Patenty so značkou «segmentov»

Unášač segmentov kontajnerov segmentovej konštrukcie na lisovanie pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6980

Dátum: 04.12.2014

Autor: Bambuch Jan

MPK: B29C 33/30, B29D 30/08, B29C 43/32...

Značky: kontajnerov, konštrukcie, segmentov, unášač, segmentovej, pneumatik, lisovanie

Text:

...opravy vyžadujú odoslanie kontajnera do opravy a často tri až štyri týždne trvajúce opravy, ktoré sú veľmi nákladné.Existujúce nevýhody pri oprave poškodených drážok unášačov segmentov odstraňuje unášač segmentov pre kontajnery segmentovej konštrukcie podľa technického riešenia. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že v telese unášača segmentov je vytvorená drážka, v ktorej sú demontovateľne prichytené dve príložky,ktoré vytvoria...

Spôsob výroby prefabrikovaných betónových dielcov segmentov veže veternej elektrárne a jednotka debnenia na výrobu prefabrikovaných betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15668

Dátum: 12.10.2010

Autori: Hölscher Norbert, Stracke Olaf

MPK: B28B 11/04, B28B 21/02, B28B 1/00...

Značky: výroby, spôsob, veže, prefabrikovaných, dielcov, debnenia, segmentov, betonových, výrobu, jednotka, elektrárne, veternej

Text:

...tolerancií betónovej stavby.0012 Podľa predloženého vynálezu je debnenia uzavreté nasadením krytu debnenia a materiál pre vyrovnávaciu vrstvu je privádzaný s vopred daným tlakom cez minimálne jeden nalievací otvor v kryte debnenia. Týmto spôsobom sa dá vytvoriť jednoznačne definovaná dutina nad prírubou betónového prefabrikovaného díelca, ktorá je naplnená živícou tak, aby sa vytvorilarovnako jednoznačne definovaná vyrovnávacia...

Komín zložený zo segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5385

Dátum: 08.03.2010

Autor: Blaško Stanislav

MPK: F23J 13/00, E04F 17/00

Značky: segmentov, komín, zložený

Text:

...sa používa keramická šamotová vložka. Vývojom, použitím rôznych palív a typov zdrojov sa zvyšujú aj požiadavky na odolnosť a životnosť komínovej vložky. Je nutné preto zvyšovať aj kvalitatívne vlastnosti šamotovej vložky, čo vedie aj k zvyšovaniu ceny.Podstatou technického riešenia je1. vytvorenie segmentu komína, kde vložka komína, izolačná hmota a komínová tvárnica tvoria nerozoberateľný celok a to použitím izolačného materiálu na...

Ľahká nosná konštrukcia vystužená jadrovými prvkami vytvorená zo segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11274

Dátum: 13.03.2009

Autor: Hertz Kristian

MPK: E04C 3/22, E04C 2/22, E04C 2/26...

Značky: nosná, ľahká, jadrovými, vytvorená, vystužená, prvkami, segmentov, konštrukcia

Text:

...Konštrukcie skoncentrovanými kompresnými a napínanými zónami osadenými do ľahkého materiálu môžuznačne zlepšiť výkon s ohľadom na dimenzovanie konštrukcie a dĺžku voľného rozpätia0017 V niektorých predpätých betónových konštrukciách môže dráha predpínacích káblov sledovať zmenu momentového zaťaženia. Napínaná zóna je tu optimalizovaná, ale kompresná zóna nie je. Celkový priečny prierez je stláčaný a nie je popraskaný, a preto je prínosom k...

Uchytávací mechanizmus segmentov delených foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4865

Dátum: 02.11.2007

Autori: Tomek Ľuboslav, Šesták Marián

MPK: B29C 33/20, B29C 33/00

Značky: uchytávací, mechanizmus, dělených, segmentov, foriem

Text:

...jeden je priložený k rybinovej drážke úchytu a druhý je zaistený úkosom príložky poistenej podložkou upevnenou ťahadlami v úchyte.Príložka má pritom vytvorený úkos v tvare písmena V. Príložkaje uložená otočne na čape umiestnenom V úchyte a je zaistená podložkou.Príložka je výhodne vybavená vodiacimi výstupkami zapadaj úcimi do vodiacich drážok úchytu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je bližšie ozrejmené na priložených...

Systém aglomerácie segmentov mokrých prameňov vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13068

Dátum: 15.05.2006

Autor: Thomason Darryl

MPK: B01F 11/00, B01J 2/18, B01F 11/02...

Značky: segmentov, vláken, mokrých, prameňov, aglomerácie, systém

Text:

...vibrujúca sušička splochou pracovnou plochou bežne používaná na sušeniemokrých sekaných vláknových segmentov. Systém môže byť vybavený ďalšímizariadeniami na konci sušičky alebo za ňou na triedenie aglomerovaných sekaných vláknových segmentov, kde sa odstránia kúsky nadmernej a nedostatočne veľkosti. Systém môže byť vybavený aj dopravníkom na zber mokrých sekaných vláknovýchsegmentov zo sekačky a prísun týchto segmentov do vibračnej...

Spôsob aglomerácie mokrých sekaných segmentov vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10093

Dátum: 15.05.2006

Autor: Thomason Darryl

MPK: B01F 11/02, B01F 11/00, B01J 2/18...

Značky: mokrých, sekaných, spôsob, aglomerácie, segmentov, vlákna

Text:

...o úplnú otáčku, svýhodou nerotuje viac než 180 stupňov a s najväčšou výhodou nerotuje viac než 10 stupňov. Výhodné uskutočnenia tu uvedené rotujú (ak vôbec) len v dôsledku amplitúdy vibrácie a pôsobenia pružiny a akákoľvek rotácia je mierna a recipročná, teda tam a späť. Všeobecne konkávna plocha znamená, že pracovná plocha má v priereze konštantný polomer alebo meniaci sa polomer alebo dva alebo viac polomerov. Vlnové pôsobenie znamená...

Prípravky a spôsoby liečby posteriórnych segmentov očí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5507

Dátum: 08.11.2004

Autori: Lyons Robert, Whitcup Scott, Chang James, Trogden John

MPK: A61K 31/58, A61K 47/36

Značky: očí, posteriórnych, liečby, přípravky, segmentov, spôsoby

Text:

...poškodenie pri použití do oka. Tieto prípravky sú bez prídavných konzervačných zložiek,napríklad neobsahujú žiadne benzylalkoholové konzervačné Látky. Okrem. toho tieto prípravky výhodne nevyžadujú žiadneresuspenzačné alebo pomocné látky. Súhrnom, tieto prípravky saľahko a účinne vstrekujú do posteriórneho segmentu oka človeka alebo zvieraťa a môžu sa skladovať po dlhý čas ako V podstate homogénna suspenzia, a to najmenej jeden týždeň, bez...

Skladací segmentový téglik zaistený proti nežiaducemu rozpadu segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1959

Dátum: 07.10.1998

Autor: Malůšek Jiří

MPK: A45F 3/20

Značky: nežiaducemu, proti, zaistený, téglik, segmentový, rozpadu, segmentov, skládací

Text:

...technického riešenia je predstaviť taký téglik, kde by bolo možné segmenty zabezpečiť proti nežiadúcemu rozpadu ako pri zatavovaní do hygienickej fólie, tak pri jejroztrhnutí pred použitím téglika spotrebiteľom.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje skladací segmentový téglik s uzavieracouprepážkou podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že najďalej od dnového segmentu uložený koncový segment je opatrený...

Zariadenie na tvárnenie závitovkových segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1703

Dátum: 10.12.1997

Autori: Škripko Stanislav, Sedlák Michal

MPK: B21D 11/06

Značky: zariadenie, tvárnenie, závitovkových, segmentov

Text:

...vedenia 1. Prvý upinać gg má v telese 5 vymedzovacíprvok lg a je fixovaný aspoň jednou prestaviteľnou fixaćnou skrutkou lg. Vzhľadom na univerzálnost zariadenia pri zmene hlavne vnútorného priemeru časti závitovkového segmentu je potrebné menit rozmer- priemer vodiaceho tŕňa g a návàzne aj vymedzovacieho prvku lg. V telese § prvého upinaća gg je otoćne upevnený prvý upinaci element gä napriklad pozostávajúci z ćapu g s dorazom gl, na ktorom...

Zámok s otočnou valcovou vložkou vybavenou dvojicami priečnych zaisťovacích segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1307

Dátum: 04.12.1996

Autor: Žuchová Jana

MPK: E05B 27/06

Značky: válcovou, vybavenou, priečnych, zámok, segmentov, vložkou, zaisťovacích, dvojicami, otočnou

Text:

...tvarový výstupok É napruženou tlačnou pružinou postupnejosadzované svojim vonkajším povrchom do príslušnej zaisťovacej drážky telesa.zámku a po osadení všetkých vonkajších povrchov. plošných vzaisťovacích -segmentov do jednej z dvoch.pozdľžnych zaisťovacíchdrážok telesa je otočná valcová vložka pevne-osadená V telese zámku vo východzej-uzamknutej polohe.Pri nasúvaní nesprávneho ovládacieho kľúča, -ktoréhovšetky pozdľžne tvarové...

Vrhací prstenec s kontrolovanou separáciou segmentov na podkalibrové projektily

Načítavanie...

Číslo patentu: 280301

Dátum: 14.09.1995

Autor: Sauvestre Jean-claude

MPK: F42B 14/06

Značky: prstenec, segmentov, vrhací, kontrolovanou, separáciou, projektily, podkalibrové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vrhacieho prstenca s kontrolovanou separáciou segmentov, ktoré sú usporiadané na podkalibrovom projektile. V zadnej časti prstenca je upravená stena, ktorá spolu s plochou podkalibrového projektilu (4) vytvára vnútornú kruhovitú komoru (13) oddelenú od pohonného zariadenia deformovateľnou alebo rozbiteľnou priehradkou (12). Priehradka (12) je v určitej časti stenčená alebo opatrená drážkou tak, aby sa vytvorilo oslabenie. Ďalej...

Sklopný držiak segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266283

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kolář Josef, Šmida Ladislav, Ondovčin Kamil

MPK: E21D 13/04

Značky: sklopný, držiak, segmentov

Text:

...rozmery a pracovnú polohu, ktorá umožňuje zabudovanie segmentu výstužeaj keč je závesná drážka uchytená ľubovoľne nízko, pretože dlžka tyčí je voliteľná. Zaradením dvoch zvislých čapov sa dosiahne, že oblúk, ktorý sa stýka so sklopným držiakom segmentov v dvoch bodoch je vždy približne V kolmej polohe na pozdlžnu os nosiča segmentov.Príklad vyhotovenia sklopného držiaka segmentov je na priloženom výkrese. Na obr. 1 je sklopný držiak...

Držiak segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261440

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kolář Jozef, Šmida Ladislav, Ondovčin Kamil

MPK: E21D 13/04

Značky: segmentov, držiak

Text:

...závitovým čapom, po uchytení držiaku segmentov o dosku nosiča segmentov, možno tento natačat do polohy, ktorá je výhodná pre dopravu segmentov výstuže. Kladky, ktorésú súčas ťou držiaka segmentov, vytvárajú pri sťahovani segmentov klzné vedenia a výrazneuľahčujú sťahovanie segmentov. Na čap tiahla je možné nasadiť tiahlo, spojené s ďalšími držiakmi a tieto spoločne natáčať.Na priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia držiaka...

Mechanické prepojenie dvoch skríň chladiaceho zariadenia chladničiek a mrazničiek pomocou prepojovacích segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246889

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matijaeek Josef, Bueko Miloš

MPK: F16M 13/02

Značky: mechanické, segmentov, prepojovacích, pomocou, prepojenie, chladiaceho, zariadenia, dvoch, chladničiek, skříň, mrazničiek

Text:

...na prepojené skrine pomocou segmentov 1 a 2.Obr. 2 detailnejšie znázorňuje segmenty v stave, keď sú zasunuté jeden do druhého a ich uchytenie o skrine chladničky a mraz xMechanické prepojenie dvoch skríň chladiaceho zariadenia chladničiek a mrazničiek pomocou prepojovacích segmentov, vyznačujúce sa tým, že prepojovacie segmenty 1 umiestnené na jednej z dvojice skríň majú V pozdĺžnom smere zužujücu sa .klinovitü časť 11 j, ktoré odpovedá...

Sťahovač segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244595

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mour Ladislav, Kos Jioí

MPK: E21D 11/40, E21F 17/00

Značky: sťahovač, segmentov

Text:

...v bočnej časti telesa stuahovača segmentov, dosahuje sa jednak zníženie celkovej dĺžky sťahovača segmentov a tiež výhodnejšieho priestorového usporiadania pri budovaní výstuže,Rukoväť neprekáža hadiciam a kabli. Riešenim pevného a otočného háku sa dosiahne priaznivého zakladania obidvoch hákov za úchytné časti segmentov výstuže, nako 1 4ko jeden z nich je možné odklopiť a miernym pootočenim najprv zasunúť pevný hák a .náväzne priklopiť hálk...

Držiak segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240541

Dátum: 15.08.1987

Autori: Schweigel Hans-joachim, Flachowski Johannes, Rudolph Klaus-peter, Deicke Hans-heinrich

MPK: E21D 11/00

Značky: držiak, segmentov

Text:

...bezpečnosť práce, a t-o tým, že skladaný oblúk je usmerñovaný otočnými zarážkami a kladkami.Na priloženom výkrese je znázornený priklad vyhotovenia držiaka segmentov, pričom obr. 1 znázorňuje držiak segmentov s uloženými segmentami, obr. 2 znázorňuje držiak segmentov v pôdoryse, obr. 3 znázorňuje držiak segmentov v bokoryse.Na zakladnej doske 10 sú pevne uchytené úchytky 1, ako aj otočne uchytená dvojica zarâžok predných 4 a dvojica zarážok...

Zariadenie na odnitovávanie segmentov kotúčových píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 235564

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šarník Juraj, Čellár Dušan

MPK: B26F 1/42

Značky: segmentov, odnitovávanie, zariadenie, kotúčových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo základovej dosky (1) s vodiacou lištou, v ktorej je otočne uložený upínací tanier (3). Na jednom konci je základová doska ( 1 ) opatrená raznicou (9) a súčasne priradeným pracovným stolom ( 10 ) . Na tomto pracovnom stole ( 10 ) je uložený pneumatický valec (4) so zvislou pozdĺžnou osou, ktorého horný koniec piestnej tyče (8) je otočnou pákou ( 5 ) spojený s pohybovou skrutkou (6) s upnutým razníkom (7), umiestneným nad...

Zariadenie na chladenie závesných segmentov vzduchom v plamennej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 248118

Dátum: 15.01.1987

Autori: Schmiedl Juraj, Wagnerová Emília, Cempa Štefan, Šimko Ján, Húšťa Vladimír, Repčák Vladimír, Mikolajek Jan

MPK: F27D 1/12

Značky: zariadenie, plamennej, závěsných, vzduchom, chladenie, segmentov

Text:

...Výmurovky klenby erozion a koróziou hlavne tam, kde pri technologickom procese .vznikajú exhaláty vo vode rozpustne.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené zariadením na chladenie závesných segmentov vzduchom v plamennej peci, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z konzoly, na ktorej je upevnená rozrvodnä komora chladiaceho vzduchu. Rozvodné komora chlediaceho vzduchu je vybavená prívodným hrdlom a zdola vývodnými trúbkami....

Nosič segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234900

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šmida Ladislav, Ondovčin Kamil, Beriac Rudolf, Kolář Jozef

MPK: E21D 11/14, E21D 11/40

Značky: nosič, segmentov

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič segmentov oceľovej výstuže podzemných banských diel na manipulátori podávača výstuže. Vynález je znázornený na obr., týka sa odboru hlbinného dobývania užitkových nerastov ako aj odboru podzemných inžinierskych stavieb a rieši sa ním zlepšenie manipulačných schopností podávača výstuže podzemných banských diel. Na manipulátore podávača je pripojené rameno, otočné do strán ľavým hydraulickým valcom, pričom na ramene je presuvná doska...

Zariadenie pre premiestňovanie segmentov trojuholníkového tvaru po guľovej ploche

Načítavanie...

Číslo patentu: 227551

Dátum: 01.06.1986

Autor: Pieš Jaroslav

Značky: zariadenie, guľovej, segmentov, tvaru, ploché, trojuholníkového, premiestňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre vzájomné premiestňovanie segmentov trojuholníkového tvaru po guľovej ploche význačné tým, že segmenty (1) sú opatrené drážkami (2), pričom v drážkach (2) segmentov (1) sú umiestnené zámky (3) pre vzájomné spojenie segmentov (1) pomocou hláv zámkov (4).