Patenty so značkou «segmentových»

Kontajner segmentových vulkanizačných foriem s pružinovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6981

Dátum: 04.12.2014

Autor: Bambuch Jan

MPK: B29C 43/02, B29C 33/20, B29D 30/08...

Značky: segmentových, kontajner, pružinovým, vulkanizačných, mechanizmom, foriem

Text:

...zamedzuje deformáciám homej dosky kontajnera a zadieraniu ñmkčných plôch nosičov segmentov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou obrázkov, kdeObrázok 1 - znázorňuje usporiadanie vulkanizačného kontajnera segmentovej konštrukcie podľa známeho stavu technikyObrázok 2 - znázorňuje nastavenie konštrukčného predpätia presadením kónického kruhu oproti homej doske kontajnera podľa známeho stavu technikyObrázok...

Uložení segmentových bloků na nosiči válcové zámkové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263338

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štěpánek Bohumil, Hrubý Jan, Koutný František, Navrátil Karel

MPK: D04B 15/32

Značky: bloků, soustavy, válcové, uložení, zámkové, nosiči, segmentových

Text:

...válcová zámková soustavy a drží takto všechny segmentová bloky v dané. Vyhodou uložení segmentových bloků podle vynálezu je zjednoduěení výroby a zaručená stoprocentní pohotová vyměnitelnost jednotlivých segmentů na nosiči válcové zámková soustavy.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znázorněn řez nárysem uložení segmentových blokü, na obr. 2 je část bokorysu a na obr. 3 je v částečnám řezu nakreslen půdorys první alternatívy uložení. Na...

Uložení segmentových bloků na nosiči talířové zámkové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263336

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štěpánek Bohumil, Koutný František, Navrátil Karel, Hrubý Jan

MPK: D04B 15/34

Značky: soustavy, uložení, nosiči, bloků, talířové, zámkové, segmentových

Text:

...rozmístěnými na vnějším obvodu nosiče talířové zámková soustavy a rovněž tak na jeho osazené části jsou vnitřní radiální drážky pro polohovací kolíky, naražené pevně do jednotlivých segmentových bloků. Vnější radiální drážky na vnějším obvodu nosiče talířové zámková soustavy a vnitřní radiální drážky na jeho osazené částí jsou pro úhlové polohování jednoho segmentového bloku provedeny na jedné radiální ose a rovněž tak jsou na této radiální...

Příčník v segmentových mostních konstrukcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 229818

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mach Václav, Trčka František

MPK: E01D 7/00

Značky: příčník, mostních, segmentových, konstrukcích

Zhrnutie / Anotácia:

Příčník segmentové mostní konstrukce, vyznačující se tím, že je tvořen ocelovým polorámem (3), zabudovaným do příčníkového segmentu (2) stejného tvaru a délky jako jsou sousední segmenty, a monolitickou železobetonovou stěnou (6), spojenou se segmentem (2) spřahovacími kozlíky (5), přivařenými k ocelovému polorámu (3).

Zariadenie na brúsenie bokov segmentových píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 230406

Dátum: 01.04.1986

Autor: Fodor Ivan

MPK: B24B 7/10

Značky: segmentových, brúsenie, bokov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na brúsenie bokov segmentových píl, vyznačené tým, že v stojane (12) je vertikálno posuvne uložený suport spodného vreteníka (1), opatreného na konci upínacím mechanizmom (6) a nad ním je na nosnej doske (4) horizontálno posuvne umiestnený horný vreteník (2), na konci opatrený brúsnym kotúčom (3) a ktorého pozdĺžna osa je súbežná s pozdĺžnou osou spodného vreteníka (l), pričom oba vreteníky (l,2) sú opatrené samostatným pohonom...

Zariadenie na opracovanie čiel segmentových obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226216

Dátum: 01.02.1986

Autori: Muška Leonard, Hrkút Ján

Značky: zariadenie, segmentových, čiel, obrobkov, opracovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na opracovanie Biel segmentových obrobkov, najmä polkruhových pánvi klzných ložísk, pozostávajúce z hlavy v ktorej drážke je upevnený, kruhový preťahovací nástroj s rovnými alebo tvarovanými reznými zubmi vyznačujúce sa tým, že hlava /1/ preťahovacieho nástroja /4/ je pevne spojená s hriadeľou /10/, otočne usporiadanou v krokovacom ústrojí.