Patenty so značkou «sestavování»

Sloha výsušků lícových cihel na pecním voze a způsob jejího sestavování

Načítavanie...

Číslo patentu: 270011

Dátum: 13.06.1990

Autori: Smutný Milan, Houška Josef

MPK: B65G 57/22

Značky: pecním, sloha, sestavování, výsušků, jejího, cihel, způsob, lícových

Text:

...5 e dslšíai lícovýoi plochaoi § nehořa as nejprve přírazí na jin spoločne palete 3 řeznýmí plochaoi 5 k eobá do první oeotevy lg která ae najednou erovní do dvou krajních ekupin lg po 7 výeuěcích a do proatřední akupiny lg po B výeuäcích do řady v níže ee krojní skupiny 11 odeunou od proatřední skupiny 35. Potoa ee celá první eostave lg najednou po skupinách 12,18 vyzdvihns a otočí o l 80 ° kolen oey 3 kolaá na řezná plochy 1 lícovýní...

Montážní otáčivá dopravníková linka pro sestavování válečkových jehlových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266372

Dátum: 13.12.1989

Autori: Čemodanov Nikolaj, Tanygin Viktor, Vlasov Michail, Jaškin Ivan, Makarov Alexej, Blažnov Alexandr, Spiridonov Anatolij

MPK: F16C 43/04

Značky: jehlových, ložisek, montážní, dopravníková, linka, sestavování, válečkových, otáčivá

Text:

...n Tmxnanormwecxon paTopa 4. Ynpaaasnma naanexavansmm npawaaanwrcu wepma unnünmnummmm ycrmmawmn maaecvnoň xoucwpykumm (Ha wépramax na no×uaaMu.Rmuma na xany Konneüepa 13 pnaneúnu Ta×HnaornHac«Mň P 0109 6 nuncanxn donvmn xnnmu 16TmT nurmp B munoauen m anna nmpvmxanunura aamamnaro ucuamamn 51. cpmnmcn vm nnmncrunnauv cnaoň mamanuwky 52. 0 óDľMYTVv Konaañanmn 13. Man aammnuwxmň 62 nnamumnmm ununmm mm MnwaT uaxnmň ąawaaau 53. non amuanuwxañ...

Lamela pro sestavování vzduchových výměníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258085

Dátum: 15.07.1988

Autori: Nesnídal František, Hanausek Václav, Růžička Stanislav

MPK: F28F 3/08

Značky: vzduchových, lamela, výměníku, sestavování

Text:

...obr. 2 je stejná lamela v axonometrickém pohledu.e 3 na obr. 3 jsou dvě lamely vexonometrickém pohledu před eaeunutím do sebe pro vytvoření trubky, na. obr 4 I sou v axonometrickém pohledu dvě lamelyo po zasunutíwło sebe, takže vytváření trubka, na, obr. 5 jsou v exonometrićkém pohledu dvě trubky před zejsdnutím do sebe,ne Íobr. 6 je v axonometrickém pohledu několik trubek zesunutýoh do sebe, takže vytvářeáí kanály výměníku,...

Způsob sestavování textu z arabských písmen a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 241017

Dátum: 15.08.1987

Autor: Chupík Lubomír

MPK: B41J 3/02

Značky: sestavování, způsob, zařízení, provádění, textů, arabských, písmen

Text:

...jediné klávese Klávesnice ovládá elektronické zařízení, které může být v praxi konstruováno s míkroprocesory. jeho funkční príklad obr. 4. .jak je z obr. 4 patrno, zahrnuje zařízení podle vynálezu klávesnici a s klávesaml odpovídajlcími základním písmenům, které mohou být přítomny v textu v několika různých formách, spojenou s kódovacím ústro~ jim c pro přeměnu impulsů vydávaných stlačením kláves na odpovídající kódy. Dále zahrnuje...

Zařízení pro sestavování montážní podskupiny třecí spojky s membránovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238356

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hubbard Wiliam Ernest, Fairbrother Kenneth Philip, Crawford Peter Frederick, Hyde Robert

MPK: F16D 13/64

Značky: montážní, sestavování, podskupiny, spojky, třecí, membránovou, pružinou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení, z něhož vynález vychází, zahrnují složky montážní podskupiny víko, membránovou pružinu, která má větší počet prstů směřujících radiálně dovnitř a je nesená víkem u radiálně vnějších konců těchto prstů větším počtem patek, které před sestavením vyčnívají z víka výřezy mezi sousedními prsty pružiny ve směru v podstatě rovnoběžném s osou membránové pružiny, přičemž zařízení obsahuje prostředky pro zploštění membránové pružiny, jakož i...

Způsob a zařízení pro zhotovování a sestavování tyčové třídicí plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228700

Dátum: 15.03.1986

Autori: Voznica Luděk, Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B07B 1/00

Značky: plochy, zařízení, způsob, třídicí, tyčové, sestavování, zhotovování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k provádění způsobu podle bodu 1, vyznačené tím, že sestává ze základního tělesa (1), ve kterém je upraven žlábek (2), kde na základním tělesu (1) je uložen držák tyčí (3), sestávající z plošné desky (4) s výřezy pro uložení tyčí (3) vedle sebe a příložné desky (5), která je s plošnou deskou (4) mechanicky spojena.

Způsob sestavování těles obecného tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228664

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rosecký František, Kotoč Štefan

MPK: B22C 7/00

Značky: sestavování, těles, způsob, tvaru, obecného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru slévárenství. Řeší technický problém skládání modelů z rovnoběžných plošných vrstev. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vrstvy jsou označeny alespoň jedním orientačním rastrem pro všechny vrstvy shodným, vytvořeným jako průsečík vrstev s několika rovinami kolmými na rovinu vrstevnice. Vynálezu může být využito ve všech oborech zabývajících se stavbou modelů obecného tvaru.

Způsob sestavování reléového multiplu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219278

Dátum: 15.07.1985

Autori: Sprauel Roger, Neff Daniel, Schneider Gilbert, Wolting Guy, Litt Ferdinand

Značky: způsob, multiplu, reléového, sestavování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sestavování reléového multiplu, tvořeného větším počtem jednotlivých relé, z nichž každé je opatřeno magnetickým obvodem (12), vybaveným cívkou (13) a pohyblivou lamelou (3), nesoucí kontakt (3a) a magnetické rameno (4). Pohyblivá lamela (3) se zafixuje v základové desce (1), poté se prostřednictvím prvního pohyblivého klínu (10) přemístí pohyblivé lamely (3) tak, že dosednou na jednu stranu (14a) ploché stěny (14), načež se uloží...

Zapojení uzavřených hydraulických okruhů pro zařízení na sestavování kruhových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 214197

Dátum: 15.02.1985

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: hydraulických, zapojení, zařízení, okruhu, kruhových, nádob, uzavřených, sestavování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení hydraulických okruhů pro zařízení na sestavování kruhových nádob, hydraulického ovládání mechanických prvku pro ustavování ovládání dálkově. Realizuje se tím způsobem, že uzavřené hydraulické okruhy s ovládáním jsou tvořeny několika okruhy, v nichž je zapojeno čerpadlo v serii se zapojeným čističem, paralelně napojeným manometrem a pojistným ventilem, v serii zapojenými rozvaděči, za nimiž v každé větvi okruhů je...

Zařízení na sestavování a svařování plášťů kruhových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 214195

Dátum: 15.02.1985

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: kruhových, nádob, plastů, svařování, sestavování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na sestavování a svařování plášťů kruhových nádob, jako plášťů mlýnů, rotačních pecí atd., vyrobených ze silných tlouštěk plechů, při jejich sestavování, stehování a svařování. Realizuje se takovým způsobem, že k rámu montážního polohovadla se dvěma páry stavitelných kladek a podpěrným válcem jsou na obou stranách polohovadla otočně umístěna sklopná ramena, přičemž na jednom z nich v horní části jsou umístěny stavěcí...

Zařízení na zajištění vnitřní šířky vnitřních článků řetězů při jejich sestavování

Načítavanie...

Číslo patentu: 215915

Dátum: 01.10.1984

Autor: Janda Jaroslav

Značky: článků, zařízení, zajištění, sestavování, jejich, řetězů, šířky, vnitřních, vnitřní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zajištění vnitřní šířky vnitřních článků řetězů při jejich sestavování při výrobě řetězů. Zařízení podle vynálezu zamezuje nadměrné naražení horní řetězové destičky na pouzdra řetězu. Je použita se saněmi pro podávání horní destičky spojená distanční vložka zakončená trojzubcem, jejíž výška odpovídá požadované vnitřní šířce sestavovaných vnitřních článků řetězů.

Zařízení na sestavování plášťů kruhových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 214284

Dátum: 01.06.1984

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: nádob, zařízení, sestavování, kruhových, plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na sestavování plášťů krabových nádob, zejména ustavování plášťů velkých tlouštěk při sestavování a stahování z vnitřní části pláště. Realizuje se tím způsobem, že uvnitř pláště je uložen rám přípravku tvořený kruhovým rámem se stavitelnými vodícími kladkami, opatřený po obvodě dvěma řadami stavitelných členů s výměnnými nádstavci, přičemž tyto členy jsou zapojeny v uzavřeném hyd. okruhu na zdroj tlakového media.