Patenty so značkou «signál»

Inhibítor kinázy regulujúci signál apoptózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20485

Dátum: 24.01.2013

Autor: Notte Gregory

MPK: A61K 31/4164, A61P 31/12, A61K 31/4436...

Značky: inhibitor, signál, kinázy, apoptózy, regulujúci

Text:

...uretrálna obštrukcia (UUO) u potkanov je široko používaný model tubulointersticiálnej fibrózy. UUO spôsobuje tubulointersticiálny zápal, zvýšenú expresiu transformujúceho rastového faktora beta (TGF-B) a akumuláciu myofibroblastov,ktoré sekrétujú matrixové proteíny, ako je kolagén a fibronektín. UUO model môže byť používaný na testovanie potenciálu liečiva na liečenie chronického ochorenia obličiek inhibovaním renálnej fibrózy...

Nukleová kyselina zahrnujúca alebo kódujúca vlásenku so slučkou a poly (A) sekvenciu alebo polyadenylačný signál na zvýšenie expresie kódovaného proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17453

Dátum: 12.08.2011

Autori: Schlake Thomas, Probst Jochen, Thess Andreas

MPK: C12N 15/67

Značky: kyselina, nukleová, signál, sekvenciu, proteínu, kódovaného, slučkou, expresie, vlásenku, polyadenylačný, zahrnujúca, zvýšenie, kódujúca

Text:

...bunky.0011 Jedinou výnimkou z tohto pravidla sú histónové mRNA závislé od replikácie, ktoré končia histónovou vlásenkou so slučkou namiesto poly(A) sekvencie. Príklady sekvencíí histónových vláseniek so slučkou sú opísané v práci Lopez a spol. (Dávila López, M., 8 L Samuelsson, T. (2008), RNA (New York, N.Y.), l 4(1),l-l 0. doí 10.l 261/ma.782308.).0012 Vlásenky so slučkou V histónových pre-mRNA sú obvykle nasledované sekvenciou...

Apoptózový signál regulujúci kinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18122

Dátum: 12.07.2010

Autori: Graupe Michael, Notte Gregory, Melvin Lawrence, Corkey Britton, Koch Keith

MPK: A61K 31/4439, A61K 31/444, A61K 31/437...

Značky: signál, regulujúci, apoptózový, kinázové, inhibitory

Text:

...type bunky. Bolo uverejnené, že aktivácia a signalizácia ASKl hrajú dôležitú v širokom rozsahu ochorení vrátane neurodegeneratívnych,kardiovaskulárnych, zápalových, autoimunitných a metabolických porúch. Okrem toho, ASK 1 sa preukázala v sprostredkovanípoškodenia orgánov po ischémii a reperfúzii srdca, mozgu aobličiek (Watanabe et al. (2005) BBRC 333, 562-567 Zhang et al., (2003) Life Sci 74-37-43 Terada et al. (2007) BBRC 364 1043-49)....

Prístroj a signál na rýchle potlačenie bolesti a postup na vytvorenie daného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14636

Dátum: 18.09.2007

Autor: Marineo Giuseppe

MPK: A61N 1/34, A61N 1/36

Značky: potlačenie, rychle, bolesti, prístroj, signál, signálu, postup, daného, vytvorenie

Text:

...cieľom predmetného vynálezu je vypracovať postup na vygenerovanie elektrického signálu, ktorý sa použije pri liečbe na rýchle potlačenie bolesti vsúlade s vymedzením uvedeným v nároku č. l 2.0013 Sekundáme vlastnosti predmetného vynálezu sú vymedzené vjednotlivých nárokoch.0014 Predmetný vynález sa spája s niekoľkými evidentnými výhodami, keďže dokáže prekonať spomínané problémy existujúce v rámci známeho stavu techniky.0015 Hlavná výhoda...

Spôsob premeny postupností m-bitových informačných slov na modulovaný signál, kódovacie zariadenie, dekódovacie zariadenie a nosič záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283798

Dátum: 29.12.2003

Autor: Schouhamer Immink Kornelis Antonie

MPK: H03M 7/20, H03M 5/14, G11B 20/14...

Značky: spôsob, kódovacie, dekódovacie, zariadenie, signál, informačných, nosič, postupnosti, m-bitových, záznamu, přeměny, modulovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe premeny postupnosti m-bitových informačných slov (1) na modulovaný signál (7) je ku každému informačnému slovu z postupnosti vytvorené n-bitové kódové slovo (4). Vytvorené kódové slová sú premenené na modulovaný signál (7). Kódové slová (4) sú rozdelené do aspoň jednej skupiny (G11, G12) prvého typu a aspoň jednej skupiny (G2) druhého typu. Pri vytvorení každého kódového slova patriaceho do skupiny (G11, G12) prvého typu určí...

Globálna pohybová kompenzácia pre video signál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7966

Dátum: 29.11.2002

Autori: Fröjdh Per, Sjöberg Rickard, Einarsson Torbjörn

MPK: H04N 7/00

Značky: kompenzácia, video, signál, pohybová, globálna

Text:

...globálnej pohybovej kompenzácii. Prvý z dôvodov je chyba pružností. Za účelom prevencie proti šíreniu chyby z poškodených častí obrázku je predikcia často viazaná na ohraničené segmenty nazvané zhluky. Každý zhluk snímky by mal preto tiež obsahovať príslušnú globálnu pohybovú informáciu. Ďalší z dôvodov je, že globálna pohybová kompenzácia nemusí byť podstatná pre celú snímku aj prostredníctvom menších častí snímky môžeme profitovať z...

Spôsob kompenzácie vplyvu odporu vedenia na výstupný analógový signál snímača fyzikálnych veličín a zapojenie na uskutočneneie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280149

Dátum: 15.07.1992

Autor: Kňazovický Pavel

MPK: G01D 3/02, G01D 3/028

Značky: výstupný, kompenzácie, snímača, zapojenie, vplyvu, spôsob, uskutočneneie, analogový, spôsobu, fyzikálnych, odporu, signál, tohto, veličin, vedenia

Zhrnutie / Anotácia:

Na kompenzáciu vplyvu odporu pripojovacieho vedenia na výstupný analógový signál snímača fyzikálnych veličín sa vytvorí pomocný nulový potenciál pre elektronické obvody vlastného snímača, ktorý sa udržiava na rovnakej hodnote, ako je potenciál vodiča spojeného s nulovým potenciálom zdroja, pričom je pomocný nulový potenciál od vodiča spojeného s nulovým potenciálom zdroja oddelený vysokou impedanciou. Zapojenie na uskutočnenie tohto spôsobu je...

Spôsob a zariadenie na zaznamenávanie informačných kombinácií, reprezentatívnych pre informačný signál, na nosič záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280263

Dátum: 17.12.1991

Autor: Bakx Johannes Leopoldus

MPK: G11B 7/00, G11B 27/36

Značky: zaznamenávanie, zariadenie, kombinácii, spôsob, signál, záznamu, informačných, nosič, reprezentatívnych, informačný

Zhrnutie / Anotácia:

Pri zaznamenávaní sa nastavuje aspoň jeden parameter záznamového procesu, závislý od nosiča záznamu, ktorý ovplyvňuje kvalitu zaznamenanej informačnej kombinácie, pričom sa na nosiči záznamu zvolí kalibračná oblasť z niekoľkých možných vopred určených kalibračných oblastí, vo zvolenej kalibračnej oblasti sa najskôr zaznamenajú na rôzne nastavenia parametra skúšobné kombinácie, pričom optimálne nastavenie parametra sa určí podľa vopred určeného...

Útlmové vedenie pre vysokofrekvenčný signál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270101

Dátum: 13.06.1990

Autori: Blanárik Miroslav, Verbich Otto

MPK: H03K 6/00

Značky: spôsob, signál, výroby, vedenie, vysokofrekvenčný, útlmové

Text:

...Ne obr. 2 sú znázornené priečne rezy útlmovým vedením odetupňovené navzájom o jednu štvrtinu stúpania h äpirýlovitého ekrútenia vnútorného jadre. Na obr. 3 je výsledná frekvenčná charakteristika tlmenie útlnoveho vedenie e vnútorným jadrom 6 1 prvkov pri zmene sily spätného tehu u dvoch obvodových prvkov. VRiešenie podla vynblezu je objesnené na nasledujúcich príkladochůtlmove vedenie má lenkovâ vnútorné jadro so 6 1 dvakrát...

Píšťalka pro signální účely produkující elektrický signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 269813

Dátum: 14.05.1990

Autori: Navrátil Jiří, Boleslav Aleš

MPK: H04R 23/00

Značky: produkující, píšťalka, elektricky, signální, signál, účely

Text:

...na nichž vzniká elektrický signál, odpovídající akustickému signálu vyzařovanému píšřalkou. Tento druh elektroakustického měniče je v půdorysném pohledu zná~ zorněn na obr. 8.Konstrukčně velmi výhodné uspořádání píšřalky podle vynálezu, u něhož je elektroakustický měnič tvořen boční stěnou 333 tělesa 3 rezonátoru a natmelenou destičkou 333 z piozoelektricky aktivniho materiálu, opatřenou po obou stranách vodivými vrstvami Zlllb a 2 l 2 lb, z...

Zapojení přizpůsobovacího zesilovače pro signál optoelektrických prvků snímače útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257231

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černocký Jiří, Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: snímače, signál, nitě, optoelektrických, přizpůsobovacího, zapojení, zesilovače, prvků, útkové

Text:

...zesilovač vstupnísignál ji kladné polarity a výstupní impulsy Ag mají polaritu kladnou.Je-li zesilovač g neinvertujícího typu a je-li první vstup A komparátoru Q invertující a druhý vstup § neinvertující a napětí na zdroji Q předpětí je nižší než klidové napětí na prvním vstupu 1 komparátoru E, zpraoovává přizpůsobovací zesilovač vstupní signál łł záporné polarity a výstupní impulsy 3 mají kladnou polaritu.Q invertující a druhý vstup Ä...

Zapojení převaděče dvoufázového signálu sinus-kosinového rozkladače úhlu na odpovídající třífázový signál selsynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241403

Dátum: 01.02.1988

Autori: Ruml Vladimír, Trepáe Dušan

MPK: G08C 19/48

Značky: signálu, rozkladače, odpovídající, převaděče, zapojení, sinus-kosinového, dvoufázového, selsynu, úhlu, třifázový, signál

Text:

...objem převaděče. Další výhodou je zvýšení přesností a spolehlivosti převodu a menší zatížení vysílače sinus-kosinového rozkladače úhlu. Technologickou výhodou je shodný typ všech čívek třífázového transformátoru.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na výkresu, kde představuje obr. 1 zapojení podle vynálezu a obr. 2 schéma elternativních možností převodu dvoufázového signálu na třífázový signál pomocí elektrioko-mechanioko-elektriokého...

Převodník dvojkových čísel na šířkově modulovaný impulsní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 254647

Dátum: 15.01.1988

Autor: Holub Igor

MPK: H03M 5/02

Značky: modulovaný, dvojkových, impulsní, šířkově, signál, čísel, převodník

Text:

...v němž znaménkový vstup A převod~ níku je spojen s prvním výstupem 2 tohoto převodníku a zbývající nejměně dvoubitový vstup 3 převodníku je spojen s prvním nejméně dvoubítovým vstupem ll nejméně dvoubitového číslicového komparátoru Ä, přičemž s druhým nejméně dvouhitovým vstupem lg tohoto komparátoru l je spojen nejméně dvoubitový výstup gl binárního čítače 3, s jehož vstupem gg je spojen vstup 1 pomocné frekvence převodníku a výstup lg...

Zapojení vstupního obvodu rozhraní pro třístavový signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 253247

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vachala Vladimír, Řápek Zdeněk

MPK: G08C 19/16, H03M 5/00

Značky: zapojení, signál, třístavový, rozhraní, vstupního, obvodů

Text:

...připojen na druhý vstup obvodu výlučného součtu, jehož výstup je připojen na výstupní svorku.zapojení vstupního obvodu rozhraní pro třistavový signál podle výnálezu dosahuje stále rozhodovaćí úrovně bez ohledu na velikost vstupního signálu. zapojení je zvlášt vhodné pro použití integrovaných obvodů CMOS, což vede ke zmenšení příkonu, úspoře prostoru a zvýšení spolehlivosti.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu, kde je schéma...

Zapojení pro kompenzaci vlivu teploty na měřicí signál tenzometrického snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 238469

Dátum: 01.10.1987

Autor: Lukas Jiří

MPK: G01L 19/04, G01M 19/00

Značky: teploty, signál, měřicí, kompenzaci, tenzometrického, snímače, zapojení, vlivů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro kompenzaci vlivu teploty na měřicí signál tenzometrického snímače tvořeného můstkovým zapojením tenzometrického systému sestávajícícho z alespoň čtyř tenzometrů (21, 22, 23 a 24), u něhož jo spojena dvojice výstupních vývodů (e, e') Wheatstoneova můstku (20) s vyhodnocovacím zařízením (7), a dvojice vstupních přívodů (d, d') s napájecím zdrojem (6) konstantního proudu a s paralelně zapojeným teplotně kompenzačním...

Zapojenie prevodníku digitálneho kódu na šírkovo impulzne modulovaný signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 238343

Dátum: 01.10.1987

Autori: Halmo Stanislav, Lichtenberg Ladislav

MPK: H03K 7/08

Značky: kódu, zapojenie, impulzné, šírkovo, převodníku, modulovaný, signál, digitálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru elektronických obvodov. Predmet vynálezu rieši technický problém prevodu elektrického signálu v digitálnom kóde na šírkovo impulzne modulovaný signál. Podstatou zapojenia je že na vstupy strádača je privedený digitálny kód, výstupy sú vedené na vstupy predvoľby prvého počítadla a jeho výstup prenosu na prvý vstup klopného obvodu. Výstup generátora je vedený na vstupy počítania prvého a druhého počítadla. Výstup vyššieho...

Převodník pro převod elektrického signálu na hydraulický signál, přenášený kapalinou obsahující magnetické částice

Načítavanie...

Číslo patentu: 246148

Dátum: 15.09.1987

Autor: Thér Ferdinand

MPK: F15C 1/04

Značky: magnetické, obsahující, signál, hydraulický, převod, elektrického, převodník, přenášený, signálu, kapalinou, částice

Text:

...v němž dochází k působení magnetického pole na kapalinu je tvarován jako vírová komůrka l. Jde o plochou, nízkou dutinu rotačně souměrného tvaru, vylisovanou v destičce lg z nemagnetického materiálu. Dutina je uzavřena tím, že je překryta krycím kotoučkem lg,rovněž z nemagnetického materiálu. Destička lg s krycím kotoučkem łg jsou sevřeny mezi vnitřním pólovým nástavcem głg a vnějším pőlovým nástavoem 554 elektromagnetu.významným...

Způsob kompenzace vlivu okolní teploty na výstupní signál snímače analyzátoru plynů a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238180

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kadlec Karel, Houdek František, Imríšek Ľubomír, Kňazovický Pavel

MPK: G01N 25/28

Značky: způsobu, analyzátorů, způsob, signál, vlivů, snímače, kompenzace, zapojení, teploty, výstupní, plynů, provádění, okolní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kompenzace vlivu okolní teploty na výstupní signál snímače analyzátoru plynů a zapojení k provádění způsobu. Při způsobu podle vynálezu se okolní teplota snímače analyzátoru plynů měří srovnávacím vláknem a v závislosti na změně odporu srovnávacího vlákna se reguluje napájecí proud měřicího můstku porovnáním velikosti napěťového úbytku na srovnávacím vlákně s velikostí referenčního napětí. Rozdíl těchto napětí se udržuje...

Rychlý převodník rozkmitu periodického signálu na stejnosměrný signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 239646

Dátum: 16.03.1987

Autor: Sternschuss Antonín

MPK: G01R 19/22, G01R 19/04

Značky: převodník, periodického, rychlý, stejnosměrný, signál, signálu, rozkmitu

Text:

...spojen s druhým vstupem detektoru 1 maxima a současně s druhým vstupem detektoru gminima, druhý výstup obvodu § časových řídicích signálu je spojem gg zapojen do druhého vstupu analogové paměti Q maxima a současně do druhého vstupu analogové paměti A minima, přičemž do vstupu obvodu g časových řídicích signálu je zapojen spojem lg výstup měřiče 1 frekvence.Další verze vynálezu spočíva v tom, že výstup detektoru l maxima je zapojen spojem lg...

Zapojení pro převod paralelních číslicových nesynchronních signálů na sériový synchronní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 236575

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bártek Ladislav, Zavadil Milan

MPK: H03K 19/00

Značky: číslicových, synchronní, signálu, paralelních, sériový, zapojení, nesynchronních, signál, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sčítání nesynchronních paralelních signálů, zejména signálů z impulsních vysílacích elektroměrů, průtokoměrů apod. Účelem vynálezu je převést paralelní číslicové nesynchronní signály na sériový synchronní signál s čítáním počtu impulsů. Tohoto účelu je dosaženo zapojením obsahujícím dvojice klopných obvodů typu D, jejíchž počet je roven počtu zpracovávaných nesynchronních signálů, jejichž výstupy jsou pomocí cyklického nulování...

Převodník digitálního signálu na signál podle televizní normy CCIR-K

Načítavanie...

Číslo patentu: 230387

Dátum: 15.11.1986

Autori: Jäger Jaroslav, Mojžíš Josef

MPK: H04N 5/02

Značky: digitálního, normy, převodník, signálu, televizní, podle, signál, ccir-k

Zhrnutie / Anotácia:

Převodník digitálního signálu na signál podle televizní normy CCIR-K, vyznačený tím, že je tvořen třemi pracovními kanály, z nichž dva jsou připojeny na slučovač (8) řádkových a snímkových synchronizačních impulsů, jehož výstup je připojen na první vstup bloku (9) pro transpozici synchronizační směsi na videosignál, na jehož druhý vstup je připojen třetí pracovní kanál, přičemž první pracovní kanál je tvořen tvarovačem (1) řádkových...

Převodník podtlaku na elektrický signál, zejména indikátor hospodárne jízdy motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 223006

Dátum: 15.03.1986

Autori: Večerka Oldřich, Pospíšil Raimund, Ženožička Ladislav, Král Jaroslav

Značky: hospodárné, převodník, elektricky, signál, jízdy, motorového, vozidla, podtlaku, indikátor, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výhodné uspořádání indikace na principu snímání podtlaku v sacím potrubí zážehového motoru a převádění tohoto podtlaku na elektrický signál pomocí mechanického převodu mezi membránou podtlakové komory a táhlem pohybujícím kontaktem po vodivých drahách, k nimž jsou připojeny indikační žárovky nebo jiná signalizační zařízení.

Převodník tepla – lineární elektrický signál pro termistorové čidlo teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 226865

Dátum: 01.10.1985

Autori: Talpa Miroslav, Bejček Ludvík

Značky: čidlo, elektricky, termistorové, převodník, lineární, teploty, signál, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Převodník teplota-lineární elektrický signál pro termistorové čidlo teploty se vyznačuje tím, že termistor (1) je připojen na vstup proporcionálního převodníku odpor napětí (2) jehož výstup je přes spínač (3) připojen na paralelní spojení odporu (4) a kondenzátoru (5) připojených na jeden vstup komparátoru (7) přičemž na druhý vstup komparátoru (7) je připojen zdroj napětí (6) a na výstup komparátoru (7) je připojen vstup časovače (8)...

Zapojení pro převod fyzikální veličiny na elektrický výstupní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 227621

Dátum: 01.09.1985

Autori: Bartoška Miroslav, Novotný Pavel

Značky: veličiny, převod, fyzikální, výstupní, zapojení, signál, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká systémů laboratorních a průmyslových snímačů fyzikálních veličin. Snímač obsahuje vedle citlivého prvku pro převod hlavni sledované fyzikální veličiny na veličinu elektrickou i další citlivé prvky pro převod ostatních fyzikálních veličin, které významně zkreslují převod citlivého prvku pro sledování hlavní fyzikální veličiny. Výstupy všech citlivých prvků se zavádějí do elektronického bloku ve kterém se vyhodnocují hodnoty...

Zařízení pro převod barevného negativního filmového obrazu na televizní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 225965

Dátum: 01.07.1985

Autor: Kasika Vladimír

Značky: převod, obrazů, televizní, signál, filmového, zařízení, barevného, negativního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro převod barevného negativního filmového obrazu na televizní signál pro vysílání nebo záznam, vyznačené tím, že před kondenzorem (4) je uspořádán zdroj (7) barevného světla pro kompenzaci vlivu maskovacích vrstev barevného filmového negativu.

Zapojení převodníku frekvence impulsů na analogový signál s fázovou synchronizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 216717

Dátum: 01.10.1984

Autori: Hanza Karel, Sýkora Jindřich

Značky: zapojení, fázovou, signál, impulsů, analogový, synchronizaci, frekvence, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku frekvence impulsů na analogový signál s fázovou synchronizací, jehož použití je v obvodech regulační a měřící techniky. Účelem vynálezu je zlepšit statistické a dynamické vlastnosti převodníku frekvence na analogový signál. Převodník je tvořen impulsním fázovým a frekvenčním detektorem, integrátorem, korekčním členem a napěťově řízeným oscilátorem. Impulsní a frekvenční detektor opatřený vstupem, který je zároveň vstupem...