Patenty so značkou «selektivní»

Deriváty bifenylu ako selektívni agonisti gamma RAR receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8556

Dátum: 28.11.2006

Autori: Thoreau Etienne, Biadatti Thibaud

MPK: A61P 17/00, A61K 31/192, A61P 17/06...

Značky: receptorov, gamma, agonisti, bifenylu, selektivní, deriváty

Text:

...akné alebo psoriázy(lupienky) alebo akejkoľvek inej kožnej patológie liečenejretinoidmi. 0007 Pokiaľ sa použijú zlúčeniny, ktoré majú selektívnu aktivitu voči RAR gama, možno sa tiež vyhnúť niektorýmnežiaducim účinkom spojených s RAR alfa alebo RAR beta.0008 Bolo prekvapujúcim spôsobom doložené, že zlúčeniny podľa vynálezu vykazujú veľmi zaujímavú aktivitu selektivnychagonistov voči gama podtypu rodiny RAR receptorov.0009 Zlúčeniny...

Zapojení pro selektivní zapínání elektrických spotřebičů, zejména světelných

Načítavanie...

Číslo patentu: 260419

Dátum: 15.12.1998

Autori: Červenka Jaromír, Novák Petr

MPK: H05B 39/04

Značky: zapojení, světelných, elektrických, selektivní, spotřebičů, zapínání, zejména

Text:

...spínače E. K prvnímu vývodu 71. druhého odporu 7 je téžpřipojena katoda vypínacího tyristoru 5,je hož řídící elektroda je zapojena na výstupní svorku E 2 časového spínačeAnody první, druhé a čtvrté diody 12. E 1 a 9 jsou spojený do společného uzluik-rio první část zapojení tvoří třífázo-vý usoíěrňoveü, kde je v závislosti na. odběru elektrického proudu a na čase pomocí vypíuz-cího tyristoru jiřerušován proud z třetí fíązové svorlçy 113....

Selektivní adsorbens pro vázání imunokomlexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270658

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hiepe Falk, Heymann Stephan, Schoesler Werner, Apostoloff Emil, Becker Manfred, Precht Klaus, Čoupek Jiří

MPK: A61K 37/02

Značky: selektivní, adsorbens, imunokomlexů, vázání

Text:

...W. Heyer Poräsa Glěser, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie. Leipzig 1982), ktoré jak známu je možno bez problému sterilizovet a udržovot sterilní a jejichž velikost čáatic, struktura a porozite jsou přesně definovány. Zvleště vhodné jsou dokonale sfćrické ćästice (00-WP C 038 259 5548, DD-WP Bol 3 269 4382, 00-WP Bol 3 26 94390) s velikostni částic mezi 1 a 1000 /um a s průměry pôrů 0,05 až 100 /um, přičemž jsou průměry porů a...

Způsob selektivní reaktivace dezaktivovaných zauhlíkovaných zeolitů z petrochemických jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270261

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Vašina Jan, Legeza Vasil, Křemenák Lubomír, Kubíček Karel, Oháňka Vlastimil

MPK: B01J 38/12

Značky: dezaktivovaných, selektivní, zeolitu, způsob, petrochemických, zauhlíkovaných, jednotek, reaktivace

Text:

...sita MS JA2 1/1 max. poměrně umístění v adsorbéru k celkové déloe lože adsorbérul relativní krystaliníta, tj. koncentrace zeolitické fáze vzhledem k püvodnímu vzorku MS v závislosti na umístění v adsorbéru3 adsorpční kapacita vodní páry pri relativní vlhkosti P/Po 0,9 kde p parciälní tlak vodní párypo tenze par vodní páry za dané teplotyRelativní kryatalinitou se rozumí obsah krystalické zeolitlcké fáze v v použitám molekulovém...

Kompozitní ionex pro selektivní sorpci kovových iontů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269984

Dátum: 14.05.1990

Autori: Szeglowski Zdzislaw, Bilewicz Aleksander, Narbutt Jerzy, Bartoś Barbara

MPK: B01J 47/00

Značky: kompozitní, iontů, kovových, způsob, ionex, selektivní, sorpci, přípravy

Text:

...ze substrátů nebo k reakční směsi při polykondensaci sloučenin vybraných ze skupiny fenolů, s výhodou sulfonuvaných fenolů, a ze skupiny aldehydü, s výhodou formaldehydu, v prítomnosti minerální kyseliny, s výhodou kyseliny sírová, v množství zajištujícím pH reakční směsi pod hodnotu l. Anorganický ionex se pŕidává ve formě jemných zrn lineárních rozměrú do 1 mm, s výhodou do 0,03 mm, tedy ve formě suspenze, v množství mezi l až B 0 k...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268376

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mánek Břetislav, Panoch Miroslav, Kolínský Miloslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: selektivní, iontově, elektrodu, vápníkovou, membrána

Text:

...ohexylo×yethy 1/ diamldu kyseliny 3,6-dioxaoktandiové, strukturního vzorceFólie byla použita jako membrána vápnĺkové iontově selekclvní elektrody s referentním elektrolytem cac 12. c - 0,1 mol/1 a vnitřní referentní elektrodou arqentchloridovou. Měření byla prováděna při teplotě 293 až 295 K v článku s referentnf nasycenou kalomelovou elektrodou. Odozva elektrody na koncentraci vápenacých iontů byla měřena ve vodných roztocfch Caclz, c - l 06...

Iontově selektivní elektroda pro stanovení organických iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267737

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čapoun Tomáš, Halámek Emil

MPK: G01N 27/30

Značky: stanovení, selektivní, iontově, iontů, elektroda, organických

Text:

...vyrábějící pí-metry5 automatické titrátory používá různé vstupní svorky e konektory k připojení elektrod.Podstata vynálezu spočívá v potąžení skleněné olektrody iontovč selektivní membránou,která umožnuje potenciometrickou indiknci titrncí organických iontů založených na tvorbě iontových esociátů e přímé potenciomotrickě stanovení iontů. Potąžoní mombránou se provádí opakovaným namáčením citlivé části skleněné elektrody do roztoku...

Plusně selektivní elektronické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 267724

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kopřiva Václav

MPK: H01H 47/00

Značky: plusně, elektronické, selektivní, relé

Text:

...5 připojena na výstup E klopného obvodu Q, jehož druhý vstup E je pak druhým vstupom pulsnč selektivního elektronického relé, zatímco třetím jeho vsĺupem je třetí vstup § klopněho obvodu Q. Po připojení pulsního průběhu napětí se střídou 11 na vstupní svorku Q je v okamžiku, kdy je tato hodnota napětí blízki nula, třetí tranzistor E 2 odbuzen a současně i tím je odbuzen i druhý trnnziator gg, zatímco prvý trunzistor El je vybuzen přes ....

Selektivní herbicidní prostředek s obsahem antidotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266572

Dátum: 12.01.1990

Autori: Reisinger Katalin, Tömördi Elemér, Czékmány Arnold, Kalló Sándor, Ördög Attila, Horváth András, Henger Károly, Horváth Ákos, Fodor Ferenc, Széll Endre, Igari Zsuzsanna, Pamuk Gyula, Csibor István

MPK: A01N 37/22, A01N 25/32

Značky: herbicidní, prostředek, obsahem, selektivní, antidotu

Text:

...podle vynálezu, kterýa) učinně hubí plevely v případě výskytu dvojděložných plevelů vedle jednoděložných plevelů, přičemž kulturní rostliny jsou pred touto fytotoxickou aktivitou chráněny, b) působí jak za sucha tak v údobí srážek. c) vykazuje dobrou herbicidní účinnost bez ohledu na typ půdy a stav kultivace.Jak již bylo uvedena výše, obsahuje shora zmíněný kombinovaný herbicidní prostředek směs herbicidu thiolkarbamátověho typu, herbícidu...

Pouzdro pro iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265117

Dátum: 13.10.1989

Autori: Panoch Miroslav, Bukovic Jan, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: pouzdro, iontově, selektivní, elektrodu

Text:

...konstrukčním uspořádání jsou kladeny vysoké nároky na přesnost a jemnost opracování válcovité části povrchu čidla, povrchu vybrání pro čidlo a zápichu a přesnost rozměrů těsniciho kroužku, k zamezení tvorby solných můstků mezi vnitřním referentním systémem eletrody a měřeným roztokom.zmíněné nevýhody odstraňuje pouzdro pro iontově selektivní elektrodu podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že čidlo, umíatěné ve vybrání na spodním okraji...

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264873

Dátum: 12.09.1989

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: C25B 13/04, C07C 103/32, C25B 13/08...

Značky: iontově, membrána, baryovou, elektrodu, selektivní

Text:

...arylalkylethereoh, fixevaným ve vhodné polymerní matrici, např. vysokomolekulárního polyvinylchloridu, vyznačené tím, že ligandem L komplexní soli schematického vzorceBa je barnatý kation a TPB je lipofilní tetrafenylboritanový anion. Vlastnosti připravených a použitých membrán jsou demonstrovány v uvedených pŕíkladech.Běžným postupem, odlitím z oyklohexanonového roztoku, byla připravena membrána pro baryovou iontově selektivní...

Způsob selektivní elektrochemické redukce Eu3+ na Eu2+

Načítavanie...

Číslo patentu: 264249

Dátum: 13.06.1989

Autori: Němec Jaroslav, Loučka Tomáš

MPK: C01F 17/00

Značky: elektrochemické, způsob, selektivní, redukce

Text:

...Hi a proto nedochází k alkalizováni katolytu a srážení hydroxidů prvků vzácných zemin. Vodík vylučovaný na katodě intenzívne míchá roztok v blízkosti katody, což zvyšuje rychlost redukce europia, která je vyšší než u výše popsaných způsobů. Navíc je europium pravděpodobně redukováno také atomárním vodíkem adsorbovaným na povrchu katody před vznikem a uvolněním molekuly vodíku z katody (alespoň na některých katodových...

Způsob aktivace kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263848

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pavlas Pavel, Grapl Jiří, Dvořák Bohumír, Lubojacký Jaromír

MPK: B01J 23/74, C07C 87/36

Značky: aktivace, způsob, katalyzátoru, kobaltového, selektivní, anilinu, hydrogenaci

Text:

...proces je, že ho lze realizovat v procesnínr reakt-oru a~ to nejen na začátku, ale i v průběhuvlast-H.ního katalytického procesu. Popsaný vynález nejlépe dokumentují dále uvedené přiklady.Prekursorem aktivní složky komerčního kobaltového katalyzät-oru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin je směs oxidu kobaltnato-kobaltitêho a uhličitanu dihydroxydlkobaltnatého. Tyto prekursory konvertují při redukci vodíkem na...

Katalyzátor pro selektivní hydrogenaci konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků a způsob jeho přípravy včetně aktivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grosser Vojtěch, Rubáš Vlastimil, Novák Vlastimil, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Švajgl Oldřich

MPK: B01J 23/44, C07C 5/02

Značky: včetně, hydrogenaci, konjugovaných, způsob, uhlovodíku, vinylaromatických, přípravy, aktivace, katalyzátor, selektivní, dienů

Text:

...až 2 | hmot. oxidu titeničitého e méně než 0,1 Q hmot. oxidu řelezitého probíhé tak, že nejprve se připraví nosič ve formě výtlačku ze směsi boehmitického monohydrétu hlinitého e oxidu titaničitého, který se homogenizuje a následně peptizuje l až 10 roztokom kyseliny octové, vznikli pasta se formuje do tvaru výtlačku velikosti l až 4 mm, výhodné 2 ai 3 mm, výtlačky se postupně suší při ll 0 al 120 °c po dobu 12 až 24 hodin, přitom se...

Způsob stanovení selektivní reaktivity hranic zrn u korozivzdorných ocelí a slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262847

Dátum: 11.04.1989

Autori: Eremiáš Boleslav, Fresl Miroslav

MPK: G01N 17/00

Značky: selektivní, stanovení, reaktivity, korozivzdorných, způsob, oceli, hranic, slitin

Text:

...náboje spojeného e odleptinín oblasti hranic sro při potonciokinetickán odleptiní povrchové vrstvy, a poměr tohoto úhrnnćho elektrického níboje k ndboji spotŕebovaneau na odlsptiní této vrstvy je uírou solektivní resktivity hranic zrn. S výhodou so toto vyhodnoconí provede v roztoku silné ozidační snorgenické kyseliny s prísadou oxidočního činidls, například v roztoku 57( HNO 3 s pŕísadou 0,3 s m 0, při teplotě od 13 do 22 °c.Způsob stanovení...

Iontově selektivní elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 262342

Dátum: 14.03.1989

Autor: Skalický Petr

MPK: G01N 27/30

Značky: selektivní, elektroda, iontově

Text:

...elektroda s kapalnou membránou spočívá podle vynálezu V tom, že má tvar injekční stříkačky a je tvořeno pláštěm, vnitřní referentní elektrodou, referentním roztokem a kapalnou membránou, přičemž vnitřní referentní elektroda, neho její plášč mají tvar pístu. V případech, kdy je možné snímat vnitřní potenciál referentní elektrodou bez převodu, je LISE tvořena pouze pláštěm, referentní elektrodou a kapalnou membranou a neobsahuje referentní...

Způsob selektivní hydrogenace konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260739

Dátum: 12.01.1989

Autori: Janáček Leoš, Krupička Michal, Rubáš Vlastimil, Rosenthal Jakub, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 45/40

Značky: selektivní, konjugovaných, dienů, vinylaromatických, uhlovodíku, způsob, hydrogenace

Text:

....nasycení dienů nebo vinylaremátů, zvl. lv pyrolýzních benzinech. První z nich je přídavek »antioxidačních látek před zathříváním směsi DBSÍâlĎÍÍDÍCh látek v procesu. Další je rozdělení reakčního prostoru a konverze reaktivníclh sloučenin se soušasnou regulací teplot, koncentrace re aktivnich sloučenin a dále modifiko-vaný kak talyzátor, jehož složení, uložení aktivního kovu .a tvar, fyzik. chemické vlastnosti jsou v této technolovgii...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na bifunkční živé homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 242617

Dátum: 01.05.1988

Autori: Waitzmann Rudolf, Palík František, Jasonik Jan, Tomášek Václav, Štirba Ladislav, Mahelka Svatoslav, Kožiálová Helena, Matijíeek Jan, Král Pavel

MPK: C08F 36/06

Značky: butadienu, způsob, živé, polymerace, frakcí, homopolyméry, bifunkční, selektivní, kopolymery

Text:

...uspokojivé konverze.Jestliže se provádí s těmito roztoky inioiátoru, obsahujícími éter, polymerace, dochází velmi snadno ke snižování aktivity iniciátoru a polymeru V důsledku štěpení éteru. Proto známé způaoby předpokládají úplnou nebo částečnou náhradu éteru před polymerační reakcí nepolárním roz.pouštědlem (USA 3 v 3 404, USA~ 3 388 17 a, NSR-DAS 1 76 s 188,NSR-DOS 1 817 479), nebot při polýmeraci čistého l,3-buta Ň dienu v uhlovodíoíoh i v...

Způsob selektivní redukce Eu3+ na Eu2+

Načítavanie...

Číslo patentu: 257166

Dátum: 15.04.1988

Autori: Loučka Tomáš, Němec Jaroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: selektivní, způsob, redukce

Text:

...proto nelze z jejich směsi získat pouze amalgamu eruopia. Amalgamu alkalickěho kovu nebo zeminy jetřeba předem připravit. Tříelektronové redukce Eu 3 lze za určitých podmínek provést elektro lyticky s použitím rtučové katody.Není síce třeba zvláště připravít amalgamu alkalickěhokovu nebo zeminy, ale nelze ze směsi prvků vzácných zemin získat pouze amalgamu europia.Podstatné výhodnějším se jeví způsob selektivní redukce Eu 3 na Eu 2 podle...

Laditelná selektivní smyčková souměrná stíněná směrová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 255966

Dátum: 15.04.1988

Autor: Nachtmann Tomáš

MPK: H01Q 7/00

Značky: smyčková, selektivní, souměrná, anténa, smerová, stíněná, laditelná

Text:

...nedostatky odstraňuje laditelná selektivní smyčková souměrná stíněná směrová anténa, napájená nesouměrným napáječem, se smyčkou provedenou z koaxiálního kabelu podle vynálezu, jejíž podstata spočívá v tom, že dvojitý ladicí kondenzátor je zapojen ve Spodní části stíněné smyčky, nesymetrícký napáječ příjímače (vysílače) je připojen paralelně k jedné polovině dvojitého ladicího kondenzátoru a ke druhé polovině dvojitého ladicího...

Laditelná selektivní anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 255814

Dátum: 15.03.1988

Autor: Nachtmann Tomáš

MPK: H01Q 7/00

Značky: selektivní, laditelná, anténa

Text:

...při příjmu, při vysílání potlačuje nežádoucí vyzařování. Je jednoduše laditelná, podstatně kratší než čtvrtina vlnové délky, může být umístěna vně budovy, což zvyšuje účinnost eliminováním útlumu elektromagnetických vln budovou. Anténa je po svinutí snadno transportovatelná. Při použití pro zvláštní účely je její výhodou i nenapadná instalace.Z vysokofrekvenčních důvodů není třeba anténu uzemňovat, pouze pro ochranu před účinky atmosférické...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255160

Dátum: 15.02.1988

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: H01M 2/16

Značky: selektivní, iontově, vápníkovou, membrána, elektrodu

Text:

...použito diamidu kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové, jehož amidícké dusikové stomy jsou symetricky substituovány dvěma fenyly a dvěma 2-n-alkyloxyethyly, sohematiokého struk 5kde -R je n-alkyl CnH 2 n 1 s počtem uhlikových atomú n B až 11, jako jsou N,N-difenyl-N, -(2-n-oktyloxyethyl)diamid kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové nebo N,N-dífenyl-N,N-(2-n-undecyloxyethyljdiamid kyseliny...

Selektivní číslicový kmitočtový analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241625

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hegedüs Béla, Szabadkai István, Pallagi Katalin

MPK: G01R 19/12

Značky: selektivní, číslicový, analyzátor, kmitočtový

Text:

...Ag a zároveň ke kompenzačnímu vstupu lg kcmparátoru l. Na obr. 2. 241 625 je znázorněno uspořádání, v němž je výstup invertoru 29 připojen ke srovnávacímu vstupu 55 kompenzačního frekvenčního modulátoru gg a současně ke kompenzačnímu vstupu gg komparátoru ł. zapojení se- lektivního číslicového kmitočtového analyzátoru sestává z aktivního frekvenčního modulátoru gł, jehož měrný vstup 3 je spojen se vstupní svorkou gł a současně s aktivním...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1,3 z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252655

Dátum: 17.09.1987

Autori: Griehl Volker, Stubenrauch Dieter, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 4/48, C08F 36/06

Značky: frakcí, způsob, polymerace, butadienu-1,3, selektivní

Text:

...aromatickém uhlovodíku, zejména v benzenu nebo toluenu, za molárního poměru vinylových skupin v aromátech k trilithiové sloučenině 12 až 110, za teplot 198 až 423 K, 5 výhodou 263 až 373 K.Tyto iniciátory jsou nerozpustné v reakčním médiu a používají se jako suspenze v odpovídajícím rozpouštědle. Jsou to lineární nezesítované a nízkomolekulárni organolithné sloučeniny, a jsou tak zvláště vhodné k syntéze nízkomolekulárních...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1,3 z C4 frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252402

Dátum: 17.09.1987

Autori: Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: butadienu-1,3, způsob, frakcí, polymerace, selektivní

Text:

...v homogenní fázi, avšak tvorba polymerů definované relativní molekulové hmotnosti zůstává nadále problematická. ÁRovněž přídavek polárních rozpouštědel zlepšuje rozpustnost iniciátoru v uhlovodíoích. Mnohé iniciátory se dají připravovat výhradně v přitomnosti silných polárních rozpouštědel. Provádí-li se v takovýchto iniciátoreoh, obsahujíoíoh např. éter, roztoková polymerace, snadno se objevují vedlejši reakce, jako je přerušování...

Způsob reaktivace stabilizovaného kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241688

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bloch Petr, Zubek Vlastimil, Addejsek Lubomír, Klimeš Milan, Troják František

MPK: C07C 87/36, B01J 23/74, B01J 23/94...

Značky: stabilizovaného, hydrogenaci, katalyzátoru, cyklohexylamin, reaktivace, selektivní, způsob, kobaltového, anilinu

Text:

...testování vlastností katalyzátoru byla použita reakce hydrogenace anilinu v plynné fázi, prováděna při teplote 160 °C ,a molárním poměru anilin vodík 20.b - katalyzátor bezprostředně po sta- vW/F - převrácená hodnota prostorové rychlosti DCA - hmotnostní proeenta dicyklohexylamlnu V reakční směsiS, X - symboly, přlřazující popisované veličiny standardnímu nebo hodnocenému katalyzátoru x - konverzeVliv podmínek skladování stabillzovaného...

Molekulárně selektivní senzor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241022

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pavlica Ivo, Brázda Zdenik, Fuchs Eduard, Hartman Evžen

MPK: C12Q 1/00

Značky: výroby, selektivní, senzor, způsob, molekulárně

Text:

...nebo nezpůsobí žádnou změnu v koncentraci nebo reaktivitě měřltelných komponent.Senzor podle tohoto vynálezu je možnovytvořit i tak, že na oddelených částech povrchu membrány přirozené. struktury,sloužicí jako reaktiviíí zšna, nebo na daných částech povrchu jsou vázány různé druhy enzymfl ve statisticky homogenním rozložení, a k jedne části povrchu přisluší jedna nebo více indikačnich elektrod. Při tomto uspořádání mohou být zií-otoveny...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240558

Dátum: 15.08.1987

Autori: Baburin Sergej Vjaeeslavovie, Kantorovie Grigorij Gelmutovie, Bloch Michail Abramovie, Machov Jurij Alexaddovie

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: frakcí, butadienu-1, selektivní, způsob, sub.4.n, polymerace

Text:

...polymery s vysokou molekulovou hmotnosti, například 200 000, tak i s velmi nízkou molekulo-vou hmotnosti, například 1000 až 10 000.samozřejmě lze připravovat i kopolymery butadienu, přldá-li se vhodný aniontově kopolymerovatelný monomer jako isopren, styren, nebo alia-metylstyren k C 4 Írakci.Aktivní konce řetězců výsledných živých polymerů je možno funkcionalizovat o sobě známým způsobem elektrofilnimi činidlý tvořícimi koncové skupiny...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240557

Dátum: 15.08.1987

Autori: Coniva Margarita Mineeva, Minkov Minko Petkov, Gudkov Vjaeeslav Konstantinovie

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: způsob, selektivní, polymerace, sub.4.n, butadienu-1, frakcí

Text:

...lze provadět za atmosferického tlaku, popřípadě za zvýšeného tlaku. Doba polymerace je zpravídla 1 až 3 hodiny.Potřehné množství iniciátoru se stanoví podle požadované molekulové hmotnosti polymeru, nebot se jedná o stechiometrickou polymeraci. Powclle vynálezu lze přípravit jak polymery s velmi vysokou molekulovou hmotnosti, například 200 000, tak i s velmi nízkou molekulovou hmotnosti, například 1 000 až 10 000.samozřejmě lze přípravovat i...

Způsob selektivní polymerace butadienu-1, 3 z C .sub.4.n. frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240556

Dátum: 15.08.1987

Autori: Angelov Angel Simeonov, Manov Nikola Ljubenov, Gošev Ivan Tomov, Mineev Konstantin Konstantinov

MPK: C08F 36/06

Značky: sub.4.n, polymerace, selektivní, butadienu-1, frakcí, způsob

Text:

...lze provadět za teplot 198 až 423 K, s výhodou při 263 až 373 K, za atmosférického tlaku nebo při zvýšeném tlaku. Polymeračiíí doba je zpravidla 1 až 3 h. Použité množství iniciátoru se řídí požadovanou molekulovou hmotnosti polymeru, nebot se jedná o stechiometrlckou polymeraci.Podle vynálezu se mohou připravovat »polymery s velmi vysokou molekulov-ou hmotnosti ziapříklad 200000 ale i velmi nízkou molekulovou hmotnosti, například...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252232

Dátum: 13.08.1987

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: C25B 13/08

Značky: iontově, vápníkovou, elektrodu, membrána, selektivní

Text:

...nosiči vykazují širokou oblast lineárni Nernstovské odezvy na aktivitu vápenatých iontů, zlepšenou selektivitu pro vápenaté ionty vůči iontům alkalických kovů, rychlou odezvu a malý drift potenciálu elektrody. Všechny uvedené membrány dosáhnout při změně koncentrace vápenatých iontů, c lO 4 mol/1 na c 10-2 mol/1 95 směrnice do 20 sekund a drift potenciálu pro Vápenaté ionty. c 10-2 mol/l je menší než 1 lmv/24 h.složení membrán,...

Selektivní leptaný vrstvený systém pro integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 251945

Dátum: 13.08.1987

Autori: Henneberg Jürgen, Hinüber Wilfried, Bäther Karl-heinz, Brode Wolfgang, Steinhauer Ingo, Schreiber Hartmut

MPK: H01C 17/06, H01C 7/00

Značky: vrstvený, leptaný, systém, selektivní, integrované, obvody

Text:

...pemennñ npemne Bcero TEM, qwo Bce cnou MOFYT nonyqawhcx B npéenax ouoň cucwemm ncxoHoro Mawépnana. 3 T 0 nosnonner ncnonbsosarb npenmymecweo Bbmoxoů repmocwoüKOCTH Mawepnana Ct-Si. Heoxuanno öbmo oöuapymeuo oTcyTcTBHe asaamuoü numàysun Memny cnoauu, Tax qTo namoxan repmoycwoňqnnocwb Marepnana Cr«Si une na HOHBBY aceů cnoucroů cucreue. , Onna H 3 BHDHBHTOB H 3 o 6 peTeHHs npenycMaTpHBaeT, qro rpanuuamne cnou uMemT cooruomenue aTOMOB Cr/Si,...

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240059

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zerzán Ervin, Palieková Jidda

MPK: C25B 13/08, C07C 103/32

Značky: membrána, baryovou, selektivní, iontově, elektrodu

Text:

...jádro a dále Ba je baryový kationí a X lipofilní anionf, například tetrafenylboritanový, tetra-(p-chlorfenyl)boritanový nebo tetra-(p~bifeny 1 yl)~ boritanový, jehož podstata spočívá v tom, že jako derivátu kyseliny tetraglykolové je použito N,N-difenyl-N,N-di-(2-nafty 1)diamidu kyseliny 3,6,9-trioxaundekandíové, f o o í sra jako rozpouštědla pro komplexy a zároveň změkčovadla je použito o-nitrofenylalkyletheru.Příklad 1 240 05 s Byla...

Membrána pro draslíkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237745

Dátum: 15.04.1987

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: elektrodu, selektivní, membrána, draslíkovou, iontově

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro draslíkovou iontově selektivní elektrodu se sníženým elektrickým odporem, vhodným zejména pro měření malých objemů vzorků při použití elektrody s malým průřezem, tvořenou valinomycinem rozpuštěným v esteru kyseliny ftalové a inkorporovaných do polyvinylchloridové matrice kde snížení elektrického odporu je dosaženo přídavkem 5 až 10 % hmot. elektrochemicky inaktivního nitroaromátu jako je nitrovaný arylalkyléter, například...

Způsob selektivní koncentrace a separace barevných kovů, zejména niklu, zinku a kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249360

Dátum: 12.03.1987

Autori: Alexa Miroslav, Marhol Milan

MPK: C22B 23/04

Značky: koncentrace, niklu, kovů, selektivní, zinku, kobaltu, způsob, zejména, barevných, separace

Text:

...znečištován přídavkem dalších kvalitativně odlišných iontů.K 1 dm 3 obsahující 30 g Mg (jako síran) a 5 g Ni (jako síran) se přidá 200 ml nabotnalého měniče Wofatit MC-50 V H/SOŠ formě. Za neustáléhc míchání směsi dochází k sorpci niklu a poklesu pH sorpčního roztoku. Přídavkem Mgo se pH udržuje na zvolené hodnotě 3-3,2. Po 150 minutách styku je koncentrace niklu v roztoku menší než 0,3 g (zvýšením pH sorpčniho roztoku na hodnotu 4,5 lze...

Selektivní herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236781

Dátum: 15.02.1987

Autor: Schmidt Robert

MPK: A01N 39/02, A01N 43/64

Značky: herbicidní, prostředek, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Selektivní herbicidní prostředek 4-amino-3-methyl-6-fenyl-1,2,4-triazin-5[4H]-onu vzorce I vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje kombinaci účinných látek sestávající z a alespoň jednoho esteru substituované fenoxypropionové kyseliny obecného vzorce II ve kterém Rl znamená atom vodíku nebo methylovou skupinu, X znamená atom vodíku nebo atom halogenu a Ar představuje 2-pyridylovou nebo fenylovou skupinu, které jsou popřípadě...

Selektivní sorbenty s organortuťnatými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 235143

Dátum: 15.02.1987

Autori: Štamberk Jiří, Lenfeld Jiří

MPK: B01J 20/26, B01J 20/30

Značky: organortuťnatými, selektivní, sorbenty, skupinami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového typu selektivních sorbentů s organortuťnatými skupinami v perlové formě, které je možno použít k sorpci halogenidů, rhodanidu, thiolů apod. Chemickým složením to jsou dvousložkové systémy sestávající z merkurovaného fenolformaldehydového polykondenzátu a z regenerované celulózy. Odlišují se od dosud známých sorbentů podobného typu dokonalým promíšením obou složek jsou pevnými roztoky celulózové a syntetické složky....