Patenty so značkou «senzor»

Senzor na meranie teplotného profilu asfaltovej vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7348

Dátum: 02.02.2016

Autor: Gašpar Gabriel

MPK: G01K 1/02, E01C 23/01, G01B 11/16...

Značky: senzor, asfaltovej, meranie, teplotného, profilů, vozovky

Text:

...zapojená v paralelnom zapojení na káblovú dvojlinku je uložená na podložie určené na uloženie asfaltovej vrstvy. Kabeláž senzora je vyvedená naprieč podložím horizontálnym smerom po povrchu podložia alebo v podloží k meraciemu miestu v kovovej káblovej chráničke, ktorej funkciou je ochrániť kabeláž pred poškodením pri kladení asfaltu. Senzor je do vozovky implementovaný ako súčasť technologického procesu pokladania asfaltu ťažkými...

Senzor na meranie mechanických deformácií v betónových konštrukciách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7129

Dátum: 05.05.2015

Autori: Sládek Ivan, Fabo Peter, Skovajsa Martin

MPK: G01B 11/16, G01B 5/30

Značky: mechanických, deformácií, betonových, senzor, konštrukciách, meranie

Text:

...betónu. Podstatou riešenia je aj využitie teplomera a elektronickej identifikačnej jednotky pripojených v kabeláži senzora. Zapojenie senzora s využitím teplomera umožňuje korigovať vplyv teploty na výsledky merania. Elektronická identifikačná jednotka okrem funkcie identifikácie poskytuje aj vnútornú pamäť na uloženie kalibrácie senzora a parametrov merania.Podstatou riešenia je tiež to, že meracie elementy, teplomer a elektronická...

Senzor na meranie mechanických deformácií asfaltovej vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7128

Dátum: 05.05.2015

Autori: Ďuďák Juraj, Fabo Peter, Dvorský Ľudovít

MPK: G01B 11/16, G01B 5/30

Značky: meranie, mechanických, vozovky, senzor, asfaltovej, deformácií

Text:

...vplyv teploty na výsledok merania.Pri meraní je odčítavaná hodnota mechanických deformácií kompenzovaná na teplotu získanú z teplomera. Elektronická identifikačná jednotka slúži na identifikáciu a V jej vnútornej pamäti sú uložené aj kalibračné údaje a meracie parametre.Podstatou riešenia je tiež to, že meracie elementy, teplomer a elektronická identifikačná jednotka sú chránené pred mechanickým poškodením ochrannou objímkou, ktorá je s...

Senzor na meranie teploty vytvorený z optického vlákna s kvapalným plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288090

Dátum: 27.05.2013

Autori: Martinček Ivan, Pudiš Dušan

MPK: G01K 7/36, G01K 11/32

Značky: vlákna, plastom, vytvorený, senzor, optického, kvapalným, meranie, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Senzor na meranie teploty vytvorený na základe optického vlákna s kvapalným plášťom je založený na meraní vyrovnávacej vlnovej dĺžky lambda0 pre interferujúce módy LP01 a LP02 alebo na meraní vyrovnávacej vlnovej dĺžky lambda0 pre interferujúce módy LP01 a LP11 v závislosti od teploty. Základom navrhovaného senzora je 5 centimetrov dlhé senzorové optické vlákno z taveného kremeňa s priemerom jadra 10 mikrometrov, ktorého plášť tvorí chloroform....

Odolný senzor na určenie polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6239

Dátum: 02.10.2012

Autori: Kočíš Ivan, Kočiš Igor, Krištofič Tomáš, Kočiš Dušan

MPK: G01L 9/00, G01D 5/20, G01F 23/72...

Značky: určenie, odolný, polohy, senzor

Text:

...primárnej cievky (3.1) a sekundárnych cievok (5.1), pričom nie je ovplyvnená zmenou vonkajších podmienok. Na rozdiel od klasického riešenia, kde primárna cievka je nepohyblivá a vzájomnú indukčnosť je možné meniť pohybom feromagnetického jadra, predkladané technické riešenie sa zakladá na pohyblívej primárnej cievke, pričom potreba jadraje tak odstránená. Týmto je možné značne zmenšiť vplyv zmien tlaku a teploty na funkčnosť...

Metóda merania tepelnej vodivosti materiálov a senzor na jej vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287386

Dátum: 29.07.2010

Autori: Kubičár Ľudovít, Štofaník Vladimír, Vretenár Viliam

MPK: G01N 25/18, G01K 15/00

Značky: tepelnej, senzor, merania, vykonávanie, metoda, vodivosti, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Metóda je založená na fyzikálnom princípe šírenia sa tepla z miniatúrneho guľového zdroja uloženého v meranom materiáli. Meria sa teplota samotného povrchu guľového zdroja, ktorá vplyvom odvádzania tepla do meraného materiálu spočiatku rastie, potom sa ustáli a začne rásť, keď šíriace sa teplo dosiahne okraj materiálu. Teplota nameraná v ustálenom stave je mierou tepelnej vodivosti meraného materiálu. Tepelná vodivosť sa vypočíta podľa známeho...

Guľkový vibračný senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287289

Dátum: 21.04.2010

Autor: Šípka Mojmír

MPK: H01H 35/14, G01P 15/08

Značky: senzor, vibračný, guľkový

Zhrnutie / Anotácia:

Guľkový vibračný senzor podľa vynálezu je tvorený dvoma oproti sebe umiestnenými pólmi (1), oddelenými medzipólovou medzerou (3), ktorá je tvorená prichytením oboch pólov (1) v spoločnom izolačnom puzdre (5) s dištančným výbežkom alebo bez dištančného výbežku a/alebo spojením oboch pólov (1) pomocou izolačnej dištančnej vrstvy/vložky (6) s dierou. Každý pól (1) má pólovú dutinu (2) otvorenú smerom k stredu senzora. Obe pólové dutiny (2)...

Spôsob výroby vrstvenej sklenej tabule s okienkom pre senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12835

Dátum: 17.11.2009

Autori: Wohlfeil Dirk, Arslan Ilkay

MPK: B32B 17/10

Značky: spôsob, výroby, tabule, okienkom, vrstvenej, sklenej, senzor

Text:

...tabuľu. Toto zasklenie obsahuje dve tabule, jednu medzivrstvu a jeden elektricky vodivý prvok, ktorý je tiež usporiadaný v medzivrstve.0011 DE 37 08 577 A 1 opisuje automobilové zasklenie s vrstvou, ktorá je elektricky vodivá a odráža tepelne žiarenie. Táto vrstva má priestupnosť menej ako 20 a plošný odpor menej ako 2 ohmy na štvorcovú jednotku. 0012 DE 102 58 522 A 1 opisuje spôsob označovania vrstvenej sklenej tabule s fóliou PVB a na...

Senzor na meranie energetických prejavov biologických objektov, materiálov a ich vzájomných interakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285085

Dátum: 18.05.2006

Autori: Chrapan Ján, Herec Ivan, Komárek Karel

MPK: A61B 5/04, H01J 17/04

Značky: interakcií, senzor, materiálov, prejavov, energetických, vzájomných, meranie, objektov, biologických

Zhrnutie / Anotácia:

Senzor na meranie energetických prejavov biologických objektov, materiálov a vzájomných interakcií tvorený výbojkovou trubicou (1), urýchľovacími elektródami (2) pripojenými na zdroj urýchľovacieho napätia (Uu), meračom prúdu (4), vychyľovacími elektródami (3) alebo vychyľovacími cievkami alebo pernamentnými magnetmi pripojenými na zdroj vychyľovacieho napätia (Uv) meria prúd meračom prúdu (4) v troch fázach (fáza prípravy meracieho systému,...

Senzor polohy nástroja s detekciou na diaľku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1055

Dátum: 21.06.2004

Autor: Pecastaing Matthieu

MPK: H01H 1/00, B23Q 17/22, B23G 1/00...

Značky: nástroja, senzor, polohy, diaľku, detekciou

Text:

...uskutočnení vynálezu obsahuje zariadenie na prevod pohybu prevodovú páku, ktorej rameno smerujúce proti smeru pohybu je kratšie ako rameno smerujúce v smere pohybu.0023 Prevodová páka je výhodne zalomená a prispôsobená tak, aby vo vyčkávacej polohe malo jej rameno smerujúce proti smeru pohybu horizontálnu orientáciu vhodnú na detekovanie vertikálneho pohybu závitníka, a prispôsobená tak, aby v zmienenej vyčkávacej polohe mala aspoň časť...

Bezdrôtový polohový senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2563

Dátum: 20.12.2002

Autor: Govari Assaf

MPK: A61B 5/00, A61B 5/06

Značky: bezdrôtový, senzor, polohový

Text:

...byt ultrazvukové vlny,ultrafialové vlny, vysokofrekvenčné (RF) vlny alebo statickéalebo rotačné elektromagnetické polia.Patentová publikácia PCT W 0 96/05768, majiteľ Ben Haim a kol., opisuje systém, ktorý generuje informáciu so šestrozmernou polohou a orientáciou, týkajúcej sa špičky katétra. Tento systém používa väčšie množstvo cievok senzora u polohovej zistiteľnej strany v katétri, napríklad blízko jeho distálneho konca, a väčšie...

Kapacitný senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1036

Dátum: 03.12.1995

Autori: Čičmanec Pavol, Krasula Luboš, Sághy Jozef

MPK: G01R 15/00, H01B 11/18

Značky: kapacitný, senzor

Text:

...neuzemnených predmetov V snímanom priestore a v obtiažnostiUvedené nedostatky odstraňuje použitie koaxiálneho káb la ako kapacitného senzora v zabezpečovacej technike.Kapacitný senzor na báze koaxiálneho kábla má pomerne vysokú odolnosť proti vonkajším vplyvom. Vyznačuje sa jednoduchou konštrukciou, pomerne jednoduchou montážou a možnos ťou použitia v interiéroch i V exteriéroch.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom obr.1 je v reze...

Senzor magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 267190

Dátum: 12.02.1990

Autor: Červenák Ján Člen Korešpondent Sav

MPK: G01R 33/18, H01L 43/08, G01R 33/06...

Značky: magnetického, senzor, poľa

Text:

...a opatrené elektrickými kontaktami.Výhodou je. že zmena odporu od magnetickej indukcie u senzorov magnetického poľa podľa vynálezu bude daná súčtom dvoch účinkov. od účinku tenzometrického efektu sposobeného mechanickým namáhanim napr. ohybom magnetostrikčnej podložky v magnetickom poli a od tzv. fyzikálnej magnetorezistencie.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 schematicky znázornený senzor magnetického poľa bez priloženej magnetickej...

Integrální taktilní senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266728

Dátum: 12.01.1990

Autor: Halamíček Jiří

MPK: B25J 19/02

Značky: senzor, integrální, taktilní

Text:

...senzory. Umístění integrálního taktilního senzoru na podložce má tu výhodu,že není nutná transformace souřadnic, výstupní signály jsou již přiřazeny k pevnému souřadnicovému systému. V případě umístění integrálního taktilního senzoru na chapadla robotu má řídící systém robotu a senzorický subsystém stejný souřadnicový systém. Výhodou integrálního taktilního senzoru dle vynálezu je dále jednoduchost jeho provedení a nízké výrobní náklady...

Enzymový elektrochemický senzor na stanovení alkoholů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263606

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šťastný Miloslav, Volf Radko, Pavlíček Zdeněk, Nepožitek Jiří, Marek Miroslav, Gilar Oldřich, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 27/00

Značky: přípravy, senzor, alkoholů, enzýmový, elektrochemický, způsob, stanovení

Text:

...obsahuje detektor kyslíku, na němž je fixována vrstva nebo membrána s imobilizovaným enzymem alkoholoxidázou. Podstatou vynálezu je, že vrstva nebo membrána je tvořena polymerem obsahujícím reaktivní zbytek organické sloučeniny vybraný ze skupiny obsahující aldehydové skupiny, aminoskupiny, karboxylové skupiny nebo izonitrilové skupiny, přes které je na polymer enzym vázán kovalentní vazbou. Způsob přípravy spočívá v tom, že na polymerní...

Vláknový optický senzor teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261732

Dátum: 10.02.1989

Autori: Trezzi Michael, Kucharski Maciej, Všetečka Jaroslav, Dubský Pavel

MPK: G01K 11/00

Značky: teploty, opticky, vláknový, senzor

Text:

...ho optického senzoru teploty podle vynálezu spočíva hlavně v tom, že je při zachování výhod vláknových optických senzorů velmi jed noduchý, nevyžaduje náročnou mechaniku a lze jej snadno sestavitz běžně dostupných součástek. Hlavní výhodou je však možnost jeho251 732 Vynélez bude blíže popsén podle obrázku, ktorý předsta vuje vláknový optický senzor teploty.Vláknový optický senzor teploty sestává ze zdroje optického signálu l, měřícího...

Molekulárně selektivní senzor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241022

Dátum: 15.08.1987

Autori: Brázda Zdenik, Fuchs Eduard, Hartman Evžen, Pavlica Ivo

MPK: C12Q 1/00

Značky: molekulárně, senzor, selektivní, výroby, způsob

Text:

...nebo nezpůsobí žádnou změnu v koncentraci nebo reaktivitě měřltelných komponent.Senzor podle tohoto vynálezu je možnovytvořit i tak, že na oddelených částech povrchu membrány přirozené. struktury,sloužicí jako reaktiviíí zšna, nebo na daných částech povrchu jsou vázány různé druhy enzymfl ve statisticky homogenním rozložení, a k jedne části povrchu přisluší jedna nebo více indikačnich elektrod. Při tomto uspořádání mohou být zií-otoveny...

Tenzometrický senzor hmatu a tvrdosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 228822

Dátum: 01.01.1986

Autori: Marek Štěpán, Skokánek Peter

MPK: G01N 3/42

Značky: hmatu, senzor, tvrdosti, tenzometrický

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je získanie informácie o prítomnosti a tvrdosti snímaného objektu. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že je tvorený rámom s vytvorenou opornou plochou. Pod opornú plochu zasahuje merný hrot merného člena, ktorý je pevne uchytený na ráme. Na mernom člene sú nalepené tenzometre.

Průmyslový molekulárně selektivní senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222242

Dátum: 15.09.1985

Autori: Pungor Ernö, Havas Jenö, Nagy Géza, Porjesz Emma

Značky: selektivní, molekulárně, senzor, průmyslový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průmyslového molekulárně selektivního senzoru, který odstraňuje nevýhody doposud známých senzorů, zejména krátkou životnost, nízkou mechanickou pevnost a dlouhou dobu odezvy, přičemž podstata senzoru podle vynálezu, sestávajícího z otevřeného, dutého tělesa naplněného roztokem elektrolytu, do něhož je ponořena potenciometrická nebo voltmetrická indikační elektroda a referenční elektroda, blány propustné pro plyny nebo plyny a...