Patenty so značkou «siřičitanu»

Spôsob spracovania koncentrovaného roztoku siričitanu, síranu a tiosíranu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 279928

Dátum: 07.05.1999

Autor: Gutberlet Heinz

MPK: C02F 1/58, B01D 53/34, C01F 11/46...

Značky: spôsob, siřičitanu, roztoku, tiosíranu, spracovania, koncentrovaného, sodného, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Produktový lúh pochádzajúci z odsírovania dymových plynov sa pridáva k chladiacej vode s pH nižším ako 1 a obsahujúcej kyselinu chlorovodíkovú v predpieracej práčke zariadenia na odsírovanie dymových plynov z elektrárne na uhlí pracujúceho s vápencom, CaCO3 alebo páleným vápnom, CaO, pričom produktový lúh sa odmeriava tak, že zostáva prebytok kyseliny, oxid siričitý, SO2, vzniknutý reakciou siričitanu sodného a tiosíranu sodného s kyselinou...

Způsob zpracování suspenze krystalů siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262479

Dátum: 14.03.1989

Autor: Najmr Stanislav

MPK: C01F 5/42

Značky: zpracování, suspenze, siřičitanu, způsob, horečnatého, krystalů

Text:

...fáze v suspenzi byly tak vysoké, aby obsažený trihydrát byl schopen poutat veškerou volnou vodu. Při úpravě podle vynálezu nejsou nečistoty pocházející z procesu odsiřování spalín na závadu, například nevadí popílek,zbytky hořečnatá suroviny, vodorozpustné soli. Dokonce ty nečistoty, které jsou schopné poutat při postupu podle vynálezu volnou vodu, znamenají prínos. Takto se chová zejména síran hořečnatý, který při teplotě nad 70 °C...

Způsob čištění surového siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257665

Dátum: 16.05.1988

Autori: Najmr Stanislav, Jerman Zdeněk

MPK: C01F 5/42

Značky: siřičitanu, čištění, surového, způsob, horečnatého

Text:

...výhodou se použijejako teplonosného proudu vodní páry, kteráAmá vysokou entalpii. Také lze k tomu použít roztoku po krystalizae ci čistéhohexahydrátu nebo trihydrátu siřičitanu hořečnatého. Roztok po krystalizaci hexahydřátu je studený a musi se proto prounotdem ohřát. Roztok po krystalizaci trihydrátu je teplý à jeho ohřev již vyžaduje málo tepla, takže v tomto případě se uspoří energie.7 Obsahuje-li kal nečistot vysoký obsah...

Způsob výroby čistého siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241848

Dátum: 15.09.1987

Autori: Foltán Stanislav, Krá1 Bohumil, Miština Ladislav, Szente Michal

MPK: C01F 5/42

Značky: způsob, výroby, siřičitanu, horečnatého, čistého

Text:

...oxidem siřičitým a výchozí hořečnatou surovinou. V jiném provedení vynálezu se dá využít tepla odupadních plyInů obsahujících oxid sieřičitý k ohrevu reakční směsi na požad-ovanou teplotu nad 40 °C. Napr. při odsiřováni spvalln z tepelných elektráren, které mívají teplotu 1-70 až 200 stupňů Celsia, postačuje jejich zbytkové tepllo k olhřátí reakční směsi až na teplotu kolem 70 °~C. Způsob podle vynálezu rovněž otvírá možnosti pro využití...

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého vznikajícího při zachycování oxidu siřičitého z odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235441

Dátum: 15.11.1986

Autor: Najmr Stanislav

MPK: C01F 5/42

Značky: siřičitého, oxidů, zpracování, plynů, zachycování, siřičitanu, horečnatého, odpadních, způsob, vznikajícího

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší, bez spalování elementární síry, zvýšení obsahu oxidu siřičitého SO2 při zpracování siřičitanu hořečnatého, který je získáván působením odpadních plynů, zejména kouřových, na hořečnaté sloučeniny. Autor navrhuje siřičitan hořečnatý rozkládat v míchaném reaktoru kyselinou sírovou, za vzniku jednak oxidu siřičitého, který lze zkomprimovat a jednak síranu hořečnatého, vhodného pro použití v zemědělství jako hnojiva.

Způsob přípravy čistého přesyceného roztoku siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 231456

Dátum: 15.06.1986

Autori: Najmr Stanislav, Jerman Zdeněk, Králíček Jaroslav

MPK: C01F 5/42

Značky: horečnatého, přesyceného, způsob, roztoku, přípravy, siřičitanu, čistého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy čistého přesyceného roztoku siřičitanu hořečnatého z krystalického surového siřičitanu hořečnatého. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se do proudu suspenze obsahující krystaly siřičitanu hořečnatého zavádí nejméně jeden další proud obsahující vodu, přičemž teplota výsledného proudu je nejméně 60 °C, s výhodou 90-120 °C, načež se z výsledného proudu separuje pevný vodonerozpustný podíl.

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého, vznikajícího při odsiřování spalin magnezitovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231040

Dátum: 15.06.1986

Autori: Najmr Stanislav, Jerman Zdeněk, Vejvoda Josef, Králíček Jaroslav, Škrna Stanislav

MPK: C01F 5/42

Značky: magnezitovou, vznikajícího, zpracování, spalin, způsob, horečnatého, siřičitanu, odsířování, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se siřičitan hořečnatý rozpustí v chlorovodíku v příbližně stechiometrickém poměru, vzniklý koncentrovaný plynný oxid siřičitý se zpracuje např. na kyselinu sírovou. Roztok se zahustí na obsah 10 až 46 % hmotnosti MgCl2 a tepelně se rozloží za vzniku oxidu hořečnatého, který je produktem,a chlorovodík se vráti do procesu. Nevržený způsob je zejména výhodný, použije-li se siřičitan hořečnatý rafinovaný.

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 231030

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kordik Eugen, Jerman Zdeněk

MPK: C01F 5/402

Značky: způsob, horečnatého, zpracování, siřičitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo vyvinout technologii zpracování produktu z magnezitového způsobu odsiřování spalin. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se siřičitan hořečnatý za míchání nechá reagovat s kyselinou fosforečnou v molárním poměru MgS03 : P2O5= 1 až 1,1. Reakcí vznikající oxid siřičitý se nuceně desorbuje, kapalnou fázi lze použít jako vysoce koncentrované PMg-hnojivo.

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223260

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jerman Zdeněk, Najmr Stanislav, Škrna Stanislav

Značky: siřičitanu, horečnatého, zpracování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt metodu čištění siřičitanu hořečnatého. Tohoto cíle se dosáhne a tak, že se na siřičitan hořečnatý působí aldehydem, případně také oxidem uhličitým, načež se kapalná a pevná fáze od sebe oddělí a jednotlivě se zpracovává. Vzniklý čistý roztok aldehydbisulfitu hořečnatého lze kalcinací přepracovat na velmi čistý oxid hořečnatý.

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221359

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kordik Eugen, Najmr Stanislav, Jerman Zdeněk

Značky: siřičitanu, způsob, horečnatého, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt efektivní způsob dalšího zpracování siřičitanu hořečnatého, který vzniká při zachycování dioxidu siřičitého hořečnatými sloučeninami. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se siřičitan hořečnatý rozkládá kyselinou dusičnou za vzniku dioxidu siřičitého a roztoku dusičnanu hořečnatého. Způsob lze s výhodou realizovat při odsiřování spalin magnezitovým způsobem.