Patenty so značkou «sedlo»

Prispôsobivé sedlo piestu pre motory s rozdielnymi zábermi v cykle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20588

Dátum: 04.02.2010

Autor: Yan Miin Jeng

MPK: F02B 75/32

Značky: prispôsobivé, sedlo, piestu, rozdielnymi, cykle, zábermi, motory

Text:

...periódy. Tento patent ukazuje porty vo valci, ktoré musia vnútomý piest zakryť V priebehu spaľovania a finálneho stláčania kombinovanej náplne zobídvoch komôr valca, takže tieto dva takty sú obmedzené na rovnaké dĺžky a otočky hriadeľa.U.S. patent č. 5 243 938, zahrnutý do tohto dokumentu odkazom, zverejňuje zariadenie piestu s rozdielnymi taktami pre motory s vnútomým spaľovaním a pohybom tam a späť, ktore majú piestové prostriedky...

Cyklistické sedlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8648

Dátum: 15.06.2007

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: sedlo, cyklistické

Text:

...Také sedlo je mimoriadne účinné pre dosiahnutie vyššie uvedených úkolov, avšak má nedostatky V dôsledku existencie jeho stredového kanálu pomerne veľkýmié rozmermi. V praxi prítomnost tohto kanálu môže spôsobiť problémy pre užívateľa, pretože jeho/jej rôzne orgány najmä pri nízkych teplotách sú vystavené pôsobeniu špatného počasia. Okrem toho v prípade, kedy je jazdné kolo využívané na mokrej vozovke sú rôzne orgány užívateľa v kontakte so...

Bicyklové sedlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4467

Dátum: 04.05.2006

Autor: Laubert Jaroslav

MPK: B62J 1/00

Značky: bicyklové, sedlo

Text:

...presne nad spojnicou dotykov predného a zadného kolesa s terénom. Ak cyklista tlači na pravý pedál,ťažisko sa posunie doprava a cyklista musi nakloníť bicykel doľava a naopak. Preto je oveľa výhodnejšie pohyblivé,bočne výkyvne uloženie sedla, ktoré sa dokáže prispôsobiť momentálnym pomerom, môže byt dostatočne široké, pohodlné, netlači, nebráni v pohybe, jazda s nim je dokonca rýchlejšia, cyklista dokáže zvládnuť ťažší prevod a jazda s...

Cyklistické sedlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8213

Dátum: 28.07.2005

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: cyklistické, sedlo

Text:

...correlationof corporeal function and structure, J. Urol. 1996 October,156(4)l 320-9).0006 Druhý urológ Ulrich Schwarzer z urologického oddelenia univerzitného lekárskeho centra V Kolíne, 50924 Nemecko, a urológovia Frank Sommer, Teodor Klotz, ClausCremer a Udo Engleman uskutočnili štúdie najprv V roku 19990007 Tieto štúdie viedli k nasledujúcim záverompre zachovanie prúdenia krvi V penise nezávisí na veľkostipodušky, avšak na dĺžke...

Sedlo pre bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3970

Dátum: 30.01.2004

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: sedlo, bicykel

Text:

...pričom bude0007 Zhora uvedená úloha bola podľa tohto vynálezu splnená tým, že bolo vyvinuté sedlo pre bicykel, ktoré má dve pozdĺžne súmerné časti, spojené vzájomne na seba V ich zadnej časti v medziľahlej oblasti, rovnako ako V ich0008 Zhora uvedené dve časti sú oddelené v stredovej časti v stredovej rovine, dlhým kanálikom,ktorý je širší vzadu alebo má jednoducho rovnakú šírku,pričom v zadnej časti sedla je usporiadaný žliabikV pozdĺžnej...

Ventilové sedlo najmä vodovodných batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2713

Dátum: 07.11.2000

Autor: Pavlík Karol

MPK: F16K 1/42, F16K 1/44

Značky: batérií, vodovodných, najmä, ventilové, sedlo

Text:

...technického riešenia pri zachovaní požiadaviek na ekológiu. Zavedenie do výroby tohto ventilového sedla, najmä vodovodných batérií podľa technického riešenia znamená zvýšenie kvality vodovodných ventilových batérií čo sa prejaví aj ekonomickým efektom. nPrehľad obrázkov na výkresochVentilové sedlo, najmä vodovodných batérií podľa technic kého riešenia bude bližšie ozrejmené na výkrese, kde na obr. 1 je znázornená jeho základna konštrukcia. Na...

Sedlo pro jízdní kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260969

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bronušac Juzas, Kolomijec Nikolaj, Michno Michail, Bolotov Nikolaj, Belikov Viktor, Duganov Georgij, Bobovnikov Leonid

MPK: B62J 1/00

Značky: sedlo, jízdní

Text:

...npunnamsaenun narpysxau . .Bnaroapa eůopnaunn H pącwnmennm roůp npçncxonr ueoőxonmoe nepenemeune no aepwuxanu sou xapxaća nuaxonmerocs ka an scnenennoro Marepnana,pacnonomeuuoro non őyrpaun rasoaux~Kocweä aenocnnenncwa. B pesynhware qero KOHTYD Hapýmnoň nonepxuocru cena npuoöperaeŕ wpeóyeuym reomerpnqecxym QopMY, a coornercranu c ocoőennocwum anawoumécxoro cwpoenun vasa aenocnne- o ncra.Hpn STOM nnomab KOHTEKTB ynennqunaewcn H...

Sedlo s dosedací plochou kuželky termostatického ventilu pro systémy ústředního vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260637

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štrejbar Josef, Hanzlíček Zdeněk, Slanec Miroslav, Chyba Antonín

MPK: F16K 1/42

Značky: sedlo, kuželky, dosedací, ventilu, termostatického, ústředního, plochou, vytápění, systémy

Text:

...plochou Dosedaci kruhový výstupek 3 je vytvořen na ploše sedla 1 symetricky k ose kuželky 2. Průměr D tohoto dosedacího kruhového výstupku 3 je volitelný v rozmezí od 5 mm do 15,5 mm,podle požadovaného jmenovitého průtoku kw vyjádřeného v m 5.h 1 termostatická 4.h 1. Na priložené-m obr. 2 je graficky znázorněna závislost mezi jmenovltým průtokem kw a průměrem D dosedacího kruhlového výstupku 3 pro kuželku 2 termostatického ventilu s...

Sedlo jednostopého dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260014

Dátum: 15.11.1988

Autori: Belikov Viktor, Volkov Vladimir, Kolomejec Nikolaj, Bolotov Nikolaj, Duganov Georgij

MPK: B62J 1/08

Značky: dopravního, sedlo, prostředků, jednostopého

Text:

...mnpnne 0 TBepcTHH 6 n mupnne nepeueňqacwn pacnópxn 3 » Hpu axcnnyaraunn cenna BGDTHKEHBHHE npyxunu 4 cmnmamrcn n pàaxuuamrcn, noseücrsyxqepes pacnopxy 3 H nonoporumü sneueur mapuupa 5 na nnnnunpnqecKym nqnocrą nepennerp xonua xapkaca 1. Bnaronapz mapnnpuouý pacnonoxeunm B uunnHnpuuecKoünonocTu xapxaca 1, mapaup 5 ocymecrnnner noaopoTm otnocnrenbHoropnsogranbHoü ocn, npoxonnmeň nepneuuxynnpuo npononnuoü nnocxocmu cumMeTpuucenna. Hpu svou...

Sedlo motocyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218476

Dátum: 15.03.1985

Autori: Rajchrt Jan, Ráfl Jan, Bezouška Vlastimil, Valeš Stanislav

Značky: motocyklů, sedlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sedla motocyklů a jiných vozidel. Řeší způsob upevnění sedací tvarovky k nosné desce. Dosavadní způsoby znamenají vyšší hmotnost nosné desky sedla nebo u desek z plastické hmoty znamenají složitost připojení potahu. U integrálních sedel jsou zase vyšší náklady. Podstatou vynálezu je to, že v prostoru mezi oběma výztužnými žebry nosné desky sedla jsou vytvořeny otvory a na vnější straně vnitřního výztužného žebra jsou výstupky,...

Sedlo motocyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218460

Dátum: 15.03.1985

Autori: Ráfl Jan, Bezouška Vlastimil, Valeš Stanislav, Rajchrt Jan, Mráz Jiří

Značky: sedlo, motocyklů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sedla motocyklů a jiných vozidel. Řeší způsob upevnění sedací tvarovky k nosné desce. Dosavadní způsoby znamenají vyšší hmotnost nosné desky sedla nebo u desek z plastických hmot zase složitost připojení potahu. Podstatou vynálezu je to, že na okraji spodní stěny nosné desky je vytvořen žlábek, v němž je uchycen obvod potahu sponkami. Sponky jsou z pružného materiálu ve tvaru písmene omega. Tyto sponky můžou být nahrazeny klíny...

Pojistné sedlo vtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224340

Dátum: 01.07.1984

Autor: Koblížek Luděk

Značky: pojistné, vtoku, sedlo

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistné sedlo vtoku pro jištěni modelové desky proti poškození odpruženým vtokovým kůlem při výrobě slévárenských forem lisováním, vyznačující se tím, že je umístěna střižné pojistce (2), která je středěna v otvoru (D) modelové desky (1) a je připevněna šroubem (5) k podložce (4), umístěné pod modelovou deskou (1).

Sedlo kroužkového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214568

Dátum: 30.03.1984

Autor: Hrnčíř Pavel

Značky: ventilu, kroužkového, sedlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a týká se sedla kroužkového ventilu vysokotlakého pístového nebo plunžrového čerpadla. Jeho podstatou je nové konstrukční řešení tělesa sedla ventilu v jehož dutině, spojení se sacím otvorem, je pevně uložen dřík, kde čelní plochy tělesa sedla i dříku vytváří dosedací plochu kroužkové kuželky. V dříku tělesa sedla ventilu je rozebíratelně uloženo vedení kuželky opatřené jednak dorazem zdvihu kuželky a jednak...