Patenty so značkou «sekvenčné»

Sekvenčne špecifická rekombinácia DNA v eukaryotických bunkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 286034

Dátum: 27.12.2007

Autori: Lorbach Elke, Dröge Peter, Christ Nicole

MPK: A61K 48/00, A61K 31/70, A01K 67/027...

Značky: eukaryotických, rekombinácia, sekvenčné, špecifická, buňkách

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob sekvenčne špecifickej rekombinácie DNA v eukaryotických bunkách, ktorý zahrnuje zavedenie prvej DNA sekvencie do bunky, zavedenie druhej DNA sekvencie do bunky a vykonanie sekvenčne špecifickej rekombinácie pomocou integrázy Int baktériofága lambda. Výhodne je opísaný spôsob, ktorý ďalej zahrnuje vykonanie sekvenčne špecifickej rekombinácie DNA pomocou Int a Xis faktora. Predkladaný vynález sa ďalej týka vektorov a ich...

Sekvenčne špecifická rekombinácia DNA v eukaryotických bunkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17219

Dátum: 28.11.2003

Autori: Dröge Peter, Enenkel Barbara

MPK: C12N 15/90

Značky: buňkách, špecifická, eukaryotických, sekvenčné, rekombinácia

Text:

...rastlinách a živočíchoch a riadenej indukcie génovejexpresie pozri prehľadný článok autora Müller, U. (1999) Mech. Develop., 82, str. 3. Takto sa3 V konkrétnych tkanivách deletovala DNA polymeráza B Gu, H. a kol. (1994) Science, 265, str.103. Ďalším príkladom je špecifická aktivácia onkogénu DNA nádorového vírusu SV 40V šošovkách myší vedúcich ku vzniku nádorov výhradne V týchto tkanivách. Stratégia Cre-loxPsa tiež použila vsúvislosti s...

Kombinovaný prípravok na simultánne, oddelené alebo sekvenčné použitie ako kontrastné činidlo pri ultrazvukovom zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 283210

Dátum: 18.02.2003

Autori: Frigstad Sigmund, Eriksen Morten, Ostensen Jonny, Rongved Pal

MPK: A61K 49/00

Značky: použitie, prípravok, kontrastné, simultánne, zobrazení, sekvenčné, kombinovaný, oddělené, ultrazvukovom, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravky zahrnujú spoločne podávateľnú zmes obsahujúcu difundovateľnú zložku schopnú difúzie dovnútra do dispergovanej plynovej fázy, čo umožňuje jej dočasný rast. Pri zobrazení kardiálnej perfúzie sa prípravky môžu výhodne spoločne podávať s vazodilatačnými liečivami, ako napríklad adenozínom, čím sa zosilnia rozdiely v intenzite spätného signálu od normálneho a hypoperfúzneho myokardového tkaniva.

Zapojenie adaptívneho číslicového a sekvenčne impulzného riadiaceho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266259

Dátum: 13.12.1989

Autori: Turan Štefan, Kabijev Ján

MPK: G01R 17/02

Značky: číslicového, adaptívneho, impulzného, zapojenie, obvodů, riadiaceho, sekvenčné

Text:

...bloková schéma zapojenia adaptivneho čislicovćhoa sekvenčného impulznćho riadiaceho obvodu.Zapojenie adaptívneho ůislicovćho a sekvenčne impulznćho riadiaceho obvodu pozostávaz pamäťového bloku l, na ktorý je pripojený vstup łg nameraných hodnôt. Výstup pamäťového bloku l je pripojený na vstup čislicového displeja 3 a na vstup riadiaceho bloku 5. Na druhý vstup riadiaceho bloku Ě je pripojený výstup voľne programovateľného bloku g, ktorý je...

Zariadenie pre automatické sekvenčné riadenie ohrevu betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259594

Dátum: 17.10.1988

Autor: Klocok Dušan

MPK: B28B 7/26

Značky: sekvenčné, zariadenie, riadenie, ohřevu, automatické, betonů

Text:

...veličina pre prestavenie regulačného orgánu vyznačené tým, že je vytvorené snímačom pomocnej veličiny nespojitýrn regulátorom pomocnej veličiny, čitačom akčných zásahov regulátora a relé, ktoré sú vzájomne prepojené tak, že výstupná veličina čítača akčných zásahov regulátora je vstupnou veličinou pre relé, pričom prívod energie potrebnej lpre činnosť nespojítého regulátora pomocnej veličiny je ovládaný relé.Príklad prevedenia...