otočené čelálným význakom je, že ohybný držiak pozostáva zpriebežnej časti a skosenýchsegmentov vybavených čistiacimi kefami.Z hľadiska životnosti a účinnosti je výhodné, že v ohybnom držiaku sú po jehostranách vytvorené protiľahlé drážky, v ktorých sú umiestnené perové lišty.Ľahkú montáž demontáž, dobrú funkciu a dostatočnú tuhosť...

Prevodové ústrojenstvo zariadenia na čistenie čelných skiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281497

Dátum: 08.05.1996

Autori: Scholl Wolfgang, Mayer Günter

MPK: B60S 1/20, B60S 1/16

Značky: ústrojenstvo, čelných, čistenie, skiel, zariadenia, převodové

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodové ústrojenstvo (22) sa skladá z ramienka stierača, šmýkadla vykonávajúceho vratné pohyby a z prevodu spoluzaberajúceho s hnacím zariadením (16). Prevodové ústrojenstvo mení rotačný pohyb na kmitavé pohyby a je spojené s hnaným hriadeľom (20) vykonávajúcim kmitavé pohyby. Diel (24) prevodového ústrojenstva (22) poháňa šmýkadlo prostredníctvom ťažného a/alebo tlačného ústrojenstva (26) a ozubených kolies (40, 42, 34) a má tvar dutého...

Teplokvapalinový ostrekovač skiel motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 681

Dátum: 07.12.1994

Autori: Szeöke Tibor, Nedeliak Miloš

MPK: F24H 1/00, B60J 1/20

Značky: teplokvapalinový, motorových, ostrekovač, skiel, vozidiel

Text:

...ostrekovacej kvapaliny a v sústave chladiacej kvapaliny. Obrázokc. 2 znázorňuje konštrukciu ohrievače ostrekovacej kvapaliny.Príklad uskutočnenia technického riešeniaJedným z príkladov uskutočnenia technického riešenia teplokvapalinověho ostrekovača je ostrekovač pozostávajúci zo zásobníka ostrekovacej kvapaliny l, čerpadielka 3 a dvoch trysiek g,navzájom prepojených rozvodovým potrubím 5.V hadici chladiacej motorovej kvapaliny É,...

Prostriedok na vytvorenie reflexnej striebornej vrstvy na povrchu skiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255381

Dátum: 15.03.1988

Autori: Voska Miroslav, Melišová Marta

MPK: C03C 17/06, C03C 17/00

Značky: reflexnej, vrstvy, skiel, povrchu, striebornej, prostriedok, vytvorenie

Text:

...roztoku a redukčného roztoku je 1 1.Použitím prostriedku na vytvorenie rellexnej striebornej vrstvy podľa vynálezu sa zníži koncentrácia dusičnanu strieborného v striebriacom roztoku, pričom sa dosiahne reflexná vrstva striebra vyredukovaná V medzisteni termoskových vložiek rovnakej kvality. znížením koncentrácie dusičnanu strieborného sa znížia náklady na výrobusklenených vložiek do izolačných fliaš, termosiek.Prostriedok na vytvorenie...

Spôsob rozkladu silikátových skiel pre chemickú analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238340

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hamlík Ladislav

MPK: G01N 33/38

Značky: skiel, spôsob, rozkladu, analýzu, silikátových, chemickú

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposobu rozkladu silíkátových skiel pre chemickú analýzu fluoridom amónnym na fluorkompexy rozpustné vo vode alebo v zriedenej anorganickej kyseline. Pri rozklade sa vzorka silikátového skla nechá reagovať s 5 až 10 násobným množstvom fluoridu amónného vo vzduchotesnom uzavretom priestore pre zahrievanie po dobu 0,5 až 4 hodiny, načo sa postupne ochladzuje.

Spôsob lepenia kovov, skiel, keramiky a plastov navzájom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234829

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novotný Ivan, Tvarožek Vladimír Csc, Kovačič Ľudovít, Harman Rudolf

MPK: C09J 5/02, C09J 5/00

Značky: kovov, skiel, keramiky, spôsob, plastov, navzájom, lepenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru lepenia materiálov. Rieši spôsob lepenia kovov, skiel, keramiky a plastov navzájom lepidlami zo skupiny epoxidových a kyanoakrylátových lepidiel. Postupuje sa tak, že povrchy materiálov pre lepenie sa odmastia jeden alebo viackrát organickými rozpúšťadlami. Potom sa povrchy lepených materiálov leptajú použitím iónového, atómového alebo molekulárneho bombardovania tak, že povrchy lepených materiálov pre lepenie sa...