Patenty so značkou «silového»

Uložení tlačného silového snímače pro snímání signnálů u závěsných vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 265893

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žmija Zbyhněv, Kovalczyk Věslav, Mrozek Zbyněk

MPK: G01G 3/12

Značky: snímače, signnálů, tlačného, silového, uložení, závěsných, snímání

Text:

...řez rovinou A~A z obr. 1.Na připojených výkreeech etrukce uložení tlačného silovNa čele vnějšího vodícího pouzdra g je V jeho oee upevněn, 1, zde termoelektrický tlačný snímač. Do vnějšíno vodícíno pouzdra 3 je hybně uloženo vnitřní vodící pouzdro 1 se vzájemným uložením H 6/7. Čelní plocha vnitřního vodícího použdra 1 je uložéna na dotyku snímače 1. Vnější vodíoí pouzdro g je spojene e hornín pohybovým kloubem 2 šesti eymetrioky rozložeš nými...

Zařízení pro odměřování a dělení silového kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263232

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novák Jan, Bezstarosti Vladislav, Kintr Jiří, Richter Miloslav

MPK: H02G 1/18

Značky: kabelů, odměřování, dělení, zařízení, silového

Text:

...konoifilł hřídele glł, který je vyveden mimo rám J., je upevněn ustavovací kotouč 6 s vyznačenou šipkou pro seřizování počátečního nastavení odměřovacího kotouče 2,. Na odměřovaoí kotouč ž je silový kabel 2 dotlačován pomocí prismaticlcé přítlačné kladky 1, otočně uložené v odpruženémVzávěsu 8, upevněněm ve stojanu g, který je uchycený k vodícídesce 33 nad výřezem 1.3 i. Přítlačná síla je vyvozena pružinami §L závěsu g, jejichž předpětí je...

Hydraulický obvod řízení silového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 257203

Dátum: 15.04.1988

Autori: Selivanova Varvara, Kudrov Georgij

MPK: B64C 25/22

Značky: silového, hydraulický, obvod, válce, řízení

Text:

...větvi ga je uspořádán druhý zpětný ventil 23.Druhý válcový prostor lg prvního silového válce lg je přídavně spojen s první kapalinovou nádrží 3 přes první vratné vedení gg a druhé vratné vedení gg a přes vratný ventil gg,který je řízen tlakem v nouzovém hydraulickém vedení 5.Jedno vratné nouzové vedení gl propojuje dvoucestný dvoupolohový ventil gła nouzové hydraulické vedení á s druhou kapalinovou nádrží 3 pro dotok ztrát prcsakem z...

Zařízení pro výškové přestavování silového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 246845

Dátum: 01.03.1988

Autor: Thiel Jioí

MPK: F15B 9/02

Značky: přestavování, výškově, válce, silového, zařízení

Text:

...obr. 2 sviąlý osový řez válcem a přestavným úetrojím v místě A-A z obr. l obr. 3 řez válcem a přestavným ústrojím při přestavování a odlehčeném břemeni. přičemž šípkami je v obr. 2 a obr. 3 znázorněnpřívod tlakového vzduchu do válce obr. 4 a obr. 5 pohled na dvě rüzná provedení vymezovací deetičky. Noený rám l je opatřen výřezem g, v jehož dnu je Vytvořeno zahloubení 1, do něhož je výstupkem A uložena vymezovací deetička 5. Závěsný čep je...

Modelová výstuž chodieb pre fyzikálne modelovanie silového pôsobenia horninového masívu na banské chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247004

Dátum: 15.01.1988

Autori: Voddáeek Miloslav, Svoboda Ivan

MPK: E21F 17/00

Značky: horninového, banské, chodieb, modelovanie, fyzikálne, pôsobenia, masivů, chodby, výstuž, silového, modelová

Text:

...podľa vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že modelová výstuž je vytvorená z drôtu skrútenébo do tvaru alespoñ časti špirály, scelenej v axiálnom smere po obvode pozdĺžnymi výstuhami. Mode 4lová výstuž je s výhodou iopatrená po obvodu špirály záhyby tvaru plsmena U, orientovanými radíálně do vnútra výstuže a jednotlivé uzavreté segmenty špirály, sú s výhodou opatrené priečnymi podperami.Hlavné výhody modelové výstuže podľa vynálezu,...

Zapojení elektronického ovládání silového stykače k odvedení stejnosměrného bludného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236971

Dátum: 01.10.1986

Autor: Badouček Jiří

MPK: H01H 1/58

Značky: zapojení, elektronického, bludného, stejnosměrného, proudu, silového, stykače, odvedení, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektronického ovládání silového spínače k odvedení stejnosměrného bludného proudu z kovového úložného zařízení, například kovových potrubí, umístěných v blízkosti kolejových elektrických trakcí. Podstatou vynálezu je, že úložné zařízení je spojeno s prvním vstupem prvního diferenciálního zesilovače a s prvním vstupem druhého diferenciálního zesilovače, přičemž druhý vstup prvního diferenciálního zesilovače je spojen...

Zapojení pro ochranu regulátoru před vnikem vysokého napětí ze silového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223310

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sluka Josef

Značky: obvodů, vnikem, silového, zapojení, vysokého, před, ochranu, regulátoru, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší ochranu regulátoru, zejména pulsního měniče, před vysokým napětím, které by zapříčinilo zničení jeho nízkonapěťových polovodičových součátek. Nízkonapěťový řídicí obvod je tvořen regulátorem, pomocným obvodem, napájecím blokem se čtyřmi výstupními svorkami, izolačním převodníkem impulsů a koncovým zesilovačem, který je svými dvěma výstupy spojen s dvěma vstupy pro řízení silového obvodu. Podstatou vynálezu je, že výstup regulátoru...

Zariadenie na meranie staticko-dynamického silového poľa pôsobiaceho na dolné končatiny a bedrové kĺby človeka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222608

Dátum: 15.03.1986

Autori: Szalay Jozef, Žák Rudolf, Koudelka Milan

Značky: človeka, poľa, bedrové, dolné, kĺby, meranie, silového, pôsobiaceho, zariadenie, staticko-dynamického, končatiny

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na meranie staticko-dynamického silového poľa pôsobiaceho na dolné končatiny a bedrové kĺby človeka vyznačujúce sa tým, že do šlapy topánok sú vložené najmenej štyri a do podpätku najmenej jedno puzdro, v ktorých sú uložené snímače s oceľovými jadrami a polovodičovými tenzometrami, zapojenými do tenzometrického môstika, spojenými kablami so svorkovnicami, upevnenými na držiakoch, na ktorých sú doštičky s tlačenými spojmi s...

Zariadenie na zvýšenie silového rozsahu pneumovalcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228622

Dátum: 01.01.1986

Autori: Haninec Ignác, Drahoš Martin

MPK: G01L 1/02

Značky: pneumovalcov, silového, zariadenie, zvýšenie, rozsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie podľa vynálezu umožňuje rozšírenie využitia pneumovalcov aj na vyvodenie malých síl, bez toho aby sa musel premontovať k tomuto účelu pneumovalec menšieho priemeru. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne jednoduchým navlečením laniek a zavesením závaží. Odpory vyvodené presúvaním laniek po kladkách sa počas zdvihu nemenia a pneumovalec pracuje spoľahlivo. Ak sú znovu potrebné maximálné sily jednoduchým spôsobom sa vyberú závažia a...

Mechanický doraz k přenosu silového impulzu na prováděcí ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225062

Dátum: 01.12.1984

Autor: Bulguris Christo

Značky: mechanicky, ústrojí, silového, impulzů, prováděcí, doraz, přenosu

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanický doraz k přenosu silového impulzu na prováděcí ústrojí zejména k zastavení válcovaného profilu a uvedení do činnosti děrovacího a střihacího nástroje, vyznačující se tím, že sestává z pravoúhlého ramene (5), výkyvně upevněného na čepu (1) základového tělesa (2) dorazu, kteréžto rameno (5) je opatřeno drážkou (6), uzavřenou krytem (11) a vedenou z čelní strany výkyvného konce ramene (5) k boční straně jeho upevněného konce a přitom je...

Zapojení kombinovaného logického a silového bloku pro řízení pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217061

Dátum: 01.07.1984

Autori: Červený Jindřich, Randák Otakar, Kouba Jan, Hajič Jan, Schlemmer Arnošt

Značky: řízení, logického, kombinovaného, silového, zapojení, pohonů, bloků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řízení a automatizace logických procesů a řeší zvýšení spolehlivosti. V jediném kompaktním celku jsou zapojeny základní řídicí blok, převodní ovládací blok a silový spínací blok. Do základního řídicího bloku přicházejí signály z ručního i automatického řízení. Tyto signály se po zpracování v základním řídicím bloku předávají do převodního ovládacího bloku. V něm se napěťově s proudově upravují, galvanicky oddělí a převádějí do...

Způsob zviditelnění silového pole a záznamu viditelného obrazu silového pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 213834

Dátum: 01.05.1984

Autori: Monosov Jakov Abramovič, Kotěljsnskij Josif Mojsejevič, Šachunov Valerij Anatoljevič, Kravčenko Valerij Borisovič

Značky: zviditelnění, způsob, silového, záznamu, viditelného, obrazů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zviditelnění silového pole a záznamu viditelného obrazu silového pole na vrstvě citlivé na pole, při kterém se vrstva citlivá na pole uspořádá v silovém poli a částečky obsažené v pojivu změní působením silového pole svou prostorovou polohu a tím zajišťují zviditelnění silového pole v rovině vrstvy citlivé na pole, vyznačující se tím, že vrstva (2) citlivá na pole před nebo po svém uspořádání v silovém poli se ohřeje na teplotu, která je...

Měrný člen silového snímače s polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 246958

Dátum: 25.11.1974

Autori: Mainx Oskar, Thuma Jioí, Šob Josef, Šafáo Jan, Homuta Libor

MPK: G01L 9/06, G01L 1/18

Značky: polovodičovými, silového, člen, tenzometry, měrný, snímače

Text:

...vzdálenosti obou stojin od této ody je roven Poissonově konstentä. Na stojinu bližší k ose působení zstě žovací síly jsou polovodičové tenzometry upevněząy kolmo ke sněhu táto osy s na stojinuu. vzdálenější od této osy jsou polovodičové tenzometry upevněny ve smäm rovnoběžném s touto osou.Hlavní výhodou tohoto uspořádání měrného členu je, že zavedení síly do stojin, nn kterých jsou upevněny tenzometry, je staticky určité. Vzhledem k...