Patenty so značkou «sanáciu»

Spôsob a zariadenie na sanáciu pôdy obsahujúcej najmenej jednu znečisťujúcu látku na extrakciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20330

Dátum: 12.06.2013

Autori: Bourdin Christophe, Gerland Emmanuel

MPK: B09C 1/06, B09C 1/00

Značky: najmenej, znečisťujúcu, extrakciu, jednu, sanáciu, zariadenie, látku, spôsob, obsahujúcej, pôdy

Text:

...aktívne uhlie.0019 Zachytávacie zariadenie môže byť okrem iného uspôsobené na rekuperáciu a úpravu vody, pričom takéto zachytávacie zariadenie obsahuje predovšetkým najmenej jedno zariadenie na úpravu vody, vybrané zo skupiny, do ktorej patrianádrž na uskutočňovanie separácie znečisťujúcej látky na základe rozdielnych hustôt, stripovacie zariadenie na extrakciu znečisťujúcej látky rozpustenej vo vode pomocou kvapaliny prechádzajúcej uvedenou...

Systém na kontrolu a/alebo sanáciu, a/alebo úpravu zatepľovacích systémov v stavebníctve a spôsob kontroly a/alebo sanácie, a/alebo úpravy týchto zatepľovacích systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6018

Dátum: 03.02.2012

Autor: Palacký Alois

MPK: G01N 9/02, E04B 1/62, G01M 3/16...

Značky: stavebníctve, kontrolu, úpravu, spôsob, týchto, úpravy, kontroly, sanáciu, zateplovacích, systém, systémov, sanácie

Text:

...medzi stenou a zmenami dostávajúcimi sa k prvku. Dosky, ktoré nie sú použité na elektrotermálny prvok, môžu byť vybavené zrkadlovou vrstvou na odraz tepla späť z vonkajšej steny.Táto konštrukcia zabezpečí ohrev vzduchovej medzery, zabezpečí prípadne odraz tepla z vonkajšej steny za pomoci odrazovej vrstvy na vonkajšej stene. Ide o nový stavebný systém - výrnurovku stavebnej konštrukcie, ktorú vytvárajú dve paralelne inštalované priečky so...

Stroj na sanáciu koľajiska s trojnásobnou separovanou ťažbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7936

Dátum: 15.08.2008

Autor: Konecny Dietrich

MPK: E01B 27/00

Značky: ťažbou, sanáciu, trojnásobnou, separovanou, koľajiska, stroj

Text:

...ktorý je pri týchto rôznych podmienkach efek tívny a lacný.Z európskeho patentu EP l 643 035 B 1 je s cieľom zlepšenia známeho spôsobu sanácie koľajísk známe analyzovať povahu koľajiska na stroji na pokládku koľají, aby sa získal úsudok okvalite materiálu starého podložia koľajiska, a aby sa sanácia koľajiska mohla riadiť prípadne vykonávanou opätovnou úpravou a zhodnocovaním materiálu starého podložia koľajiska. Takým spôsobom síce môže...

Zariadenie na sanáciu potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10412

Dátum: 20.09.2004

Autor: Mühlin Michael

MPK: F16L 55/179, F16L 55/26

Značky: sanáciu, potrubia, zariadenie

Text:

...domovej prípojky. Mohli by sa vyskytnúť deformácie, ktoré sa pri vytvrdnutí tohto hadicového valcovitéhoZariadenie na sanáciu potrubia je tiež známe zo spisu EP 0253 588 Al. Tu sa však napája na hlavné potrubie hotový úsek pripojovacíeho potrubia. Nafukovací vak (bag 150) tvorí utesnenie pri vstrekovaní betónu. Vak má pripojovací ventil, na ktorý je pripojená hadica pre nafukovanie. Hadica sa pri napred určenom tlaku od pripojovacieho...

Kotva na sanáciu keramzitobetónových panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2722

Dátum: 11.12.2000

Autor: Velko Miroslav

MPK: F16B 13/04, E04B 1/48

Značky: kotva, sanáciu, keramzitobetónových, panelov

Text:

...bližšie objasnené pomocou výkresov na ktorých je na obr. l znázornená kotva v bočnom pohľade a na obr. 2 je znázomený rez železobetónovou nosnoustenou a keramzitobetónovým obvodovým panelom a s umiestenou kotvou cez tieto panely.Kotva na sanáciu keramzitobetónových obvodových panelov Q, podľa obr. l pozostávazo skrutky 1 , na výrobu ktorej je výhodné použiť materiál napríklad 11 216, s priemerom 20mm, ktorá je na jednom konci opatrená...

Vložka na sanáciu potrubných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1944

Dátum: 09.09.1998

Autor: Dait Ján

MPK: F16L 58/00, B32B 5/02, B32B 5/28...

Značky: sanáciu, systémov, potrubných, vložka

Text:

...vrstvou plastovej fólie, pričom sa často stáva, že pri väčších nerovnostiach sanovaného potrubia a hlavne na ostrých výčnelkoch sa nasýtená vložka prestrihne alebo inak poškodi. Pri zlom nadimenzovani hrúbky vložky na sanáciu potrubných systémov s hrúbkou steny sanovaného potrubia sú jej statické vlastnosti prakticky minimálne.Uvedené nedostatky odstraňuje vložka pre sanáciu podzemných potrubných systémov,podstatu ktorej tvorí prírodná...

Zariadenie na sanáciu výverov vody u vodohospodárských objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234841

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hronský František

MPK: E02D 19/06

Značky: sanáciu, zariadenie, vodohospodářských, výverov, objektov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie podľa vynálezu umožňuje efektívne sanovať vývery vody a chrániť tak vodohospodárske objekty pred poškodením, prípadne zničením. Podstatou vynálezu je tkaninový filter, tvoriaci dno, na ktorom je pripevnený plastický prstenec kruhového profilu (anuloid), ktorý po naplnení vodou tvorí kruhovú vodotesnú stenu ohrádky. Stabilitu ohrádky na podloží zabezpečuje jej hmotnosť a plasticita. Tkaninový filter na dne ohrádky zachytáva...