Patenty so značkou «segmentový»

Segmentový stojan na audionosiče a videonosiče, najmä CD – nosiče

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2642

Dátum: 12.09.2000

Autor: Šagát Viliam

MPK: B65D 85/57

Značky: videonosiče, najmä, stojan, nosiče, audionosiče, segmentový

Text:

...lemovanie zo spodnej časti odkladacej plochy.Podstatným znakom segmentového stojana na audio avideo obaly nosičov podľa technického riešenia je aj konštrukciavalcového dutého spojovacieho prvku anastavovacieho medzikusu,kde sú tvorené dvoma úsekmi srozdielnymi priemermi ajedným plným čelom. lch dĺžka je vjednej štandardnej veľkosti, alebo vo viacerých veľkostiach odvodených od typov uskladňovaných obalov audio avideo nosičov. nNapokon...

Skladací segmentový téglik zaistený proti nežiaducemu rozpadu segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1959

Dátum: 07.10.1998

Autor: Malůšek Jiří

MPK: A45F 3/20

Značky: zaistený, nežiaducemu, proti, segmentov, skládací, téglik, rozpadu, segmentový

Text:

...technického riešenia je predstaviť taký téglik, kde by bolo možné segmenty zabezpečiť proti nežiadúcemu rozpadu ako pri zatavovaní do hygienickej fólie, tak pri jejroztrhnutí pred použitím téglika spotrebiteľom.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje skladací segmentový téglik s uzavieracouprepážkou podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že najďalej od dnového segmentu uložený koncový segment je opatrený...

Izolačný segmentový plášť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 967

Dátum: 11.10.1995

Autori: Páleník Pavel, Gonda Ivan

MPK: F02C 7/24

Značky: segmentový, izolačný, plášť

Text:

...povrch Q izolovaného telesa, ktoré sú vyplnené izolačným vláknitým materiálom Q, pri zachovaní určeného tvaru. Pružné matrace 2 sú navzájom tesne spojené spojovacím elementom §. Pohľadová plocha vonkajšieho pružného matraca g sa opatrí v prípade potreby, alebo vtedy keď to projektová dokumentácia výslovne predpisuje, ochrannou spevňovacou vrstvou 1.Vonkajší povrch Q izolovaného zariadenia sa obloží pružnými matracmi g, ktoré .sa upevnia...

Segmentový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: U 677

Dátum: 07.12.1994

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: G01F 1/05

Značky: segmentový, prietokomer

Text:

...určená na odstredivé odlučovanie nečistôt . Celý seqmentový prietokomer je konštrukčne jednoduchý, nemá, okrem vodomeru. žiadne pohyblivé časti. Jeho hlavnou výhodou je vysoká funkčná spoĺahlivosť aj v miestach be možnosti napojenia na zdrojelektrického prúdu pri meraní pretečených množstíev vody, kto rá obsahuje aj rôzne tuhé častice ako je piesok, alebo rôzneplávajúce nečistoty. Montáž,čistenie, obsluha a údržba seqmentového...

Předpjatý betonový segmentový most se spřaženou monolitickou deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239853

Dátum: 01.07.1987

Autori: Lukáe Juraj, Patoeka Jan, Kueera Stanislav, Kotous Václav

MPK: E01D 7/02

Značky: předpjatý, deskou, betónový, spřaženou, monolitickou, segmentový

Text:

...znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. l je příčný řez v poli, obr. 2 je podélný řez konoovou částí pole a obr. 3 je axonometrický pohled na vnitřní segment.Předpjatý betonový segmentovy most se spřaženou monolitickou deskou podle vynálezu je vytvořen nepř. tak, že jeho mostní pole je sestaveno z vnitřních segmentů l, přechodových segmentu Q a koncových segmentu Q. Vnitřní segment l má tvar nahoru otevřeného koryta vyztuženého...

Způsob zajištění čelby proti pádu horniny a samosvorný segmentový úchyt k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238300

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pexa Ladislav, Suchánek Jaroslav, Kuskunis Spiros

MPK: E21D 19/04

Značky: způsob, proti, samosvorný, provádění, horniny, čelby, úchyt, zajištění, tohoto, pádu, segmentový, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zajištění čelby proti pádu horniny a samosvorného segmentového úchytu k provádění tohoto způsobu, zejména vhodného pří vrtání vývrtů na čelbě pro trhací práce v horizontálních a dovrchních dlouhých dílech hlubinných dolů. Podstata způsobu spočívá v tom, že se po odtěžení horniny upevní na poslední zabudovanou a zajištěnou výztuž samosvorné segmentové úchyty, na které se zavěsí ochranná síť přes celý profil čelby a...

Segmentový třídicí disk

Načítavanie...

Číslo patentu: 234083

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hodek Oldřich, Krajča Milan, Šmejkal Karel, Marvan Josef

MPK: B07B 1/46

Značky: segmentový, třídicí

Zhrnutie / Anotácia:

Segmentový třídicí disk tvoří jeden celek zhotovený z umělé hmoty, čímž se dociluje snížení hmotnosti třídicí roštnice, a tím i ce1ého třídiče. Segmentový třídicí disk (1) sestává nejméně ze tří třídicích disků (2) kruhového tvaru a kruhových mezer (3) mezi nimi a jedné kruhové mezery (3) mezi následným segmentovým třídicím diskem (1). V ose segmentového třídicího disku (1) je otvor (4) s drážkou (5) pro nasazení na hřídel (6) a zajištění proti...

Hĺbkový segmentový regulačný uzáver obtoku plavebnej komory o veľkom spáde

Načítavanie...

Číslo patentu: 219553

Dátum: 30.09.1985

Autor: Rusina Blahoslav

Značky: komory, obtoku, hĺbkový, spáde, segmentový, plavebnej, regulačný, uzáver, veľkom

Zhrnutie / Anotácia:

Hĺbkový segmentový regulačný uzáver obtoku plavebnej komory o veľkom spáde, vyznačuje sa tým, že má duté ploché hradiace teleso (1) vytvorené dvoma súbežnými a sústrednými hradiacimi stenami (2, 3) s osou krivosti v osi otáčania telesa, vnútornou (2) vydutou a vonkajšou (3) vypuklou, navzájom spojenými po šírke i po výške diafragmami, dole deflektorom (4) a hore oblým nosom (5), plynule nadväzujúcim na obe hradiace steny (2, 3) a vykloneným na...