Patenty so značkou «síly»

Zařízení pro vyhodnocení síly nebo momentu pracovní části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260239

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G01L 3/22

Značky: vyhodnocení, momentu, síly, stroje, zařízení, částí, pracovní

Text:

...zařízení podle vynálezu je podstatné zlepšení vyhodnocení momentu nebo síly, napřa brzdného momentu u tvářecích strojů, čímž se zvýší bezpečnost práce. Je možno zjišřovat opotřebení obložení brzd nebo spojek strojního zařízení. Další výhodou je jednoduchá konstrukce stroje a vyšší spolehlivosą nebot zařízení neobsahuje žádné kontaktovévynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro vyhodnocení síly nebo...

Zařízení pro snímání velikosti lisovací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 270737

Dátum: 12.07.1990

Autor: Ton Evžen

MPK: B30B 15/22

Značky: zařízení, lisovací, velikostí, síly, snímání

Text:

...tlaćném pístu, přičemž měrný člen je přes průohodku spojen 5 deskou plošných spojů.Výhodou použití tenzometriokého snímače je, že snímání velikosti lisovací síly je velmi přesné, dává dlouhodobě stále hodnoty indikovaná lisovací síly, v provozu nevyžaduje údržbu a je v podstatě bezporuchové.Vzhledem k požadavku dlouhodobě stabilních a přesných údajů o velikosti lisovací síly bylo řešeno snímání lisovací síly prostřednictvím měrneho členu 5...

Zařízení k udržování konstantní přítlačné síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 270726

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lidařík Miloslav, Dufek Jan, Mikuláštík Stanislav, Kudrna Milan

MPK: B29C 43/32

Značky: konstantní, síly, zařízení, udržování, přítlačné

Text:

...které se vkládají mezi podkladovou desku a přítlačnou desku podobným nasunutím na svorníky jako v případě přítlačné desky a opěrné desky. Použití tvarových příložek je kromě toho výhodné i proto, že umožňuje využít jeden typ zařízení podle vynálezu pro řadu tvarově rozdílných výrobků nebo lepených materiálů, přičemž lze obměñovat pouze tvarové příložky. Velikost zařízení je určována potřebnou velikosti přítlačné plochya může být podle...

Zařízení pro snímání napínací síly pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269403

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kuhn Jan

MPK: B65G 23/44

Značky: dopravníku, snímání, pásového, napínací, zařízení, síly

Text:

...s napínacím ústrojím je zajistit, aby tahová sila T 2 na sbihající straně-poháněcího bubnu gmě 1 a vždy alespoň minlmální hodnotu Thin ni pro snímaní napínaci síly-í-Ědečítá v každém okamžiku ve svem díferenciálním členu i od signálu vstupujíciho na první vstup 5 signál vstupující na druhý vstup g. Signál vstupující na první vstup § 1 nese informaci o klidové sile TA na obvodu napínacího bubnun-u-tnou pro bezprokluzový rozběh. Pro tento...

Zařízení na měření síly stisku ruky operátora ručně ovládaného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269352

Dátum: 11.04.1990

Autori: Knaifl Oldřich, Wiesner Jiří

MPK: A61B 5/22, G01L 5/00

Značky: zařízení, stisku, ručné, ovládaného, měření, stroje, operátora, síly

Text:

...na měření síly stísku ruky operátora ručné ovládaného stroje podle vynálezu umožňuje jak přesné změření síly stísku, tak í vedení pojízdného stroje tak, jak jeho vlastní funkce požaduje.Podstata vynálezu spočívà v tom, že deformačni trubka je opatřena akčnímí plošnými. nástavcí a uložena na dvou nosných kuželových dístančních vložkách, uchycených na rukoje tí stroje.Zařízení na měření sily stísku ruky operátora ručně ovládaného stroje...

Zařízení pro stanovení velikosti dosažené předepínací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 268981

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubák Jiří, Zábranský Václav

MPK: G01L 1/02

Značky: předepínací, velikostí, stanovení, síly, dosažené, zařízení

Text:

...obvod tvořený zdrojem a signalizačním prvkom je jedním koncom spojen se stojánkem vodivä spojeným s podložkou a druhým koncom s hydraulickým válcem předepínacího ústrojí, vodivě spojeným se šroubem.Zařízení pro stanovení velikosti dosažené předepínací síly podle vynálozu podstatně zvyšuje přesnost určení velikosti předepínací síly ve äroubových spojích,dosažených při montáži a umožňuje provádění těchto operací velice snadným a rychlým...

Zařízení k udržování stavitelné konstantní přítlačné síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 267608

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kudrna Milan, Lidařík Miloslav, Šíma Milan

MPK: F16B 7/00

Značky: udržování, stavitelné, přítlačné, zařízení, síly, konstantní

Text:

...ukazatclem tlaku na pruzinu umistěnou v pouzdřc opatřenem stupnicí tlaku a opírající se přes dno pouzdra o přítlañnou desku.Hlavní předností zařízení podle tohoto vynalezu je spolehlivá udržování přítlaćnć sily na nastavené hodnotě pri relativně malých rozmćrech přípravku. Zatímco dosud so pro lepení při konstantním zatížení slepo používala páková zařízení vyžadujíci značné velký prostor. zařízení podle vynálczu je nepoměrně menší. Tato...

Zařízení pro měření axiální síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 267218

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rulf Josef, Páťal Jaroslav, Foretek Miloš

MPK: G01L 5/12

Značky: axiální, měření, síly, zařízení

Text:

...popisovsné účinky mají za následek snížení výrobní, materiálové a tím i finanční náročnosti měření.Konkretní případ provedení podle vynálezu je schematioky znázorněn na připojeném výkrese, zobrazujícím částečný osový řez axiálnímuzlem stroje.Podle vynálezu je axiální uzel stroje tvořen tělesem l,v němž je pomocí axiálního ložiska g uchycena hřídel 1, například rotoru čerpadla. Hřídelový kroužek gł axiélního ložiska g je na hřídeli 2 uchycen...

Zařízení pro řízení tahové síly navíjené nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 266566

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lorenz Rainer

MPK: B65H 59/16

Značky: tahové, nitě, síly, řízení, zařízení, navíjené

Text:

...kotoučový permanentní magnet-vzduchová mezera-kotoučové část z elektricky dobře vodivého materiálu-kotoučové část z hysterezního materiálu. Kotouč 3 nebo kotoučové kombinace, jsou upevněny na vodicí kladce á pro oběh nitě, otáčivě uložené na hřídeli g. Vodicí kladka § pro oběh nitě sestává jak známa ze dvou vedle sebe uloženýchprstenců 5, 1, opatřených na navzájem přivrácených bočních plochách kulovými tělesy É,2 umístěnými tak, že jsou vůči...

Kontrolní zařízení proti samovolnému zvýšení tažné síly trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266544

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kropáček Jan, Skala Václav

MPK: B60L 3/00, B60L 15/10

Značky: zvýšení, zařízení, vozidla, tažné, síly, proti, samovolnému, trakčního, kontrolní

Text:

...obvodu gg logiky parkování, jehož druhý výstupłgg je spojen se svorkou g blokování měničů při parkování a jehož první výstup lgâ je spojen se čtvrtým vstupem ggg součtového obvodu lg, jehož výstup lgj je spojen se svorkou E signálu poruchy. Výstup gg paměti Q je spojen s druhým vstupem ll obvodu ll logiky kontroly signálu tahu.Kontrolní zařízení proti samovolnému zvýšení tažné síly trakčního vozidla pracujetak, že podle zadání ze svorky g...

Zkušební prostředek pro určování iontové síly nebo měrné hmotnosti vodného zkoušeného vzorku a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266305

Dátum: 13.12.1989

Autori: White William, Wang Yung-chyung, Stiso Sisto, White-stevens Rodric, Falb Richard

MPK: G01N 33/52

Značky: určování, síly, iontově, výroby, měrné, vodného, prostředek, vzorků, zkoušeného, hmotnosti, zkušební, způsob

Text:

...polyelektrolyt. aoJako polyelektrolyt obsahuje prostředek podle vynálezu s yýhodou kyselipu polyakrylovou, wkyselinu polymaleinovou. kopolymer kyseliny maleinové a vinylmethyletheru, kyselinu polymethakrylovou, kopolymer styrenu a kyseliny maleinové, polyĺvinylamin) nebo poly(4-viny 1 pyridin). Stupeň neutralizace polymerniho polyelektrolytu činí s výhodou 75 až 95 . Indikátorem vv výhodnćm prostřoüku podle vynálezu může být indikátor pH....

Zařízení pro zachycení reakce síly pro metrologickou kontrolu vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 264214

Dátum: 13.06.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: metrologickou, zachycení, síly, reakce, zařízení, kontrolu

Text:

...vah. Jeho podstata spočívá v tom, že reakci síly používané ke kontrole vah zachycuje na základový rám váhy z otevřených ocelových rofilů u vah, kde pákový systém není umístěn v rytu.Výhody zařízení pro zachycení reakce síly pro metrologickou kontrolu vah spočívají v tom, že toto zařízení především umožňuje použít zařízení pro metrologickou kontroluvah. Bez tohoto zařízení je tento způsob kontroly u vah, jejichž základový rám jevyroben...

Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263407

Dátum: 11.04.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: zařízení, zachycení, reakce, síly, prvků, zatěžovacích

Text:

...prvku rovnoběžně se směrem působení tíhové síly váženého materiálu. Posuvem opěr po základovém rámu váhy lze nastavit výslednici působíoích sil zatěžovacích prvků do směru, který je totožný se směrem tíhové síly váženého materiálu. Tím lze přesně vyrovnat hodnotu zatížení závažového ústrojí při silovém působení zatěžovaoích prvků s hodnotou tíhového působení váženého materiálu. Konečným výsledkem pak je zpřesnění metrologické kontroly vah....

Zařízení pro přenos síly zatěžovacích prvků na váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263266

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bořil Zbyněk, Václavík Karel

MPK: G01G 23/01

Značky: zatěžovacích, prvků, váhy, síly, zařízení, prenos

Text:

...materiálu při normálním provozu váhy. Tyto odchylky pak způsobují chyby ve výsledcích metrologické kontroly vah.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že zatěžovací.prvek, jenž je jedním koncom připojen ke konzole psvně spojené s ramem váhy,je druhým koncem připojen k vyrovnávací desce, která je volně uložena na prístupné ploše váhového nosníku.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že vyrovnavací...

Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262321

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bořil Zbyněk, Václavík Karel

MPK: G01G 23/01

Značky: zařízení, prvků, síly, reakce, zatěžovacích, zachycení

Text:

...k této ose rozloženy po obou jejích stranách.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že posuvem spodních operných patek v otvorech základového rámu váhy lze jednotlivé konzoly přemístit do poloh, V nichž směr výslednice působících sil jednotlivých zatěžovacích prvků je totožný se směrem působení tíhové sílyK váženého materiálu. Tím lze přesně vyrovnat hodnotu zatížení závažového ústrojí při silovémpůsobení zatěžovacích prvků s hodnotou tíhového...

Zařízení pro měření síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262180

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kůr Jan, Lorenc Zdeněk, Štícha Jiří

MPK: G01L 1/04

Značky: měření, síly, zařízení

Text:

...upravenému otočné na čepu třecí spojky, uspořádaném v jedné přímce s osou rotace páky a opatřeném pružnou podložkou, přilěhající ke krytu zařízení.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívazejména v jeho výrobní jednoduchosti a snadné obsluze. Zařízení umožňuje snadné a rychlé měření síly s přesností vyhovující předpokiádanému užití pro kalibraci měřicí síly.Zařízení pro měření síly podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém...

Zařízení pro měření síly aplikované tangenciálně na rotor opatřený zuby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261889

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bigret Roland

MPK: G01M 13/00

Značky: rotor, aplikované, opatrený, tangenciálně, měření, zařízení, síly

Text:

...pohled na zařízení podle vynálezu a obr. 2 perspektivní pohled na zařízení z obr. 1, osazene na ozubené kolo rotoru.Měřící zařízení 1 znázorněné na obr. 1 má hlavu 2 ve tvaru kryclile, která je na své přední straně 3 opatřena zaobleným výstupkem 4, za kterým následuje drážka 5,do níž se může zasunout zub 6 ozubeného kola 7 na straně zakladny 8 snímače 9 síly. Hlava 2 je dále na své zadní straně 1 D, opačné vůči přední straně 3,...

Snímač tahové síly textilních nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260729

Dátum: 12.01.1989

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: B65H 59/40

Značky: nití, síly, tahové, textilních, snímač

Text:

...napájecí zdroje, seřizovací funkce se omezuje pouze na nastave.ní SÍEIVĚCÍÍIO šr-ourbu s pružinou, ,případně stavěcího dorazil. Výstupní signál je dostatečněyelký, aby mohl přímo řídí-t výkonový Zesilovač.vynález e jeho účinky jsou blíže vysvětle 4ny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženeho výkresu, kde na obr. 1 je znázonněn v náryse v řezu snímač tahové síly textilních nití podle vynálezu a na obr. 2 je znázorněn v axonometrii...

Vypínací prvek s regulací vypínací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 257968

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pretsch Gerhard, Tyleček Antonín

MPK: F16P 3/04

Značky: síly, prvek, regulaci, vypínací

Text:

...překročení jmenovitého momentu u kuličkových spojek a podobné.Na připojených výkresech je zařízení podle vynálezu v poloze - zapnuto znázorněno na obr. 1, polohu - vypnuto znázorňuje obr. 2.V tělese l vypínacího prvku jsou dvě na sebe kolmé válcové díry 3, 3. Ve svislé díře 3 je suvně uložena koule 1 na níž působí síla § působící ve schématizovaném pojetí například tlakem na podložku 5 opírající se o kouli 3. Tuto sílu á může také například...

Zařízení pro snížení radiální síly u spirálních čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244276

Dátum: 01.05.1988

Autori: Štofko Miroslav, Cempa Štefan, Repeák Vladimír

MPK: F04D 29/40

Značky: radiální, snížení, zařízení, síly, spirálních, čerpadel

Text:

...nevýhody v podstatě odstraňuje vynález, kterým je zařízení pro snížení radiální síly u spirálníoh čerpadel, sestávající ze spirálního tělesa, ve kterém je vytvořen obvodem oběžného kola uloženého na hřídeli a vnitřním povrchem spirálního tělesa nesymetrický průtočný kanál napojený na prostor výtlačného hrdla, jehož podstata spočívá v tom, že prostor výtlačného hrdla je propojen s průtočným kanálem spirálního tělesa alespoň v jednom...

Snímač tvářecí síly na kovacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257349

Dátum: 15.04.1988

Autor: Smrčka Jaroslav

MPK: G01L 1/22

Značky: strojích, snímač, kovacích, síly, tvářecí

Text:

...dvě protilehlé strany měřicího mostu jsou tvořeny polovičním počtem aktivních tenzometrů, a druhé dvě protilehlé strany měřicího mostu jsou tvořeny polovičním počtem kompenzačních tenzometrů.Snímač podle vynálezu je osazen nejméně třemi válcovými siloměry, jejichž rozměry jsou voleny tak, aby citlivost byla vyhovující. Celková sila je dana součtem tří nebo více složek,která měří jednotlivé siloměry. Významnou výhodou zařízení podle vynálezu...

Ústrojí pro uchycení tahového a tlakového snímače síly na stůl stroje na ověřování siloměrných měřidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256779

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Václav, Chlumský Miloslav

MPK: G01G 23/01, G01L 25/00

Značky: uchycení, tlakového, stůl, stroje, siloměrných, ústrojí, ověřování, snímače, síly, měřidel, tahového

Text:

...měřidel lze provádět stále v jedné úrovni, tj na horní ploše stolu, přičemž všechny používąné součástky jsou shodné a jenom.vyrovnávací podložka je uzpůsobena tvarom a rozměry siloměrnőmu měřidlu. To přináší rovněž velké výhody výrobní, montážní i provozní. Výhodou je též to, že pro oba typy eiloměrných měřidel se použije jediná teplctní komora. K výhodám dále patří, že tahově snímače síly lze buč opřít dnem o izolační podložku nebo...

Způsob pro cejchování extenzometrických snímačů zejména pro měření válcovací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 255004

Dátum: 15.02.1988

Autor: Odvárka Bohuslav

MPK: G01L 1/22, G01M 19/00, G01B 7/18...

Značky: snímačů, způsob, síly, válcovací, zejména, extenzometrických, cejchování, měření

Text:

...na tenzometrický dynamometr e na obr. 3 je jeho bokorys. obr. 4 znázorňuje zapojení odporových tenzometrů.Tenzometrický dynamometr g (obr. 2 a 3) tvoří měřící těleso 2, které je vyrobeno z pružinové oceli. Těleso Q má na horní i spoąní ploše vytvořena prísna 1, umožňující použít tenzometrické dynamometry g pro různé průměry kalibračních válců. V čelní ploše tělese 2 jsou profrézovány ve dvou řadách podélné průchozí uzavřené drážky§ tak, že...

Regulátor brzdné síly vzduchotlakové brzdové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254088

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čapek Ladislav, Rýdl Miloslav, Mastník Zdeněk, Rössler Artur

MPK: B60T 8/18

Značky: brzdné, soustavy, síly, vzduchotlakové, regulátor, brzdové

Text:

...ze vzduchové pružiny. To má značný vliv na přesnost regulace tlaku během jízdy,a tím i nabezpečnost provozu. Rovněž se značně zvyšuje životnost těsnění pístu pracovního válečku, což je u známých regulátorů brzdné sí ly limitujícím prvkem. Žsvedením regulátoru brzdné síly dle vynálezu se interval výměny těsnění prodlouží nejméně trikrát, což má značný vlív na snížení provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti provozu.Provedení vynálezu také...

Zařízení pro přenos síly mimo funkční části tepelné trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236346

Dátum: 01.01.1988

Autori: Horváth Ladislav, Polášek František, Štulc Petr

MPK: H01L 23/34

Značky: trubice, částí, prenos, zařízení, tepelně, síly, funkční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přenos síly mimo funkční části tepelné trubice. Zařízení je vytvořeno tak, že mezi čela tepelné trubice jsou vně pláště vloženy vzpěrné pruty, pro přenos síly. Mezi čela a vzpěrné pruty jsou vloženy podložky, které jsou volně nebo pevně připojeny k čelům tepelné trubice. Vzpěrné pruty mohou být pevně spojeny s chladicími žebry a může být do nich zaneseno předpětí, které působí proti deformaci od zatěžovací síly.

Zařízení pro zadávání tažné síly trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253867

Dátum: 17.12.1987

Autori: Skala Václav, Raba František

MPK: B60L 15/10

Značky: trakčních, zadávání, síly, tažné, vozidel, zařízení

Text:

...ggg a druhým výstupem ggg, je realizována rovněž číslicovými obvody. Výstup derivačního členu 1 je realizován operačním zesilovačem a je přes třetí komparátor 2 a čtvrtý komparátor lg připojen ke kontrolní logice ll. Druhý komparátor g s prvním vstupem 801 a druhým vstupom ggg je připojenk výstupu bloku automatického řízení tažné síly lg, který může být realizován například jako regulátor rychlosti.Q je svorka vstupu požadovaného nárůstu...

Zařízení k omezení síly vzniklé nárazem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246730

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eerný Jaroslav, Uher Miroslav

MPK: G05G 5/04

Značky: vzniklé, omezení, zařízení, síly, nárazem

Text:

...stlačování pružiny.zařízením podle vynálezu se podstatně sníží nebo vyloučí účinky nárazu.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněíio na výkresech, na nichž obr. 1 značí boční pohled a částečně řez ocelového nebo jiného tlakového válce a obr. 2 příčný řez tohoto válce.Ocelový nebo jiný tlakový valec 1, na jehož jedné straně je upevněna stabilní dražkovaná hřídel 2, opatřená souběžnýmí draž 4kami 3 a spirálovýmí drážkami...

Zařízení pro automatické upínání nástrojů s násobičem upínací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 244050

Dátum: 16.11.1987

Autori: Eermák Evžen, Štipán Jioí

MPK: B23Q 3/155

Značky: nástrojů, násobičem, síly, upínání, zařízení, upínací, automatické

Text:

...které je suvně ulo ženo ve válcové dutině vřetena e jehož čelo je na straně upínací tyče ve styku s talířo vou pružinou, jejíž druhý konec je ve styku s meticí, naěroubovanou na přilehlých konec upínecí tyče.Zařízení pro automatické upínáni nástrojů s násobičem upínecí síly podle vynálezu umožňuje automatické upínání nástrojů se zvýšenou uoínací silou pomocí kuliček pákového převodu. Mechanismus lze aplikovat i na krátké...

Zařízení pro regulaci vypínací síly pojistného ústrojí půdozpacujícího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238342

Dátum: 01.10.1987

Autori: Procházka Václav, Pavlica Ivo, Novák Miroslav, Kušička Bohumil

MPK: A01B 61/04

Značky: pojistného, síly, stroje, půdozpacujícího, ústrojí, regulaci, vypínací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro přesné nastavení síly u pojistného ústrojí, vypínajícího ze záběru při přetížení pracovní orgán půdozpracujícího stroje. Pojistné ústrojí sestává ze dvou výkyvných táhel, uspořádaných mezi rámem a slupicí a držených v poloze, kdy spolu svírají ostrý úhel, pružinou. V místě skloubení prvního táhla je uspořádán spojovací čep se seřizovacím výstředníkem, opatřeným stavěcí polohovou pákou.

Zařízení k automatickému řízení síly signálu při hlášení dispečera

Načítavanie...

Číslo patentu: 252676

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sztefek Karel, Slíva Zdeněk

MPK: G08C 19/02

Značky: hlášení, signálu, síly, řízení, zařízení, automatickému, dispečera

Text:

...spočíva v tom, že výstup signálu ze seriové kombinace snímače výkonu, zesilovače a spínače výkonu je připojen na vstup výkonového zesilovače současně se vstupem modulace a jeho výstup je připojen na redukční transformátor, jehož výstup je připojen na účastnícke linky, přičemž na vstup snímače výkonu je připojen redukční transformátor.Düsledkem zařízení podle vynálezu je, že nedochází k přebuzení linky, a tím je umožněno dodržaní bezpečného...

Zařízení k přenosu síly úměrné hmotnosti vozidla na snímač ložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245567

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kubelka Jioí, Kvapil Josef, Kvapil Ioí

MPK: B60T 8/18

Značky: zařízení, síly, snímač, vozidla, úměrné, ložení, přenosu, hmotnosti

Text:

...pro čtyřnápravový vůz s podvozky se šroubovými pružinami, u nichž se svislá složka hmotnosti vozu, působící na šroubovou pružinu, přenáší rovněž v nezměněné velikosti přímo na snímač ložení.Další výhody zmíněného zařízení jsou, především jeho jednoduchost a tím optimální účinnost, dále vyloučení tangenciálních pohybů ve stykové ploše mezi středícím talířem svislé tyče a opěrkou snímače ložení, takže vyloučeny příčné třecí síly, které mají...

Magnetický pružný snímač síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 246583

Dátum: 20.08.1987

Autori: Strosberg Arthur Martin, Whiting Roger Lewis, Clark Robin Douglas, Pascal Jean-claude

MPK: G01L 1/12

Značky: pružný, síly, snímač, magnetický

Text:

...H cornacno, Hauarnnquaammne H pasmemenume B napannensamx HHOCKOCTHX, HSMGDHTGHBHHG oöuorxu pacnonomenu Ha Kaxom nepBoM SHSMEHTG cepeuunxa, a na xaxom BTopoM anemenre pacnonomeum ononHHTGHBHHG OĎMOTKH, nnocxocwu KOT 0 pHX napannenbnm nnocKocTHM nsmepnrenbnbm 05 MOTOK, npn sron nononnnrenbume oöuorxn Bxnmqenu HOCHE 0 BaTeHbH 0 n cor~ HBCHO C HSMEDHTGHBHHMH.TOK nanarnuqnnanun, cosaaaemuň B oômorxe Hamarnuqnsanux ucroqnaxom nepemenaoro Toxa, 0...

Deformační tělísko tenzometrického snímače horizontální složky síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 236122

Dátum: 01.08.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: G01M 19/00, G01L 1/22

Značky: deformační, tělísko, tenzometrického, snímače, síly, složky, horizontální

Zhrnutie / Anotácia:

Deformační tělisko tenzometrického snímače je určeno k měření horizontální složky síly působící na podloží pod podporou stroje a dynamickými účinky. Deformační tělísko má dva krajové sloupky, spojené alespoň jedním horizontálním žebrem a středový sloupek spojeny s krajovými sloupky alespoň jedním vertikálním žebrem, na němž je v blízkosti sloupku umístěn alespoň jeden horizontálně orientovaný tenzometr. Horizontální žebro mohou tvořit dvě...