Patenty so značkou «signalizaci»

Čidlo pro průběžné hlídání a signalizaci teploty klikových a ojničních ložisek těžkých pístových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260580

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šimíček Adolf, Junek Jiří

MPK: G05D 23/10

Značky: průběžné, signalizaci, hlídání, pístových, strojů, teploty, těžkých, čidlo, ložisek, klikových, ojničních

Text:

...odstraňuje možnost vzniku úrazu od pohybujíciho se ústrojí. Podstatnou výhodou čidle je jeho jednoduchá. konstrukce, je snadno vyrobitelná z běžně dostupných prvků a pro svou jednoduchou je zaručene jeho vysoká spolehlivost.Na přlloženém výkreau je na obr. 1 a obr. 2 echematicky znázorněno příkladné provedení čidla pro průběšně hlídání teploty tukových a ojničních loäieek těäkých pistovych strojů podle vynálezu.čidlo podle vynalezu je...

Zařízení pro signalizaci konce materiálové tyče, zejména pro kleštinové upínače na soustružnických strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260473

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kudělka Jan

MPK: B23B 13/00

Značky: materiálové, upínače, tyče, konce, zařízení, kleštinové, signalizaci, strojích, soustružnických, zejména

Text:

...na přírubu v-řetena 18 obráběcíhuo stroje. Dotěľesa 1 je vloženo upínací pouzdro 2 našrouboviané na ovládací trubku B, která. je přenášečem pohybu a osové síly z neznázorněného siloveho zdroje. V upínuacím pouzdře 2 je umístčno operné pouzdro 5, zajištěná proti osovému pohybu kolíky 6. Plášt 8 jednak zakrývá vybraní pro šrouby 7, jednak zajišťuje kolíky 6 proti v-ypadnutí. Kleština 3 nasunutá v upínacím pouzdře 2 je zajiště na maticí 4. V...

Zapojení pro automatickou elektrickou signalizaci místa dotyku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269823

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kandl Jan, Vráblík Karel

MPK: G01D 7/08

Značky: signalizaci, zapojení, dotyku, automatickou, elektrickou, místa

Text:

...prvního dotyku podla vynálezu, které je v dalším textu popsáno a objaeněna jeho funkce.Specifikace základních prvků zapojení ěeatnáctikenálový multiplexer 33 typ 74 150,šestnáctkový čítač 33 typ 74 93, pevné naprogramovaná paměť 31 FROM typ 74 188, jedenopůlmístný sedmisegmentový displej 31, pomocný integrovaný obvod 33 typ 74 D 0 a dvojitý bistebilní klopný obvod 33 typ 74 74.vstupom do zařízení jsou vstupní kontakty 33 středového terče,...

Zařízení pro signalizaci dojezdové rychlosti před světelnou signalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 269811

Dátum: 14.05.1990

Autor: Bělák Petr

MPK: G08G 1/07

Značky: signalizaci, před, dojezdové, rychlostí, zařízení, světelnou

Text:

...nebo signálu - volno - přislušného směru jízdy, která je rovno suučinu udané dojezdové rychlosti a doby předstihu sepnuti rychlostnich signálů před přislušným signálom - volno -. Jednotlivá rychlostni signály s rozdilnými dojezdovými rychlostmi 1 dobami předstihu, napojené na spoločný vodič a spinané spoločným spinacim prvkem řadiče, tvoří soustavu rychlostnich signálů. Signálni doba rychlostnich signálů je s výhodou rovno signálni době...

Zařízení na ukládání odpadu se signalizací jeho hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 269099

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dokoupil Ludvík

MPK: C14B 17/14, C14B 1/14, A43D 8/50...

Značky: signalizaci, ukládání, odpadů, zařízení, hmotnosti

Text:

...dojít k netěsnáau usazení. současně je zaručene rychlá e jednoduchá nanípulaca s odpední nádobou pří jejín ueazování a vyjíaání. Nezsnedbetelnýn pokrokovýa prvkea je zde aožnoet eeřízení eígnalízaoe haotnoetí na potřebnou hodnotu. Je tak epolehlívá zajíátáno dodržaní pracovních podmínek pracujících a zy 1 ášt§ažen,neboř jednía z důležítých prvků hygieny práce je podaínka, aby ženy nezvedely břeaena přeeehující hmotnost 1 kg.Příkladná...

Zažízení pro signalizaci dotyku nástroje a obráběného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267574

Dátum: 12.02.1990

Autor: Žižka Jan

MPK: B23Q 17/22

Značky: obráběného, nástroje, materiálů, zažízení, dotyku, signalizaci

Text:

...tuhoet soustevy stroj - připravek - nástroj - obrobek, a tedy negativně neovlivnuje přesnost ohráběnívynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schematicky zařízení pro eígnalizaci dotyku nástrojea obràběného materiálu podle vynálezu.Zařízení podle vynálezu využívá jevu tranzitní napětové vlny, která vyvolává na povrchu materiálu povrchovou Rayleighovu vlnu. Tato...

Zapojení mikropočítačového zařízení letounu pro sdruženou signalizaci havarijních a nebezpečných situací

Načítavanie...

Číslo patentu: 267514

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čekal Stanislav, Homola Josef

MPK: G06F 15/50, B64D 45/00

Značky: sdruženou, nebezpečných, mikropočítačového, situací, signalizaci, letounu, zapojení, havarijních, zařízení

Text:

...provedení zapojení podle vynálezu ,je schomaticky znázorněu na přípojeném výkrese.Datové, adrosovó a řídící vstupy mikropočítąčo 1 l Jsou propoJozly se systómovou.ilŕârnicí, lll. S touto eběrnicí Jsou spojený paralelní spoJené datové, adresová a řídící vstupy hlasového syntozátortn 2, vícelcmnálového příjímače § kődu ARĽGG 1429, bloku 12 suínxžuzí analogových vstupu, bloku l 2 snímání dvouhoulnotovýcł) wrstupů a. bloků u...

Zapojení paměti s místní a dálkovou signalizací zaznamenaných poruch

Načítavanie...

Číslo patentu: 266005

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lenděl Jiří

MPK: H02H 3/04, G01R 31/00

Značky: zapojení, zaznamenaných, dálkovou, pamětí, místní, signalizaci, poruch

Text:

...s prvním vstupem gl prvního součinového bloku Q. Výstup ll prvního součinového bloku § je spojen se vstupem gl prvního signalizačního bloku g. Každý výstup Qlll až gglg druhé paměti l je spojen s odpovídajícím vstupem glll až gllg druhého součtového bloku §. Výstup äl druhého součtovéhobloku 5 je spojen se vstupem lll druhého invertoru ll. Výstup lll druhého invetoru llje spojen s prvním vstupem lll třetího součinového bloku ll. Výstup lll...

Zapojení pro vyhodnocení a signalizaci odpojení čí ztráty kapacity akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265939

Dátum: 14.11.1989

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: H01M 10/48, H01M 10/46, G01R 17/00...

Značky: vyhodnocení, kapacity, akumulátorů, zapojení, odpojení, signalizaci, ztráty

Text:

...§ a vyhodnocovací obvod A.Napájecí zdroj l slouží k napájení k němu připojenému zařízení a k dobíjení a udržování akumulátoru g. Akumulátor g je zdrojem energie pro napájené zařízení při výpadku napájecíJe spojen s napájecím zdrojem l přes primární vinutí gl, které může být zapojeno l napájí též generátor 3 střídavého napětí, 3. Primární vinutí âł představujeho zdroje l. v kladné nebo záporné větvi. Napájecí zdroj jehož výstup je spojen s...

Zapojení pro paměťovou signalizaci poruch při řízení vodní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265568

Dátum: 13.10.1989

Autor: Lamač Jiří

MPK: G11B 20/18

Značky: paměťovou, signalizaci, vodní, poruch, řízení, turbiny, zapojení

Text:

...33 druhého poruchového signáůu je spojen se signálovým vstupem 333 druhého přímého ovladače 33. Výstup 333 druhé paměti 33 druhého poruchového signálu je spojen s přímým vstupem 333 druhého přerušovacího ovladače 33. Výstup 333 první paměti n-tého poruchového signálu je spojen se signálovým vstupem 333 n-tého přímého ovladače 33. Výstup 333 druhé paměti 33 netého poruchového signálu je spojen s přímým vstupem 333 n-tého přerušovacího...

Zajišťovací ventil se signalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265122

Dátum: 13.10.1989

Autor: Dikovský Josef

MPK: A01J 7/00

Značky: zajišťovací, ventil, signalizaci

Text:

...obsluhu. Při havarijním stavu se pístek posune do horní části ventilu, tím uvolní otvory do směšovací komory a přes tuto vzduch prochází mimo lapač a tím se vyřadí 2 provozu. Pístek v havarijní poloze zůstává i když tlak naň už nepůsobí a musí být vráoen jen obsluhou. Průchodnost ventilu se rovná průchodností tlumiče, který je montován výroboem, když se nepoužíva lapače. Požadovaný odpor se reguluje přidáváním zátěže na táhlo pístku,...

Zapojení pro signalizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265078

Dátum: 12.09.1989

Autori: Aichmaier Jan, Spanilý Josef, Melen Jaroslav

MPK: H02H 3/14

Značky: signalizaci, spojení, vodivého, kostru, obvodech, zapojení, řídících, pracovních, strojů

Text:

...ch trensformátorů 5, 5, je~e uzemněn - spvjen 5 kostrou stroje. Jmeno i c J t 3 ~.unJárníh vinntí pomocného oidělovacího trano már ich vínutí 3, 1 jednofázových transfort.má orů Q, g jsou si rovne. V sekuniárních obvodech jednofázových transforzátorů 5, 5 jsou zapnjeny signální žárovky g, i,přičemž konec vinutí Q prvního jeânofázového transformátoru Q je spjen se souhlasně orientovanjm Koncom vinutí 5 druhého jeânofázového transformátoru...

Uzavírací ventil nádrže se signalizací polohy u koželužských hydraulických žehlicích strojů stolových

Načítavanie...

Číslo patentu: 264938

Dátum: 12.09.1989

Autori: Moravec Radoslav, Zdražil Jan

MPK: C14B 1/54

Značky: strojů, koželužských, polohy, hydraulických, uzavírací, ventil, nádrže, žehlicích, signalizaci, stolových

Text:

...jehož kontakt je zapojendo obvodu elektromotoru pohonu stroje.Výhodou tohoto uzavíracího ventilu je kompaktní konstrukce, možnost současně na jednom místě uzavřít nebo otevřít všechna potrubí spojující nádrž s hydrauliokým obvodom a signalizace otevřené polohy snímačom, jehož kontakt může být zapojen do obvodu elektromotoru pohonu hydrogenerátoru a tak zahrañovat spuštění stroje. pokud je ventil uzavřen.Příkladné provedení uzavíracího...

Zapojení pro signalizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 264472

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bartoň Miloslav

MPK: F23M 11/04, G08B 5/36

Značky: zapojení, signalizaci

Text:

...diody.Zapojenim podle výnálezu se dosahuje vysoké spolehlivosti, dlouhodobé životnosti,zřetelnosti a čitelnosti signalizace současně s nízkou spotřebou elektrické energie, která je téměř nezávislá na tom, zda je signalizace aktivována či nikoli. Toho je u zapojení dle vynálezu dosaženo tím, že siqnalizační jednotky jsou řazeny za sebou, takže není nutno používat pasivní součástky pro omezení napětí, na kterých dochází k největším...

Zapojení elektronických obvodů k vyhodnocení a signalizaci poruchy v elektronických zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264424

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bistrý Vladislav

MPK: G01R 19/16, G01R 19/155, G01R 19/145...

Značky: zařízeních, vyhodnocení, signalizaci, zapojení, elektronických, obvodů, poruchy

Text:

...definované doby vyhodnoceni ztráty signálu v kontrolovaném zařízení, která je dána periodou sladu puleů na výstupu frekvenčního děliěe.Príklad provedení je schematicky znázorněn na přípojeném výkrese.vstupní svorka 5 kontrolovaného elektronického zařízení je připojena na první vstup prvého hradla Q, na jehož druhý vstup je připojen jednak kondenzátor 3, jehož druhý vývod je płipojen na zem a jednak odpor gg, jehož druhý vývod je připojen...

Způsob pro ochranu studní malých vodních děl a dálkovou signalizaci jejich provozních závad

Načítavanie...

Číslo patentu: 264128

Dátum: 13.06.1989

Autor: Turóczi Endre

MPK: G08B 7/06

Značky: malých, signalizaci, závad, dálkovou, provozních, ochranu, způsob, jejich, vodních, studní

Text:

...jednotky ll, kde vstupy komparátoru lg jsou spojený 3 první a druhou svorkou k, l druhého vinutí proudového měniče ll, první výstup komparátoru lg je spojen s druhým čítačem lg hodinových impulsů, druhý výstup komparátoru ll je spo~ jen s druhou indikační jednotkou lg, kterou výhodně tvoří zvuková poplašná jednotka, výstup druhého čitače ll hodinových impulsů je spojen s třetí indikační jednotkou ll, první svorka 5 prvního vinutí...

Zapojení pro signalizaci základních stavů požárních a zabezpečovacích ústředen

Načítavanie...

Číslo patentu: 263864

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kada Josef, Stanislav Milan, Matušu Zdeněk

MPK: G08B 7/06

Značky: stavu, požárních, signalizaci, zabezpečovacích, základních, ústředen, zapojení

Text:

...spojen s prvním vstupem 101 štvrtého hradla 10, například tynpu 4001, jehož druhý vstup 102 je spojen s výstupem 03 klopného obvodu B. Na nastavovaci vstup .32 kIlo-pného obvodu 9je připojeuo ovládací tlačítko 12. Výstup 103štvrtého hradla 10 je spojen s nejměně jed ním druhým vstupem 42 druhého hradla 4.Nejméně jeden druhý vstup 52 třetího hradla 5 je spojen s modulačílí svorkou 11. Předpoknládejme výchozí stav, kdy mikropočítač správně...

Zařízení k signalizaci hlídaných a poruchových stavů průmyslové televize

Načítavanie...

Číslo patentu: 263442

Dátum: 11.04.1989

Autor: Haška Antonín

MPK: H04N 17/02

Značky: signalizaci, hlídaných, stavu, zařízení, poruchových, televize, průmyslové

Text:

...místa, kde je umfst×n monitor. Tento požadavek se dosud řeší samostatnými signnlizsřnfro obvodv, což je konstrukřnš náročné e nákladné.Uveiené nevúhodv stáv°jfcího stvvu technikv se odstraní zaří zením k siąnelizoci hlíianŕch a ooruchových stevů orůmvslové telnvize nodle vvnálezu, jehož wodstate spočívé V tom, že sestává ze svnchronizvčnfho ohvoñu kemerv, ne jehož výstup je napojen prvni směšovací obvod e venerální značky, kde ne výstup...

Zapojení pro zvukovou signalizaci výšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262311

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kandl Jan, Vráblík Karel

MPK: G06G 3/10

Značky: výšky, signalizaci, zvukovou, zapojení

Text:

...a reprodukován připojeným sluchátkem.K realizaci zapojení podle vynálezu lze použít sériové vyráběný a schválený aneorid. zapojení generátoru zvukového kmitočtu je vybráno s ohledem na vhodné vlastnosti k danému účelu a jsou V něm využity dvě hradla integrovaného číslicového obvodu typu MHB 4 011. Jedná se o obvod vyrobený technologií CMOS s extrémně nízkou spotřebou proudu. Tento obvod obsahuje čtveřioi stejných dvouvstupových...

Zapojení kapacitního měřiče výšky hladiny se signalizací poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262308

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šmejkalová Marie, Jonáš Zdeněk

MPK: G01F 23/26

Značky: kapacitního, zapojení, hladiny, výšky, signalizaci, měřiče, poruchy

Text:

...havarie.Příklad zapojení kapacitního měřiče výšky hladiny se signalizací poruchy ve spojovacím vedení podle vynálezu je znázorněn v blokovém schematu na připojeném výkrese.Celý kapacitní měřič výšky hladiny je rozdělen do dvou celků, které jsou navzájempropojeny spojovacím kabelem, který může být až několik set metrú dlouhý. První celektvoří kapacitní sonda 3. Druhý celek tvoří vyhodnocovací zařízení do kterého patří kmitočtový...

Zařízení pro signalizaci poruchy při vyhodnocování průměru svitku pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262124

Dátum: 10.02.1989

Autori: Páník Jaroslav, Frydrych Milan

MPK: B65H 26/08

Značky: svitku, pásu, průměru, vyhodnocování, zařízení, signalizaci, poruchy

Text:

...pásu 8 jsou spojený s príslušnými informačními vstupy aj, 32, zadávacího bloku .i,jehož první a druhý zadávací výstup bj, bz,je zapojen na odpovídající první a druhý směrový vstup ej, 82 a třetí a čtvrtý zadá 26721247vací výstup bg, b, na odpovídající první a druhý ovládací vstup h, fz prvního vyhodnocovacího bloku 2, jehož blokovací vstup j je spojen s nezakresleným blokem blokovacích podmínek, který indikuje např. olej v převodovce,...

Zařízení pro optickou signalizaci stavu, sestávající ze signálních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261767

Dátum: 10.02.1989

Autor: Janoušek Petr

MPK: G08B 5/36

Značky: signálních, sestávající, stavu, optickou, signalizaci, prvků, zařízení

Text:

...signalizaci stavu, sestávajíoí ze signálních prvků l, eestává z tělesa g signálního prvku, v jehož přední části je vytvořen dutý prostor pro umístění miniaturních žárovek g, přitom sbora na těleee 3 signálního prvku je uložen průsvitný štítok 5, vytvořený z alespoň jedné časti, přičemž přední část tělesa 3 signálního prvku je uzevřena vnějäím převlečnym krytem § ve tvaru ramečku, přitom zadní část tělesa 3 signálního prvku tvoří...

Zařízení pro signalizaci neomezeného souboru dvouhodnotových čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260891

Dátum: 12.01.1989

Autori: Strnad Jan, Kaspar Zdeněk, Hejtmánek Miloslav

MPK: G01D 3/10

Značky: dvouhodnotových, zařízení, neomezeného, souboru, signalizaci, čidel

Text:

...převodník úrovní 0. Druhý výstup B 2 binárního čítače B je veden přes demultiplexer N do vodorovného prevodníkn P úrovní. Každý výstup Pl, PZ,vodorovného převodníku P úrovní je spojen jednotlivými prvky matice S se všemi vstupy 01, 02,svislého převodníku D. Vyhodnocovač l. je druhým výstupem L 2 napojen na displej l přímo a třetím výstupem L 3 na dekadický čítač D. Dekadický čítač D je napojen na displej l.Stav polohy požární klapky je...

Zapojení pro signalizaci poklesu souměrného napájecího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259669

Dátum: 17.10.1988

Autor: Krůšek Jiří

MPK: G01R 19/165

Značky: signalizaci, souměrného, zapojení, napájecího, napětí, poklesu

Text:

...napětí na kladném zdroji l nebo na záporném zdroji g případně na obou zdrojích ,g. Zesilovací blok 5 je vytvořen z tranzistoru. slouží k zesílení signálu z komparačního bloku 1. Srovnávací napětový blok 2 je vytvořen ze sériově zapojené Zenerovy diody a rezistoru. slouží jako napájecí zdroj pro zesilovací blok 5 a současně snižuje výstupní napětí z kladného zdroje l. Tvarovací blok § je vytvořon z paralelní kombinace Zenerovy diody a...

Zapojení pro hlídání překročení sledované veličiny se signalizací přerušení vedení k převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259053

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Jaroslav, Šlegr Petr

MPK: H02H 1/04

Značky: převodníku, signalizaci, překročení, přerušení, veličiny, hlídání, zapojení, vedení, sledované

Text:

...že komutátor je svou první a druhou výstupní svoŕkou připo jen k první e druhé napájecí svorce nejméně jednoho vyhodnocovaniho obvodu, jehož první a druhý vstup jsou spojeny se evorkami přer vodníku. Výstup zapojení je spojen s výstupem vyhodnocovacího obě vodu .vzaoojení dle vynálezu je jednoduché, v důsledkúĺčehož i levnéa spolehlivá, technologicky nenáročné. Nastevovéní při výrobě je mi-» nimalní uživatel nastavuje pouze mez, jejíž...

Zapojení pro signalizaci dosažené hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258813

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: G01F 23/30

Značky: dosažené, signalizaci, zapojení, hladiny

Text:

...g nižší hladiny a přes přídržný odpor É tranzistoru s nulovým pôlem napájecího napětí. Kolektor tranzistoru Q je spojen jednak s výstupem § pro řídící obvody a jednak přessignálku 1 hladiny rovněž s nulovým pólem napájecího napětí.Funkce obvodu je následující stoupá-li hladina, stoupá také plovák, který při průchodu kolem spínačových snímačů hladín l a 3 sepne postupně jejich kontakty. Nejprve kontakt spínače snímače g nižší hladiny a až...

Zařízení pro signalizaci úniku tlakové kapaliny z hydraulického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 257344

Dátum: 15.04.1988

Autor: Krňávek František

MPK: F15B 20/00

Značky: signalizaci, zařízení, kapaliny, hydraulického, tlakově, úniku, systému

Text:

...systému před zásobník 1 kapaliny,z obouaměrného prütokového elektrického snímače Ě, který je zařazen mezi rozvaděč § a pistový prostor Al dvojčinného přímočarého hydromotoru 3 a dále s elektrického a elektronického zařízení, u něhož je obousměrný průtokový eletrický snímač Q elektricky paralelné napojen na dělič lg napětí redukující elektrické napětí Q 3 na obousměrném průtokovém elektrickém snímači 3 dle vztahu 2kde Q je průměr...

Zařízení pro ochranu a signalizaci o havarijním odpojení kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256923

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pitonov Jevgenij, Lev Boris, Plaksin Nikolaj, Usyskin Alexandr

MPK: F04B 49/00

Značky: ochranu, zařízení, havarijním, kompresoru, signalizaci, odpojení

Text:

...noracnrb Tnparpon, Heoöxouo Haxarneu na xnonxy 18 pasopnarb ero nana nnrannn. nposepxa ncnpanuocwu rnpampouon nponssomnrcn naxnrneu na Knonxy 13, gpwopan sammxaem nenb nwaxnn KBTYNKH npomexyrouuoro pene 14 - pene cpaöarunäew n cnonum pasnxawmnnn xenraxraum 15-17 orxnmqaer-pesncropu â,6,8 nennweneä Hanpnxewun om Muuyca Hcfounuxa nnrauun. Ha ynpannamme snexrponu wuparpouon nonaerca nonoxuwensmň norenunan n on samnramwcn. ľacnrcn rnpawpouu...

Zapojení pro signalizaci přetížení výkonového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255792

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novák Jaroslav, Vondra Miroslav

MPK: H02H 7/20

Značky: přetížení, zapojení, výkonového, signalizaci, zdroje

Text:

...výkonového zdroje, a tím ke snížení ztrát na akčním členua tNa výkpeiüje znázorněno blokové schéma zapojenípwle vynálezu. Výstup l výkonového zdroje l je spojen s výkonovým vstupem 31 akčního členu 3, jehož akční vstup gg je spojen s akčním výstupem ig zesilovače odchýlky 3, jehož napájecí vstup il je spojen s druhým snímacím vstupom Qg výhodnocovaciho obvodu Q a současně se snímacím odporem Ž. Druhý vývod snímacího odporu Ž je spojen s prvním...

Zapojení pro signalizaci poruchy ovládání ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255479

Dátum: 15.03.1988

Autor: Lomoz František

MPK: G05B 23/02, G01D 1/18

Značky: zapojení, ovládání, signalizaci, poruchy, ventilátoru

Text:

...diod a diod optoelektronických vazebníoh členů umožňuje tyto stavy signalizovat dálkově, případně galvanicky odděleně.Připojený obrázek znázorňuje blokové zapojení signalizačních obvodu.Na silové obvody l zde realizované třífázovou soustavou je zapojena skupina ventilá torú g. Do silových obvodü l je zařazen převodník Ä výkonu na počet impulsů realizovaný například elektroměrem s optoelektronickým snímáním otáček. Převodnik 3 výkonu je...

Zapojení pro důlní signalizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 255129

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kliner Jiří

MPK: B66B 3/00

Značky: signalizaci, důlní, zapojení

Text:

...zavěšena jedna těžní nádoba 5. Ke spodní částiobou těžních nádob 5 je připojeno vyrovnávací lano pg. obě lana gł, gg jsou od těžníchnádob 5 galvanicky oddělena. Pro lepší názornost je mezi konce obou lan pl, gg zapojenpouze jeden dílčí elektrický obvod §. Ve víceetážové těžní nádobě 5 jsou jednotlivé dílčí elektrické obvody § vzájemně spojeny do série. Těžní lano gl s vyrovnávacím lanem Q tvoří pohyhlivý proudový okruh. Každý dílčí elektrický...

Zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236267

Dátum: 01.02.1988

Autor: Bartoš Oldřich

MPK: G01N 29/04

Značky: ultrazvukem, signalizaci, akustické, zapojení, materiálů, kontrole, automatické, väzby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem. Zapojení je utvořeno tak, že se kontrolní činnost uvede v činnost teprve po získání odraženého ultrazvukového echaimpulsu, který charakterizuje dobrý stav akustické vazby (například koncové echo), a po následném stavitelném časovém intervalu v němž se dosáhne jejího ustálení. Každá pracovní perioda ve které dojde k meznímu snížení nebo výpadku...

Zařízení pro signalizaci záběru ryby při denním a nočním rybolovu na udici

Načítavanie...

Číslo patentu: 254609

Dátum: 15.01.1988

Autor: Brnka Jiří

MPK: A01K 97/12

Značky: zařízení, udicí, rybolovu, denním, signalizaci, záběrů, nočním

Text:

...Světelná dioda je opatřena průsvitnoú krytkou s otočně uloženým neuzavřeným vodicím okem.signalizační zařízení podle vynálezu má výrazně zvýšenou odolnost proti nárezúm větru. při zajištění požadované citlivosti na záběr ryby. Zařízení je možné běžným způsobem upevnit na všechny druhy prutů,aniž by došlo k omezení manipulace s prutem, navíc nemůže dojít k přetržení vlasce.Příklad provedení je znázorněn na obr. 1, který představuje pohled na...

Regulační obvod chladicí skříně se signalizací teploty, zejména skříně pro přechovávání krevních konzerv a léčiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254601

Dátum: 15.01.1988

Autor: Smýkal Lubomír

MPK: G05D 23/19

Značky: teploty, léčiv, zejména, chladicí, obvod, krevních, signalizaci, regulační, skříně, přechovávání, konzerv

Text:

...kontakt g dvojitého přepínače 2 je připojen parelelně k rozpojovacímu kontaktu lg stykače g chladicího agregátu, přičemž pohyblivá kontaktová část lg přepínacího kontaktu l dvojitého přepínače 3 je přes první signalízační žárovku g přípojena k prvnímu pölu g zdroje ll elektrického proudu. Tento je u popísovaného příkladu provedení tvořen transformátorem, jehož prímární vinutí je připojeno k síti střídavého jednofázového proudu. Pevná...

Zařízení pro signalizaci úniku média z hydraulických soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 254290

Dátum: 15.01.1988

Autor: Frnka Manfréda

MPK: G01L 23/00

Značky: úniku, signalizaci, hydraulických, soustav, zařízení, media

Text:

...a tím dojde k sepnutí kontkatů pneumatického čidla s následnouVýhodou zařízení je, že obsluha bude informována o dynamickém úniku oleje následkem prasklé hadice a o zmenšení objemu oleje v nádrži pod nastavenou mez a může zamezit dalším ztrátám a tím uspořit hydraulický olej.Příklad zařízení pro signalizaci úniku je znázorněn na připojeném výkresu, kde je zobrazeno vzájemné propojení jednotlivých částí.Na pŕipojeném výkresu je...

Zařízení pro volitelnou signalizaci sklonu při práci na svazích

Načítavanie...

Číslo patentu: 246752

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nikl Stanislav, Hasmannová Mária, Rapák Ján, Bláha Jaromír, Dimun Milan, Sokol Drahomír, Zeman Svatopluk, Koneený Václav, Prchal Václav, Lácová Margita, Beránek Ivan

MPK: G01B 7/30

Značky: volitelnou, prací, sklonu, signalizaci, svazích, zařízení

Text:

...sklonu a druhým ,snímačom 2 příčného sklonu. Každý snímač 1, 2 je napojen na vstup svého zesilovače 3, 4, tedy první snímač 1 na první Zesilovač 3 a druhý snímač 2 na druhý zesilovač 4. Přes první diodu 5, resp. druhoudiodu B jsou pak výstupy obou zesilovačů 3, 4 připojeny na vstup společného emitorového sledovače 7. K jeho výstupu jsou vzájemné paralelné zapojeny komparátory 8, 9, 1 U, napojené na své signalizace 11, 12,13, např. optické...