Patenty so značkou «separátor»

Separátor častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19067

Dátum: 18.03.2009

Autori: Jassal Mukash, Watson Neil

MPK: B03C 1/30, B03C 1/28

Značky: separátor, částic

Text:

...poskytuje spôsob separácie magnetických anemagnetických častíc zvody vdomácom centrálnom vyhrievacom systému, spôsob zahrnujúci poskytnutie skrine obsahujúcej magnet umiestnený vo vnútri puzdra, pričompuzdro je usporiadané tak, že vonkajší cirkulačný kanál je definovaný medzi skriňoua puzdrom, a vnútorný cirkulačný kanál je definovaný medzi puzdrom a magnetom, prúdiacu vodu cyklónovým pohybom cez skriňu z prívodu umiestneněho vo vonkajšom...

Separátor pevná látka-kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2371

Dátum: 14.03.2005

Autor: Sasaki Masayoshi

MPK: B01D 29/44, B30B 9/12, B30B 9/02...

Značky: pevná, separátor, látka-kvapalina

Text:

...vymieňujú, jedna alebo dve skrutky sa vytiahnu V axiálnom. smere 2 množstva pohyblivých dosiek a rozoberú sa, a potom. sa jedna alebo dve skrutky vložia V axiálnom smere do dier v množstve nových pohyblivých dosiek a zmontujú sa. Operácia premiestenia pohyblivých dosiekje teda ťažká a časovo náročná.Ciľom predloženého Vynálezu je poskytnúť separátor pevná látka-kvapalina, umožňujúci jednoduchým spôsobom nahradzovaťProstriedky na riešenie...

Bytový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4061

Dátum: 04.02.2005

Autor: Vendel Rastislav

MPK: B65F 1/00, B65F 1/04

Značky: separátor, bytový

Text:

...z nosnej vonkajšej samostatnej časti. Zadný štít slúži na spevnenie nosných častí. Samotná nádoba má Výklopné veko s rúčkou a nápisom druhu odpadu, ktorá slúži na vysunutie nádoby a prenášanie. Nádoba je zaopatrená aj zatváracím vekom, ktoré sa uzavrie až pri úplnom vyňati zo samostatnej nosnej časti. Riešenie rieši uloženie piatich nádob do samostatného nosného stojana, ktorý sa dá uložit horizontálne, alebo vertikálne, podľa priestorových...

Vodný separátor na nepretržitú separáciu vody, vzduchu a častíc a metóda ovládania uvedeného separátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11631

Dátum: 22.10.2004

Autor: Moe Fridthjof

MPK: A61C 17/06, A61C 17/14

Značky: částic, separátor, metoda, ovládania, vzduchu, nepretržitu, separáciu, vodný, uvedeného, vody, separátora

Text:

...7.0014 Keď je spodná komora 4 naplnená po určitú úroveň, hladinový spínač 9 aktivuje trojcestný ventil 10,ktorý uzavrie spoj medzi vrchnou a spodnou komorou a vpustí vzduch do spodnej komory 4. Ventil 7 sa automaticky zatvorí v dôsledku podtlaku v hornej komore 3. Tlak v spodnej komore 4 sa potom uvoľní a tým sa otvorí uzatvárací ventil 8 a vyprázdni sa obsah spodnej komory 4, až hladina vody v spodnej komore dosiahne spínač nižšej hladiny 11,...

Separátor odpadových vôd pre tlačiarne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3830

Dátum: 07.07.2004

Autori: Petrík Peter, Antony Peter

MPK: B03D 1/00

Značky: odpadových, tlačiarne, separátor

Text:

...vypustí do kanála. Proces sa opakuje až do vyčistenia všetkej vody v zbemcj nádrži. Výhodou separátora odpadových vôd pre tlačiameje- vyhovuje požiadavkám hygieny a bezpečnosti práce,-jednoduchá obsluha a údržba,Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku l je schematieky znázornený Separátor odpadových vôd pre tlačiarne.l. Znečistené dielce 12 sa poukladajú na rošt 2, ktorýje umiestnený na ráme l.2. Napúšťacím ventilom 11 sa pustí voda z vodovodu...

Separátor plyn/kvapalina zahrnujúci filter na zachytávanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7820

Dátum: 17.10.2002

Autori: Soroka Leonid, Larsen Michael

MPK: B01D 53/00, A62B 7/00

Značky: filter, kvapaliny, zahrnujúci, zachytávanie, separátor

Text:

...výstupu 82 vychýlená voči osi výstupného zachytávacieho tiltračného oddelenia 30 s cielom uviest homý výstup 82 do línie s nízkotlakovým otvorom 22, 3čim sa maximalizuje aktívny povrch plochy zachytávacieho filtračného prvku 28. Výstupné zachytávacie ñltračné oddelenie 30 zahrnuje na zadnej stene 86 podpornú siet 84, ktorá sa štruktúrou a funkciou podobá sieti 74. Táto podporná siet 84 podopiera zachytávaci filtračný prvok 28 vo výstupnom...

Separátor pre rekombinačné batérie, obsahujúci plošný útvar vytvorený mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282129

Dátum: 17.09.2001

Autor: Bourchenin Pierre

MPK: H01M 2/16

Značky: útvar, rekombinačné, vytvorený, plošný, mokrou, separátor, obsahujúci, baterie, cestou

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor na rekombinačné batérie obsahuje plošný útvar vytvorený mokrou cestou na vytváranie súvislej plochej štruktúry, ktorá obsahuje zmes sklenených vlákien a vlákien na báze najmenej dvoch syntetických hmôt, pričom vlákna sú na povrchu spolu spojené. Syntetické vlákna sú vytvorené vo forme kombinácie látok, prinášajúcich jednak tvorbu trojrozmernej siete pri vytváraní plošného útvaru a jednak zvariteľnosť plošného útvaru, pričom syntetické...

Odstredivý separátor vo vykurovacom systéme autobusov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2629

Dátum: 12.09.2000

Autori: Chrzán Vincent, Chrzán František

MPK: B60H 1/00

Značky: separátor, odstredivý, vykurovacom, autobusov, systéme

Text:

...odstreďivého separátora do vodného systému aumobusov.Odstredivý separátor je začlenený do vykurovacieho systému medzi pnivodné potrubie.od motora a topné teleso. Spoje sú urobené gumenými hedicami, ktoré sú prichytené k rúrkam oceľovými sponami.Na obrázku č. 2 je znázornený pozdĺžny rez odstredivého separátora, ktorý predstavuje jeho zostavenie. Základnou.ča sťou odstredivéhn separátora je teleso valca, ku ktorému súpripojené zvarom...

Zariadenie na odstraňovanie prachu z priemyselných plynov, valcový separátor a cyklónový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2250

Dátum: 06.08.1999

Autori: Smolensky Leo, Wysk Ronald, Eason Bruse

MPK: B04C 9/00, B01D 50/00

Značky: cyklónový, separátor, zariadenie, válcový, odstraňovanie, plynov, prachu, priemyselných

Text:

...štrbinou podlhovastého tvaru, v tvare podlhovastého výrezu, uskutočnenéiho vo valcovej časti, pričom táto štrbina je umiestnená styčne vozvislej stene valcovej časti separátoru.Predložené technicke riešenie predstavuje vyriešenie kompaktnej konštrukcie zariadenia, jednoduchej pri montáži, veľmi efektívnej pri čistení plynov z priemyselných zariadení. Ďalej predstavuje úpravu cylindrického separátora a cyklónového separátora s...

Separátor šupiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279475

Dátum: 04.11.1998

Autori: Bader Edwin, Eckart Ronald, Rasehorn Hans-juergen, Volker Aedtner, Koch Wolfgang, Specht Peter, Bartels Burkhard, Sachse Joachim, Hellwig Bernhard

MPK: B02B 1/02, B02B 3/00, B07B 1/28...

Značky: šupiek, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor pozostáva z dvoch nezávisle oscilujúcich, šikmo nad sebou umiestnených sitových skríň (1.1, 1.2), opatrených vymeniteľnými sitovými závesmi (2), ktoré sú opatrené na zadnom konci umiestneným odvodom nadsitného a úplne zapuzdreného zdvojeného elektrického triediča, ktorého odlučovacie oblasti, pozostávajúce z valca (5), držiaka (6) elektród s elektródou a deliča (8), sú umiestnené symetricky. Pritom oblasť podsitného pod spodnou...

Automatický separátor odsávačky slín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1678

Dátum: 05.11.1997

Autor: Kuna Milan

MPK: A61C 17/06

Značky: automatický, separátor, odsávačky, slín

Text:

...od seba oddelené pružnou membránou lg .Privedením stlačeného vzduchu na prívod łł sa pružná membrána łg vyduje a vytlačí vzduch z výstupnej sekcie Q cez hadičku 1 do balőnika Q , ktorý zväčší svoj objem a utesní výpustný ventil 5 . Pri saní sa tekutina zachytáva V nádobe L . Výpu~ stením stlačeného vzduchu z vstupnej sekcie lg cez prívod ll sa membrána łg vráti do kľudovej polohy, balőnik Q zmenší svoj objem , otvorí výpustný ventil 5 a...

Vzduchový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1246

Dátum: 02.10.1996

Autor: Zaoral Pavel

MPK: B07B 13/065, B07B 13/16, B07B 4/06...

Značky: separátor, vzduchový

Text:

...svojim prepadovým bubnom 3 do výsypky 5. Pod prepadovým bubnom 5dopravného pásu Q ústi do výsypky Q potrubie Q od hlavného ventilátora 1. Pod výsypkou Q je usporiadaný vynášaci dopravník Q ťažkých odpadov. V svojej hornej časti prechádza výsypka Q oblúkom do vodorovného kanála 2, v ktorom je situovaný pomocný ventilátor lg. Na vodorovný kanál 2 nadväzuje vertikálny valcový zásobník ll plastových predmetov a vertikálny sietovinový tunel lg na...

Bubnový magnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1212

Dátum: 07.08.1996

Autor: Kašina Ivo

MPK: B03C 1/12, B03C 1/03, B03C 1/02...

Značky: magnetický, separátor, bubnový

Text:

...odpad. Na výstupnej časti lg je triediaci bubon g opásaný s výhodou dvoma vedľa seba usporiadanými valčekovými reťazami §, medzi ktorými sú uložené trvalé magnetické unášače łł. Vo výstupnej časti lg triediaceho bubna g je umiestnený sklz lg na vytriedené Železné predmety li. Pod výstupnou časťou Lg triediaceho bubna g je usporiadanývynášací dopravník li nemagnetických odpadov li.Funkcia bubnového magnetického separátora podľa...

Separátor k práškovým inhalátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280338

Dátum: 08.02.1995

Autori: Gupte Arun Rajaram, Kladders Heinrich

MPK: A61M 15/00

Značky: separátor, inhalátorom, práškovým

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor je určený ako nadstavec na zariadenia na práškovú inhaláciu, ktorý slúži na oddeľovanie častíc, ktoré sa z inhalovateľných častíc aerosólu, pripravovaného v takomto zariadení, nedostanú do pľúc. Základným prvkom separátora je komora (5), spôsobujúca také usmerňovanie aerosólu, aby sa hrubšie práškové podiely usadili a/alebo rozdrobili, a ktorá má zariadenie na pripojenie k inhalátoru, ako aj náustok (8).

Vzdušný separátor s odstredivým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279035

Dátum: 15.09.1991

Autor: Cordonnier Alain

MPK: B07B 7/00

Značky: vzdušný, účinkom, odstředivým, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vzdušný separátor obsahuje rozvádzacie lopatky usporiadané pozdĺž povrchových priamok fiktívneho valca s vertikálnou osou a schopné dodať prúdu plynu, prenikajúcemu do uvedeného fiktívneho valca otáčavý pohyb okolo osi tohto fiktívneho valca, rotor koaxiálne umiestnený vnútri fiktívneho valca a opatrený vertikálnymi obvodovými lopatkami rovnomerne rozdelenými na obvode rotora, prostriedkami na zavedenie častíc na vytriedenie medzi rozvádzacie...

Kombinovaný cyklonový separátor kapalných a tuhých nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270029

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 45/00

Značky: nečistot, tuhých, plynů, kapalných, cyklónový, kombinovaný, separátor

Text:

...vodorovný řez vetupním prostoremse svialým kanálem s kepalinovými žldbky.Ve vertikální nádobě 1 je pomocí dolní přepážky g, střední přepážky 3 s horní přepážky 1 vytvořen vstupní prostor 2, dolní prostor Q, horní prostor 1 a výstupní prostor §. Vstup 1 plynu je zsveden do vstupního prostoru 2, ve kterém je umístěn svislý kanál 2,který prochází dolním prostorem § e ústí do horního prostoru 1. Mezi vstup 13 plynu a svislý kanál g je...

Bubnový separátor feromagnetických kovových zrn ze sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268408

Dátum: 14.03.1990

Autori: Žák Pavel, Kubín Sáva, Voznica Luděk, Kučera Antonín

MPK: B03C 1/12

Značky: materiálů, feromagnetických, bubnový, separátor, kovových, sypkého

Text:

...podstatouto, že v drłaoích jsou vytvořeny zavitové otvory pro stavčcí lrouby, doléhajíeí na stavitelné bloky peraanentnich agnetů a na stavitelné klínovité pôlové nástavce.výhodou bubnového separátoru podle vynelozu je ołnost jeho jednoduchého jednostran ného uchycení na boční noenou konstrukcí, číaž separátor, situovaný v přeaypu sypkého aateriélu, například z jednoho dopravního pásu na druhý, aůže být uchycen na výztulné stěnč krytu tohoto...

Separátor tuhých částic přiřazených ke spalovací komoře kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 267527

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrstka Pavel, Hudeček Mirko

MPK: F23C 11/02

Značky: částic, spalovací, tuhých, separátor, komoře, přiřazených, kotle

Text:

...spalín í média je rovnoměrnčjší.Provedení separátoru tuhých částic podle vynález je znázorněno na pfílozených výkresoch, kde nbr. 1,1 a znázorňuje príklad provedení zavěšení žaluzií a zapojení teplosmñnné plochy, obr. 2,29 znázorňuje jiný príklad provedení zavěšení a zapojení teplo směnné plochy a na obr. 3 je příklad profílů žaluzíí.Těleso~separátoru tuhých částíc ohdélníkového průřezu sestávající z přední stěny 5,zadní stěny Ž a hočních stěn...

Separátor prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266694

Dátum: 12.01.1990

Autor: Dokoupil Ludvík

MPK: C14B 1/14, C14B 17/14

Značky: separátor, prachu

Text:

...pohledu, V částečném řezu.Separátor prachu sestává z přívcdní hubice 1, v níž je vytvořen otvor ll zakrytý víkem lg příchyceným šrouby 13. Přívodní hubice 1 navazuje na sací hrdlo ll vytvořené v tělese Q ventilátoru g, přičemž na toto těleso 2 je upevněno výfukové hrdlo g vytvářející prostor 2, na jehož Spodní části je vytvo~ řena dosedaci plocha lg, na níž je přes podložku 15 a upínací n cyklon lg ve tvaru komolého kužele,orientovaný...

Elektromagnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266483

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gramm Vladimir, Kutin Alexandr, Žežulka Václav, Davydov Jurij, Horáček Miroslav, Davydenko Viktor, Lomovcev Lev, Cibulka Jaroslav, Kolář Otto, Henel Vladimír

MPK: B03C 1/10

Značky: elektromagnetický, separátor

Text:

...p 0 Topa 5 nepeMemamTćn B 3 oHy perenepaumu Ten, re nocpecTBoM~ 6 pm 3 ran 10 CMHBamTCHH pasrpymamwcx B Teqxy 9. HeMarHnTHme qacrnum npoxpnxr qepes orzepcwua 4 Hnmnero ýqacwxa Marnuronponona 2 n pa 3 rpymamTcH B Teqxy 8. Bmnonñenue B Marnnro~ npoaoe 2 ornepcrnñ 3, 4 B nonepeqnom céqennn B mopMe Kpyra HHH snnnnca, a iae meneü H pasmemenue ux B maxMaTHoM nopHnKe.no 3 BonąeT ynenuunrb nouepéqnoe šceúenne MarHnTonpoBona 2 H sa cqeT BBeneHHx...

Filtrační separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 264365

Dátum: 12.07.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 49/00

Značky: separátor, filtrační

Text:

...prvek. Filtračni prvky, umístěné u vstupního kaná lu, mohou být na svém konci u nosných trubek opatřeny manže tami.uspořádání filtračního separàtoru podle vynálezu umožnu je expanzi plynu vstupujícího do nádoby. Mezi filtrační prvkyvstupuje plyn s podstatné sníženou rychlosti, čímž jsou chráněny před poškozením. Tento účinek dále zvyšuji manžety, které chrání textílie před prudkým proudem plynu.Na výkrese je znàzorněn příklad...

Separátor pro dělení plynového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263892

Dátum: 12.05.1989

Autor: Straka František

MPK: B01D 21/02

Značky: kondenzátu, separátor, plynového, dělení

Text:

...osu a pod spodní stranou nálevkoivé vestavby.Výhodou řešení je, že kuželov-ité usměrňovaci vestavby spolu s nálevkovou vestavbou usměrňují pád sedimentují-cích hrubých častlc tuhých podilů směrem ke dnu separační nádoby k vynášecímu podávači tuhých látek, přičemž tyto vestavby současně nebranl oddělov-änl těžkých dehtů a umožňují jejich přetékání do vnějšího prostoru separační nádoby, mimo kuželovi-té vestavby a jejich odváděnl pod...

Ležatý filtrační separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262955

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 49/00

Značky: filtrační, separátor, ležatý

Text:

...Ž je opatřen v horní částí hrdlem 3 pro vstup plynu a v dolní částí hrdlem 11 pro výpust kapaliny. čelo nádoby 1 je opatřeno snímatelným víkem lg. V separačním prostoru 3 je umístěn separační prvek 1 sestávající z vrstvy náplně. Separační prvek 1 svírá s osou nádoby 1 úhel 45 °. Plocha mezi obvodem separačního prvku 1 a stěnou nádoby 1 je zaslepena těsnicí přepážkou Q. V horní části separačniho prostoru 3 je hrdlo lg pro výstup plynu a v...

Nízkoteplotní separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260809

Dátum: 12.01.1989

Autori: Panchártek Zdeněk, Tlučhoř Jiří

MPK: F25J 3/02

Značky: separátor, nízkoteplotní

Text:

...je unístěno hrdlo odvodu kapalíny k dalšímu zpracování e současně jsou ve spodní částí ohřívačeunístěna hrdla vstupu a výstupu topneho média.- 2 W zen sus výhody nízkoteplotního separttoru podle noveho řešení spo čívají v ton, že je zauezeno vylučovaní tuhých látek z nasycefneho podchlazeného roztoku v místech jeho výtoku. současně je zabràněno ucpàvání spojovacího potrubí. zahřàtín zkondenzovených kaplných uhlovodíků na příaěřenou teplotu...

Magnetický bubnový separátor feromagnetických nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258853

Dátum: 16.09.1988

Autori: Malý Miroslav, Kundrata Arnošt

MPK: B03C 1/02

Značky: separátor, bubnový, feromagnetických, nečistot, magnetický

Text:

...požedevku je provedeno řešení podlesetaven 1 toroidnich pernanentnich no§netů,un 1 stěnýh sooseuv kolem nemngnetickó hřidete a magnetický obvod je tvořen ěetyA 4jseu spojene 3 pőtovýniAnàstevc 1,rovno 6 čžnýni 3 hřideti separátoru.Při funkci sepertforu 2 pőlových nàstąvců vychází uagneàtickb pole,kterýe.js 9 uÁferouagnefické nečistety př 1 tahovàny.253853 Výhody vynálezu spočivají zejnćnn vo-snadné výrohošsestaven 1.m|gnetfckého separàtoru...

Tlakový dělicí separátor směsí tekutin i suspenzí, zejména i chemických

Načítavanie...

Číslo patentu: 244360

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubieka Rudolf, Macek Vladimír

MPK: B01D 17/00

Značky: suspenzí, dělicí, chemických, separátor, směsi, zejména, tekutin, tlakový

Text:

...přes lamelový dělič g proudu, který usměrní a rozdělí směs tekutín do bloku vymezovacích pásů 1. Mezi vymezovscími pásy 1 dochází k dělení tekutín podle jejich hustot. Zatím co nosná tekutina proudí ve směru podêlné osy bloku vymezovscích pásů 1, tekutina s vyšší hustotou než nosná tekutina odpadá ve směru působení gravitačního pole do mezní vrstvy na horní ploše pásů bloku vymezovacích pásů 1, vazkostí tekutiny mezní vrstvy je zbrzděna ve...

Elektromagnetický separátor kovových feromagnetických předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244288

Dátum: 01.05.1988

Autori: Kmec Jozef, Mitro Ján, Arvaj Daniel, Scheber Pavol, Leška Štefan

MPK: B03C 1/02

Značky: elektromagnetický, feromagnetických, separátor, předmětů, kovových

Text:

...nástavce. Magnetické pole elektromagnetického separátoru podle vynálezu je optimálně přizpůsobeno technologicko-fyzikálním podmínkám separace kovových feromagnetických předmětů z proudu přepravovaného nebo přesypávaného sypkého materiálu. Tim je zajištěna vysoká separační účinnost a řada dalších faktorů včetně optimálního využití přiváděné elektrické energie do separátoru.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkledné provedení...

Supravodivý magnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256048

Dátum: 15.04.1988

Autori: Galaš Jiří, Máša Jaroslav

MPK: B03C 1/02

Značky: supravodivý, magnetický, separátor

Text:

...břitu pro zlepšení radiálního gradientu magnetického pole.U suprevodivého magnetického eeparátoru podle vynálezu eex umistěnim limoe z magnetického vodívého materiálu ve tvaru kru hu před mezeru, do které se nemají dostat nežádouci předměty nebo čáetice, zejistí, že náhodné přítažené čáetice rozptylovým polem civky budou zachyceny magnetickými silami na kruhu a nedostanou se do mezery. využívá se zde sílového působení mezi dvěma...

Elektromagnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255623

Dátum: 15.03.1988

Autori: Žák Pavel, Madry Ferdinand, Galaš Jiří

MPK: B03C 1/02

Značky: elektromagnetický, separátor

Text:

...toku získaného výpočtem i experimentem vychází volba nejmenšího průřezu na začátku středního pölu o hodnotě 0,5 až 0,7 plného prúřezu. Tento průřez postupně, například lineárně, narůstá na plný průřez ve výšce, která je v poměru k výšce středního pőlu v hodnotě 0,38 až 0,42.Za těchto podmínek se docílí, že magnetický materiál je optimálně využít, tzn., že se střední hodnota magnetické indukce ve středním pôlu pohybuje V okolí kolena...

Separátor železa na výtoku z bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246817

Dátum: 01.03.1988

Autor: Jirsák Oldoich

MPK: B03C 1/02

Značky: výtoku, bubnových, mlýnů, separátor, železa

Text:

...odstrení veškeré železo vznikající v procesu mletí, at už z vyložení mlýnu nebo z mlecí náplně, čímž se docílí vysoké čistoty mletého materiálu, což má velký význam například při zpracování kaolinu. V závislosti na druhu provozu dochází k úspoře používaných chemikálií, například kyseliny sírové. Á Na přiloženém výkresu je schematicky zobrazen separátor železa podle vynálezu. Obr. 1 představuje boční pohled v řezu,na obr. 2 je znázorněn...

Elektromagnetický pásový separátor kovových feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242078

Dátum: 01.02.1988

Autori: Czerný Jioí, Pavlíeek Jindoich, Dostál Ludik, Neuhäusl Emil

MPK: B03C 1/02

Značky: pásový, materiálů, předmětů, separátor, feromagnetických, elektromagnetický, kovových, sypkých

Text:

...odtransportování z místa působeníefektivního magnetického pole, čímž se zvyšuje odolnost proti poškození a abrazi a zvyšuje se životnost nekončitého poddejného pásu. Uohycením tyčí nebo tru~ bek na lanech je zajištěne dobrá poddajnost ochranného lože při ohybech nekončitého poddejného pásu kolem vodícíoh válců při relativní tuhosti v rovinné oblasti,a to v místech přitahování a dopedu kovových feromegnetic~ kých předmětů na toto ochranné lože,...

Elektromagnetický pásový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242066

Dátum: 01.02.1988

Autori: Seidl Pavel, Krueek Zdenik, Vleek Pavel

MPK: B03C 1/02

Značky: pásový, separátor, elektromagnetický

Text:

...vzhledem k tomu, že tento pás není dělený, je nutno jej při výměně a opravách nasunovat na separátor a s něj vysunovat v bočním směru paralelně s osami rotace válců. Vzhledem k tomu, že elektromagnetický pásový separátor je zpravidla na okolní nosné konstrukcí zavěšen pomocí lan ve svých čtyřech rozích, je při uvedené výměně nekončitého poddajného pásu nutno separátor úplně nebo zčásti z místa instalace demontovat, anebo je nutno realizovat-...

Separátor úletu kapalných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 245084

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kohout Zdenik, Straka Jaromír, Homolka Václav, Bošina Bohuš

MPK: F28F 25/02

Značky: úletů, kapalných, částic, separátor

Text:

...funkce stávajících odlučovacích kapek je to, že po určité době se zanášejí naftalenem vylučovaným z plynu. Naftalen,který je v plynu přítomen v tuhé či sub.mikroslkopické tuhé fázi, se rovněž usazuje na stěnách a dalších částech odlučovače. Usazo-vání naftalenu na stěnách o-dlučovač-e má za následek vzrůst hydraulického odporu zařízení. Prakticky to znamená, že pře 4kročí-li tlalková ztráta odlučovače kapek určitou mez, je nutné odlučovač...

Chemicky aktivní separátor stříbrozinkových primárních článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252768

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koller Aleš, Tihon Josef, Fiedlerová Jana

MPK: H01M 2/14

Značky: stříbrozinkových, separátor, článků, aktivní, primárních, chemicky

Text:

...hlediska chemického složení mohou být vlákna bud bezboritá alkalická, alkalicko-boritá nebo bezalkalická boritá. Vlákna se na povrchu v elektrolytu složeném z cca 40 roztoku hydroxidu draselného rozpouštějí aV pőrech se tvoří malé, ale dostatečně koncentrace křemičitanu draselného nebo boritanu draselného, které se stříbrnými solemi dávají nerozpustné stříbrné sloučeniny. Přitom pokles koncentrace účinné složky se obnoví dalším rozpouštěním...