Patenty so značkou «servomotoru»

Ústrojí k vymezování mechanických vůlí v náhonovém mechanismu s dvojicí navzájem opačně napájených stejnosměrných servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268298

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kočí Ladislav, Skalický Jiří

MPK: B23Q 5/56

Značky: vymezování, dvojici, mechanismu, náhonovém, navzájem, vůlí, servomotoru, napájených, opačně, mechanických, stejnosměrných, ústrojí

Text:

...prostředkem Lg náhonověho mechanismu. Jinak prvý servopohon sestávd z prvého servomotoru l s snímače otáček ł n podobnč druhý servopohon z druhého servomotoru Š o jemu příslušněho snímače otáčok 1. Protože ukolem těchto servopohonů je í funkce vymezování vůlí V nóhonověm mechnnismu, jsou jejich servomotory L, 1 řízeny síce stejně velkým řídicím napätím Ut, ale nnvzijem opnčnd polsríty. Jako usměrnuvscí prostředek tu slouží tyrístorový...

Zařízení pro měření a vyhodnocování přesnosti zdvihu táhel pneumatických servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261342

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kulinkovský Miloš

MPK: G01L 13/02

Značky: zdvihu, vyhodnocování, pneumatických, zařízení, měření, presnosti, táhel, servomotoru

Text:

...a zdroje řídicího signálu, podle vynálezu, jehž podstata spočívá v tom, že na diferenční manometr je přiveden jak řídicí signál, tąk výstupní signál převodníku zdvihu a diferenční manometr ukazuje velikost a smysl odchylky mezi řídicím signálem s odpovídajíoím zdvihem táhla. n ľPři měření zdvihu táhel pneumatických servomotorů podle vynálezu odpadá nutnost nastavovat přesně řídící signál a odečítání zdvihu táhla v mm. Též odpadá...

Zařízení pro elektrohydraulické ovládání hydraulického servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244161

Dátum: 01.06.1988

Autor: Hokynáoová Alena

MPK: F15B 9/03

Značky: hydraulického, zařízení, ovládání, servomotoru, elektrohydraulické

Text:

...Otočné a posuvné ěoupátkajsou soustředné, přičemž zpĺíná vazba od pohybu pístu hydraulického eervomotoru působí na posuvné šoupátko a při ztrátě elektrického signálu na vstupu do krokového motoru je zajiětěno nucené zavírání hydraulického sarvomotoru pružinou ve tvaru spirály, která působísilou na otočné šoupátko.Příklad provedení provedení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. l představuje eohőha zařízení podle...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256421

Dátum: 15.04.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: ovládací, dvoustupňové, zařízení, hydraulické, servomotoru

Text:

...střed zesilovače průtoku lg. ovládací zařízení ll je napájeno dvěma hydrogenorátory gg. äg,-přičemž hydrogenerátor gg je spojen s přívodní větvi lg zesilovače průtoku lg přímoa hydrogenerátor šg prostřednictvím děličo průtoku äg « coho príoárního výstupu 3) Holíč průtoku ää, standardního provedaní, má škrtící průřaäy gg, §, kterými děli průtok hydrogenarátoru äg mezi primární výstup Š spojený přívodní větví lg s dvoustupňovým ovládacím...

Zapojení testeru pneumatického membránováho servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246602

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krob Václav, Šmidrkal Jan

MPK: G01D 21/02

Značky: pneumatického, zapojení, testeru, membránováho, servomotoru

Text:

...data pro požadované výpočty zíakúvají. Řadič 3 můše s výhodou i organizovat data a to bud na základě informace, ktarou IA k dispozici na druhém vstupu 3532, nebo na základě své daná vnitřní strukturyBogistrátor j, je blok realizovaný například elektrickým psacím strojem či tiskárnou ervsntuálnä i s grafickým modem, který písomne či graficky zpracovává výsledky testovaní pneumatického membránovćho aervomotoru na základě registrace signálu...

Mechanický proměnný převod, zejména pro náhon vysílače polohy servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241360

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wedlich Wolfgang, Provazníková Danuše

MPK: F16H 3/04

Značky: mechanicky, proměnný, převod, servomotoru, vysílače, zejména, náhon, polohy

Text:

...vytvořeny ze silného plechu, mají tvar písmene T, v jejich horní části je Vytvořeno ozubení, v prodloužené střední části je vytvořen podélný otvor 23 a ve spodní části každéhosegmenty 6, 9 jsou uložený prodlouženou částí pod sebou, takže jejich prodloužené otvory 23 se podle nastavení obou segmen tů-B, 9 buď částečně, nebo úplně překrýva jí. Výstupky 13, 14 obou segmentů 6, 9 jsou spojený tažnou pružinou 12, která díotlačuje ozubení prvního...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250524

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: F15B 11/16

Značky: dvoustupňové, hydraulické, ovládací, zařízení, servomotoru

Text:

...ze sekundárního výstupu 38 k seklwnldárnímu spotřeblči 31. Otačí-li se volantem. 4 s řídicím stupněm 1, přichází z něho řídící proud q do zesilovače průtoku 10, v něm-ž se zesiluje HIH celkový proud QM a jednou ze spotřebních větví 22, 22, podle směru otáčení volantu 4, postupuje do servomotoru 24. Přebýtek proudu kapaliny jde z děliče piňt-oku 35 sekundárním výstupom36 k sekundárnímu spotřebiči 31. ovládání servo-motoru 24 dalším řĺidicĺm...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249709

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: zařízení, dvoustupňové, servomotoru, hydraulické, ovládací

Text:

...přestavným~ústrojím §§, spojeným ovládací větví §§ se sígnální větví gg.Přestavné ústrojí §§ je propojeno uvnítř hydrogenerátoru gg s přívodní větví lg a externé s ovládací větví âá.Předmět vynálezu v provedení podle obr. 1 pracuje takto Není-li dvoustupňové ovládací zařízení ll v činností, klesne tlak v pružinovém ovládaním prostoru 59 únikom kapaliny přesmalou tryeku 11 až na odpadní tlak. V přívodní větví lg panuje předepínací tlak, který...

Zapojení servozesilovače pro řízení stejnosměrných servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232754

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kaiser Josef, Rež Jaroslav

MPK: H02P 7/28

Značky: zapojení, servozesilovače, řízení, stejnosměrných, servomotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Servozesilovač je určen pro řízení velikosti a smyslu otáček stejnosměrných servomotorů. Servozesilovač je můstkového typu, u něhož dva tranzistory v příslušné větvi pracují v lineárním a dva ve spínacím režimu. Oba režimy těchto tranzistorů zabezpečuje, v příslušné větvi, jeden operační zesilovač. Buzení servozesilovače je buď kladným napětím přivedeným na první popřípadě druhý vstup, čímž je definován smysl otáček rotoru servomotorů a...

Zařízení pro změnu pracovního úhlu páky servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223030

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pazderka Josef, Čech Jiří, Petzold Miroslav

Značky: páky, servomotoru, úhlu, zařízení, pracovního, změnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pákových servomotorů a řeší zařízení pro změnu pracovního úhlu páky servomotoru. Na výstupním hřídeli je upevněn kotouč a v nosníku je vetknut pevný čep, na kterém je převodové kolo. Převod mezi kotoučem a převodovým kolem zajišťuje spojovací pás. V převodovém kole je vytvořena drážka a v té je suvně uložen kolík pevně spojený s pákou spojenou přes třecí spojku s hřídelem vysílače polohy. Vysílač polohy je přestavitelný v...

Vypínací zařízení momentových spínačů elektrických servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219243

Dátum: 15.08.1985

Autor: Baláž Anton

Značky: momentových, vypínací, elektrických, servomotoru, zařízení, spínačů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí, ovládací a regulační techniky a řeší vypínací zařízení momentových spínačů elektrických servomotorů. K otočnému hřídeli je upevňovacím šroubem připojeno těleso, které má na každém svém konci vytvořeno závitové osazení, na němž je volně uložena podložka. Podložka je opatřena palcem a ozubem, na který doléhá působením zkrutné pružiny rameno, opatřené přestavitelným vypínacím šroubem a zajišťovací maticí. Každé rameno je...

Zařízení pro omezení krouticího momentu elektrických servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217254

Dátum: 15.07.1984

Autor: Klásek Viktor

Značky: omezení, zařízení, servomotoru, krouticího, momentu, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro omezení kroutícího momentu elektrických servomotorů s planetovým soukolím, se šnekovým soukolím pro snímání krouticího momentu a s ručním ovládáním, vyznačující se tím, že na hřídeli vícechodého šneku (11) je suvně uloženo pouzdro (23) zakončené ozubením, vytvářejícím jednu část ozubené spojky /25/, jejíž druhou část vytváří čelní ozubení na unašeči (26) kuličkové spojky (27), na jehož vnějším povrchu jsou vytvořena tvarovaná...

Zapojení pro regulaci otáček servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215817

Dátum: 20.12.1983

Autor: Hotmar Zdeněk

Značky: zapojení, servomotoru, otáček, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci otáček servomotoru, vyznačený tím, že blok předvolby otáček (1) je připojen na první vstup bloku měřeni doby oběhu (7), na jehož druhý vstup je připojen tvarovač (8) a na jehož třetí vstup je připojen časový normál (9), přičemž výstup bloku měření doby oběhu (7) je připojen na digitálně analogový převodník (6), jehož výstup je napojen na dělič (5), připojený na první vstup sumátoru (11), jehož druhý vstup je připojen ke...