Patenty so značkou «servořízení»

Dvoustupňové hydrostatické servořízení vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259755

Dátum: 15.11.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: vozidel, servořízení, dvoustupňové, hydrostatické

Text:

...dvojici rohatek se západkamí,elektromagnety, míkrospínače, třccí spojku, neumožňuje zvládnout výše uvedené rozmanité dynamické stavy řízení. zejména kloubových pobbzků s hmotnými polorámy. Proto i zde při velké rychlosti řízení může docházet k tvrdým nárazům polorámů na sebe a při malé rychlosti řízení k zastavení polorámů před koncovými polohami.Výše uvedené nedostatky odstraňuje dvoustupnové hydrostatícké servořízení podle vynálezu,...

Hydraulické servořízení vozidel ovladatelné z více stanovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 254562

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: více, vozidel, hydraulické, stanovíšť, servořízení, ovladatelné

Text:

...je hydrogenerátor g tlakově odlehčen. Třípolohovy řídící rozvaděč lg jn opatřen elektromagnetickým přestavným ústrojím 5 elektromaqnety lg, ll, ale může být též opatřen mechanickým nebo pneumatickým nebo kombinovaným přestavným úst 2 n 1 ím. spínače eloktrnmagnetů jsou umístčny na pracovním stanovišti, kterýchmůže být libovolný počet.Pokud je tŕuba ovladat řízení ze stanoviště mimo vozidlo, je možno na kratší vzdálenost použít spojovnního...

Zapojení funkčních částí hydraulického okruhu servořízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251589

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: pracovních, strojů, okruhu, hydraulického, částí, servořízení, samohybných, funkčních, zapojení

Text:

...li servořízenímůže být umístěn v průchodném směru zpětný ventil 32.Funkční polohy výsuvné spojky 33 jsou řízeny přestavným členem ll. Jedna ze vstupních stran lg, lg přestavného členu ll je spojena ovládací větví gg přes tlakový spínač ll s jednou stranou výstupu zdroje gg média ovládacího okruhu, nebo je zapojena na alespoň jednu z přívodních větví Al, äl kontrolních svítilen 39, gg mazání hnacího motoru a dobíjení akumulátoru...

Přepouštěcí ventil nouzového hydrogenerátoru servořízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249010

Dátum: 12.03.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: servořízení, přepouštěcí, nouzového, ventil, hydrogenerátoru

Text:

...lg ee za jednosměrným ventilem g spojuje s výtlačnou větví lg vstupující do rozváděcího zařízení gg servomotoru gg, které schematicky reprezentují celá servořizení.249 010 Pružinový prostor gg vyúsřuje navenek výetupním otvorem ggepojeným odpadní větví gg s nádrží gz. V pružínovém prostoru gg může být narážka gg omezující posuv diferenciálního šoupátka 2směrem dolů. V dolním nákružku 5 diferenciálniho šoupátka 2 mo Vhou být zářezy gg....

Servořízení pro motorová vozidla, zejména traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 231096

Dátum: 01.03.1986

Autori: Doboszynski Jaroslav, Stejskal Jiří

MPK: B62D 5/06

Značky: zejména, vozidla, traktory, servořízení, motorová

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu o názvu "Servořízení pro motorová vozidla, zvláště traktory" spočívá v tom, že na hlavním hřídeli, tvořícím základ montážního celku, je nasunut a připevněn ozubený segment. Dále potom pod ozubený segment jsou na hlavním hřídeli nalisovány postupně kompletní víko, třecí podložka a páka řízen: Takto smontovaná podskupina montážního celku je zasunuta přes vnitřní prostor tělesa servořízení volným koncem hlavního hřídele do...

Rozváděč hydraulického servořízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221469

Dátum: 15.02.1986

Autor: Poláček Bohumil

Značky: rozvaděč, servořízení, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Rozváděč hydraulického servořízení podle vynálezu je charakterizován tím, že ve střední výchozí poloze je dvojice odpadních kanálů uzavřena oproti přívodnímu kanálu středním nákružkem a dvěma vnějšími nákružky je uzavřena dvojice spotřebních kanálů. V jedné z pracovních poloh je přitom jeden ze spotřebních kanálů spojen jedním z kruhových vybrání a prostřednictvím jedné podélné dutiny a radiálními otvory s pří vodním kanálem, zatímco druhý ze...

Hydrostatické servořízení s náhradním zdrojem pro řízení mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219025

Dátum: 15.06.1985

Autor: Poláček Bohumil

Značky: hydrostatické, prostředků, mobilních, náhradním, zdrojem, servořízení, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Servořízení je tvořeno základním a pomocným okruhem. Řidicí jednotka, která je spojená řídicími větvemi s pracovními prostory přímočarých hydromotorů, je napojena odbočkou a výtlačnou větví základního okruhu k primárnímu zdroji a další odbočkou výtlačné větve je řídicí jednotka napojena i k náhradními zdroji. Současně je rozváděč, který je spojen výkonovými větvemi s pracovními prostory přímočarých hydromotorů, spojen výtlačnou větví základního...

Zařízení pro omezení zdvihu hydraulického servořízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215136

Dátum: 15.10.1984

Autor: Bertanza Battista

Značky: zdvihu, omezení, zařízení, hydraulického, servořízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro omezení zdvihu hydraulických servořízení sestávající z válce, v němž je kluzně a těsně uložen píst oddělující od sebe dvě protilehlé pracovní komory střídavě spojené se zdrojem tlakové kapaliny a s odpadem, z dvojice radiálních dutin ventilu vytvořených na pístu, přičemž jedno sedlo je umístěno mezi potrubím trvale spojeným se zdrojem tlakové kapaliny a s jedinou pracovní komorou válce, z uzavíracích kuliček dosedajících do sedla...

Náhradní zdroj energie hydraulického servořízení směru jízdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215305

Dátum: 31.05.1984

Autor: Poláček Bohumil

Značky: náhradní, směru, hydraulického, jízdy, servořízení, energie, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká náhradního zdroje pro servořízení mobilních strojů a to využitím jiného hydraulického zařízení, které se nachází na tomto stroji a je v činnosti zároveň se servořízením. Takovým zařízením je hydrostatický pohon pojezdu, sestávající nejméně z jednoho spalovacího motoru a nejméně jednoho rotačního hydromotoru, spojeného s mechanismem pohánějícím pojezdová kola. Samotný náhradní zdroj pak sestává z hydraulického pohonu pojezdu a...

Uložení setrvačníku pohonu hydrogenerátoru výkonového okruhu hydraulického servořízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215812

Dátum: 20.12.1983

Autor: Vancl Antonín

Značky: samohybných, hydraulického, uložení, hydrogenerátoru, výkonového, strojů, pracovních, servořízení, okruhu, pohonů, setrvačníku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížit vnější odpory při rotaci setrvačníku použitého v pohonu hydrogenerátoru výkonového okruhu hydraulických servořízení samohybných pracovních strojů, a tím dosáhnout zmenšení rozměrů a hmotnosti setrvačníku, snížit jejich aerodynamický hluk během jejich rotace a zmenšit gyroskopický odpor natáčených částí podvozku uvedených strojů během směrového řízení. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že setrvačník je uložen ve...

Zapojení funkčních prvků v hydraulickém okruhu servořízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215811

Dátum: 20.12.1983

Autor: Vancl Antonín

Značky: servořízení, funkčních, samohybných, zapojení, pracovních, okruhu, hydraulickém, strojů, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit přímou závislost úhlové rychlosti natáčení směrově přestavitelných částí podvozku v názvu uvedených pracovních strojů, např. řiditelné nápravy nebo kloubového podvozku, na okamžitých otáčkách hnacího motoru zmíněných strojů a současně zajistit funkci servořízení u setrvačností se pohybujících těchto strojů i po zastavení jejich hnacího motoru bez použití samostatného hydrogenerátoru nouzového řízení. Uvedeného účelu...

Uspořádání funkčních částí výkonového okruhu hydraulického servořízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215808

Dátum: 20.12.1983

Autor: Vancl Antonín

Značky: pracovních, okruhu, hydraulického, funkčních, servořízení, uspořádání, částí, výkonového, samohybných, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit jízdní vlastnosti samohybných pracovních strojů zmenšením podélných i příčných výkyvů podvozku a současné zajistit spolehlivým způsobem nouzové řízení v případě náhlého zastavení hnacího motoru v názvu uvedených strojů vybavených hydraulickým servořízením. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že hydrogenerátor nouzového řízení je ve stálém kinematickém spojení se setrvačníkem poháněným energeticky jednosměrně vodivým...