Patenty so značkou «síry»

Spôsob prípravy prevažne kopolymérnej až multikomponentnej kopolymérnej síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 287610

Dátum: 17.03.2011

Autori: Vavro Ján, Štubňa Michal, Macho Vendelín, Michálek Jaroslav, Jureček Ľudovít, Olšovský Milan

MPK: C01B 17/00

Značky: síry, přípravy, spôsob, převážně, multikomponentnej, kopolymérnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kopolymérnej až multikomponentnej kopolymérnej síry na použitie ako vulkanizačné činidlo nenasýtených kaučukov alebo ich zmesí s nasýtenými kaučukmi, reakciou elementárnej alebo polymérnej síry s najmenej jednou nenasýtenou organickou zlúčeninou, pri teplote 120 až 185 stupňov Celzia a tlaku 0,05 až 2 MPa počas 1až 5 hodín v prítomnosti 0,02 až 5 % hmotnostných najmenej jedného aktivátora vybraného spomedzi prvkov II. skupiny...

Spôsob spracovania odpadových plynov obsahujúcich oxidy síry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14313

Dátum: 14.05.2010

Autori: Morun Bernd, Schmidt Paul-udo

MPK: B01D 53/78, B01D 53/50, B01D 53/75...

Značky: spracovania, obsahujúcich, oxidy, odpadových, spôsob, síry, plynov

Text:

...zo spracovávaných odpadových plynov s hydrogenuhličitanom sodným za oxidačných podmienok a/alebo v prítomnosti kyslíka na vytvorenie slranu sodného, pričom práškový hydrogenuhličitan sodný za vstrekuje a/alebo rozprašuje v jemnom rozdelení pri teplotách v rozsahu od 100 do 300 °C do prúdu odpadových plynov obsahujúcich oxidy síry potom(b) reakcia slranu sodného získaného v kroku (a) spôsobu s chloridom vápenatým na vytvorenie...

Granulované hnojivo s obsahom vodorozpustných foriem dusíka, horčíka a síry s amónnymi a horečnatými katiónmi, síranovými a dusičnanovými aniónmi a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287233

Dátum: 15.03.2010

Autori: Polák Anton, Lencsés Ladislav, Kerďo Pavol, Králik Milan, Štefancová Radka, Ferenci Michal, Lehocký Peter

MPK: C05D 5/00, C05C 1/00, C05C 3/00...

Značky: obsahom, horčíka, amónnymi, granulované, foriem, horečnatými, spôsob, přípravy, hnojivo, katiónmi, vodorozpustných, aniónmi, síry, dusíka, dusičnanovými, síranovými

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované hnojivo s obsahom vodorozpustných foriem dusíka, horčíka a síry obsahuje 15 až 30 % hmotn. dusíka, 1 až 18 % hmotn. síry, 2 až 10 % hmotn. horčíka, vyjadrené ako oxid horečnatý MgO, vo forme boussingaultitu - (NH4)2SO4.MgSO4.6H2O a podvojných solí dusičnanu amónneho - 2NH4NO3.(NH4)2SO4 a 3NH4NO3.(NH4)2SO4, pričom obsah boussingaultitu v hnojive je 40 až 45 % hmotn. Pripraví sa tak, že na magnezit sa pôsobí koncentrovanou kyselinou...

Spôsob spätného získavania alebo odlučovania oxyfluoridov síry zo zmesí plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285937

Dátum: 15.10.2007

Autori: Pittroff Michael, Schwarze Thomas, Rieland Matthias, Belt Heinz-joachim

MPK: B01D 53/68

Značky: spôsob, oxyfluoridov, plynov, spätného, získavania, zmesí, odlučovania, síry

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu spätného získavania alebo odlučovania oxyfluoridov síry zo zmesí plynov, pričom zmes plynov sa vedie aspoň cez jeden adsorpčný stupeň alebo membránový stupeň obsahujúci alebo pozostávajúci zo zeolitov s modulom > 10. Oxyfluoridy síry fixované na adsorpčnom činidle môžu byť po desorpcii k dispozícii na ďalšie využitie. Oxyfluoridy síry, ktoré prešli membránou, sa môžu priamo opätovne použiť.

Palivo do dieselových motorov s nízkym obsahom síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 285505

Dátum: 07.02.2007

Autori: Germanaud Laurent, Bernasconi Christian, Maldonado Paul, Laupie Jean-michel

MPK: C10L 1/10, C10L 10/08

Značky: dieselových, obsahom, nízkým, palivo, motorov, síry

Zhrnutie / Anotácia:

Palivo do dieselových motorov s obsahom síry nižším ako 500 ppm, ktoré obsahuje ako hlavnú časť aspoň jednu strednú destilačnú frakciu pochádzajúcu z priamej destilácie ropy, pri teplotách medzi 150 a 400 °C a ako menšiu časť mazivovú prísadu obsahujúcu monokarboxylové a polycyklické kyseliny, pričom obsahuje aspoň 20 ppm prísady pozostávajúcej z kombinácie aspoň jedného nasýteného alebo nenasýteného, monokarboxylového alifatického uhľovodíka s...

Postup na výrobu dusíkatého hnojiva s obsahom síry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10354

Dátum: 07.11.2006

Autori: Jaeger Emmerich, Bruckbauer Christina

MPK: B01J 19/00, B01F 5/04, B01J 19/24...

Značky: dusíkatého, výrobu, hnojiva, síry, obsahom, postup

Text:

...ako je ďalej popísané.0017 Použitý rúrový reaktor vykazuje minimálne jednu vstupnú zónu a minimálne jeden zmiešavací úsek, pričom vo vstupnej zóne je umiestnený minimálne jeden prvý prostriedok naVpustenie prvého reaktantu aminimálne jeden druhý prostriedok na vpustenie druhéhoreaktantu. Rúrový reaktor podľa vynálezu vykazuje minimálne jeden ďalší prostriedok na vpustenie minimálne ďalšieho tretieho reaktantu, pričom tretí prostriedok je...

Polyméry získané použitím zlúčenín síry ako prenášačov na kontrolovanú radikálovú polymerizáciu kyseliny akrylovej a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7741

Dátum: 23.03.2005

Autori: Jacquemet Christian, Suau Jean-marc

MPK: C07C 329/00, C08F 2/00

Značky: použitím, polyméry, kyseliny, akrylovej, radikálovú, síry, získané, kontrolovanú, prenášačov, použitie, polymerizáciu, zlúčenín

Text:

...fonnulácií, najmä povliekacích roztokov a plnív v hmote, fonnulácií náterových hmôt, plastových, cementových a keramických fonnulácií,fonnulácií na úpravu vody, fonnulácií povrchovo aktívnych prostriedkov, kozmetických fonnulácií a výplachových kvapalín, získaných pri použití uvedených fonnulácií vodnýchdisperzií a suspenzií minerálnych materiálov podľa vynálezu.0013 Vynález sa tiež týka fonnulácií na úpravu vôd získaných priamym...

Zlúčeniny síry ako inhibítory NS3 serínovej proteázy vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8008

Dátum: 24.02.2005

Autori: Lovey Raymond, Venkatraman Srikanth, Nair Latha, Chen Kevin, Velazquez Francisco, Bogen Stephane, Bennett Frank, Saksena Anil, Liu Yi-tsung, Arasappan Ashok, Njoroge George, Girijavallabhan Viyyoor, Huang Yuhua, Sannigrahi Mousumi, Hendrata Siska

MPK: A61K 31/403, A61K 31/407, A61P 31/12...

Značky: inhibitory, proteázy, vírusu, zlúčeniny, serínovej, hepatitidy, síry

Text:

...protiprúdnej k miestu štiepenia. Pozri napr. Komoda a kol. (1994) J. Virol. 68 7351-7357.0006 inhibítory HCV proteázy, ktoré sú vliteratúre opisane, obsahujú antioxidanty (pozri Medzinárodnú patentovú prihlášku č. W 0 98/14181), určité peptidy a peptidové analógy (pozri Medzinárodnú patentovú prihlášku č. W 0 98/17679, Landro a kol. (1997) Biochem. 3629340-9348, Ingallinella a kol. (1998) Biochem. 378906-8914, Llinàs-Brunet a kol. (1998)...

Sorpčná kompozícia, spôsob jej výroby a použitie na odstránenie síry z prúdu tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284080

Dátum: 06.08.2004

Autori: Khare Gyanesh, Kubicek Donald

MPK: B01J 20/06, B01J 20/30

Značky: tekutiny, síry, spôsob, použitie, odstránenie, kompozícia, prúdu, výroby, sorpčná

Zhrnutie / Anotácia:

Sorpčná kompozícia sa pripraví tak, že sa (a) zinková zložka uvedie do styku s koloidnou oxidovou zložkou a so zložkou na báze oxidu kovu následne sa suší pri teplote 50 °C až 300 °C, čím sa odstráni v podstate všetko kvapalné médium koloidnej oxidovej zložky a následne (b) sa kompozícia získaná v kroku (a) podrobí pôsobeniu pary, pričom toto pôsobenie sa uskutočňuje pri teplote 200 °C až 900 °C počas 1 hodiny až 24 hodín. Opísaná je aj...

Spôsob výroby nerozpustnej síry alebo zmesi rozpustnej síry s nerozpustnou a/alebo ich zmesí s uhľovodíkovým olejom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283885

Dátum: 03.03.2004

Autori: Komora Ladislav, Kavala Miroslav, Jurečeková Emília, Jureček Ľudovít, Vojdášová Viera, Macho Vendelín

MPK: C01B 17/02

Značky: rozpustnej, nerozpustnou, olejom, výroby, nerozpustnej, síry, zmesí, spôsob, uhlovodíkovým

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nerozpustnej síry alebo zmesi rozpustnej síry s nerozpustnou a/alebo ich zmesí s uhľovodíkovými olejmi s využitím oxidačno-redukčných reakcií nízkomolekulových zlúčenín síry (H2S, COS, RSH), parciálnym spaľovaním a kyslokatalyzovanou redukciou oxidu siričitého sírovodíkom na elementárnu až cyklooktamérnu rozpustnú síru v Claussovom alebo v Novoclaussovom procese, sa uskutočňuje tak, že buď bezprostredne so stupňom parciálneho...

Koncentrované hnojivo na báze elementárnej síry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3717

Dátum: 03.02.2004

Autori: Klofáč Petr, Špelda Jozef

MPK: C05D 9/02, C05D 11/00

Značky: síry, koncentrované, hnojivo, báze, elementárnej

Text:

...fosforu v hnojive môže dosiahnut až 20 hmotn. P 205. Dusík sa do zmesi dávkuje vo forme hnojiva NP 8-24 alebo močoviny a jeho obsah môže dosiahnuť až 10 hmotn. Draslik sa dávkuje najlepšie vo forme síranu, pripadne chloridu draselného v množstve do 18 KZO, horčík vo forme oxidu, hydroxidu alebo chloridu horečnatého v množstve do 15 hmotn., med vo forme síranu meďnatého, chloridu meďnatého, oxichloridu meďnatého alebo chelátu jednomocnej...

Zariadenie na oddeľovanie plynov z kvapalín, použitie zariadenia na oddeľovanie sírovodíka z kvapalnej síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 283766

Dátum: 11.12.2003

Autor: Hofer Wolfgang

MPK: B01D 53/52

Značky: sírovodíka, použitie, kvapalín, plynov, kvapalnej, zariadenia, oddeľovanie, síry, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na oddeľovanie plynov, najmä sírovodíka, z kvapalín, najmä z kvapalnej síry, obsahuje v podstate plynotesne uzatvorenú prvú vaňu (1) vybavenú prívodnou rúrkou (8) a odvádzacím potrubím (33) na kvapalinu, najmä jeden hore a dole otvorený reaktor (17), vybavený vo svojej spodnej časti prívodom (18) plynu s rozdeľovačom plynu a obsahujúci katalyzátor, najmä oxid hlinitý, a prvé odsávacie ústrojenstvo (13). Prvý reaktor (17) je...

Rozprašovacie zariadenie na čistenie za mokra a spôsob odstraňovania oxidov síry zo spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283623

Dátum: 29.09.2003

Autor: Doughty Joseph

MPK: B01D 53/50, B01D 53/79

Značky: zariadenie, oxidov, odstraňovania, spalin, spôsob, čistenie, rozprašovacie, síry, mokra

Zhrnutie / Anotácia:

Oxidy síry (SOx) sa odstraňujú zo spalín s úsporou kapitálu a prevádzkových nákladov vďaka výhodnému usporiadaniu rozprašovacích zberných rúrok a dýz, ktoré umožňujú ľahší prístup údržbe pri zníženej veľkosti priestorov medzi rozprašovacími hladinami (napr. 0,5 až 1,25 m). Najmenej dve rozprašovacie hladiny v rozprašovacej zóne obsahujú množstvo rozprašovacích zberných rúrok usporiadaných navzájom paralelne a vertikálne paralelne k...

Spôsob chemickej dezinfekcie pôdy aplikáciou zmesi zo síry a komplexačných činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6724

Dátum: 16.04.2003

Autori: Riera Forcades Francesc, Tidow Jörn, Pompejus Gerhard, Schneider Karl-heinrich, Scholz Herbert, Hähndel Reinhardt, Parg Adolf, Stadler Reinhold

MPK: A01N 59/02, A01N 25/12

Značky: síry, komplexačných, spôsob, chemickej, činidiel, pôdy, dezinfekcie, zmesí, aplikáciou

Text:

...komplexačné činidlo a 2) prichádzajú do úvahy polymérne komplexačné zlúčeniny. Komplexačné činidlo a 2) môže obsahovať aj čisté komplexačné zlúčeniny ako aj akékoľvek zmesi čistých komplexačných zlúčenín, pričomzmiešavací pomer nie je kritický.Ako polymérne komplexačné zlúčeniny a 2) sa použijú Iignínsulfonáty kondenzáty kyseliny naftalínsulfónovej-formaldehydu, kyselina polyakrylová a jej soli, najmä sodné soli kyselina polymetakrylová a...

Spôsob spracovania častíc ropného koksu s vysokým obsahom síry, uhlíkové plnivo na použitie pri výrobe uhlíkových elektród a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279871

Dátum: 13.04.1999

Autori: Orac Thomas Harry, Ball David Ralph, Quandt Herbert Clayton

MPK: C04B 35/52, C10L 9/02

Značky: obsahom, použitie, uhlíkové, ropného, plnivo, spôsob, síry, elektrod, vysokým, uhlíkových, spracovania, zariadenie, tohto, výrobe, vykonávanie, koksu, částic, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania častíc ropného koksu s vysokým obsahom síry pred inkorporovaním tohto koksu do uhlíkovej zmesi na získanie uhlíkového produktu, prípadne tvarovanej elektródy, pri ktorom sa častice ropného koksu uvádzajú do reakcie v neprítomnosti spojiva so zlúčeninou obsahujúcou alkalický kov, ktorý je vybraný zo skupiny zahŕňajúcej sodík a draslík, pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 1 200 °C do 1 400 °C, takto získané častice koksu a...

Přísada do krmiv a siláží s obsahem hořčíku a síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260403

Dátum: 15.12.1998

Autori: Najmr Stanislav, Holub Karel, Podaný Petr

MPK: A23K 1/175

Značky: hořčíku, siláží, síry, prísada, krmiv, obsahem

Text:

...která až dosud využitelnost neměla, znamená použití siřičitanu hořečnatého jako přísady do krmiv a siláží kumulaci dvou üčinkü - konzervovaní pice a zároveň její obohacování nedostatkovým hořčikem. Normální siřičitan hořečnatý existuje ve formě krystalohydrátu, a to jako MgSO 5 . 3 H 2 O trihydrátj, MgSO 3 . 6 H 20 hexahydrátL nebo jako směs těchto hydrátů. Oba jsou ve vodě omezeně rozpustné, přibližně 0,7 hmot. procent, proto je...

Spôsob čistenia plynu obsahujúceho spáliteľné zložky ako aj dioxyd uhličitý a zlúčeniny síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 279282

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kriebel Manfred, Grünewald Gerhard, Fischer Herbert

MPK: C01B 17/04, B01D 53/14

Značky: obsahujúceho, zlúčeniny, zložky, spôsob, čistenia, dioxyd, síry, plynů, spalitelné, uhličitý

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový plyn bohatý na sírovodík z regenerácie sa za horúca čiastočne spaľuje v spaľovacej komore kyslíkom, plynom obsahujúcim kyslík alebo vzduchom. V spaľovacej komore sa vyrába plynná zmes s teplotou 1000 až 2000 °C, ktorá obsahuje aspoň 30 % molárnych síry privedenej do spaľovacej komory ako elementárna síra a zložky sírovodík a dioxid síričitý v molárnom pomere 4 : 1 až 1 : 1. Plynná zmes sa chladí až pod teplotu topenia síry....

Spôsob anaeróbneho odstránenia zlúčenín síry z odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 280506

Dátum: 06.08.1997

Autor: Langerwerf Josephus Sychbertus Adrianus

MPK: C02F 3/28, B01D 53/52

Značky: spôsob, odstránenia, anaeróbneho, odpadovej, zlúčenín, síry

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pozostáva z napustenia odpadovej vody do anaeróbneho biologického reaktora, premeny zlúčeniny síry v tomto reaktore na sírnik, cirkulácie výtoku s obsahom sírnika z reaktora v prietokovom potrubí, ktoré obsahuje čistiaci systém na zachytenie sírnika vo výtoku, odstránenia sírnika z výtoku kontaktom s nosným plynom v čistiacom systéme a premeny sírnika na síru, kde sírnik je absorbovaný z nosného plynu do absorpčného systému (11) pomocou...

Zariadenie na odoberanie vzoriek a analýzu polycyklických aromatických uhľovodíkov a iných organických zlúčenín ako aj fluorovodíka a oxidov síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 281617

Dátum: 06.04.1994

Autori: Bergli Knut, Foosnaes Trygve, Kolderup Herman, Nagy Kalman

MPK: G01N 7/02, G01N 7/04, G01N 1/10...

Značky: iných, odoberanie, fluorovodíka, organických, vzoriek, analýzu, polycyklických, oxidov, zariadenie, zlúčenín, síry, uhľovodíkov, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na odber a spracovanie vzoriek pri analýze PAH a iných organických zlúčenín, rovnako ako aj fluorovodíka a oxidov síry vo vzduchu a plyne z produkčných zariadení. Prístroj zahrnuje z vrstiev pozostávajúcu adsorpčnú jednotku (1), v ktorej sú suché adsorbenty. Počas vzorkovania je adsorpčná jednotka (1) spojená svojím horným koncom so vzorkovnicou (8), ktorá sa privedie do kontaktu s predmetom, ktorý má byť vzorkovaný,...

Spôsob odstraňovania zlúčenín síry z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 279922

Dátum: 09.03.1994

Autor: Buisman Cees Jan Nico

MPK: C02F 3/28, B01D 53/00, C01B 17/24...

Značky: síry, spôsob, zlúčenín, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje anaeróbnou redukciou zlúčením síry na sírniky po parciálnej oxidácii siričitanov na elementárnu síru. Anaeróbna redukcia je vedená pri zvýšenej teplote kontinuálne pri teplote 45 až 70 °C alebo periodicky pri teplote 55 až 100 °C. Ak sa vedie redukcia periodicky, postačuje jeden vzostup teploty počas niekoľkých hodín až niekoľkých dní na 3 až 6 mesiacov. Spôsob je vhodný najmä na odstraňovanie síranov, siričitanov a...

Spôsob stanovenia síry viazanej vo forme sulfoskupin v sulfonovanom polyfenylenoxide

Načítavanie...

Číslo patentu: 269567

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vnenčáková Jana, Pechočová Mária, Ďurčová Oľga

MPK: C08G 65/44, C08G 65/48, G01N 21/35...

Značky: stanovenia, formě, sulfonovanom, síry, spôsob, viazanej, sulfoskupin, polyfenylenoxide

Text:

...pásov siry pri 561 a 663 cm 1 a absorpčného pásu vnútorného štandardu polytenyienoxidu pri 1610 cm 1. Pre stanovenie obsahu siry sa použije vzťahv ktorom A 1 561, Ai 663 a Ai lsln sú integrovaná absorbancie pásov pri vlnočtoch 561,663 a 1610 cm I, a empiricke konštanty A a B sa vopred stanovia kalibrácíou spektrálnychmeraní a analytfckáho spůsobu stanovenia síry.Výhodou stanovenia siry podľa tohoto vynálezu je značné urýchlenie doteraz...

Způsob odstraňování chemických nečistot, zejména arsenu, fosforu, síry, křemíku a molybdenu z wolframových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268745

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: síry, fosforu, odstraňování, křemíku, wolframových, chemických, arsenu, zejména, materiálů, způsob, nečistot, molybdenu

Text:

...k roztoku před přidáním 2,lv,6-trianino-1,LS-triazinu přidá sulfid sodný nebo amonný nebo hydrogensulfid sodný v poměru látkových množství k molybdenu h až 12 l.Postup podle vynálezu má ve srovnání se známými postupy čištění wolframové suroviny řadu výhod Na rozdíl od známých postupu lze jím odstranit řadu aniontotvomých nečistot, jako je křemík, fosfor, arsen, molybden, síra, cín, fluor, hliník atd., v jediněm pochodu. současně s nimi...

Způsob snižování obsahu oxidů síry v kouřových plynech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268518

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nickel Klaus-dietrich

MPK: C10L 10/00

Značky: plynech, obsahu, způsob, zařízení, kouřových, snižování, způsobu, provádění, tohoto, oxidů, síry

Text:

...od 500 do 600 °c a za udržování proníohávání do reaktor-u s vířivýn nebo fluidnínložen představujícía předřazenj úsek, kde se zpracovúvi v inertní atmosfére chudé na wslík Při teplotě V NIM 0 d 500 do 600 °C, přičeaž doba prodlevy se upraví podle probíhajíeího ternodynaaického a reakčně-kinetickáho procesu převodu síry, načež se palivo3507055 01141 Síť V 040 15 ° Fn-Oni V 0 apalovací koaoře při zachování vazby sloučenin síry s aditivea až...

Způsob stanovení obsahu veškeré síry v uhlí s obsahem titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266708

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čechák Tomáš, Šimon Liboslav, Hally Jan

MPK: G01N 23/22

Značky: titanu, uhlí, síry, obsahu, způsob, veškeré, obsahem, stanovení

Text:

...faktorů se rozliší K titanu od ostatních píkůa obsah veškeré síry se korelačně vyhodnotí.Použitím uvedené metody se rozliší píky vápníku a titanu ve spektru, které jinak při použití proporcionálního detektoru splývají. Zároveň se zpřesní celý proces stanovení plochy hledaných píků nejen titanu, ale i vápníku a železa. Použití korekčních faktorů je jednoduché a lze je upravit jako program mikropočítače, který může být zabudován přímo do...

Způsob získávání smáčivého prášku síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 266235

Dátum: 13.12.1989

Autori: Zozulja Ivan, Krivošejev Ivan, Gresko Andrej, Reutskij Vladimír, Golovlev Jurij, Dobrovolskaja Naděžda, Kostyrko Anatolij

MPK: C01B 17/10

Značky: způsob, smáčivého, síry, prášků, získavání

Text:

...nponeçcy paąmona sa cqeT YMEHBMGHHH BHBKOCTH ocrasmeroca B MEHBHHHG nponyxra-H Ten cauum, ysennuennx cnnm ynapon Menmmnx TEH. A V . ĺ VHonyqeuuan Taxnm nyTeM cepnas cycnensun Hanpasnxewca Ha nanbueňym nepevpaöoTKy no HBBGCTHOMY Mewony 6 e 3 B 03 BpaTa 50 cycneHsuH nocne 1 çTanHH nerupąnna.Hp H M.e p. Meronom Bonoň rpaaynnunn tepu nonyqena cepa H 3 pacnnasa B Bane rpanyn cpennnm ànaMeTpoM 2-3 MM. PpaHynmćepm nonseprnu Tepmuqeckoň 06 pa 6...

Zařízení ke stanovení obsahu síry popřípadě dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265909

Dátum: 14.11.1989

Autori: Polák Jaroslav, Langmaier Jan, Opekar František

MPK: G01N 27/26

Značky: síry, zařízení, popřípadě, obsahu, dusíku, stanovení

Text:

...propojeny přes potenciostat8 na vyhodnocovací zařízení g. Do přívodu g může být popřípadě zařazena kolona 1 s oxidačnístanovení obsahu síry ve vzorku organické látky s použitím zařízení podle vynálezu yrolysní produkty tohoto vzorku přivádějí k nepokovenému povrchu é detekční elektrody Q, nejčastěji pozlacené polyelektrolytu 3, kterým je napříkladse provádí tak, že se plynné p jednostranné pokovené polymerní membránov tetrafluorethylenové...

Způsob suchého odstraňování oxidů síry, fluorovodíku a chlorovodíku ze spalin a odpadních plynů s obsahem vodních par

Načítavanie...

Číslo patentu: 265109

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hartman Miloslav, Jakubec Karel, Veselý Václav, Musil Zdeněk, Svoboda Karel

MPK: B01D 53/34

Značky: odstraňování, síry, plynů, způsob, obsahem, fluorovodíku, chlorovodíku, oxidů, vodních, spalin, odpadních, suchého

Text:

...typem kontaktního zařízení pro reakci mezi částicemi sorbentu a odpadními plyny je reaktor 5 fluidní vrstvou částic hydroxidu nebo oxidu vápenatého, reaktor s cirkulující fluidní vrstvou částic sorbentu nebo transportní reaktor s recirkulací částečně zrea qovaných částic sorbentu zachycených v odlučovači, např. v cyklonu.Konverze hydroxidu vápenatého na siřičitan a síran vápenatý dosahuje 30 až 60 molárních podle teploty, do...

Způsob stanovení obsahu síry, sulfidů a segregace v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264694

Dátum: 14.08.1989

Autori: Číhal Vladimír, Kubelka Jiří

MPK: G01N 17/00

Značky: způsob, kovových, materiálech, sulfidů, obsahu, segregace, stanovení, síry

Text:

...optimálního pasívního stavu ve vztahu k obsahům síry, sulfidů a segregace v kovových materiálech je oproti doposud používaným metodám méně náročný časově i na přístrojové vybavení. Další výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že dovoluje kvantitativní nebo alespoň polokvantitativní hodnocení-obsahů síry, sulfidů a segregace a posouzení korozních charakteristík sledovaných materiálů bez dlouhodobých a energeticky náročných ponorových ko...

Způsob úpravy síry pro zemědělské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 264560

Dátum: 14.08.1989

Autor: Dubský Hanniel

MPK: C01B 17/02

Značky: zemědělské, účely, způsob, úpravy, síry

Text:

...Vyrobené síra podle vynáleĺdzu je vlastně síra dokonale smoěená kapalnou nebo tuhou fázís ve 1 kým.povrchem. Takto upravená síra má vysokou biologickou účinnost a rostlĺnám neškodí. f Přiklad 1Prášková síra se taví s močovinou na teplotu nad bodem tání sírm až se dosáhne podstatného odvzdušnění a odplynění síry a její roztavení. Působením ultrazvuku se odstraní poslední zbytky plynu a současně nastává desíntegrace kapalně síry, která ve...

Způsob výroby bioaktivní síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 264559

Dátum: 14.08.1989

Autor: Dubský Hanniel

MPK: C01B 17/02

Značky: síry, výroby, bioaktivní, způsob

Text:

...łrcjmocné alkoholy, cukry atd. Chlazením roztoku či taveniny za působení ultrazvuku se dosahuje toho, že po zchladnutí se síra vyskytuje ve formě kuliček. Velikost kuliček je funkcí teploty,použité pomocné kapalně fáze, intenzity a kmitočtu desintegrátoru a chlazení, Vyrobené síra podle vynálezu je vlastně síra dokonale smočená kapalnou nebo tuhou fází s velkým povrchem.Bioaktivní síra připravená podle vynálezu je vbodná pro použití v...

Způsob odstraňování kysličníků síry z horkých plynů obsahujících mechanické nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 264548

Dátum: 14.08.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: C01B 17/60

Značky: nečistoty, plynů, mechanické, kysličníku, síry, způsob, horkých, odstraňování, obsahujících

Text:

...čistoty hematitu, limonitu, magnetítu. Způsob podle vynálezu má tu výhodu, že umožňuje zachycovat a separovat kysličníky síry cyklickým regeneračním způsobem, aniž by docházelo k ochlazování horkých plynů, např. spalín do té míry,aby bylo nutné provádět jejich dodatečnýohřev. Další výhodou je snadné odstraňovaní sorbentu z reakční směsi magnetickou separací,což usnadñuje následnou regeneraci sorbentu,který bude méně negatívne ovlivňován...

Způsob stanovení celkového obsahu síry ve ftalocyaninech mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263661

Dátum: 11.04.1989

Autori: Drahokoupilová Milada, Caldová Jana, Horáčková Stanislava, Lakomý Jaroslav, Netušil Zdeněk

MPK: G01N 3/16

Značky: celkového, síry, mědi, ftalocyaninech, způsob, stanovení, obsahu

Text:

...vynálezu. spočívá v tom, že se vzorek látky podrobí oxidačni mlnerallzaci spálením ve skleněné baňce Schönigerovou technikou a v upraveném mineralizátu se sira, přitomná jako kyselina sírová, stanoví potenciometrickou titrací odměrným roztokom chloristanu olovnatého na índikačním systému ferro ferrikyanid v soustavě elektrod p 1 atinová~nasycená kalomelová.Metoda je jednoduchá a dává spolehlivá výsledky, Je vhodná pro sledování kvality...

Detekční část radionuklidového spektrometrického rentgenfluorescenčního analyzátoru pro stanovení veškeré síry v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262733

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čechák Tomáš, Šimon Liboslav, Koč Lumír, Hally Jan

MPK: G01N 23/223

Značky: veškeré, analyzátorů, radionuklidového, spektrometrického, detekční, síry, rentgenfluorescenčního, uhlí, část, stanovení

Text:

...stranách proporcionàlního detektoru jsou umístěny kolímatory, štěrbinami orientovanými proti kyvetě a s osami odklaněnými od osy procházející kyvetou a beryliovým okénkemo úhel ob , jehož hodnota leží v rozmezí 309 až 60 ° a před štêrbinami jsou uspořádány automaticky ovládané clony,přičemž jeden kolimator obsahuje zářič o energií 5,9 keva druhý kolihàtor obsahuje zářič o energií 13 až 18 keV.Přednost zařízení podle vynàlezu spočíva v tom,...

Radionuklidový analyzátor celkové síry v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262474

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čechák Tomáš, Šimon Liboslav, Hally Jan, Koč Lumír

MPK: G01N 23/02

Značky: celkové, radionuklidový, uhlí, síry, analyzátor

Text:

...enalyrátorem § ve dvou stejně ěirokých sousedících energetických oblastech,jejichž hraniční energie je shodná s charakteristíckou energií etalonu g, vztaženo ke kalibracispektrometrickěho anelyzátoru§ predpokladané pro žádnou činnost vyhodnocovací a řídící jednotky Q pro správne stanovení celkového obsahu síry v měřeněm vzorku uhlí. Na základě těchto dílčích měření postupně koriguje řídící a vyhodnocovací jednotka 3 energetickou...

Způsob stanovení veškeré síry v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262318

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čechák Tomáš, Šimon Liboslav, Hally Jan

MPK: G01N 33/22

Značky: stanovení, síry, veškeré, uhlí, způsob

Text:

...osvědčení č. 240 870 a č. 235 723, dále podle čs. autorských osvědčení č. 232 406 a dle DE-OS No 2 607 968, který neuvažuje eliminaci vlivu vápníku a popela v uhlí.stávající nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom,že vzorek uhlí se ozáří nejdříve zářením radionuklidu 55 Fe a proporcionálním detektorem se změří charakteristické záření síry, vápníku a zpětné rozptýlené záření 55 Fe, načež 238 Pu a změří...

Způsob redukce kyslíkatých sloučenin a síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257579

Dátum: 16.05.1988

Autori: Weiser Otto, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Drtina Jaroslav, Votava Vladimír

MPK: C01C 1/24, C01C 1/22

Značky: síry, způsob, redukce, kyslíkatých, sloučenin

Text:

...technicky nerealizovatelné a ekonomicky nepřijatelné.Redukci kyslikatých sloučenin síry, zejména odpadnich siranů a aiřičitanů amonných a alkalických kovů řeší způsob podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že se vodné roztoky síranů a siřičitanů katalyticky redukují vodíkem za vzniku najnižších oxidačních stupňů síry,elementární síry a sirovodíku. Katalytická redukce se provádí za teplot 250 až 450 °C, s výhodou při teplotě 300 až 400...

Fluidizovatelný pevný krakovací katalyzátor vhodný pro krakování uhlovodíkových nástřiků obsahujících organické sloučeniny síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 245773

Dátum: 15.12.1987

Autor: Streeanský Michal

MPK: B01J 29/06

Značky: sloučeniny, fluidizovatelný, obsahujících, organické, krakování, katalyzátor, nástřiků, síry, pevný, vhodný, uhlovodíkových, krakovací

Text:

...přibližně 566 až 788 C a zvláště 638 až 732 °C. Uhlovodíkový nästřik se krakuje za reakčních teplot 454 až 649 °C a zvláště 466 až 649 °C, kdy reaguje sloučenina sodíku a síry za vzniku sulfidu sodnêho. Vypuditelné nánosy z desaktivovaného krakovacího katalyzátoríí se odstrani působením plynu, obsahujícím páru za teplot, kdy sulfid sodíku reaguje s vodou za tvorby plynného sirovodíku. Vypuzovací teploty jsou obecně 554 až 649 °C a zvlaště 466...

Tuhé dusíkaté priemyselné hnojivo s obsahom fosforu a síry a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253425

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kopčanová Ľudmila, Teren Ján, Hutár Eduard, Gabčo Milan

MPK: C05C 11/00, C05D 9/00

Značky: tuhé, hnojivo, síry, spôsob, priemyselné, obsahom, přípravy, dusíkaté, fosforu

Text:

...dochádza k stuhnutiu kvapôčiek zmesnej taveniny do formy granül tuhéhuo dusíkatého hnojiva obsahujúceho amidický dusík, fosfor a síru.štúdiom fázovej rovnováhy binárnych systémov CONl-l 22-PSNI-l 23 a CONH 22-SPO.H 5 CaNH 22 sa zistilo, že pridavok týchto amidov tiofvosforečnej kyseliny k močovine v uvedenom rozmedzí 0,05 až 18,0 spôsobuje zníženie teploty topenia študovanej binärnej zmesi.Dusíkato-fosforečno-sírne hnojivá podľa vynálezu sú...