Patenty so značkou «segment»

Zaisťovací segment plastového téglika s prevlečeným viečkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6731

Dátum: 02.04.2014

Autori: Gebauer Zbyněk, Jirka Vladimír

MPK: B65D 55/02

Značky: téglika, plášťového, segment, zaisťovací, prevlečeným, viečkom

Text:

...je teplom zmrštiteľná zľavová fólia g. Táto zľavová fólia g čiastočne zasahuje do zvislých(horizontálnych) strán Q prevlečeného viečka g a do zvislých (horizontálnych) strán Q plastového téglika g. Miesto spoja i medzi plastovým téglikom g a prevlečeným viečkom g je tak zabezpečené proti nežiaducemu sňatiu prevlečeného viečka g a tiež chráni miesto spoja á pred porušením. Pred konzumáciou mliečneho výrobkuje teda nutné najprv odstrániť...

Hnetací segment a hnetacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18872

Dátum: 04.01.2012

Autori: Funahashi Hideo, Gennai Tatsuo, Kasai Shigehiro

MPK: B29C 47/00, B29B 7/84, B29B 7/48...

Značky: hnetacie, zariadenie, hnetací, segment

Text:

...negenerujú materiál, vktorom plynutím času nastávadegradácia achemická reakcia, t.j. prímesi, zabránením, aby materiál zostával medziparalelnými hnetacími segmentmi atým bránil, aby sa primesi primiešali do normálne hneteného materiálu atým možno zabrániť zhoršeniu kvality extrúzie (možno udržiavaťPodľa tohto vynálezu vyššie uvedený cieľ sa vyriešil pomocou hnetacieho segmentu, ktorýmá vlastnosti podľa nároku 1.Podľa takejto konfigurácie,...

Ochranná pätka pre betónový segment veže veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20822

Dátum: 25.07.2011

Autor: Albrechts Harald

MPK: B65D 25/00, B60P 7/08, B60P 7/16...

Značky: pätka, ochranná, veže, segment, elektrárne, betónový, veternej

Text:

...pätky vlepená gumová vrstva alebo protišmyková jednotka(protišmyková rohož). Ako ďalšie Zdokonalenie ana ochranu proti zošmyknutiu nielen segmentu sekcie veže na pätke, ale aj celého nákladu na prepravnom podklade môže byť gumovou vrstvou opatrená celá pätka. Toto je dotiaľ dôležité, keďže pätka nemôže zachytiťstrihové sily, ktoré vznikajú pri horizontálnom pohybe ťažkých segmentov sekcie veže.Pogumovanie, podľa skúsenosti, zaisťuje...

Nový segment filtra obsahujúci substrát s látkou na modifikáciu dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15005

Dátum: 23.11.2010

Autori: Kuersteiner Charles, Besso Clément

MPK: A24D 3/02, A24D 3/04, A24D 3/06...

Značky: obsahujúci, filtra, látkou, segment, substrát, modifikáciu, nový

Text:

...na spaľovanie. V jednom type ohrievaného fajčiarskeho výrobku je ohrievaný tabakový materiál alebo inýmateriál vytvárajúci aerosól jedným alebo viacerými elektrickýmiohrievacími prvkami na produkciu aerosólu. V inom type ohrievaného fajčiarskeho výrobku, sa aerosól produkuje prenosom tepla 2 horľavého palivového prvku, alebo zo zdroja tepla na fyzickú separáciu materiálu tvoriaceho aerosól, ktorý môže byťumiestnený vnútri, okolo alebo po...

Dvojstenový stenový segment, a karoséria vozidla alebo kontajner s takýmto stenovým segmentom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11758

Dátum: 01.12.2009

Autor: Kerekeš Ján

MPK: B62D 33/04, B62D 33/023

Značky: stenovým, segment, dvojstenový, kontajner, karoséria, vozidla, takýmto, segmentom, stěnový

Text:

...príslušná vonkajšia a/alebo vnútorná strana stenového segmentu môže byť vytvorená čo možno najplochejšie.0007 Tiež je výhodou, keď sú vnútorné a/alebo vonkajšie kryty spojené so základnýmprofilom zváraním, Iepením a/alebo pomocou skrutkových alebo nitových spojov. Spojenia tohto druhu zaručujú bezpečnú súdržnosť, pričom zvlášť tie posledne uvedené spojenia umožňujú výmenu príslušných vnútorných alebo vonkajších krytov.0008 Rovnako je výhodné,...

Segment protipovodňovej steny na báze vodou plniteľného vaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286729

Dátum: 12.03.2009

Autori: Vik Milan, Holeček Petr, Roubík Jozef, Cepek Václav

MPK: E02B 7/00

Značky: stěny, segment, báze, plniteľného, vodou, protipovodňovej

Zhrnutie / Anotácia:

Segment (1) protipovodňovej steny je tvorený vodou plniteľným vakom, ktorý v naplnenom stave zaujíma nad základňou klenutý tvar vymedzený aspoň jednou konvexnou plochou. Pomer pravouhlého priemetu šírky (s) segmentu (1) k pravouhlému priemetu jeho výšky (v) je v rozmedzí 1,5 : 1 až 3,5 : 1. Vo svojej vrcholovej oblasti je segment (1) vybavený aspoň jedným plniacim hrdlom (3) a aspoň jedným odvzdušňovacím hrdlom (4) a v pätnej oblasti aspoň...

Tvarový segment vulkanizačnej formy na výrobu pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: 285720

Dátum: 06.06.2007

Autori: Wildhagen Dirk, Dahmen Bernd, Pinkawa Hartmunt, Wist Stefan, Pokoj Marian

MPK: B29C 33/42, B29D 30/06

Značky: výrobu, pneumatik, tvarový, vulkanizačnej, formy, segment

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarový segment (1) obsahuje tvarovú plochu (3) na vytváranie profilu pneumatiky aspoň s jedným vybratím (5) v podobe drážky. Pritom aspoň do jedného z vybratia (5) je vsadená lamela (11) na vytváranie profilu pneumatiky, ktorá vyčnieva von z vybratia (5) tak, že presahuje ústie (7) vybratia (5). Lamela (11) je vo svojom úseku (11u) vloženom do vybratia (5) vybavená aspoň jedným bočne odstávajúcim krídelkom (131, 13r), ktorého horná hrana...

Rúrkový segment s objímkovou koncovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8100

Dátum: 10.08.2005

Autori: Snijders Johannes Hendrikus Gerhardus, Van Dijk Berend Jan

MPK: F16L 21/035, F16L 47/06

Značky: koncovkou, segment, objímkovou, rúrkový

Text:

...pozdĺžnych rezoch pozdĺž priamok IV-IV, V-V, VI-VI a VII-VII z obr. 2.0009 Obrázok 1 znázorňuje pozdĺžny pohľad na špecifické uskutočnenie objímkovej koncovky 1 prvého rúrkového segmentu podľa vynálezu a príslušnú hrdlovú koncovku 2, ktorá sa zasúva do objímkovej koncovky 1, aby sa vytvorilo rúrkového spojenia medzi prvým a druhým0010 Na vyobrazenom uskutočnení má hrdlová koncovka 2 rúrkového segmentu pomerne tenkú stenu 3 a na jej vonkajšej...

Koordinačný komplex diaminocyklohexánplatiny (II) s blokovým kopolymérom obsahujúcim poly (karboxylová kyselina) segment a protinádorové činidlo obsahujúce tento komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6974

Dátum: 08.12.2004

Autori: Okazaki Soichiro, Kataoka Kazunori, Nishiyama Nobuhiro, Cabral Horacio

MPK: A61K 47/48, A61K 47/34, C08G 81/00...

Značky: kyselina, komplex, činidlo, blokovým, obsahujúce, obsahujúcim, kopolymérom, karboxylová, diaminocyklohexánplatiny, segment, koordinačný, protinádorově

Text:

...krát alebo viac dávky EDW Vporovnaní s Pt(oxalato)-(dach) (t.j. ukazuje účinnosť lieku jednu patinu alebo menej) a polovicu alebo menej terapeutického indexu Pt(oxalato)-(cis-dach) (napríklad, pozri0005 Navyše, sa tiež navrhlo takzvané nízkomolekulové proliečivo z dichlór DACH platiny ako je opísane Vyššie,vysokomolekulové proliečivo použitím polyméru (pozri nepatentovú literatúru 6 nižšie). V nepatentovej literatúre 6, polyN...

Drevený segment na krytie dlážky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3725

Dátum: 02.03.2004

Autor: Sedláček Petr

MPK: E04F 15/022, E04F 15/02

Značky: dlážky, dřevěný, krytie, segment

Text:

...stability V priestoroch konečného uloženia takejto krytiny, a kde navyše montáž a lepenie segmentov takejto podlahovej krytiny nie je komplikovanejšie, než u doterajších krytín,prípadne pre Variant segmentov skladaných zo subsegmentov, teda spravidla pri kazetových parketách, je ešte Výhodou bezproblémové prenášanie kaziet z výroby až na dlážku a súčasne i najvyššiu súdržnosť lepenćho spoja s dlážkou, Vďaka maximálne použiteľnej...

Stavebný škrupinový železobetónový segment

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3340

Dátum: 06.11.2002

Autori: Schillerová Eva, Piják Vincent

MPK: E04C 2/06

Značky: železobetonový, segment, stavebný, škrupinový

Text:

...na čelách pri vonkajšom alebo vnútornom povrchu stavebného škrupinového železobetónového segmentu, pričom z obdĺžníkových koncových plôch stavebného škrupinového železobetónového segmentu kolmo vyčnieva aspoň jedna oceľová upevňovacia výstuž a na jednom povrchu čiel stavebného škrupinového železobetónového segmentu sú upevnené nosné háky. Podstatou technického riešenia je, že stavebný škrupinový železobetónový segment má tvar časti dutého...

Skladačkový dutinový segment

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2571

Dátum: 11.07.2000

Autor: Sokolík Peter

MPK: B65D 21/00, A61J 7/00

Značky: segment, dutinový, skladačkový

Text:

...výstupky. Obvodové ploché výstupky sú k základnému dutinovému telesu pripojené pripojo vacími môstikmi. Prvé pripojovacie môstiky sú v prvej rovinevytvorené na prvých dvoch susediacich stenách. Vdruhej rovine,ktorá je protiIahIá kprvej rovine aje sňou rovnobežná, sú druhé pripojovacie môstiky vytvorené na druhých dvoch susediacich stenách.lnou podstatou tohto technického riešenia je vytvorenie obvodových dražok. Je to vlastne priestor medzi...

Segment zásobníka na ukladanie záznamových nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1633

Dátum: 08.10.1997

Autor: Dudáč Gustav

MPK: G11B 33/04, G11B 23/03

Značky: nosičov, zásobníka, ukladanie, segment, záznamových

Text:

...nosiče pred prachom a inými nečistotami alebo klimatickýmivplyvmi. Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny priklad uskutočnenia technického riešenia je schématicky zobrazený na pripojenom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje čiastočný vertikálny pozdľžny rez zásobníkom zloženým z troch segmentov a obr. 2 pôdorysný pohľad na segment vybavený odľahčovacím otvorom.segment zásobníka na ukladanie záznamových nosičov pozostáva z horizontálnej plochej...

Drevený intarzovaný parketový segment

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1392

Dátum: 05.03.1997

Autori: Hulec Marián, Urban Ján

MPK: B32B 21/00

Značky: intarzovaný, parketový, segment, dřevěný

Text:

...vlhkosti a teploty dochádza ku krúteniu dreva. Spodné drážkovanie zabezpečuje rozklad napätí v segmente a bočné lepené spojenie na pero a drážku rozklad napätí v celej podlahe. Lepené spojenie na pero a drážku okrem toho zabezpečuje, že dilatačné zmeny prebiehajú v celej podlahe,takže nedochádza k vytváraniu škár medzi jednotlivými segmentmi.Vrchná polymérna vrstva je vytvorená už pri výrobe segmentu,čo umožňuje použiť kvalitné...

Trapezoidálny segment hlavne na montáž klinového remeňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 389

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kramarčík Zdeno

MPK: F16G 5/18

Značky: trapezoidálny, klínového, hlavne, montáž, remeňa, segment

Text:

...tvorili potrebný tvar a sú zaistené proti axiálnemu posuvu spojom, pričom spoj môže byť napr. lepený,zvarovaný, vulkanizovaný pripadne mechanický. Zvlášť výhodný sa javí mechanický spoj pomocou otočných spojovacích členov s jednoduchým alebo dvojitým nosom, kde spojovací člen je otočne uložený do okrúhleho otvoru V segmente, pričom segment je opatrený ešte najmenej jedným oválnym otvorom. K spojeniu dôjde tak, že každý následný segment sa...

Segment kluzného ložiska a zařízení pro výrobu tohoto segmentu kluzného ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 268124

Dátum: 14.03.1990

Autori: Maruška František, Kupec Eduard, Němec Zdeněk, Chudáčková Zdena

MPK: F16C 33/20

Značky: segmentů, tohoto, výrobu, kluzného, zařízení, segment, ložiska

Text:

...°C činí í GC až toto maximálně 1,1 g. cmm 3 a kterh ve 100 hmolnnstních dílech obsahujeK výrobě segmentu kluzného ložiska se používá zařízení, jež tvoří tvarovací šablona a lící forma, sestávající ze dvou sesadítelných dilů. Jeden ze sesadítelných dílů je proveden jako zâkladovà deska, jednostranné uchycená k podložce a po obou delších slrannůch opatřenó vodícímí líšlumí, zatímco druhý díl formy je roveden jako víko.Výše popsaný segment...

Komorový segment mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263115

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmerda Zdeněk, Stránský Jiří, Spudil Miroslav, Kořenek Miroslav, Mencl Vojtěch

MPK: E01D 7/02

Značky: segment, mostní, konstrukce, komorový

Text:

...příčnými otvory pro uložení zavěšovacího roubíku .. Hlavní výhodou.vyná 1 ezu je, že umožňuje podepřít 1 Velmimširokou prefabrikovanou mostní konstrukcí jednosloupovými vnitřnimi podpěrami s normálovým namáháním a že nosnou konstrukci,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použít i pro navazující estakádní pole. Vnější zatížení se přenáší od žeber komorového nosníku prostřed nictvím dvojíc předpjatých železobetonových táhel volnými předpinacŕmi...

Stierací segment pro velkokapacitnú molekulovú odparku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261803

Dátum: 10.02.1989

Autori: Trávníček Bedřich, Cvengroš Ján, Ďurčanský Ján

MPK: B01D 1/22

Značky: molekulovú, velkokapacitnú, segment, odparku, stierací

Text:

...valca, a tak stieraci blok nemusí byt špeciálne tvarovo upravený voči odparnému .valcu. Rovnako z dôvodu velkého priemeru odparnêho valca je aj zakrivenie dvojice uplechov segmentu malé, preto môže byť stierací blok rovný. Konštrukcia stieracieho segmentu podľa vy-nálezu vylučuje možnost preteku kvapaliny ponad segment. Usporiadaniestieracích segmentov po skrutkovici -na povrchu odparného valca umožňuje výhodne použit sústavu...

Stierací segment pre molekulovú odparku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261802

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ďurčanský Ján, Cvengroš Ján, Trávníček Bedřich

MPK: B01D 1/22

Značky: segment, odparku, molekulovú, stierací

Text:

...skrutkovice. Okrem toho zabezpečuje pri spôsobenie stieracieho bloku ,prípadným .neťrovnostiam odparnej plochy. Úchytky sú relativne krátke a preto môžu byť aj rovné,nemusia sledovat tvar skrutkovice, pretože na krátkom úseku sa zakrivenie prakticky neprejaví. S-tierací blok je uchytený v dvoch miestach, čo celku dodáva mechanickú IPGV nosť a obmedzuje možnosti deformácie, pri 4tom zaručuje vyrovnávanie prípadných odchýliek stierača od...

Segment kluzného ložiska s kluzným povrchem z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261276

Dátum: 12.01.1989

Autor: Jech Vladimír

MPK: F16C 17/03

Značky: plastické, ložiska, kluzného, segment, kluzným, povrchem, hmoty

Text:

...hmoty se dosáhne tak, žesevyloučí nepłíznivy vliv rozdílných součinitelů teplotní roztažnosti plastické hmotya kovového těla segmentu, protože deska se může po podkladu volně posouvat aniž by hrozila nějaká deformace kluzně plochy. Nehrosí její oddělení od těla segmentu, protože upevňovací element i kolíky je možné dimenzovat tak, aby se toto nebezpečí vyloučilo. Zivostnost uchycení je tedy prakticky neomezená a umožňuje i neomezený...

Stírací segment stěrače pro aparáty se stíraným filmem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256428

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kos Miloslav, Přikryl Petr

MPK: B01D 1/22

Značky: segment, stírací, stěrače, stíraným, aparáty, filmem

Text:

...stejnou přítlačnou siíou. Pružný nosič stíracich válečků je v pevném nosiči upevněn s takovou tuhosti,aby stíracívá 1 ečky dokonale kopírovaly nerovnosti od rotačníodparně plochy. Navíc je dána další vůle mezi otvorem ve stíra~2 suA 4 zn cich válečcich a průřezem pružného nosiče Toto provedeníse jeví výhodné pro stiráni filmu stékajicich kapalin o menšíqhapalin s velkou viskozitou vlivem již žmíněné pružnosti pružného nosiče a vůle v...

Segment mezistěny troubového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 242823

Dátum: 01.04.1988

Autor: Rosenthal Jakub

MPK: B02C 23/08

Značky: mlýna, troubového, segment, mezistěny

Text:

...mezistěn tedy může podstatně ovlivnit časové i kapacitni využití troubového mlýns. Existuje celá řada ty~ pů mezistěn a jejich segmentu, žádný však neřeši tvary prů~ chozích otvorů z hlediska zamezení ucpání těchto otvorů během provozu mlýna.Výše.uvedené nedostatky jsou odstraněny tvarem průchozích otvorü segmentu mezistěn, jehož podstatou je sestava otvorů v soustředných kružnicich od osy mlýna, postupně se rozšiřu~ jícich proti směru...

Segment stěny aktivačního prostoru čistíren odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246739

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rusina Blahoslav, Buryan Petr, Bareš Milan, Mitera Jioí, Treml Petr

MPK: C02F 3/12

Značky: stěny, prostoru, segment, aktivačního, čistíren, odpadních

Text:

...Mezi dolním okrajem stěny aktivačniho prostoru 2 a vnější stěnou 1 nádrže je přepouštěcí štěrbina 3 pro spojení aktivačního prostoru 2 s prostorem nad přepouštěcí štěrbinou 3. Stěna aktivačního prostoru 2 se skládá ze segmentů 4,které mají tvar vysokého lichoběžníku. Může se použít buď jeden segment 4 pro ce lou výšku aktivačního prostoru 2, nebo seklade dolní řada 7 a segmentů 4 a horní řada 7 h segmentů 4.V praxi se vyžadují čistírny...

Záběrový segment terénních řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240760

Dátum: 01.08.1987

Autor: Jóža Vladimír

MPK: F16G 15/04

Značky: záběrový, terénních, řetězů, segment

Text:

...segment a svařovat. Tento postup je náročný na počet operací a spotřebu elektrické energie.Vyše uvedené nedostatky odstraňuje záběrový segment terénních řetězů tvořený odlitkem čtyřhranného tvaru a články řetězu podle vynálezu. Podstetu vynálezu tvoří odlitek,v jehož rozích jsou vytvořeny záběrové ozuby s předlitým zářezem pro článek řetězu.Výhodou nové sestavy segmentu je odstranění manipulací s přechodovými články, nebo háky kterých podle...

Segment kyvný pákový

Načítavanie...

Číslo patentu: 236828

Dátum: 15.03.1987

Autori: Mareček Stanislav, Stoklásek Bohumil, Grégr Josef

MPK: B65G 17/20

Značky: segment, pákový, kyvný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zajišťuje přesun pojezdných háků s břemeny zpravidla přes oblouk dráhy. Podstatou je těleso kyvného segmentu s připevněnou tvarovanou pákou, zasahující mezi dvojici stavitelných zarážek, připevněných na horní ploše krokového postrkovače, na jehož oblouku jsou pravidelně rozmístěné tlačné palce. Součet úhlů mezi krajními tlačnými palci a oblouku odpovídajícímu zdvihu posuvného hřebene je větší než 90° o přesah nutný k přepadnutí těchto...

Segment otáčivého roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232943

Dátum: 15.08.1986

Autori: Špunda Josef, Kyba Václav

MPK: F27D 5/00

Značky: roštů, segment, otáčivého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění výroby segmentů otáčivého roštu z vysoce žáruvzdorných a otěruvzdorných materiálů. Tohoto účelu se dosahuje tím že segment má rovnou pracovní nosnou část (3), ze které vystupují vzájemně od sebe oddělené výstupky (4).

Prefabrikovaný segment otevřeného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221241

Dátum: 15.01.1986

Autori: Stráský Jiří, Kořenek Miroslav

Značky: průřezu, otevřeného, segment, prefabrikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný segment otevřeného průřezu s jedním příčníkem je vhodný pro výstavbu konstrukcí estakád, mostů apod. Segment tvoří deska s římsami a nejméně jedním trámem, přičemž deska je uprostřed své délky vyztužena jediným příčníkem. Styčné plochy desek mohou být zesíleny náběhem ke kotvení předpínacích kabelů. Vynález je vhodný také pro prefabrikované segmenty konstrukcí stropů a střech.

Sítový segment síta pro granulometrické třídění sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222326

Dátum: 01.12.1985

Autori: Král Jiří, Papadopulos Spiros

Značky: látek, síta, třídění, segment, granulometrické, síťový, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci síta pro granulometrické třídění sypkých látek, například zásaditých alumosilikátů, jejichž podsítný podíl se mele na další jemnější frakce. Podstatou vynálezu je to, že sítový segment je vytvořen z rámu, v němž jsou uloženy třídicí tyče kolmo na podélnou osu sítového segmentu, přičemž mezery mezi jednotlivými třídicími tyčemi mají stejnou vzdálenost. Vynález je svým prvotním zaměřením určen pro aplikaci v mlýnicích...

Segment profilové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 216163

Dátum: 15.10.1984

Autori: Walter Harald, Gantke Franz, Zywietz Walter

Značky: profilové, segment, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem se řeší segment profilové oceli, zejména pro použití na výstrojové rámy pro poddajnou i tuhou důlní výstroj, přičemž profilová ocel má v ohledu statickém i vlastní technologie válcování příznivý tvar, takže segmenty lze spojovat do výstrojových rámů bez nákladných svěrných prvků či spojek. Podstata segmentu profilové oceli podle vynálezu spočívá v tom, že dno segmentu přechází na podélných stranách do stupně směřujícího k otevřené...

Výplňové tělísko vytvořené jako segment vnitřní obvodové části dutého toroidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215018

Dátum: 15.10.1984

Autor: Braun Roland

Značky: dutého, obvodové, částí, toroidu, vytvořené, vnitřní, tělísko, výplňové, segment

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výplňových tělísek v chemických reakčních věžích pro zvýšení výměnného účinku mezi proudem kapaliny a proudem plynu. Řešením podle vynálezu se zlepšuje výměnný účinek a kromě dobrého smáčení se navíc dosahuje obracení a víření plynového proudu, přičemž se také vyloučí zakrývání výměnných ploch na sobě ležícími bočními plochami sousedních výplňových tělísek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že boční stěny výplňového tělíska jsou...