Patenty so značkou «sírovej»

Spôsob výroby kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19889

Dátum: 01.12.2009

Autori: Erkes Bernd, Kürten Martin, Förtsch Dieter, Weber Torsten

MPK: C01B 17/54, C01B 17/76

Značky: kyseliny, výroby, sírovej, spôsob

Text:

...teplotu vznietenia.Aby sa zaistilo, že katalyzátor v adiabaticky riadenom procese začne účinkovať a bude sa môcť používať autotermicky, musí byť vstupná teplota plynu T 380 °C a obsah S 02 musí byť 4 obj. .Je známe aj to, že pri T 630 °C dochádza k trvalému poškodeniu katalyzátora. Vzhľadom na to, že oxidácia oxidu siričitého s kyslíkom na oxid sírový prebieha exotermicky, udržiava sa koncentrácia oxidu siričitého a/alebo kyslíka v...

Soli kyseliny uhličitej a sírovej esterov 3-(2,2,2-trimetylhydrazínium)propionátu a ich použitie na prípravu dihydrátu 3-(2,2,2-trimetylhydrazínium)propiátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10031

Dátum: 19.02.2009

Autori: Cernobrovijs Aleksandrs, Lebedevs Antons, Ievina Agnija, Kalvins Ivars, Osvalds Pugovics

MPK: C07C 243/40, C07C 241/02

Značky: kyseliny, 3-(2,2,2-trimetylhydrazínium)propionátu, dihydrátu, esterov, sírovej, přípravu, použitie, 3-(2,2,2-trimetylhydrazínium)propiátu, uhličitej

Text:

...druhom výrobnom kroku sa medziprodukt Meldonia z prvého kroku hydrolyzoval na konečný produkt, ale pri uhličitanoch asíranoch sa postup mieme odlišoval. V prípade uhličitanu alkyl-3-(2,2,2-trimetylhydrazínium)propionátu alebo uhličitanu(alebo príslušných hydrogénuhličitanov)arylalkyl-3-(2,2,2-trimetylhydrazinium)propionátu sa koncentrované roztoky týchto látok vo vode alebo vo vode obsahujúcej rozpúšťadlo ohrievali a chromatograficky...

Spôsob opätovného získania kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9384

Dátum: 13.02.2006

Autori: Hazewinkel Jacob Hendrik Obbo, Van Groenestijn Johannes Wouterus, Creusen Raimond Johannes Maria, Meesters Koen Peter Henri

MPK: C01B 17/90, C01B 17/92

Značky: získania, kyseliny, spôsob, sírovej, opätovného

Text:

...vysokúkoncentráciu (totiž obvykle vyššiu ako 65 hmotnostných, typickyokolo 70 hmotnostných. S touto koncentráciou je možné uskutočniť uvoľnenie / hydrolýzu pri relatívne nízkej teplote,totiž pod lOO °C. Ďalšou výhodou je, že nevznikajú žiadne, alebo len veľmi málo, nežiaduce vedľajšie produkty, ako je furfural. O furfurale je známe, že je to inhibítor fermentačných procesov. 0015 Použitím aniónovej selektívnej membrány podľa predkladaného...

Spôsob a zariadenie na výrobu kyseliny sírovej z plynov bohatých na kysličník síričitý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18545

Dátum: 12.04.2005

Autori: Rieder Jan, Daum Karl-heinz, Storch Hannes

MPK: C01B 17/765

Značky: bohatých, siřičitý, plynov, sírovej, kyseliny, zariadenie, spôsob, kysličník, výrobu

Text:

...katalytickej oxidácie kysličníka siričitého na kysličník sírový na množstve kontaktných stupňov smedzi stupňovou absorpciou vytvoreného kysličníka sírového, pričom sa spúšťacie plyny pred zavedením do prvého kontaktného stupňa riedia vzduchom a kysličníkom sírovým vypudeným z óíea na získanie koncentrácie kysličníka siričitého od 10 do 20 hmotn Nevýhodou tohto spôsobu je však použitie veľkého množstva prístrojov pri tomto spôsobe avysoké...

Spôsob kondenzácie pár kyseliny sírovej a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281808

Dátum: 08.06.2001

Autor: Schoubye Peter

MPK: C01B 17/80

Značky: vykonávanie, kondenzácie, zariadenie, tohto, sírovej, spôsob, spôsobu, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovacie plyny môžu obsahovať oxid siričitý, ktorému by sa malo zabrániť, aby unikal do atmosféry. Oxid siričitý sa oxiduje na oxid sírový a kondenzuje s parou na pary kyseliny sírovej, ktorá sa kondenzuje vo vertikálnych sklenených trubiciach chladených zvonka. V podstate sa kondenzát zhromažďuje blízko základne trubíc. Pri chladiacom procese sa tvorí hmla veľmi malých častíc kyseliny sírovej a má sklon unikať do atmosféry. Ekologická...

Spôsob výroby kyseliny sírovej kondenzáciou pár tejto kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279647

Dátum: 13.08.1991

Autor: Schoubye Peter

MPK: C01B 17/80, C01B 17/69

Značky: sírovej, kyseliny, tejto, výroby, kondenzáciou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri kondenzácii kyseliny sírovej z plynov obsahujúcich pary kyseliny sírovej a paru v prebytku, napríklad pochádzajúcu z elektrární, sa dosiahne podstatného poklesu množstva malých kvapôčok kyseliny sírovej (takzvanej kyslej hmly) unikajúcich do okolitého prostredia aj v prípade, keď zariadenie na výrobu kyseliny sírovej je vybavené aerosólovým filtrom a ak malé jadrové zárodky sa vnášajú do plynu v množstve 10exp(9) až 10exp(12) pevných častíc...

Sposob výroby kyseliny sírovej kvality pre mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259353

Dátum: 17.10.1988

Autori: Husár Štefan, Kotupanov Boris, Gašpierik Ivan, Benža Jozef

MPK: C01B 17/69

Značky: mikroelektroniku, kyseliny, výroby, kvality, sírovej, spôsob

Text:

...1932 a 3145 080 z roku 1964, kde sú popisované spôsoby ich odstraňovanie pomocou rozpustných sírnikov reagujúcich na nerozpustné sírniky týchto kovov, ktoré sú následne odfiltrované. Podobne aj v patente USA 3 826 819 z roku 1974 od Orlandinýho a Larzona je popísaný spôsob čistenia kyseliny sírovej za pomoci sirovodíka. Vo všetkých týchto opísaných spôsoboch sú okrem prašnosti najväčšie ťažkosti s filtráciou nerozpustných zvyškov.Vo...

Spôsob rafinácie zriedenej odpadovej kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 258704

Dátum: 16.09.1988

Autori: Demovič Stanislav, Filák Mirek

MPK: C01B 17/90

Značky: kyseliny, sírovej, odpadovej, spôsob, rafinácie, zriedenej

Text:

...farby. Oxidácia organických zlúčenín sa dá urobit tiež pomocou kyseliny dusičnej, chloristanom draselným, chlorečñanom draselným, pričom dochádza k značne silnému peneniu kyseliny sírovej, čo značne sťažuje dávkovanie oxidačných činidiel. V pripade, že ide o znečistenie len fennolickými látkami, je možné ich odstrániť využitím polykondenzačnej reakcie s aldehydmi, ktorej výsledné produkty nie sú v zriedenej kyseline sírovej rozpustné....

Spôsob čistenia odpadnej kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 247262

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novotný Josef, Smítka Jaromír, Pech Zdenik

MPK: C01B 17/90

Značky: odpadnej, sírovej, kyseliny, čistenia, spôsob

Text:

...nitroza- í suL foderiváty sa zaoberajú 209 567 ako i čl. foderiváty sa zaoberajú čs. A 0 209 567 ako i čs. AO 208 337, pričom podstatou čistenia je, že sa organické nečistoty adsorbujú kremičitanmi, aktívnym uhlím, aktívnym how tonitom alebo použitím niekolkostupňovrgj adsorbcíe za využitia uvedených adsorbčných činidiel.Nevýhodou postupu je nedokonalé odde lenie NOX, použitie dvojstupňovej adsorbcie, 4nasledovné zahustovanie kyseliny...

Spôsob čistenia kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 231535

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Vaněk Jan, Demovič Stanislav

MPK: C01B 17/90

Značky: čistenia, kyseliny, spôsob, sírovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši čistenie kyseliny sírovej, ktorá obsahuje ako nečistoty HNO3, HNO2, 3-metylfenol a jeho nitro-, nitrózo a sulfoderiváty, alkalické sírany. V roztoku kyseliny sírovej sa kyselina dusičná zreaguje pridaním 3-metyl-4-nitrózofenolu na kyselinu dusitú. Kyselina dusitá sa oddelí z kyseliny sírovej pri absolútnom tlaku 50 Pa až 110 kPa a pri teplote 0 až 200 °C. Kyselina dusitá sa rozloží na nitrózne plyny. Vynález možno použiť pri...

Spôsob výroby síranov z použitej kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 231911

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Bocko Jozef, Strapek Milan, Demovič Stanislav

MPK: C01B 17/94

Značky: sírovej, použitej, kyseliny, síranov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu síranov z použitej kyseliny sírovej obsahujúcej ako nečistoty HNO3, HNO2, 3-methylfenol a jeho nitro-, nitrozo- a sulfoderiváty a anorganické sírany. V roztoku kyseliny sírovej sa kyselina dusičná zredukuje anorganickými zlúčeninami, s výhodou kovmi, alebo ich zlúčeninami. Získaná kyselina sírová sa neutralizuje s anorganickými hydroxidmi kysličníkmi, uhličitanmi, síričitanmi, čpavkom sírnikmi. Vyzrážané deriváty fenolu sa...

Spôsob čistenia kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 228402

Dátum: 15.04.1986

Autor: Poór Robert

Značky: spôsob, kyseliny, sírovej, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia kyseliny sírovej, obsahujúcej ako nečistoty 3-metyl-4-nitrofenol, 3-metylfenol a jeho nitro-, nitrozo-, dinitro- a sulfoderiváty, kyselinu dusičnú, oxidy dusíka a hydrogensírany alkalického kovu, je význačný tým, že kyselina sírová sa neutralizuje amoniakom alebo roztokom amoniaku pričom sa pred, počas, alebo po neutralizácii pridá ku kyseline sírovej alebo prípadne ku zneutralizovanému roztoku kyseliny sírovej aktívne uhlie,...

Spôsob očistenia odpadových roztokov kyseliny sírovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 218194

Dátum: 15.09.1984

Autori: Bobok Daniel, Kossaczky Elemír

Značky: kyseliny, sírovej, spôsob, očistenia, odpadových, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia odpadových roztokov kyseliny sírovej, obsahujúcich anorganické soli a odpadových roztokov kyseliny sírovej, ktoré okrem anorganických solí obsahujú kyselinu dusičnú a kysličníky dusíka, od rozpustených organických nečistôt extrakciou vyznačujúci sa tým, že organické látky sa z odpadových roztokov kyseliny sírovej extrahujú benzénom alebo toluénom alebo chloridom uhličitým alebo xylénami, alebo uhľovodíkovou frakciou s teplotou...

Kombinovaný sposob extrakcie pri čistení odpadových roztokov kyseliny sírovej od organických nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 224752

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kossaczky Elemír, Bobok Daniel

Značky: spôsob, nečistot, kyseliny, kombinovaný, sírovej, roztokov, odpadových, čištění, extrakcie, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný spôsob extrakcie pri čistení odpadových roztokov kyseliny sírovej od organických nečistôt, obsahujúcich anorganické soli a odpadových roztokov kyseliny sírovej, ktoré okrem anorganických solí obsahujú kyselinu dusičnú a kysličníky dusíka vyznačujúci sa tým, že organické látky sa z odpadových roztokov kyseliny sírovej najprv oddeľujú extrakciou benzénom, alebo toluénom, alebo chloridom uhličitým, alebo xylénami, alebo uhľovodíkovou...