Patenty so značkou «sekvestračním»

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy se sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260597

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zelenka Pavel, Lukeš Ivan, Bartoníček Robert, Němcová Jitka

MPK: C23F 11/10

Značky: vodní, uzavřené, kovů, se, účinkem, sekvestračním, oběhové, systémy, inhibitor, koroze, směsný

Text:

...iontú ve formě solí kyseliny kremičité s alkalíckým kovem, například metakłemičitanu sodneho, a od 0,1 do 15 9 hmot. derivátu kyseliny organofosfonové, například sodné soli kyseliny nitrilotri-methy 1 foefonové. Hodnota pH roztoku inhibitoru se má pohybovat v rozmezí pH 9 až 12.Směsný inhibitor podla vyndlesu má vysokou účinnost, zejména ve vodách s nízkým obsahom solí anebo se sníženým, ale určitým obsahem vápenatých a hořečnatých solí....

Směsný inhibitor koroze se sekvestračním a dispergačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259097

Dátum: 17.10.1988

Autori: Němcová Jitka, Bartoníček Robert, Lukeš Ivan, Zelenka Pavel

MPK: C23F 11/173, C23F 11/167

Značky: koroze, směsný, sekvestračním, účinkem, inhibitor, dispergačním

Text:

...kovy, například její sodné soli, od 1 do 96 hmot. kysolíny fosforečná n/nebo jejích nlkalických solí, například dihydrogeąfosforečnanu sodného a od 0,1 do 3 hmot. polyetylenglykolu o molekulové hmotnosti 300 až 600.Směsný inhibitor koroze se sekvestrnčním a dispergačním účinkom podle vynálezu má vyšší účinek než známé inhibitory, jak dokládají výsledky làborntorníchíi prgvozních zkouäek, uvedené u příkladů konkrétního provedení...

Antikorozní prostředek s dispergačně sekvestračním účinkem pro měď a její slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233153

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vošta Jan, Novotný Miloslav, Kulhavý Teofil, Šveřepa Otakar, Lohniský Jaroslav, Sládečková Alena, Němcová Jitka, Paulovič Milan, Bartoníček Robert, Panáček František

MPK: C23F 11/00

Značky: účinkem, antikorozní, dispergačně, prostředek, sekvestračním, meď, její, slitiny

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je prostředek s inhibičním účinkem vůči korozi mědi a jejích slitin ve vodách o pH 6 až 8, který současně omezuje tvorbu úsad nerozpustných částic a jejich vylučování. Je tvořen reakčním produktem 2-merkaptobenzothiazolu a tenzidů, jejichž aktivní složkou je fosfátovaný oxietylovaný alifatický aminoalkohol. Dávkuje se přímo do chladicích okruhů s vodou jako chladicím mediem.

Inhibitor koroze se sekvestračním a dispergačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233152

Dátum: 01.12.1986

Autori: Němcová Jitka, Novotný Miloslav, Vošta Jan, Šveřepa Otakar, Bartoníček Robert, Sládečková Alena, Lohniský Jaroslav, Panáček František, Paulovič Milan, Kulhavý Teofil

MPK: C23F 11/10

Značky: sekvestračním, dispergačním, koroze, účinkem, inhibitor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší složení inhibitoru koroze pro vodná chladicí media v ocelových příp. měděných a mosazných systémech. Inhibitor obsahuje od 20 do 60 % hmot. kyseliny fosforečné a/nebo jejich solí s alkalickými kovy příp. dusíkatými bázemi, od 5 do 30 % hmot. organických hydroxikyselin C3-C8 a/nebo jejich alkalických solí a od 30 d 75 % hmot. povrchově aktivních látek.

Prostředek s korozně inhibičním, dispergačním a sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231112

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kulhavý Teofil, Kočica Josef, Malý Klement, Šebo Tomáš, Novák Ladislav, Panáček František, Vošta Jan, Sládečková Alena, Bartoníček Robert, Němcová Jitka, Špacír Josef, Paulovič Milan

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibičním, účinkem, sekvestračním, prostředek, dispergačním, korozně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší protikorozní ochranu ocelových teplosměnných systémů s vodným chladicím médiem. Prostředek s korozně inhibičním, dispergačním a sekvestračním účinkem pro vodná teplosměnná prostředí podle vynálezu obsahuje od 50 do 90 hmot.% kopolymeru alkylenoxidů s 2 až 3 atomy uhlíku v řetězci, o molekulové hmotnosti 250 až 3 000, například etylenoxidu s propylenoxidem, od 5 do 30 hmot.% sloučeniny...

Inhibitor koroze kovů, zejména oceli, mědi a jejích slitin, s dispergačním a sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226394

Dátum: 01.11.1985

Autori: Sládečková Alena, Kleprlík Zdeněk, Mencl František, Bartoníček Robert, Lohniský Jaroslav, Panáček František, Šveřepa Otakar, Novotný Miloslav, Mostecký Jiří, Paulovič Milan, Vošta Jan, Kulhavý Teofil, Němcová Jitka, Novák Ladislav

Značky: zejména, oceli, sekvestračním, kovů, jejich, slitin, účinkem, inhibitor, mědi, koroze, dispergačním

Zhrnutie / Anotácia:

Inhibitor koroze kovů, zejména oceli, médi a jejích slitin, s dispergačním a sekvestračním účinkem vyznačující se tím, že obsahuje od 3 do 25 hmot. % soli merkaptobenzthiazolu s alkanolaminy se 2 až 8 uhlíky v alkylu, popřípadě s alkalickými kovy, například merkaptobenzthiazolátu trietanolaminu nebo merkaptobenzthiazolátu sodného, od 10 do 30 hmot. % soli kyseliny fosforečné s alkanolaminy s 1 až 8 uhlíky v alkylu, například fosforečnanu...

Prostředek s dispergačně sekvestračním a inhibičně korozním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227447

Dátum: 01.06.1984

Autori: Sládečková Alena, Vošta Jan, Bartoníček Robert, Paulovič Milan, Novák Ladislav, Lohniský Jaroslav, Němcová Jitka, Šveřepa Otakar, Svoboda Miroslav, Kulhavý Teofil, Novotný Miloslav, Jizba Josef, Panáček František

Značky: prostředek, inhibičně, dispergačně, korozním, sekvestračním, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek s dispergačné sekvestračním a inhibičně korozním účinkem, vyznačující se tím, že obsahuje od 20 do 50 hmot, % kyseliny fosforečné, popřípadě jejích solí s alkalickými kovy, například dinatriumhydrogenfosforečnanu, od 20 do 50 hmot.% organických hydroxikyselin C3 - C8, popřípadě jejich solí s alkalickými kovy, například kyseliny citrónové nebo citranu sodného, od 5 do 30 hmot. % alkanolamidů karboxilových kyselin C6 - C24, například...