Patenty so značkou «silových»

Zariadenie na meranie priebehu silových veličín pri osových operáciách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7306

Dátum: 03.12.2015

Autori: Findura Pavol, Korenko Maroš, Drlička Róbert, Prístavka Miroslav, Kročko Vladimír, Žitňanský Ján

MPK: G01L 5/16, G01L 1/22, G01L 1/16...

Značky: silových, meranie, operáciách, zariadenie, priebehu, osových, veličin

Text:

...operáciách.Na meranie osovej sily je použitý tenzometrický snímač vo forme samostatného deformačného telesa s vloženými tenzometrami. Jednozložkový snímač je navrhnutý tak, aby nebol ovplyvňovaný inými zložkami reznej sily, teda V tomto prípade tangenciálnou zložkou vytvárajúcou krútiaci moment na vrtáku. Dôležitou vlastnosťou je priečna tuhosť a orientácia tenzometrov.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je znázornená konštrukcia...

Zapojenie pre prenos riadiacich silových elektrických signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260175

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hrbáň Marián, Kuba Miroslav

MPK: H04B 3/60

Značky: zapojenie, silových, prenos, riadiacich, signálov, elektrických

Text:

...L 3 na spojovací vodič 51. Tým sa dosiahne časové oneskorenie pripojenia tretej fázy na vodič 51 voči vodičom 49 a so.ovládačom 11 zapne sa Spínací prvok 12 a jeho kontakty 4 pripoja fázu L 1 na spojovací vodič 50 a fázu L 2 na spojovací vodič 49. Spínací kontakt 14 prvku 12 zapne spínací prvcik 15 a ten »pripojí spínacím kontaktom 5 fázu L 3 na spojovací vodi-č 51. Tým sa dosiahne časové oneskorenie signálu a oproti predchádzajúcemu prípadu...

Zařízení pro zalévání silových kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263465

Dátum: 11.04.1989

Autori: Savčenko Viktor, Poljakov Feliľ, Gudko Nikolaj, Prudnikov Nikolaj

MPK: H01G 13/04

Značky: silových, kondenzátorů, zalévání, zařízení

Text:

...Macno. H 3-sa oTHocHwenbHo óonbmoro rHnpaanHHecxoro conpornnneuun-B,1 cnHmHoM oraepcmnu 11 no cpanHeHHm c oceawu KaHanoM 7 mwoxa 4, ypoaeu Macna B nonocTH cnnnoů eMxpcTH 8 öyner GNCTPO nonmmarncn. Ten caMmM oöpasyewcn.npannnuecxwů 38 TBOp, npenxfcraymmnñ npemnespenenuoň paaŕepMeTH 3 auHH cnHHoro KonneKTopa 13 uepea KaK 0 ñnH 60 «OnMH H 3 npucoénnunwenbnmm naTpYöKoa 3, Hauöonee öucwpo ocnoöonsmnxcn or Macnn.CneoBaTenauo,.name...

Zapojení pro měření odporu uzemnění stožárů silových vedení se zemnicím lanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262340

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hromádka Petr, Kočvara Antonín

MPK: G01R 27/20

Značky: uzemnění, odporu, lanem, měření, stožárů, vedení, zemnicím, silových, zapojení

Text:

...zapojení podle vynálezu je, že registruje i odpor vlastní konstrukce stožáru v betonovém základu a odstraňuje chyby vzájomného ovlivnění se strojenými zemniči. Kromě toho dochází i k úspoře pracovního času, protože odpadá odpojování a připojování jednotlivých uzemnění stozarů.Príklad zapojení pro měření odporu uzemnění stožárů sílových vedení se zemnicím lanem podle vynálezu je nakreslen ve schehatu s příhradovým stožárem na...

Způsob sušení silových kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260967

Dátum: 12.01.1989

Autori: Voschodov Alexandr, Višnja Zinovij, Gudko Nikolaj, Prudnikov Nikolaj

MPK: H01G 13/04

Značky: sušení, kondenzátorů, silových, způsob

Text:

...canoperynnponanne paàorpena. Hocne oxonuanna nporpésa asnene napoa B Kauepe noepmnnamw na Tpe 5 yeMOM yponne nyrem perynnpoBaHnn MomHbcTn, Bunennemoñ B ucnapnŕene. B Kaqecwne TEHHOHOČHTEHH MOKHO HCHOnb 90 BaTb ąmöue Bemécrsa, Kowopue MOPYT Knnerb npnHacmmennmx napon KOT 0 pHX npu svou cocraanaer 105-25 ~ 103 Ha (nanpuMep, Bona,KGDOCHH, cnnuxouonan mnnxocwb, pacrnop rnnuepnua B none). Bepxnnü npeenĺaBneHuñ HQDOB OHDEĽGHHETCH MGXGHHQGCKOĚ...

Zařízení pro navíjení svitků silových kabelů různých délek a průřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259969

Dátum: 15.11.1988

Autori: Drapač Václav, Kintr Jiří, Novák Jan, Bezstarosti Vladislav

MPK: H02G 1/18, B65H 75/34

Značky: zařízení, svitku, navíjení, různých, průřezu, silových, kabelů, délek

Text:

...dělenáa skládá se z pevné části g a z odsouvatelné části gg. Přitom je pevná část g navíjecí cívky g upevněna na výstupním hřídeli lli převodovky ll pohonu l.0 Jsouvatelná část gg naví jecí cívky g je upevněna na hřídeli Ql rychloupínače Q. kterým je například závitový spoj, umistěném na pojízdném podvozku 1,pojíždějícim po podélném vedení łgg nosného rámu lg a ovládaném ručním kolem gg. Odsouvetelná část gg je spojene s pevnou částí gl...

Zariadenie na vyskladňovanie zhutnených materiálov zo silových zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254219

Dátum: 15.01.1988

Autori: Viktor Ivan, Kočka Jan, Viktor Jozef

MPK: B65D 88/54, B65D 88/66

Značky: zhutnených, zariadenie, silových, vyskladňovanie, zásobníkov, materiálov

Text:

...ot-očnou skrutkou 8, uloženou nadruhej strane dvojstranného vedenia 1, kto rá je poháňaná elektromotorom 7. V osi vŕtacieho vozíka 2 je na násuvnej spojuke 4 uloženej na axiálnom ložisku 3 vymeniteľné nasunutá vŕtacie rúrka 5, ktorej súosost s vŕtacím vozíkom 2 zabezpečuje vodiaca konzola 6.Prvá vŕtacie rürka 5 je ukončená vŕtacou hlavou 15 a pozostáva z pevne uchyteného podávacieho šneku 17 a vodiaceho krytu 16 s výstupkami, ktorý je...

Zapojení k přenosu informací po silových vodičích v soustavě s izolovanou nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253674

Dátum: 17.12.1987

Autor: Moskala František

MPK: H04B 7/26

Značky: informaci, silových, vodicích, zapojení, izolovanou, přenosu, nulou, soustavě

Text:

...ze dvou silových vodičů a dvou závěrných impedancí jsou komunikační zařízení navázáne pomocí vazcbních trensformátorů.Výhoda zapojení podle vynálczu spočívé v jednoduchosti nízké ceně, malých rozměrech, protože prvky V tomto uspo g 253 674řádáni není nutno dimenzovat na zkratový výkon, čímž jedále umožněno jejich dodatečné namontování dostávajících zařízení a v dokonalém galvanickém odćěleni obvodů silovýchod sdělovacich, čímž je zamezcno...

Kabelová spojka silových kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252672

Dátum: 17.09.1987

Autori: Novák Stanislav, Škubník Antonín

MPK: H02G 15/04, H01R 13/405

Značky: silových, kabelová, spojka, kabelů

Text:

...vyžaduje,aby těsnicí souprava jedné spojky byla vybavena větším počtom těsnění nebo vyrábět širší sortiment spojek. U jiných typů spojek je zase nevýhodou velká materiálová náročnost, zejména kovových matesiálů.Uváděné nedostatky odstraňuje kabelové spojka silových kabelů podle vynálezu, jehož podstatou je, že spojka je sestavena z plastické.trubky, u které jsou konce utěsněny ve vybrání pryžového tvarovaného těsnění, jehož světlcst se směrem...

Zapojení pro spínání silových napájecích obvodů v části vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240222

Dátum: 15.06.1987

Autor: Stützer Alfred

MPK: H02M 5/16, H02H 3/08

Značky: spínání, obvodů, napájecích, zapojení, napětí, vysokého, částí, silových

Text:

...je zapojeno jazýčkové relé, jehož kontakt je zapojen v obvodu poruchového vstupu do regulátoru střídače statického niěnlče kmitočtu.Zapojením podle vynálezu se zamezí vypínání plně zatiženého napájecíhor obvodu statického meniče kmitočtu v případě havarijního vypnutí při poruchových stavech nadproudu, nebo zkratu a vzniku napěťo~ vých špiček tam, kde samotné využití va.krzového stykače s vakuovými zháše-cllys charakteristikou rýchleho...

Spôsob a zariadenie pre likvidáciu silových kondenzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238805

Dátum: 15.05.1987

Autor: Fančovič Karol

MPK: H01B 3/20

Značky: likvidáciu, kondenzátorov, silových, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenie pro likvidáciu silových kondenzátorov. Podstata riešenia spočíva v rozobratí kondenzátora, opláchnutí jeho kovových častí, dezintegrácii v prostredí dielektrickej kvapaliny, sedimentácii a premytí usadených častí. Dielektrická kvapalina sa destiluje za tlaku 14 kPa až 0,01 Pa a destilát sa stabilizuje a rafinuje. Zariadenie pre likvidáciu silových kondenzátorov pozostáva z otváracieho boxu spojeného s...

Zariadenie pre prevadzanie silových operácií na asynchrónnych linkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 249470

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kosa Pavol, Ďuran Ondrej, Ferianec Ivan, Tupý Miloslav

MPK: B30B 15/24

Značky: prevádzanie, asynchrónnych, zariadenie, linkách, silových, operácií

Text:

...doska á opatrená dvoma ovládacimi nábehmi Q na ktoré dosadajú ovládacie kliny Q spojené s tlakovým valcom g indexovacieho mechanizmu 32 v kontretnom prevedení pneumatickým. Horná plocha podpernej dosky Ě je opatrenápevne dvomi indexovacimi čapmi 1 zasahujúcimi do indexovacich otvorov ll montážnej plošiny łgv pracovnom priestore. Na základnej doske 3 indexovacieho mechanizmu gg je uložený pod montážnou plošinou lg v pracovnom priestore...

Zařízení pro statické zatěžování silových snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232246

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vlček Zdeněk, Šťastný František, Novák Václav

MPK: G01L 25/00

Značky: zatěžování, zařízení, silových, snímačů, statické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro statické zatěžování tahových i tlakových silových snímačů. Je tvořeno vnějším rámem, v němž je kloubově uložen vnitřní rám. Ve vnitřním rámu je výsuvně uložen měřicí stůl, mezi nějž a reverzor se uloží měřený silový snímač. S reverzorem je spojena svislá tyč, na kterou se pomocí výsuvné plošiny navěšují zatěžovací tělesa, jejichž tíha působí na měřený silový snímač.

Kapacitný merný člen silových snímačov na doskách s dvojstrannými plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 248075

Dátum: 15.01.1987

Autori: Floch Jozef, Bulla Pavol

MPK: G01L 1/14

Značky: doskách, snímačov, spojmi, kapacitný, člen, měrný, plošnými, silových, dvojstrannými

Text:

...snímačov na doskách s dvojstrannými pl-ošnými spojmi V pozdlžnom reze, na obr. 2 je znázornený V pôdorysnom pohľade kapacitný merný člen silových sní 4mačov na doskách s dvojstrarrnými gplošnými spojmi.Kapacitný merný člen silovýoh snímačov na doskách s -dvojstrannými plošnými spojmi pozostáva z prvej pevnej elektródy 4,ktorá je umiestnená na vnútornej strane zá-kladnej dosky s dvojstrannými plošnými spojmi 1, na ktorej sú umiestnené aj...

Vazební transformátor, zejména pro ovládání silových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227819

Dátum: 15.04.1986

Autor: Balík Miroslav

Značky: ovládání, transformátor, zejména, silových, vazební, spínačů

Zhrnutie / Anotácia:

Vazební transformátor, zejména pro ovládání silových spínačů, vyznačující se tím, že na jedné straně izolační desky (50) je technikou plošných spojů provedeno jedno jeho vinutí (10), přičemž na druhé straně téže izolační desky (50) je stejnou technikou provedeno alespoň jedno další vinutí (20), které se nachází v magnetickém poli vinutí (10) na opačné straně izolační desky (50).

Nosič, zejména elektrických silových kabelů, případně hydraulických a pneumatických hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 226111

Dátum: 15.04.1986

Autori: Drapač Václav, Novák Jan, Bezstarosti Vladislav, Kaláb Josef

Značky: pneumatických, kabelů, hadíc, nosič, hydraulických, zejména, případně, elektrických, silových

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič, zejména elektrických silových kabelů, případně hydraulických či pneumatických hadic, sestávající z řady článků a dvou upevňovacích koncovek, kde jednotlivé články jsou tvořeny bočnicemi, mezi nimiž je uprostřed a napříč uložen dělený pražec s otvory pro uložení neseného kabelu či hadice, vyznačující se tím, že každá z bočnic (5) článku (2) je tvořena vnějším výliskem (6) a vnitřním výliskem (7), navzájem nerozebíratelně spojených, kde...

Snímač pro určení napěťového stavu silových kabelů vysokého a nízkého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226951

Dátum: 01.01.1986

Autor: Kolena Karel

Značky: snímač, silových, kabelů, stavu, určení, napěťového, napětí, vysokého, nízkého

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač pro určení napěťového stavu silových kabelů, kabelů vysokého a nízkého napětí umožňuje eliminaci kabelů bez napětí, respektive kabelů v poruše, a to zejména v kabelových trasách elektrorozvodných sítí. Vynález řeší snímač s ohledem na co nejmenší působení nežádoucích rušivých elektromagnetických polí využitím feromagnetického krytu vhodného konstrukčního řešení s vhodného umístění snímací cívky ve snímači.

Zapojení selektivního signalizačního obvodu poruch paralelně spojených silových polovodičových prvků ve větvích usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229189

Dátum: 01.01.1986

Autor: Faltus Emanuel

MPK: H02H 7/125

Značky: silových, polovodičových, selektivního, usměrňovače, zapojení, obvodů, prvků, signalizačního, spojených, poruch, paralelně, větvích

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší signalizaci poruch usměrňovače z hlediska jeho výkonové rezervy dvěma výstupními napěťovými signály, jimiž je rozlišena závažnost poruchy. Zároveň je určeno místo poruchy příslušným signalizačním svítidlem (2) polovodičového prvku (13). Pomocné kontakty silových pojistek (14) polovodičových prvků (13) v každé větvi usměrňovače jsou mechanicky spojeny s přepínačem (l), který při poruše silové pojistky (14) připojí signální...