Patenty so značkou «seismických»

Zařízení pro zajišťování prostorových směrů příchodů seismických vln k pozorovacímu bodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266855

Dátum: 12.01.1990

Autor: Staš Břetislav

MPK: E21B 49/00

Značky: prostorových, příchodů, pozorovacímu, směru, seismických, zařízení, zajišťování

Text:

...vlny k němu. Ze známé prostorové polohy ohniska rozruchu v rozruchovém vrtu, za zjištěného času prüchodu seismické vlny zájmovým hormnovým prostředím, ze zjištěné rychlosti šířcní seismické vlny přcdničtnýitx liorninnvýin prostredím a zc zjištčnćho prostorovćho sinčru příchodu seismické vlny k pozorovacímu bodu lze stanovit prostorovou polohu zájmovćho odrazovćho elementu.Z realizovaného systému prostřelování mezi dvojicí měřicích vrtů,...

Čidlo pro měření seismických vzruchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258836

Dátum: 16.09.1988

Autor: Ladman Josef

MPK: G01V 1/16

Značky: seismických, čidlo, vzruchů, měření

Text:

...složku působení vzruchu. Provedení je výrobně nenäročné. reprodukovatelnost je zajištěns nastavením zesílení při měření citlivosti. ANa přiloženém výkrasu je schematicky znázorněn přiklad provedení čidla pro měření seismických vzruchů podle vynálezu.Čidlo pro měření seismiokých vzruchů je tvořeno dvěma trvalými magnety l, g. Ke středu pevného magnetu l je připojen nemagnetioký vodioí kolík 3, na němž je suvně uloäen pohybiivý-magnet 3...

Zapojení pro snímání seismických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246821

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kožina František, Engliš Karel

MPK: G01V 1/20

Značky: seismických, snímání, signálu, zapojení

Text:

...spojovací vedení hlubínných geofonů v pozorovacích vrtech situovaných na liniovém profilu jsou vedena přes sdružovací zařízení, na která jsou zapojené spojovací přípojky povrchových satelitních geofonů, rozmís 246 821těných v dlouhých délkových intervalech podél liniového profilu vedle ústi pozorovacích vrtů společně s povrchovými geofony zapojenými do seismické stanice stacionárniho geofonniho rozložení vybavené řídicim spouštěčem...

Ovládací zařízení zdrojů seismických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 228726

Dátum: 25.10.1984

Autori: Šaginjan Albert Semenovič, Daviďenko Nikolaj Ivanovič, Pantělejev Valerij Alexejevič, Asan-džalalov Alexej Georgijevič

MPK: G01V 1/24

Značky: seismických, zařízení, ovládací, zdrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího zařízení impulsních zdrojů plynové detonace. Cílem vynálezu je zvýšit efektivnost impulsních zdrojů seismických vln. Novým v ovládacím zařízení jsou počítač, blok pro nastavení počtu působení a druhý logický člen "I", jehož první vstup je spojen s výstupem časového relé, druhý vstup s výstupem "R-S" bistabilního klopného obvodu, se vstupem pro vynulování počítače a druhým vstupem prvního logického členu "I" a výstup s...

Expanzní zdroj seismických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 227406

Dátum: 01.06.1984

Autor: Andrejsek Karel

Značky: seismických, expanzní, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Expanzní zdroj seismických vln, jehož součástí je styková podstava, vyznačený tím, že v čele (2) stykové podstavy (1) je upevněn expanzní válec (3) s dutým pístem (4) a s nábojovou komorou (6) uvnitř duté pístnice (5), na kterém je suvně uložena pomocí bajonetového spoje (26) vodicí trubka (11) gravitačního tlouku (17) opatřeného dole úderníkem (18) a nahoře prstencovou drážkou (19), do níž zasahuje západka (23) spouštěcí páky (22), upevněná k...

Způsob zjišťování a oceňování seismických účinků hromadné střelby na stabilitu důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 215565

Dátum: 15.04.1984

Autor: Staš Břetislav

Značky: zjišťování, účinků, důlních, způsob, seismických, stabilitu, oceňování, hromadné, střelby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob zjišťování a oceňování seismických účinků hromadné střelby na stabilitu posuzovaných důlních děl v konkrétních podmínkách horninového prostředí zájmových důlních areálů hlubinných dolů, respektující konkrétní strukturně-tektonický charakter vnitřní geologické stavby zájmové oblasti, parametry a technické provedení oosuzovaných důlních děl i geometrické a technické parametry rozruchoých bází realizovaných dílčích...

Způsob regulace seismických účinků hromadné střelby na důlní objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: 215184

Dátum: 15.10.1982

Autor: Staš Břetislav

Značky: způsob, střelby, seismických, účinků, hromadné, regulace, objekty, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob regulace seismických účinků hromadné střelby na důlní objekty úpravou její technologie s cílem jejich optimálního a efektivního snížení do oblasti jejich podkritických vlivů blízkých kritickým hodnotám tak, aby současné byl zachován maximální účinek hromadné střelby. Podstata spočívá v tom, že po určení nadkritických seismických účinků elastických vln s maximálním přenosem energie a jejich časových intervalů dynamických...