Patenty so značkou «šikmého»

Konštrukcia šikmého oporného múru z opotrebovaných plášťov pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7434

Dátum: 01.06.2016

Autori: Durbák Vladimír, Hrehová Stella, Flimel Marián, Balog Michal

MPK: E02D 29/02, E02D 17/20, E04B 1/00...

Značky: konštrukcia, šikmého, pneumatik, oporného, plastov, múru, opotřebovaných

Text:

...plášťov pneumatík, obrázok 2 pôdorysnú schému kladenia jednotlivých prvkov V tretej vrstve a na obrázku 3 je detail spájania plášťov pneumatík.Na obrázkoch l, 2 a 3 je uvedený príklad uskutočnenia konštrukcie oporného múra z opotrebovaných plášťov pneumatík V terénom záreze pôvodnej zeminy l, ktorého podstata spočíva V tom, že na železobetónovom tvarovanom základe z s Vystupujúcou výstužou 5 sú horizontálne uložené plášte pneumatík z...

Zariadenie na blokovanie jednotlivých teleskopických výsuvných dielov šikmého výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278016

Dátum: 17.12.1991

Autor: Böcker Albert

MPK: B66B 9/18, B66B 9/20

Značky: zariadenie, jednotlivých, teleskopických, šikmého, výsuvných, blokovanie, dielov, výtahu

Zhrnutie / Anotácia:

Na zaistenie presného blokovania v priestore (13) medzi prírubami (12, 12') dolnej dvojitej príruby teleskopickej výsuvnej koľajnice (10) je upravený blokovací člen (14) tvorený klinom (20) vedeným bočnými prírubami (24) proti klinu (21) pevne spojenému s dolnou prírubou (12), pričom klin (20) je spojený s posuvnou tyčou (26) voľným koncom (25). Druhý koniec tyče (26) je opretý o čelné obmedzenia (27) vodiacich koľajníc (10) spätnou skrutkovou...

Zařízení pro indikaci šikmého tahu jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253663

Dátum: 17.12.1987

Autor: Běl Jaroslav

MPK: B66C 15/06

Značky: indikaci, šikmého, jeřábu, zařízení

Text:

...vycnýlením kladnice ze svislé polohy.Zařízení tím, že odstraňuje.nevýhody šikmého tahu, značně zkvalitňuje funkci jeřábů a rozšiřuje jejich použití do oblastí, ve kterých nemohly být s ohledem na nebezpečí šikmého tehu dosud použity.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. l představuje jeho kinematické schema v nárysu a na obr. 2 je znázorněno uspořádání snímečů e měřicího lenka v...

Spoj mezi výložníkem šikmého výtahu a opěrou výložníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243482

Dátum: 15.07.1987

Autor: Berger Leo

MPK: B66B 9/18

Značky: výložníkem, výložníku, šikmého, výtahu, opěrou

Text:

...proběhne samočinně.vynález je dále objasněn na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připmjarných výkresů, ktoré znázorňují na obr. I častečný řez výložníkem äikměho výtahu a spoj v dosud nezajiätěné poloze a na obr. 2 totéž v zajištěná poloze.Shodné části jsou na obou výkresoch označeny shodnými vztahovými značkami.Na výkresoch znázornený šihąý Výtah 5, je znázorněn v přiliłně polovičním řezu a obsahuje vodicí kolejnicový profil...

Ochranný kryt šikmého dna druhého ťahu parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222884

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

Značky: druhého, šikmého, kotla, ochranný, ťahu, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka šikmého dna druhého ťahu parného kotla typu "box", u ktorého sa rieši zakrytie dna krycími ochrannými plechmi proti abrazívnemu vplyvu popolčeka z odvádzaných spalín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ochranné krycie plechy so žlabmi sú striedavo preložené krycími ochrannými plech mi s lemami, ktoré sú opatrené minimálne jedným dilatačným výrezom pre vodiace ploché tyče, ku ktorým sa privárajú príchytky. Tieto ochranné krycie...