Patenty so značkou «selektívnej»

Spôsob diagnostiky oxidačného katalyzátora meraním koncentrácie oxidov dusíka za prvkom selektívnej katalytickej redukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19130

Dátum: 17.02.2012

Autori: Derenne Magali, Chaillou Christophe, Le Tallec Thomas, Leonardon Mathilde, Maesse Pierre Henri

MPK: F01N 13/00, F01N 11/00, F01N 3/10...

Značky: prvkom, selektívnej, diagnostiky, spôsob, koncentrácie, dusíka, redukcie, meraním, oxidačného, katalytickej, katalyzátora, oxidov

Text:

...vedie k vytvoreniu komplikovanejšieho výfukového potrubia, čím sa zvyšujú náklady na jeho výrobu.0008 Prvý typ postupov sa zakladá na modelovaní funkčných parametrov výfukového potrubia za účelom diagnostiky zlyhávania výfukového potrubia. Preto dokument WO 2010/1 13269 A navrhuje predbežný výpočet množstva N 02 vo výfukovom potrubí, aby bolo možné zistit zlyhávanie potrubia. Keďže tentoprvý typ postupov nezisťuje skutočné hodnoty funkčných...

Farmaceutický prípravok, injekčný roztok a liekovka obsahujúce parekoxib alebo jeho soľ a spôsob prípravy rekonštituovateľnej selektívnej COX-2 inhibičnej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 287754

Dátum: 27.07.2011

Autori: Nema Sandeep, Karim Aziz, Kararli Tugrul

MPK: A61K 9/19, A61P 29/00, A61K 31/42...

Značky: cox-2, liekovka, farmaceutický, prípravok, rekonštituovateľnej, selektívnej, přípravy, parekoxib, injekčný, kompozície, spôsob, inhibičnej, roztok, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok obsahuje v práškovej forme (a) parekoxib alebo jeho soľ v terapeuticky účinnom celkovom množstve tvoriacom 30 % až 90 % hmotnosti prípravku (b) parenterálne prijateľnú pufrovaciu látku v množstve 10 % až 60 % hmotnosti prípravku (c) prípadne iné parenterálne prijateľné excipientné zložky v celkovom množstve až do 10 % hmotnosti prípravku, kde prípravok je rekonštituovateľný v parenterálne prijateľnej rozpúšťacej...

Spôsob selektívnej izolácie, čistenia a separácie monohydroxylovaných 3,17-diketo-steroidných zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9554

Dátum: 13.09.2007

Autori: Barta Ferenc, Jaksa István, Kozma István, Németh Sándor, Terdy László, Könczöl Kálmán

MPK: C07J 1/00

Značky: zlúčenín, separácie, selektívnej, spôsob, monohydroxylovaných, čistenia, izolácie, 3,17-diketo-steroidných

Text:

...1)ketónu. Nevýhoda tohto procesu spočíva V tom, že saním získajú iba surové kryštály. Opis neposkytuje žiadny návod, ako čistiť produkt a separovatvzniknuté steroidné vedľajšie produkty a zvyšný substrát.0009 Podľa postupu publikovaného V maďarskom patente 217, 624 sú hydroxylované steroidy izolované z ñltrátu fennentačnej pôdy s nízkou koncentráciou (l g/dm 3) s použitím makroretikulámych adsorpčných živíc a gradientovej elúcie. Pomer...

Spôsob selektívnej oxidácie alkoholov použitím ľahko odstrániteľných nitroxylových radikálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284566

Dátum: 26.05.2005

Autori: Boulmaâz Souâd, Sommerlade Reinhard, Grützmacher Hansjörg

MPK: C07C 45/30, C07F 9/59, C07F 9/6581...

Značky: radikálov, selektívnej, odstranitelných, použitím, alkoholov, ľahko, oxidácie, spôsob, nitroxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob selektívnej oxidácie alkoholov na ketóny alebo aldehydy pomocou halogénanu alkalického kovu v alkalických podmienkach, ktorý zahŕňa oxidáciu v prítomnosti heterogénneho oxidačného katalyzátora, ktorý je nerozpustný v reakčnom médiu a je vybraný zo skupiny, ktorú tvoria zlúčeniny (I), (II), (III), kde n je číslo 3 až 3000, alebo 4-oxy-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-1-oxyl, ktorý je 4-oxy-viazaný na Merrifieldov polymér. Opisujú sa...

Spôsob selektívnej produkcie samčích a samičích sterilných rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11451

Dátum: 09.06.2004

Autori: Dale Richard, Hawkes Timothy Robert, Thompson Paul Anthony, Viner Russell

MPK: C12N 9/06, C12N 15/82

Značky: sterilných, selektívnej, spôsob, samičích, samčích, rastlín, produkcie

Text:

...produkciu hybridu existenciu troch typov línii, línie A (cytoplazmaticky zo samčieho hľadiska sterilný), linie B (udržovateľ zo samčieho hľadiska fertilný) a línie R (zo samčieho hľadiska fertilný s obnovovacími génmi).Trojcestné kríženie vytvárané týmto systémom zahŕňa udržovanie aprodukciu štyroch línii, A a B línii jedného inbredu a inbredy fertilné zo samčieho hľadiska druhých dvoch. Spoliehanie sa na jediný zdroj cytoplazmy sterilnej zo...

Spôsob selektívnej výroby Z-izoméru kyseliny 7-N-nesubstituovaný alebo substituovaný-amino-3-[2-(4-substituovaný alebo nesubstituovaný-tiazol-5-yl)-vinyl]-3-cefem-4-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 283525

Dátum: 31.07.2003

Autori: Okada Yumiko, Iinuma Katsuharu, Iwasawa Hiroyuki, Murai Yasushi, Watanabe Tatsuo, Sukegawa Masamichi

MPK: C07D 501/04, C07D 501/12, A61K 31/546...

Značky: spôsob, z-izoméru, kyseliny, 7-n-nesubstituovaný, selektívnej, nesubstituovaný-tiazol-5-yl)-vinyl]-3-cefem-4-karboxylovej, výroby, substituovaný-amino-3-[2-(4-substituovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob selektívnej výroby Z-izoméru kyseliny 7-N-nesubstituovanej alebo substituovanej-amino-3-[2-(4-substituovaný alebo nesubstituovaný-tiazol-5-yl)vinyl]-3-cefem-4-karboxylovej alebo jej esteru všeobecného vzorca (IV), ktorého substituenty sú určené v patentových nárokoch, pričom sa na kyselinu 7-N-nesubstituovanej alebo substituovanej-amino-3-[(trisubstituovaný-fosforanylidén)-metyl]-3- cefem-4-karboxylovú alebo na jej ester...

Spôsoby selektívnej vsádzky sklárskeho kmeňa na zlepšenie efektívnosti tavenia a na zníženie segregácie zložiek sklárskeho kmeňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17454

Dátum: 27.02.2003

Autor: Carty William Michael

MPK: C03B 1/00, C03B 3/00, C03B 1/02...

Značky: zníženie, kmeňa, segregácie, spôsoby, tavenia, efektivnosti, zlepšenie, zložiek, selektívnej, sklárského, vsádzky

Text:

...zotrvania materiálu v taviacej vani je určená časom, ktorý spotrebujú materiály vsádzky na úplné roztavenie a na homogenizovanie výslednej kvapaliny. V situácii kontinuálnej výroby sa hmotnost roztaveného skla v peci udržuje konštante. a štandardne je minimálny stredný čas zotrvania v peci rádovo 24.3 hodín pri výrobe obalového skla a 72 hodín v peci na plavené sklo, pričom zhruba polovica tohto času je venovaná na roztavenie a druhá...

Spôsob selektívnej produkcie rastlín so samčou a samičou sterilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9285

Dátum: 14.02.2003

Autori: Viner Russell, Hawkes Timothy, Thompson Paul Anthony, Zhang Yan, Mitchell Glynn, Hadfield Stephen Thomas

MPK: C12N 15/82, C12N 9/06, C07F 9/38...

Značky: sterilitou, samičou, samčou, rastlín, spôsob, produkcie, selektívnej

Text:

...Pri takomto systéme by bolo nepraktické zberat iba semená zo samičícltrodičov (so samčou sterilitou). Kontaminácia nehybridnými semenami pochádzajúcimi zo samčieho rodiča sa môže minimalizovať použitím tak nízkeho percenta takýchto samčích rodičovských rastlín vo vysadenej zmesi, ako je len možne, a/alebo použitím samčich rastlín, ktoré sú so samčou sterilitou. Spôsob konštrukcie dominantnej línie so samičou sterilitou sa už opísal (EP 412...

Spôsob selektívnej hydrobromácie olefinicky nenasýtených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282980

Dátum: 09.12.2002

Autori: Komora Ladislav, Čamaj Vladimír, Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília, Mandúch Milan, Macho Vendelín

MPK: C07C 17/07, C07B 39/00

Značky: hydrobromácie, selektívnej, zlúčenín, spôsob, nenasytených, olefinicky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob selektívnej hydrobromácie olefinicky nenasýtených zlúčenín za prítomnosti aktivátorov pri -20 až +50 °C sa uskutočňuje samotným bromovodíkom alebo zmesou chlorovodíka s bromovodíkom, pripravených aspoň jedným z technologicky dostupných postupov, pričom najmenej jedna olefinicky nenasýtená zlúčenina sa vedie do styku s kyslík obsahujúcim plynom ako aktivátorom a bromovodíkom alebo najmenej jedna olefinicky nenasýtená zlúčenina s kyslík...

Katalyzátor na selektívnu oxidáciu sírnych zlúčenín na elementárnu síru a spôsob selektívnej oxidácie sírnych zlúčenín na elementárnu síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 280795

Dátum: 11.07.2000

Autori: Van Den Brink Peter John, Geus John Wilhelm

MPK: B01J 35/10, B01J 23/74, B01D 53/52...

Značky: elementárnu, síru, spôsob, katalyzátor, sirných, selektívnu, zlúčenín, oxidácie, oxidáciu, selektívnej

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor obsahuje aspoň jeden katalyticky aktívny materiál a prípadne nosič, pričom katalyzátor má špecifický povrch väčší ako 20 m2/g a stredný polomer pórov aspoň 25 nm a za reakčných podmienok v podstate neprejavuje aktivitu na Clausovu reakciu.

Spôsob selektívnej hydrogenácie dinitrilových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280566

Dátum: 08.05.1996

Autori: Bosman Hubertus Johannes Mechtilda, Vandenbooren Franciscus Henricus Antonius Maria Jo, Van Der Spoel Jan

MPK: C07C 253/30, C07C 255/24

Značky: spôsob, dinitrilových, hydrogenácie, selektívnej, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob selektívnej hydrogenácie dinitrilových zlúčenín v prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje kov zo skupiny 8 periodického systému prvkov, pričom tento katalyzátor obsahuje zeolit s priemerom pórov v rozmedzí od 0,3 do 0,7 nm. Tento zeolit má výhodne štruktúru zvolenú zo skupiny štruktúr zahrnujúcej: ABW, AEI, AFT, ANA, ATN, ATV, ATT, AWW, BIK, CAS, CHA, DDR, AEB, EDI, ERI, GIS, JBW, KFI, LEV, LTA, MER, NAT, PHI, RHO, THO, YUG.

Spôsob selektívnej hydratácie organických nitrilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280951

Dátum: 17.12.1991

Autori: Kiss Gabriel, Schmiedhamerová Katarína, Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Balák Jiří, Štovčík Imrich

MPK: C07C 233/09, C07C 231/06, C07C 231/22...

Značky: spôsob, nitrilov, hydratácie, organických, selektívnej

Zhrnutie / Anotácia:

Selektívna hydratácia organických nitrilov (akrylonitril, metakrylonitril, acetonitril a i.) na zodpovedajúce amidy sa uskutočňuje pri teplote 50 až 200 °C pri mólovom pomere vody k nitrilu 3 až 40 : 1 na heterogénnom katalyzátore s obsahom 1 až 50 % hmotn. medi alebo zmesi medi najmenej s jedným oxidom prvku zo skupiny vápnik, horčík, mangán, zinok, chróm, sodík a zvyšok do 100 % tvorí nosič na báze silikátu alebo alumosilikátu, prípadne...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olejník Vincent, Hlinšťák Karol, Barta Stanislav, Lichvár Milan, Chocholáček Ľudovít, Jesenský Ján, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Záremba Emanuel, Juhás Stanislav, Hronec Milan, Sabadoš Július, Ždenyi Mikuláš, Ambrož František, Kolesár Ján, Futrikanič Jozef

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanu, oxidácie, zariadenie, selektívnej

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256584

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolesár Ján, Sabadoš Július, Ambrož František, Chocholáček Ľudovít, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: cyklohexanu, cyklohexanol, selektívnej, cyklohexanón, oxidácie, spôsob

Text:

...jednotiek indikujú dalšie možnosti zvyšovania selektivity oxidácie cyklohexänu, a tým aj ekonomickejšie využitie surovín a energií.Pri štúdiu oxidácie cyklohexánu bolo zistené, že na selektivitu reakcie výrazne vplýva objemový prietok cyklohexánu k reakčnému objektu.Predmetom tohoto vynálezu je spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanön a cyklohexanol V kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom obsahujúcim kyslík Vjednom alebo...

Spôsob výroby katalyzátora selektívnej oxidácie amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 247315

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bezák Štefan, Maeurák Milan, Franko Peter, Marko Vladimír, Benedikty Ján, Oddejmiška Koloman, Mezovský Milan, Szentivány Norbert, Samuhel Jozef

MPK: B01J 21/00, C01B 21/26

Značky: výroby, selektívnej, katalyzátora, spôsob, dusnatý, oxidácie, amoniaku

Text:

...oxidy kobaltu, s Výhodou 30 až 8 U °/0 hmot. a 0,1 až 10 hmot. oxidu titaničitého. K takejtozmesi sa musia pred jej formovaním do tvaru plných, s Výhodou dutých valčekov veľkosti 3 až 9 mm, alebo guličiek, alebo teliesok iných tvarov a veľkosti pridať všeobecne používané pomocné formovacie, - lepivé a kĺzne prísady. Ako pomocné formovacie prísady sa používajú napríklad vyššie mastné kyseliny a ich estery s vyššími alkoholmi, vyššie...

Sposob selektívnej implantácie bóru do izolačných oblastí polovodičových substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248236

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kóňa Marián, Hokky Karol, Mancel Milán

MPK: H01L 21/02

Značky: izolačných, spôsob, bóru, oblastí, polovodičových, selektívnej, implantácie, substrátov

Text:

...halogeni-cly bóru ako fluorid vboritý BFs alebo chlorid boritý B 013. Použitím molekulárnych iónov vhalogenidov bóru sa h-motnosť implantovaných iónov podstatne zväčší, napríklad ión flonildu horitěho BF 2 »má pribľližne 4,5 krát a ión chloridu boritého B 012 7,5 krát väčšiu hmotnost ako ión atomarnehlo bóru, a úmernetomu klesá hĺbka »vniku tónov. Umožní to vynechať prvú vrstvu svetlocitlrivého laku a.namiesto nej použiť »vrstvu nítridu...

Spôsob stanovenia látok pri selektívnej hydrogenácii 3,7-dimetyl-9-/2´,6´,6-trimetyl-1´-cyklohexén-1´-yl/-2,7-nonadién-4- in-1,6-diolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224916

Dátum: 01.11.1984

Autori: Karabinošová Eva, Bašňák Ivan

Značky: hydrogenácii, látok, in-1,6-diolu, spôsob, selektívnej, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovovania látok pri selektívnej hydrogenácii 3,7-dimetyl-9-/2´,6´,6-trimetyl-1´-yl/-2,7-nonadién-4-ín-1,6-diolu vzorca I na 3,7-dimetyl-9-/2´,6´,6-trimetyl-1´-cyklohexén-1-yl/-2,4,7-nonatrién- 1,6-diol vzorca II vyznačujúci sa tým, že analyzovaná vzorka reakčnej zmesi sa pôsobením hexametyldisilazánu a trimetylsilylchloridu v pyridíne v objemových pomeroch 1:1:1 až 10:1:10 kvantitatívne prevedie na zmes odpovedajúcich...