Patenty so značkou «separaci»

Zařízení k separaci tuhých částic umístěné v tahu kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 270719

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hrstka Pavel, Hudeček Mirko

MPK: F23J 3/00

Značky: zařízení, separaci, tuhých, kotle, umístěné, částic

Text:

...zařízení k separaci tuhých částio podle vynálezu spočívá v tom že Vestavěné hady teplosměnné plochy přesunutá do prostoru separátoru umožní kompaktnější konstrukcí fluídního kotle s menšími nároky na obestavěný prostor.Provedení zarízení k separaci tuhých částíc ze spalín podle vynálezu je znázorněno na přípojených výkresech, kde na obr. 1 je príklad provedení umístění a zavěšení žaluzií, na obr. 2 je príklad zavěšení želuzií na jiná...

Způsob úpravy vody ve vločkovém mraku pulzační flokulací a separací vloček

Načítavanie...

Číslo patentu: 270035

Dátum: 13.06.1990

Autori: Látal Milan, Tesařík Igor, Vidlář Aleš, Šnajdr Jaroslav

MPK: C02F 1/52

Značky: úpravy, způsob, pulzační, flokulací, separaci, mraku, vločkovém, vloček

Text:

...s skvelitnůni sspsrodních vlastnosti vytváraných vloček.Hydraulické poměry při aplikaci způsobu podle vynálezu jsou znázorněny na připojenám výkrese, kde ve společnem flokulečnim s eepsrsčnim prostoru l čiřiče jsou vyznsěeny dvd urovne g, 1 pulzsčniho pročeeáveni v rozsahu emplitudy A při vzestupném průtoku od emäru vtoku lg ke smeru odtoku ll. Úrovne 3, 1 pulsečniho pročesáváni jsou v ose 39 průtoku opstřeny spojeniu 5. kterým se pŕendäeji...

Filtrační zařízení k separaci tuhé látky od roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269269

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rada Václav, Šíl Karel

MPK: B01D 46/24

Značky: filtrační, roztoku, látky, zařízení, tuhé, separaci

Text:

...tuhé látky od roztoku odstraňuje filtrační zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že plâšč, dno se sedlem, podložka opatřená otvory vložená do sedla dna jsou vyrobeny z teflonu, nástavec pro napojení sání a trubice pro odvod filtrátu jsou skleněné.vynález lze uskutečnit na zařízení, jehož podstatou je to. že dno s teflonovým zábrusem je spojeno s nádobou pro jímání filtrátu vyměnitelným skleněným nástavcem se...

Zařízení pro separaci aktivovaného kalu při biologickém čistění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268917

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

MPK: C02F 3/00

Značky: čištění, zařízení, biologickém, separaci, aktivovaného

Text:

...zařízení přímo na rozvodné potrubí § vzduchu.Jedna z dělicích stěn 1 je opatřene vstupními otvory ll za kterými v separačním prostoru 3 je ząbudována usměrňovaeí stěna lg. Spodní okraj gí usměrñovací stěny lg sprotilehlou dělicí stenou 1 vytváří vstupní ätěrbinu lg do separačního prostoru 5 s fluidním filtrom s hladinou li íluidního filtru.Samostatná uchycení dělících stěn 1 umožňuje jednoduché nsstevování velikosti vstupní štěrbiny...

Zařízení pro desublimaci a separaci 9,10-antrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267246

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dohnal Jiří, Malík Miloš

MPK: C07C 50/18

Značky: zařízení, separaci, desublimaci, 9,10-antrachinonu

Text:

...vodu, 15 sací potrubí prací vody, 3 257246L 1 kalovć čerpadlo, 1 výtlakovó potrubí prací vody, lg nátok filtrace, gg filtr, 31 filtrační vane, gg přivod čerstvé vody,gâ odtok filtrovanć vody, 31 zásobník filtrovanć prací vody, gg vratnć potrubí praci vody a gg přepad do kanalizace.Praktické provedení zařízení podle vynálezu v aplikaci pro výrobní jednotku s kapacitou 2 650 t 9,10-antrachinonu za rok vyplývá z náaledujiciho popisu...

Tangenciální odlučovač nečistot se zvýšenou separací nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266048

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cimala Petr, Cimala Jiří

MPK: B01D 43/00

Značky: zvýšenou, odlučovač, tangenciální, separaci, nečistot

Text:

...vah pevných částic, případně kapalin s větší specifickou vahou než má dopravovaná kapalina. Výkon separace uvedeného odlučovače je podstatné vyšší než účinnost běžně používa» ných odlučovačů a nahradí filtrační zařízení. Tangenciálni odlučovače se zvýšenou separací nečistot z kapaliny navrhujeme pro běžněpouž 1 vané světlosti potrubí s odpovidajicím množst vím dopravované kapaliny. Největší výkon maji ve svislé poloze.Na přiloženém výkresu je...

Zařízení pro kontinuální vakuové čištění oleje s dvoustupňovou separací plynů a vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266025

Dátum: 14.11.1989

Autor: Altmann Josef

MPK: B01D 53/00

Značky: kontinuální, vlhkosti, oleje, vákuové, dvoustupňovou, plynů, separaci, zařízení, čištění

Text:

...Druhá vakuová komora je opatřena kaskádou topných disků a nejméně dvěma svislými topnými trubkami s topnými tělísky, přičemž k topným diskům jsou připojeny snímače teploty. Snímače teploty jsou připojeny k regulátoru teploty a přitom horní část druhé vakuové komory je opatřena zpětným ventilem, který je připojen k paroplynovému potrubí.Redukční komora má vnější a vnitřní plášt uspořádán souměrně. Prostor mezi těmito plášti je připojen jednak...

Zařízení pro separaci a polohování, zejména kovárenských polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263852

Dátum: 12.05.1989

Autori: Štefl Milan, Míča Pavel

MPK: C21D 1/00, B23Q 7/06

Značky: polotovarů, kovárenských, separaci, zařízení, zejména, polohování

Text:

...kováreínských polotovarů, podle vynálezu, je vysoká funkční spolehlivost. Další podstatnou výhodou je možnost použití zařízení pro různé průřezy polotovarů bez nutnosti jeho přestavby. Další podstatnou výhodou je, že není nutno dodávatídalší energiepro sevření nebo přitažení polotovaru.Příklad provedení zařízení pro separaci a polohování, zejména kovárenských polotovarů, je schematicky znázorněn na připojených obrázcích, kde na obr. 1 je...

Zapojení pro separaci fluoridů z pevných a kapalných vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262053

Dátum: 10.02.1989

Autori: Braun Petr, Píša Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: kapalných, pevných, fluoridu, vzorků, separaci, zapojení

Text:

...tomto případě voda - se vrací zpět do destilační baňky. Tím se transportní cyklus uzavírá. Teplota varu směsi v destilační baňce za běžného tlaku je dána obecně složením, v tomto případě především molárním zlomkem vody, protože během destllace se voda kontínuálně vrací zpět, je molární zlo 4mek -vody v destílačííí baňce stály, a proto i teplota varu je prakticky stálä. Vhodné teploty destílece se dosahuje vhodným počatečním složením...

Zapojení pro separaci řídicích signálů, k řízení čerpacích agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259189

Dátum: 17.10.1988

Autori: Malý Vladimír, Sedláček Miloš, Mach Jiří

MPK: F04B 49/00, F04D 15/00, F04B 49/02...

Značky: signálu, separaci, čerpacích, agregátu, zapojení, řízení, řídících

Text:

...druhým, třetím a čtvrtým čerpadlem gg,«g, gg, 35. Výběrovýobvod 11 je dáb propojen nulovacím vstupom druhého monostabilního klopného obvodu lg.Při vlastní činnosti zapojení vycházíme ze stavu, kdy neběží žádné z čerpądel gg, ga. gg, gz. První řídící obvod 1 dá signál zapni první čerpadlo gg. Tento signál prejde přes první hradelo 5, které je odblokovánq a dostane se tak na vstupy prvního mo-~nostabilního klopného obvodu 11 a prvního klopného...

Zařízení pro kontinuální separaci přestřiků vodouředitelných nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 256808

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čadek Miroslav, Vondrová Alena, Zapletal Zdeněk, Chvátal Petr, Vondra Svatopluk, Dvořák Miloslav, Trojan Václav

MPK: B05B 15/00

Značky: kontinuální, vodouředitelných, přestřiků, nátěrových, separaci, zařízení

Text:

...výfuken ee ovzduší nebo jako vlhkost v kalu jsou v porovnání s celkový objemom systénu znnedbetelnó,pro jejich doplňování je dostatočný zdroj vody, kterým je rozpouštěoí nádrž vybavena. Při použití sedinentační nádrže jako separačního stupně je sedimentační rychlost kelů dostatečně vysoká, kely jsou nelepivé a lze je ze sedinentační nádrže přečerpá vat nebo vyponštět bez zvýšených nároků na čištění usazovaciho prostoru.- 3 - 256 sna vynález...

Fólie z polyetylénu k separaci polyvinylbutyralových fólií pro výrobu vrstvených bezpečnostních skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254564

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zvoníček Josef, Kuča Lubomír, Sládeček Antonín, Jelínek Otto, Štoček Vincenc, Čermák Jaroslav

MPK: B29D 7/00, B29K 23/00

Značky: vrstvených, polyetylénu, fólií, fólie, výrobu, bezpečnostních, polyvinylbutyralových, separaci

Text:

...fólií, které jsou určeny pro vrstvená bezpečnostní skla a mají řízenou kvalitou povrchové struktury,použije fólie z polyetylénu o tlouštce do 25 m.Hlavní výhodou řešení podle vynálezu je skutečnost, že použití výše specifikované fólie zaručuje i bez úpravy jejího povrchu a bez modifikace jejich vlastností přísadami zachování povrchové struktury separované polyvinylbutyralové fólie, určené pro výrobu vrstvených bezpečnostních...

Zařízení na elektromagnetickou separaci kaolinu Vynález se týká zařízení na bělení kaolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243288

Dátum: 15.11.1987

Autori: Moravec Zdenik, Krátký Lubomír, Voddášek Otakar, Maixner Václav, Žídek Artur

MPK: B03C 1/02

Značky: zařízení, týká, vynález, bělění, elektromagnetickou, separaci, kaolinu

Text:

...sběrná hlava s otvory končícími V otvorech sběrné desky. Mezi přírubou horního víka a přírubou spodního víka, těsněnou v nákružku tělesa elektromagnetu, je těsnění.Zařízením podle vynálezu se zmenší hluché prostory a současně i ztráty užitečné frakce při vypírání. Zmenší se celková výška elektromagnetu a zlepší se jeho utěsně 4ní jak při provozu, tak i při čištění zařízení,a zvýši se životnost cívky elektromagnetu.Praktické provedení předmětu...

Zařízení pro kontinuální čištění oleje s oddělenou separací plynných a kapalných kontaminantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239048

Dátum: 01.11.1987

Autori: Altmann Josef, Beran Bohumil

MPK: B01D 17/02

Značky: kontinuální, kapalných, oleje, separaci, oddělenou, kontaminantů, čištění, plynných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální čištění oleje s oddělenou separací plynných a kapalných kontaminantů je vhodné zejména pro čištění transformátorového oleje olejových transformátorů za provozu. Zařízení sestává z vakuového separátoru s akumulačním nástavcem, oběhového ejektoru, kondenzační smyčky a sady potrubí. Ve vakuovém separátoru je umístěn plášť se separačním prostorem, vymezeným mezi barbotážním kanálem a vnitrním povrchem vnitřního pláště,...

Kolona pro separaci polárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242030

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kršák Viktor Ing Senica, Truchlik Štefan, Podolský Michal, Emmer Štefan, Strýeek Alojz

MPK: B01D 15/08

Značky: kolona, polárních, látek, separaci

Text:

...provedením kolony pro separaci polárních látek podle vynálezu. Na závěr je přiložen príklad provádění separace na koloně pro separaci p-olárních látek podle vynálezu.Na obr. 1 je znázorněna kolona pro separaci polárních látek tvorená pláštěm 1, opatřeným kapalinovým přívodem 2 a kapali 4novým odvodem 7. Uvnitř pláště 1 je umístěna elektricky voclivá náplň 3, do které jsou zavedeny elektríckýml kontakty li. Ve zbývajicim prostoru pláště je...

Zapojení pro separaci dat s hodin z diskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 241296

Dátum: 01.09.1987

Autor: Levý Miroslav

MPK: G06F 7/28

Značky: diskové, hodin, zapojení, pamětí, separaci

Text:

...výstupní hodiny. To značně zjednodušuje řešení navazujících obvodů řadičů pre diskové paměti. Separátor podle toboto vynálezu je snadno integrovetelný do obvodu. Velice snadno a rychle se synchronizuje a při nesprávne synchronizaci se chyba ihned same opraví. Separátor pracuje tak dobře, že je použitelný i pro měření nebo nastavování diskových pamětí u jejich výrobce. Výstupní signály separétoru dávají rychle a přehledně informaci o...

Zařízení pro elektromagnetickou separaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 241197

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šilhavý Poemysl, Málek Jaroslav, Hájek Milan

MPK: B07B 13/00

Značky: elektromagnetickou, separaci, zařízení

Text:

...vlastního procesu magnetické separace. Velikost přítažné síly F, působící na těleso v Inagnetickétn poli, závisí na magnetickém momentu tělesa M a gradientuintenzity magnetického pole H a je dana vztahem F IvLgrad H. Další úpravou tohoto vztahu pro přitažnou silu plati rovniceD demagnetizační faktor závísející na tvaru tělesaFeromagnetický předmět nacházející se v nehomogennim inagnetlckém poli je tedy jednak natáčen do polohy nejmenšiho...

Kolona pro separaci polárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240292

Dátum: 15.06.1987

Autori: Smutný Štefan, Štanc Stanislav, Badiar Stanislav, Bílik Ján

MPK: G01N 30/60

Značky: polárních, látek, kolona, separaci

Text:

...válcová velkoplochá elektroda 5 s prívodem, jejíž prostor a zbývající gprostor kolony je vyplněn inertnim materiálem ii. Kapalina je kapalinovým přivodem 2 přivádšna dopláště 1 ko 1 ony, protéká elektricky vodivounáplní 3 opatřenou dvěma nebo více elek trickými kontakty 4, dále do prostoru vel- , koploché elektrody 5 s přívodem, vyplněné inertním materiálem 6 a opoušti Ik-olonu kapalinouvým obvodom 7. sV jiném případě je kapalina přiváděna...

Zdravotně nezávadný roztok k separaci silikonových otiskovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 237700

Dátum: 01.06.1987

Autori: Blažková Hana, Vondráček Jaroslav, Hugo Jiří, Pech Radovan

MPK: C11D 3/37

Značky: nezávadný, zdravotne, roztok, silikonových, otiskovacích, separaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zdravotně nezávadný roztok k separaci silikonových otiskovacích hmot od povrchu nerezavějící oceli, například konfekčních otiskovacích lžic, používaných v dentální technice. Roztok sestává ze 100 hmotnostních dílů vody, 1 až 10 hmotnostních dílů smáčedla a příp. 40 hmotnostních dílů etylalkoholu. Použití roztoku na povrch lžíce před vtisknutím otiskovací hmoty usnadňuje čištění lžice od ulpěvších zbytků silikonové otiskovací hmoty.

Vestavba pro separaci kapek z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232796

Dátum: 15.01.1987

Autori: Beránek František, Jelínek Alexander, Pavlíček Jan

MPK: B01D 46/02

Značky: kapek, proudu, separaci, vestavba, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešit u separátoru s horizontálně protékanou lamelovou separační vrstvou složenou ze souběžně uložených lamel dokonalejší odvedení kapaliny odloučené na stěnách lamel připojením výstupního prvku na výstupní větev posledního ohybu lamely, čímž se dosahuje zvýšení účinnosti separace kapaliny při vysoké rychlosti plynu, případně zvýšení průtočné rychlosti plynu odlučovačem, a tím zmenšení jeho rozměrů při zachování požadované...

Prostředek pro separaci betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 247777

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Kamiš Jan, Zlesák Ivan

MPK: B28B 17/00

Značky: separaci, betonových, dílců, prostředek

Text:

...cítlivost k nízkým teplotám. Při ochlazenĺ pod teplotu mrznutí směsi dochází ke změně vlastností, které jsou ve většině případů irreversibilní, to znamená po vyhřátí na běžně a vyšší teploty nedojde ke spojení rozsazené emulze nebo disperze a tím obnovení účinnosti přípravku.Pro všechny uvedené nevýhody separačních prostředků na bazi minerálních, přírodních olejů a tukú je jejich používání zdaleka nejrozšířenější a jsou nacházeny další...

Zařízení k separaci suspendovaných látek z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 228341

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kesler Josef

Značky: látek, zařízení, separaci, suspendovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k separaci suspendovaných látek z vody, které sestává z usazovacích prostorů (3), kalových prostorů (18) a zahušťovacího prostoru (9), přičemž usazovací prostory (3) jsou případně od kalových prostorů (18) odděleny lamelami kalového prostoru (4), usazovací prostory (3) i kalové prostory (18) jsou propojeny s prostorem pod plovoucí filtrační náplní (6) a kalové prostory (18) jsou propojeny se zahušťovacím prostorem (9), opatřeným...

Sorbenty pro separaci isotopů uranu metodou řízené distribuce

Načítavanie...

Číslo patentu: 236419

Dátum: 01.06.1986

Autori: Štamberg Karel, Cabicar Josef, Štamberg Jiří

MPK: B01D 59/26, C01G 43/00, B01J 20/22...

Značky: metodou, isotopů, uranu, sorbenty, distribuce, řízené, separaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového typu sorbentů pro separaci isotopů uranu metodou řízené distribuce. Sorbenty podle vynálezu sestávají z formaldehydových kopolykondensátů celulosy a močoviny, popřípadě jejich derivátů, zvláště guanidinu, dikyandiamidu a thiomočoviny. Hmotnostní poměr celulosové a syntetické složky je možno měnit podmínkami přípravy. Při výrobě se vychází z perlové celulosy a částice sorbentu si podržují původní sférický tvar, velikost a...

Zapojení obvodu pro separaci dat ze signálu dvojité frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 230632

Dátum: 15.05.1986

Autori: Loutocký Dušan, Kubín Pavel

MPK: G06F 7/10

Značky: frekvence, dvojité, signálu, zapojení, separaci, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro separaci dat ze signálu dvojité frekvence vyznačené tím, že vstupní vodič (100) zapisované informace je připojen na první vstup prvního součinového obvodu (1) a dále vstupní vodič (101) režimu zápisu je připojen na druhý vstup prvního součinového obvodu (1) a dále vstupní vodič (102) čtené informace je připojen na první vstup druhého součinového obvodu (2) a dále vstupní vodič (103) režimu čtení je připojen na druhý vstup...

Zařízení pro současnou tvorbu a separaci suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 227852

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mutl Silvestr, Hereit František

Značky: tvorbu, separaci, zařízení, suspenze, současnou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro současnou tvorbu a separaci suspenze sestávající z reaktoru a regeneračních a dopravních zařízení, vyznačené tím, že reaktor /1/ s fluidní vrstvou /3/ zrnitého materiálu je opatřen přívodním potrubím /2/ upravované kapaliny, do něhož je zaústěn přívod /15/ destabilizačního činidla.

Zařízení pro biologické čistění odpadních vod aerobní aktivací s fluidní separací aktivovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223383

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dračka Oldřich, Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk

Značky: fluidní, separaci, aerobní, aktivací, čištění, odpadních, biologické, aktivovaného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod aerobní aktivací s fluidní separací aktivovaného kalu. Vynález řeší biologické čištění odpadních vod, vhodné pro větší kapacity a schopné intenzifikovat stávající čistírny vod. V nádrži s volnou hladinou, která obsahuje společný aerobní aktivační prostor s jednotným provzdušňovacím systémem, je umístěno několik dělicích stěn, zasahujících nad volnou hladinu a vytvářejících separační prostory pro...

Zařízení pro dočesávání a separaci chmele

Načítavanie...

Číslo patentu: 223235

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vybíral Rostislav, Balcar Zdeněk, Pšorn František, Husák Václav, Kaštyl Jaroslav, Albrecht Zbyněk

Značky: chmele, separaci, zařízení, dočesávání

Zhrnutie / Anotácia:

Za válečkovou tratí je upraven vkladač prvého dočesávače, pod nímž je horní rozdělovací válečková trať s předřazeným sběrným dopravníkem. Ten je upraven pod spodním šikmým dopravníkem vkladače. Pod horní rozdělovací válečkovou tratí je pak kolmo uspořádán svodný dopravník. Na něj pak navazuje první třídicí válečková trať, která ústí nad vstup překulovacího šikmého dopravníku. Za ním je uspořádána druhá třídicí válečková trať, která ústí u...

Zapojení k vysílání a separaci dat pro systém záznamu dvojího kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223010

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kokeš Antonín

Značky: kmitočtu, systém, dvojího, zapojení, záznamu, separaci, vysílání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší jednak separaci dat ze sériově vysílaného signálu dvojího kmitočtu, jednak vysílání dat ve dvojím kmitočtu. Dále kontroluje přítomnost hodinových pulsů ve speciálních znacích a vysílání těchto znaků. Řídicí kmitočet obvodu je osminásobkem hodinového kmitočtu vysílaných dat. Je čítán čítačem (8), jehož výstupy adresují pamět konstant (12), jejíž další adresové vstupy jsou určeny pro přijímaná data (10) a pro signál potlačující...

Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů z proudu přepravovaného sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221248

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír

Značky: materiálů, předmětů, sypkého, separaci, přepravovaného, proudu, feromagnetických, zařízení, magnetickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů z proudu přepravovaného sypkého materiálu (5) na dopravníku (2), které sestává z pásového elektromagnetického separátoru (1), zavěšeného nad výsypným koncem dopravníku (2) a to na pevné konstrukci (6) lany (7) a (8), z nichž lano (8), spojené s částí pásového elektromagnetického separátoru (1), bližší k pásovému dopravníku (2) je spojeno se zvedacím zařízením (3),...

Zařízení pro kontinuální magnetickou separaci jemných suspenzí, zejména kaolinových

Načítavanie...

Číslo patentu: 227800

Dátum: 01.11.1985

Autori: Cibulka Jaroslav, Žežulka Václav, Hencl Vladimír, Horáček Miroslav, Kolář Otto

Značky: zejména, zařízení, kontinuální, magnetickou, jemných, kaolinových, suspenzí, separaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení má magnetický systém s vratným obvodem, který uzavírá cívky elektromagnetického vinutí, a ve svém horním úseku zrcadlově umístěny výřezy v podobě pláště mezikruží pro rotor, jehož věnec je rozdělen na segmenty vyplněné matricí, která je proplachována v úseku mimo magnetické pole. Na vnější povrch výřezů (6,6a) dosedá plášť vany (7) přecházející v prostoru uvnitř elektromagnetického vinutí (4) a ve spodním úseku vratného obvodu (5) v...

Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220184

Dátum: 15.10.1985

Autori: Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

Značky: materiálů, předmětů, separaci, sypkého, magnetickou, zařízení, feromagnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkého materiálu (3), dopravovaného na pásových nebo žlabových dopravnících (2). Elektromagnetický separátor (1) je zavěšen nad dopravníkem (2) na pevné konstrukci (4) táhly (5) prostřednictvím pružin (6). Názorně je zařízení podle vynálezu znázorněno na obr. 1 přiloženého výkresu.

Sorbent pro separaci kovů z vodných roztoků a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219791

Dátum: 15.09.1985

Autori: Králíček Jaroslav, Mrnka Miroslav, Schrötterová Daria, Novák Luboš, Ruzin Leonid Ivanovič, Maroušek Vladimír

Značky: vodných, sorbent, kovů, roztoku, výroby, způsob, separaci

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent pro seperaci kovů z vodných roztoků na bázi makroporézního polymerního nosiče ze skupiny zahrnující kopolymery vinylaromatických uhlovodíků a kopolymery akrylických sloučenin, který je napuštěn aminickou aktivní složkou, vyznačující se tím, že aktivní složka je tvořena alkylaromatickým aminem nebo směsí aminů obecného vzorce I, kde R1 je alifatický alkyl s 10 až 25 uhlíkový mi atomy, R2 je vodík, methyl, ethyl nebo isopropyl, R3 je...

Způsob úpravy minerální suspenze pro magnetickou separaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 227617

Dátum: 01.09.1985

Autori: Cibulka Jaroslav, Svoboda Jan

Značky: suspenze, separaci, minerální, způsob, magnetickou, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy minerální suspenze pro magnetickou separaci, vyznačující se tím, že se nejprve chemickým činidlem upraví pH suspenze na hodnotu, při které je roven nule náboj na částicích alespoň jednoho z upravovaných minerálů, případně alespoň jedné ze sloučenin, která vznikla chemickou změnou původního minerálu při zmíněné úpravě pH načež se provede magnetická separace.

Zařízení pro separací řepné drti

Načítavanie...

Číslo patentu: 225993

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jaroměřský Ladislav

Značky: řepné, separaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro separaci řepné drti, vyznačené tím, že vodorovný rotor /1/, vytvořený z tvarovaných nosných tyčí /2/, na kterých je upevněno filtrační síto /3/, je uložen v uzavřené vaně /4/ a ložisky /5, 9/, přičemž duté pohonové ložisko /5/ je oporou výškově stavitelné trubky /6/ odvodu filtrátu, zatímco uvnitř, v horní části vodorovného rotoru /1/, je umístěn rozdělovač /7/ proplachovací kapaliny, opatřený řadou rozstřikovacích otvorů /8/,...

Zařízení na separaci ropných látek z odpadních vod a jejich akumulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 224120

Dátum: 01.11.1984

Autor: Němec Bohumil

Značky: ropných, odpadních, akumulaci, jejich, látek, separaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na separaci ropných látek z odpadních vod a jejich akumulaci, vyznačené tím, že sestává z vnějšího pláště (7) v němž se nachází akumulační prostor odseparovaných ropných látek (5) a separátor (4), před kterým jsou zařazeny uklidňovací a odplyňovací prostor (1) a regulační ventil (3), přičemž separátor (4) a akumulační prostor odseparovaných ropných látek (5) je spojen pomocí kohoutu (13) s čerpadlem (12), kteréžto je rovněž spojeno s...

Zařízení pro separaci kapalných aerosolů z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224303

Dátum: 01.07.1984

Autor: Šebor Václav

Značky: separaci, plynů, aerosolů, kapalných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro separaci kapalných aerosolů z plynů, které je tvořeno nádobou s výstupním a vstupním hrdlem, přičemž uvnitř této nádoby je vytvořena soustava aglomeračních prvků, vyznačující se tím, že nádoba /1/ je rozdělena příčnou přepážkou /7/, opatřenou otvory, na dva prostory, a to vstupní prostor /2/, vytvořený nad příčnou přepážkou /7/, a výstupní prostor /3/, vytvořený pod příčnou přepážkou /7/, na které je upevněn alespoň jeden...