Patenty so značkou «síranu»

Spôsob výroby hydroxylamínu síranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288233

Dátum: 10.11.2014

Autori: Konoplina Olga Viktorovna, Mammedov Abil Abasovich, Barabash Ivan Ivanovich

MPK: C01B 21/00

Značky: spôsob, hydroxylamínu, síranu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob získania hydroxylamínu síranu (HAS) používaného pri výrobe kaprolaktámu. Spôsob sa zakladá na príprave reakčnej zmesi, katalytické okysličenie amoniaku sa robí pod tlakom viac ako 0,3 MPa, koncentrovaním dusičného plynu prostredníctvom vodnej pary, zmiešavaním spomenutého koncentrovaného dusičného plynu, s vodíkom za zmiešania s kyselinou sírovou, vodou, kondenzátom s koncentrovaným dusičným plynom, kondenzátom druhotnej...

Spôsob výroby stabilného síranu morfínia pentahydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283473

Dátum: 14.07.2003

Autori: Kmetty Gejza, Šnupárek Vladislav, Škoda Alojz, Varga Ivan, Gattnar Ondrej

MPK: C07D 489/02, C07B 57/00, C07B 63/00...

Značky: morfínia, pentahydrátu, spôsob, stabilného, výroby, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby stabilného síranu morfínia pentahydrátu so zníženým obsahom rozkladných produktov a nečistôt. Prečistený morfín reaguje s ekvivalentom kyseliny sírovej vo vode s prídavkom látky s antioxidačným účinkom. Prečistený morfín na prípravu soli sa výhodne pripraví čistením surového morfínu cez jeho soli s kyselinou vínnou. Síran morfínia pentahydrát vyhovuje liekopisným požiadavkám na kvalitu, t. j. je vhodný na výrobu...

Ettringitové spojivo pre jemnozrnnú maltu s obsahom síranu vápenatého a minerálnej zlúčeniny hlinitanov vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: E 576

Dátum: 24.04.2003

Autori: Amathieu Loris, Touzo Bruno

MPK: C04B 7/00

Značky: spojivo, vápenatého, zlúčeniny, síranu, hlinitanov, obsahom, ettringitové, minerálnej, vápenatých, jemnozrnnú, maltu

Text:

...za 24 h (3 reziduâlna vlhkost materiálu pri aplikáciách s hrúbkou menšou ako 10 mm)- mechanický odpor pri stlačení vyššom ako 25 MPa za 28 dní.Chemickú reakciu vytvorenia ettringitu charakterizujeVyvážená rozpustnosť ettringitu je Ket., 4,9 x 10. Rýchlosť vytvorenia ettringitu (stupeň nukleácie a rast ettringitových kryštálov) závisí od niekoľkých parametrov,ktorých koeficient presýtenia p je závislý od disponibilnej energií nukleónovkde...

Spôsob spracovania koncentrovaného roztoku siričitanu, síranu a tiosíranu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 279928

Dátum: 07.05.1999

Autor: Gutberlet Heinz

MPK: C01F 11/46, C02F 1/58, B01D 53/34...

Značky: sodného, tiosíranu, spôsob, koncentrovaného, roztoku, spracovania, síranu, siřičitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Produktový lúh pochádzajúci z odsírovania dymových plynov sa pridáva k chladiacej vode s pH nižším ako 1 a obsahujúcej kyselinu chlorovodíkovú v predpieracej práčke zariadenia na odsírovanie dymových plynov z elektrárne na uhlí pracujúceho s vápencom, CaCO3 alebo páleným vápnom, CaO, pričom produktový lúh sa odmeriava tak, že zostáva prebytok kyseliny, oxid siričitý, SO2, vzniknutý reakciou siričitanu sodného a tiosíranu sodného s kyselinou...

Spôsob výroby síranu bárnatého s chemoreaktívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279361

Dátum: 07.10.1998

Autori: Röhrborn Hans-joachim, Aderhold Clemens

MPK: C09C 1/02, C04B 33/13, C08K 3/24...

Značky: chemoreaktívnym, povrchom, spôsob, síranu, bárnatého, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby síranu bárnatého s chemoreaktívnym povrchom sa uskutočňuje zrážaním bárnatých iónov síranovými iónmi vo vodnom médiu. Zrážanie sa uskutočňuje v prítomnosti ďalších vo vode rozpustných zlúčenín, tvoriacich anióny zrážajúce sa s báriovými iónmi a ťažko rozpustné zlúčeniny bária. Ako vo vode rozpustné zlúčeniny sa používajú alkylsulfonáty a arylsulfonáty alebo estery alkylfosforečnej alebo arylfosforečnej kyseliny. Alkylový zvyšok...

Spôsob výroby monohydrátu síranu meďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 278921

Dátum: 07.05.1997

Autori: Benediková Eleonóra, Medžo Andrej

MPK: B09B 3/00, C01G 3/10

Značky: výroby, měďnatého, síranu, monohydrátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Medený kovový odpad upravený na menšie kusy sa lúži 10 % kyselinou sírovou za stáleho miešania. Do nádrže sa pripraví roztok 10 % kyseliny sírovej a potom sa pomaly dávkuje medený odpad za súčasného pridávania peroxidu vodíka ako katalyzátora. Reakcia je silne exotermická. Lúženie prebieha do stáleho pH roztoku, t. j. 5,0 - 5,5. To znamená, že zreagovala všetka voľná kyselina. Výluh sa nechá sedimentovať a stočí sa do medzinádrže. Odtiaľ sa...

Spôsob výroby chemicky čistého kryštálu síranu amónneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 278677

Dátum: 04.12.1996

Autori: Potočár Jozef, Kulla Štefan

MPK: C01C 1/242

Značky: výroby, síranu, spôsob, čistého, amonného, krystalů, chemicky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby z medziproduktu syntézy kaprolaktámu - kyseliny laktámsírovej a čpavku. Kyselina laktámsírová sa privádza do miešanej suspenzie tvorenej kryštálom síranu amónneho, jeho vodného roztoku a vodného roztoku kaprolaktámu. Chladením sa suspenzia udržiava na teplote + 25 až + 60 °C a prívodom čpavku na pH v rozmedzí hodnôt 4,0 až 6,5, pričom vzniká vodný roztok kaprolaktámu a kryštalický síran amónny, ktorý je vedený k usadzovaniu v...

Spôsob premeny síranu amónneho na síran draselný

Načítavanie...

Číslo patentu: 279011

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kulla Štefan, Valluš Eduard, Ďuranová Katarína

MPK: C01D 5/08

Značky: přeměny, síranu, síran, amonného, spôsob, draselný

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob premeny sa uskutočňuje zmiešavaním vodných roztokov síranu amónneho a chloridu draselného v mólovom pomere čistých solí 1 až 1,25 : 2, pokračuje úpravou pomeru mólov vody k súčtu mólov vstupujúcich solí na 7,5 až 5,0 : 1 dosahovanou odparovaním časti prítomnej vody, nasleduje ochladenie horúcej suspenzie na teplotu + 45 °C až + 20 °C, úprava pH suspenzie prídavkom čpavku na hodnotu 7 až 12, výhodne na hodnotu pH 10, a separácia kryštálu...

Způsob přípravy krystalizačních roztoků síranu chromitého nebo síranu chromito-draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 270601

Dátum: 12.07.1990

Autor: Fakan František

MPK: C01G 37/10

Značky: síranu, chromito-draselného, roztoku, krystalizačních, způsob, chromitého, přípravy

Text:

...nízkou kapa citu. Dosud je tato operacepřímo závislá na čase přeměny.Řízený posun a změna modifikace je předmštem a podstatou vynálezu. Změna z nekrystalizující chromité sulfatosoli se získá zahřátím fialová akvasoli chromíté. Zpětný posun,tj. zrušení struktury sulfatosoľi, vyžaduje značnou aktivační energií. Chceme-li se vyhnout posunu v čase a operací urychlit, lze toto provést zpřesněním s upravením technologických podmínek, za...

Způsob stanovení síranů v roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270328

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lexa Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: roztoku, stanovení, způsob, síranu

Text:

...se odstraní způsobem stanovení stranu v roztoku podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sa sírany přítcnně A v analyzovanám roztoku sráží roztokom barnatá soli obsahující kationtový tenzid,napr. septonex v roznezí 0,5 až 5 mg v l nl a mikrosuspanzi síranu barnatého v množství 0,0 l až 0,1 v nl. a möří se intenzita vznikláho zdkalu.Výhodou tohoto řešení apůsobu stanovení aíranů je to, že intenzita zákalu, turbidaoe, je pri...

Spôsob výroby síranu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 269030

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlottyová Anna, Pavlotty Anton, Gábor Ján

MPK: C01D 5/08

Značky: výroby, spôsob, draselného, síranu

Text:

...chloridu draselněho podla tohoto vynálezuj síran draselný i chlorid amonný sa získajú v takej čistote, aká je čistota východzich aurovín, čo pre využitie v polnohospodérstve i pri výrobe hnojív plne postačuje.Výroba čistých chemikálií siranu draselného o chloridu amonného vyrobených spôsobom podla tohoto vynalezu je možná známými metódami, ktoré však nie sú predmetom tohoto vynálezu.V porcelánovej miske bolo zmiešané 1,5 g Kci a 1,35 g (NH...

Způsob peletizace a granulace síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 268502

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bechtlwald Horst, Mohn Ulrich

MPK: C01C 1/24

Značky: amonného, síranu, způsob, peletizace, granulace

Text:

...peletizovat popřípadč granulovat.Na vzdory znáeoati shora uvedených obtlží bylo doaaženo převedeni rozpraäovanin usuäenćho aíranu amonněho na peletizačnln talíři na pelety popřipadč granulát. Za tínto účeleo bylo nanesono aai 6 až 8 X jemně rozprúšené vody, vztaženo na aušinu aíranu anonného, na peletizačni tailř provozovuný normální způsobem. S překvapenin bylo zjištčno,že sc při touto procesu vytvořily velmi rovnoměrnć, ténčř kužalovitć...

Způsob snížení obsahu draslíku v dodekahydrátu síranu amonno-hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 267577

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hložný Ladislav, Broul Miroslav

MPK: C01F 7/76

Značky: síranu, draslíku, dodekahydrátu, snížení, amonno-hlinitého, obsahu, způsob

Text:

...kyseliny sírová.vynález je založen na zjištění, že běžně prováděnou krystalizací za účelem odstranění příměsí jiných prvků lze využít i k odstranění draslíku přídevkem další vhodné složky i když dosavadní publikovaná práce, které tento problém řešily přídavkem kyseliny sírové v množství do 2,5 5 hmot., toto řešení zavrhly.Navržený způsob úpravy vstupních podmínek krystalizace nejen že umožňuje odstranit ve zvýšené míře draslík, ale navíc...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265291

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lederer Erich, Letko Pavel, Pekárek Petr

MPK: C01C 1/248

Značky: amonného, krystalického, přepracování, síranu, způsob

Text:

...zkoušeny.V poslední době bylo zjištěno, že kvalitu síranu adonněho lze zlepšit tlakovou granulací směsi obsahující 75 až 98 hmot. krystaliokého siranu amonného a 2 až 25 hmot. dusičě nanu vápenatého nebo chloridu vápenatého. Zpevnění granulí se zde patrně dosahuje konverzi siranu amonného na siran vápenatý.Ještě výhodnějšim z hlediska zachování čistoty původního síranu amonného se jeví způsob přepraoování krystalického síranu aąonného...

Způsob výroby fumaranu železnatého, fumaranu amonného a síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265259

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novrocík Jan, Pecha Jaroslav, Novrocíková Marta

MPK: C07C 69/60

Značky: fumaranu, amonného, železnatého, výroby, síranu, způsob

Text:

...produkty současně na jednom zařízení. současně je kompletně vyřešena problematike odpadů, nebot ve srovnání s dosud používanými postupy-vzniká podstatné menší množství oópadních vod s nižším obsahom anorganických solí. V první řadě reoyklace matečného louhu ze druhého výrobního stupně umožňuje získat nasycený roztok síranu amonného při 50 OC a minimalizuje tak množství odpadních vod z celé výroby. Další výhodou této výroby je izolace...

Způsob izolace síranu ergotaminia

Načítavanie...

Číslo patentu: 264881

Dátum: 12.09.1989

Autori: Elis Tomáš, Krajíček Alois, Stuchlík Josef, Cvak Ladislav, Orlík Emil, Roder Lubomír, Andrýsek Stanislav, Lindovský Jaromír, Spáčil Jiří

MPK: A61K 31/48

Značky: síranu, izolace, způsob, ergotaminia

Text:

...se V dalším stupni připravuje síran ergotaminia. Cílem operace je převést ergotaminín, který se vždy v surovém ergotaminu v menší či větší míře objevuje v důsledku epimerizace během izolačního procesu na ergotamin a odstranit nežádoucí minorítni alkaloidy a balastní látky do matečných louhů. V podstatě se používá postup podle Stolla(He 1 v. Chim. Acta 28, 1 283, /1945/), který byl někclikrát modifikován (tajný čs. patent č. 343 Acta...

Způsob výroby bezvodého síranu sodného a chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 264874

Dátum: 12.09.1989

Autori: Broul Miroslav, Söhnel Otakar, Hložný Ladislav, Markalous František

MPK: C01D 5/08

Značky: bezvodého, způsob, výroby, chloridů, síranu, amonného, sodného

Text:

...způsobu podle vynálezu je nutné vyrobit potřebnou kapalnou fázi ze směsi surovín a vody v poměru daném fázovými rovnováhami a následnou separací vzniklých fází za príslušné teploty. Čistotu produktu je možné zvýšit promýváním krystalů čistou vodou. spojením promývacího filtrátu s předem oddělenou kapalnou fází je možno realizovat přídavek nezbytného množství vody do systému.Volba pracovní teploty v prvním kroku, který produkuje bezvodý...

Způsob přípravy roztoku ke krystalizaci síranu draselnochromitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263071

Dátum: 11.04.1989

Autori: Němec Jaroslav, Broul Miroslav, Veverka František, Kaznějov, Hložný Ladislav

MPK: C01G 37/10

Značky: síranu, roztoku, přípravy, způsob, draselnochromitého, krystalizaci

Text:

...železnatého hromadit v systému a znečištovat oba produkty.Jednodušším se jeví způsob přípravy roztoku ke krystalizaci eíran dreselnoohromitého generací chromnatých iontů elektrolyticky v membránovém nebo diafragmovém elektrolyzéru podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívávtom, že přesycený roztok síranu draselnochromitého nebo přesycený roztok obsahující produkty rozpouštění ferochromu v kyselině sírové a síran draselný se...

Způsob zavádění dopantů v množství do 20 % hmot, do síranu amonno-hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263038

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmíd Miroslav, Vaverka León, Broul Miroslav, Loučka Tomáš

MPK: C01F 7/76

Značky: dopantů, zavádění, způsob, amonno-hlinitého, hmot, množství, síranu

Text:

...hmot, dalších příměs253 030 state spočívá V tom, že míeení hydrátü síranu amonno-hlinitého a äalších složek se provádí před, během nebo po převodu hydrátu síranu amonno~hlinitého zahřátím do kapalné fáze,načež se zhomogenizovaná tekuté smčs hydrátu síranu amonno~ hlinitého a dalších složek převedo zpět do tuhé fáze.Příměsemi síŕanu amonno-hlinitého se rozumí sloučeniny obsahující ionty železa, křemíku, vanadu, sodíku, draslíku,vápníku,...

Způsob zpracování síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262572

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lukášek Petr, Roušar Ivo

MPK: C01C 1/24

Značky: způsob, síranu, zpracování, amonného

Text:

...v podstatě směsi čistého oxidu siřiöitého a dusiku, eventuálně s přiměsi nezreaqovaného přebytku vzdušného kyslíku, lze po dodatočné úpravě složení vysušeným vzduohem použit k výrobě oxidu sirového na kontaktním katalyzátoru.Postup podle vynálezu náleži mezi ekologicky nezávadné procesy.Způsob podle vynálezu je dále bliže popsán na dvou přikladech provedení, uskutečněných v laboratorním měřitku vsádkovým způsobem.132 g stranu...

Způsob snižování koncentrace síranu hořečnatého při odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262365

Dátum: 14.03.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: B01D 53/34

Značky: spalin, síranu, horečnatého, odsířování, způsob, koncentrace, snižování

Text:

...resp. směsi vodíku a oxidu uhelnatého platí spoločná nevýhoda spočívající v nutnosti vyrábět tyto přísady ve speciálním zařízení, což je spojeno i s nároky na zastavěnou plochu v místě instalace.Tyto nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož podstata spočívá v tom, že se do siřičitanu hořečnatého vstupujíoího do rozkladnáho reaktoru kontinuálně vsypává prášková síra v množství až 5 8 hmotnostních dávkovaného siřičitanu hořečnatého.V...

Způsob výroby roztoku síranu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262088

Dátum: 10.02.1989

Autori: Podmolík Jaroslav, Dadák Vojtěch, Závodník Jiří, Pálffy Alexander

MPK: C01G 49/14

Značky: výroby, způsob, roztoku, železitého, síranu

Text:

...je ovšem velmi nákladné.Uvedené nevýhody nemá způsob výroby roztoku Sĺľłinlł železitého podle vynálezu,při němž suspenze nebo roztok technického síranu železnatého heptahydrättl nebo monobydrátu s přídavkem kyseliny sírové se oxlduje technicky čistým kyslíkem nebo technicky čistým kyslíkom obohaceným vzduchein za přítomnosti kyslíkatých sloučenin dusíku při tlaku 0,1 až 9 MPa absolutních kyslikaté sloučeniny dusíku slouží jako přenášeč...

Způsob zpracování odpadu při výrobě titanové běloby za vzniku síranu železitého a síranu titanového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261617

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hinterholzinger Otto, Pálffy Alexander, Dadák Vojtěch, Zubček Ladislav, Novák Luboš, Závodník Jiří

MPK: C09C 1/36

Značky: způsob, síranu, odpadů, běloby, zpracování, vzniku, výrobe, železitého, titanového, titanové

Text:

...následující reakceZ hlediska látkové bilance, při zahrnutí i sulfátoveho aníontu, je nurtno zvažovat tyto reakcena katodě V první fází Fe 3 S 043 2 e 2 FeS 04 -l- S 042ne anodě ZFeSOL -l- S 012 Fe 2 SOls -l- ZeElektrolytické redukce technického roztoku oxidosiranu titaničitého je popsána v řadě patentü Horský pat. 4 309 (1916), něm. patent 310 304 1917, franc. pat. 494 672 1917, tranc. pat. 663 068 (192311. Jedná se však pouze o redukci na...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261390

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lederer Erich, Letko Pavel, Pekárek Petr

MPK: C01C 1/248

Značky: amonného, přepracování, síranu, krystalického, způsob

Text:

...rozmetae telnou formu při hnojení podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se napřed připraví směs obsahující 75 až 98 hmot. krýstalického síranu amonného a 2 až 25 hmot. dusiönanu vápenatého nebo chloridu vápenatého vztaženo-na čisté bezvodé látky a potom se tato aměs tlakově granuluje.Tabletovacími zkouškami a následnou čtvrtprovozní zkoušu kou bylo prokázáno, že chování krýetaliokého síranu amonného při tlakové...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261389

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lederer Erich, Letko Pavel, Pekárek Petr

MPK: C01C 1/248

Značky: síranu, amonného, přepracování, způsob, krystalického

Text:

...síranu amonného se jeví způsob přeprącování krystalického síranu amonného na rozmetap telnou formu při hnojení podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že se granuluje směs 75 až 98 hmot. krystalického síranu amonněho a 2 až 25 hmot. dusičnanu váu penatého nebo chloridu vápenatého, vše-vztaženo na čisté bezvodé látky. Jako granulační kapąlinu lze použít roztok dusič-,nanu vápenatého nebo chloridu vápenatého.Bylo...

Způsob výroby krystalického síranu železnatého pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 258392

Dátum: 16.08.1988

Autor: Taufmann Petr

MPK: C01G 49/14

Značky: způsob, síranu, krystalického, farmaceutické, účely, výroby, železnatého

Text:

...kmitů rotujících soustav, jsou výsledky podstatné ovlivněny hodnotami momentu setrvačnosti. Dále je nutné rovněž ověřovat vliv momentu setrvačnosti na frekvence a amplitudy torzníoh kmitů systému.Je známo řešení, kdy rotující soustava je doplněná o setrvačník, založený na principu odstředivého objĺmkového roztěžníku, u něhož požadovanou polohu jeho pákoví se závažím zajišťuje stavěci mechanismue, sestávající z rozvidlené páky, která je...

Náhradní zapojení cirkulačního čerpadla sytiče pro výrobu síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257693

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hollein Arnold

MPK: C01C 1/242

Značky: výrobu, amonného, síranu, náhradní, čerpadla, sytiče, zapojení, cirkulačního

Text:

...chodu sytiče v havarijních případech porušení přítoku čerstvé yseliny sírové do sytíče. Náhradní potrubní okruhy podle vynálezu je možno instalovat stabilné, nebo je v mísiních podmínkách někdy výhodnější- mít příprevenu sadu flexibilního potrubíí - pro okam~žitou montáž V případě poruchy. Včeané uvedení náhredního.zapojení oirkulačního čerpadla v případě poruchy přítoku kyseliny sírová e náhradní provoz až do doby přepojení plynu na rezervní...

Způsob povrchové úpravy síranu amonného nebo chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257246

Dátum: 15.04.1988

Autori: Letko Pavel, Kožmín Bohumír, Huml Vladimír, Exnerová Karla

MPK: C01C 1/16, C01C 1/248

Značky: úpravy, způsob, amonného, síranu, povrchové, chloridů

Text:

...či chloridu amonného a jeho nalepování a to jak v sušárně, tak i na transportních cestách. Protože se povrchovou úpravou podle vynálezu dosahuje nejen vysokého hydrofobizačního ale i separačního účinku,lze v případech, kdy má síran či chlorid amonný pod 1 I hmot. vlhkosti, vyloučit účelové tepelné sušení. Odsušení pak probíhá velkou intenzitou samovolně při transportu do skladu na pasech a šnekových dopravnĺcích.Je samozřejmě, že případné...

Způsob přípravy čistého síranu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257170

Dátum: 15.04.1988

Autori: Broul Miroslav, Provazník Luděk, Hložný Ladislav

MPK: C01F 7/74

Značky: čistého, síranu, hlinitého, přípravy, způsob

Text:

...hlediska dosaženo vhodné koncentrace tuhé fáze V suspenzi.Filtrační vlastnosti suspenze, ale i výtěžek síranu hlinitého závisí na složení ternáru. Bylo zjištěno, že pro obsah draslíku v krystalickém produktu nemá složení ternáru výrazný vliv. zlepšení filtračních vlastností však umožňuje promývání filtračního koláče a tak lze dosáhnout odstranění většího podílu matečného roztoku a tím i vyšší čistoty krystalů.Jelikož optimální...