Patenty so značkou «samosvorná»

Samosvorná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4724

Dátum: 05.04.2007

Autor: Dominik Jozef

MPK: F16B 39/00

Značky: matica, samosvorná

Text:

...resp. chemické metódy istenia spôsobujú problémy pri demontáži.Uvedené nevýhody odstraňuje samosvomá matica podľa navrhovaného riešenia. Jeho podstata spočíva v skoseni dosadacej plochy matice o určitý uhol, takže pri montáži sa matica nútene nakloní voči osi skrutky a zatlačí závity na skrutku, čim istí skrutkový spoj, využívajúc pritom tzv. samosvomý efekt.Výhody riešenia podľa návrhu spočívajú najmä v spoľahlivom istení...

Samosvorná brzda pre rotačné hriadele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4418

Dátum: 16.10.2006

Autor: Migliori Luciano

MPK: F16D 65/14, F15B 15/00

Značky: hriadele, rotačné, brzda, samosvorná

Text:

...na samotnom obrázku, v ktorom vložený brzdový člen 14 má voľnosť pohybovať sa axiálne a otáčať sa spolu s hriadelom 11, pretože ho žiadnym spôsobom nepridržiavajú dva spojkové členy 15 a 16.0027 Presnejšie brzdový člen 14 je vybavený nábojom 14 A, ktorý pasuje do štvorcového sedla 11 B na hriadeli 11 tak, aby ho tento unášal pri otáčania zároveň umožňoval následný plávajúci stav medzi dvomi spojkovými členmi 15 a 16 počas otáčania a...

Hydraulická samosvorná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260583

Dátum: 15.12.1998

Autori: Skoupý Ferdinand, Michlovský René

MPK: B23Q 3/08

Značky: samosvorná, hydraulická, upínka

Text:

...dva píety 9, g. upínaoí píst g je ulbien na rozpěrnćm čepu g, který prochází upínacím pístem 9 a je zakončen tospěrnýn kułelen 1. Druhý konec rozpernćho ěepu g je elroubovdn do płilehlého konce upínací tyče g, skončené na protílehlem konci upínacím pístem g. 8 výhodou je upínaoí píet g opatłen jednoemšrným płepouätäoím ventile 3. Mezi upínaoín piste g a rozpěrnýn kuäelen7 je uloiene płedepnuti pružina l. Proti rospärnduu kułelu 7 je v dutině...

Stavebnicová samosvorná upínací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260582

Dátum: 15.12.1998

Autori: Michlovský René, Skoupý Ferdinand

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínací, samosvorná, jednotka, stavebnicová

Text:

...tělese l upínacího válce. V dutíně g telesa 1 upínacího válce jsou uloženy dva písty g, g. Plovoucím pístem 9 prochází rospěrný čep § pevné spojený s přilehlým koncom upínecí tyče g. nospěrný čep 6 je opatřen jednosměrným přepouitěcím ventílem i napcjeným na kanälky 10, vyústuiící do dutiny g těleso l upínacího válce na straně upínscí tyče g. Rozpěrný čep 6 je na svém volně konci opatřen kuželem 1, který je ve styku s vnitřní kuželovou...

Samosvorná upínací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 274847

Dátum: 12.11.1991

Autor: Šlechta Petr

MPK: B01L 9/00

Značky: hlava, upínací, samosvorná

Samosvorná nástrčná hlavice klíče

Načítavanie...

Číslo patentu: 257927

Dátum: 15.06.1988

Autor: Švejnoha Josef

MPK: B25B 13/06

Značky: samosvorná, hlavice, klíče, nástrčná

Text:

...bezpečnoeti. Samosvorná nástrčná hlavice může být svým čtyřhrenem řeěene tak, že nevezuje na normalizo vane rozměry eedy náetrêných hlavic kličů nebo soupravy poei k 1 oveče,krouticiho momentu a plně využívá výhod, vyplývajicichv z obou sad kličů e stává ee Jejich součástí, čimž se zvyšujeNa připojených výkreeeoh je v přikledném provedeni sche~ Amatickyvçnézorněno použití vynálezu samoevorné nástrčné hlavice kliče. kde na obr. 1 je v náryee...

Samosvorná upínacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246414

Dátum: 15.12.1987

Autori: Janda Miroslav, Valenta Miroslav

MPK: B23Q 3/08

Značky: jednotka, upínacia, samosvorná

Text:

...200. Na obr. 2 je znázornená upínacia zostava so zabudovanou samosvornou upínacou jednotkou 100 v ťaž 4nom prevedení ukotvenou k základu 200. Zostava je doplnená upínacou maticou 500, úpinkou 600 a podperou 700.Upnutie obrobku 300 samosvornou upínacon jeldnotkou 100 -do prípravku so záikladom 200 sa prevedie nasledovne privedenim tlalkovej kvapaliny upinacim kanálom 112 nad pracovnú plochu pracovného piesta 120 sa tento posunie do polohy...

Samosvorná podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251439

Dátum: 16.07.1987

Autori: Berka Miroslav, Král Petr

MPK: F27D 1/08, F27D 1/00

Značky: podložka, samosvorná

Text:

...samosvorné podložky spočívá v tom, že je výrohně ne 2 - 251 439náročná a nevyžaduje zvláštní úpravu trnu, po domáčknutí na izolaci se již nemůže sama o sobě posunout zpět po trnu. Jinou výhodou je to, že použití pružné podložky není potřebné, neboř samosvorná podložka se udrží zafixovaná v potřebné poloze. Další u výhodou při použití keramických samosvorných podložek je, že samosvornou podložku, která nemusí být přitmelena, můžeme bez...

Samosvorná plochá uchycovacia páska

Načítavanie...

Číslo patentu: 248463

Dátum: 12.02.1987

Autor: Gécs Ján

MPK: H02G 3/26

Značky: samosvorná, plocha, uchycovacia, páska

Text:

...časti pásky. Výstupok na voľnom konci západky je malého a tenkého prevedenia a pôsobí na zámok len v prípade, ked je ťah kolmý na západku. Uchycovacia páska podla vynálezu sa dá vyhotoviť i v menšom prevedení, pre uchytenie jemných vecí, alebo tenkých vodičov, čo je mimoriadne dôležité u zariadení slaboprúdovej elektrotechniky. Velkosť, hustota, negatívny sklon čeĺných hrán zubov, ako i šírka a hrúbka pásky sa zvolia podľa požadovanej...

Tlaková samosvorná elektrická průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233814

Dátum: 01.07.1986

Autor: Wiedermann Ján

MPK: H01B 17/26

Značky: tlaková, elektrická, průchodka, samosvorná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tlakovou elektrickou průchodku, která umožňuje vyvést na malé ploše z tlakového prostoru vodiče, které jsou současně elektricky izolovány od kostry. Podstata průchodky podle vynálezu spočívá v tom, že těsnění vodiče prochází pryžovou výplní a ta je při zvyšujícím se tlaku stlačována čelem držáku čidla, zcela vyplní vnitřní prostor průchodky a zároveň je vtlačována do kónické části průchodky. Míra sevření vodičů, a tím i jejich...

Stavěcí samosvorná opěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 215970

Dátum: 01.09.1984

Autori: Konečný Vladimír, Janků Miroslav

Značky: stavěcí, samosvorná, opěra

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stavěcí samosvorná opěra a jeho účelem je vyřešení zachycení sil působících při obrábění obrobku rovnoběžně s podélnými osami T drážek stolů a základových desek obráběcích strojů. Uvedeného účelu se dosáhne spojením tělesa opěry s vodícím segmentem, uloženým v T drážce základové desky, na jehož opěrnou funkční plochu přiléhá funkční plocha posuvného klínu. Přímka proložená stykovou plochou vodícího segmentu a posuvného...

Výměnná samosvorná kovová kleština pro upínání nástrojů v zubolékařských turbinových násadcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 214304

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hermach Jaroslav, Krejčí Rudolf, Navrátil Jaroslav

Značky: výměnná, násadcích, kleština, nástrojů, upínání, zubolékařských, turbinových, samosvorná, kovová

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález se týká oboru zdravotnické techiky. Výměnná samosvorná kleštinka kovová pro upínání nástrojů v zubolékařských trubinových násadcích řeší problém přenášení progresivního kroutícího momentu, který by umožnil využití i u technických násadců, kde je potřeba přenášet větší kroutící moment. Podstatou vynálezu je vyřešení výměnné samosvorné kovové kleštinky, které spočívá v tom, že válcové pouzdro je po celé své délce opatřeno drážkou na...

Samosvorná sklopná upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 213771

Dátum: 01.05.1984

Autori: Vinkler Emanuel, Skoupý Ferdinand, Zavřel Alois

Značky: sklopná, samosvorná, upínka

Zhrnutie / Anotácia:

V upínacím válci, napojeném na jedné straně na přívod tlakového media, jsou v různé vzdálenosti od jeho dna, přilehlého k pístnici, upraveny dva přepouštěcí kanálky, z nichž jeden je napojen přímo a druhý prostřednictvím jednosměrného ventilu na spojovací kanálek, vyvedený na jednu stranu klínovacího válce, zatímco opačné strany upínacího i klínovacího válce jsou napojeny na společný přívod tlakového media. Zařízení šetří stavební prostor,...

Samosvorná polohavací a upínací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215560

Dátum: 15.04.1984

Autor: Pavlík Miroslav

Značky: jednotka, upínací, samosvorná, polohavací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samosvorné polohovací a upínací jednotky s nejméně dvěma funkčně a v časové závislosti na sebe navazujícími pracovními válci zejména pro upínání součástek s výstupkem rotačního tvaru na automatických obráběcích linkách. Samosvorná polohovací a upínací jednotka se skládá z tělesa, ve kterém jsou upraveny nejméně dva pracovní válce, z nichž jeden je polohovací a druhý upínací. Na straně vtoku tlakového media do polohovacího válce...