Patenty so značkou «samonosná»

Samonosná valcová nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6243

Dátum: 02.10.2012

Autor: Janušík Tomáš

MPK: B65D 88/06, E04H 7/02, E03F 11/00...

Značky: nádrž, válcová, samonosná

Text:

...dielov je vykonané zvarom a/alebo lepenim.Výhodou nádrže podľa technického riešenia je jej Samonosná konštrukcia, nie je ju nutné osadzovať na vopred vybetónovanú dosku, je určená do akéhokoľvek podložia aj s výskytom spodnej vody. Upevnením priehradky s prietokom vnútri plášťa samonosnej valcovej nádrže vznikne dvoj- a viackomorový septik alebo žumpa. Samonosná nádrž podľa technického riešenia umožňuje ľahkú prepravu a uloženie do...

Samonosná cisterna z kompozitného materiálu, vozidlo obsahujúce takúto cisternu a spôsob výroby telesa cisterny z kompozitného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19686

Dátum: 20.07.2012

Autori: Magyar Daniel, Magyar Laurent

MPK: B65D 88/06, B65D 90/00, B60P 3/22...

Značky: samonosná, obsahujúce, výroby, kompozitného, spôsob, materiálů, vozidlo, cisternu, tělesa, cisterna, takúto, cisterny

Text:

...Tento spôsob spájania úsekov však nie je dostatočný kdosiahnutiu požadovanej odolnosti voči namáhaniu v ťahu.0010 Cieľom tohto vynálezu je prekonať nevýhody doterajšieho stavu techniky navrhnutím ľahkej samonosnej cisterny, ktorej výroba bude jednoduchá.0011 Na dosiahnutie tohto cieľa vynález navrhuje v prvom rade samonosnú cisternu podľa nároku 1, ktorá obsahuje teleso cisterny obsahujúce niekoľko úsekov, pričom tieto úseky sú navzájom...

Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5803

Dátum: 04.08.2011

Autori: Matúš Miloš, Šooš Ĺubomír, Ondruška Juraj

MPK: B23Q 11/04, F16C 35/07, B23B 19/02...

Značky: rotátorov, samonosná, uloženia, konštrukcia

Text:

...uloženia rotátorov podľa technického riešenia bude bližšie objasnená na priloženom výkrese, kde je na obr. v bočnom reze zobrazené jedno jeho konkrétne riešenie.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia úžitkového vzoru sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného...

Samonosná vystužená rúrka hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12662

Dátum: 20.03.2007

Autor: Johnson Ronald

MPK: F16L 9/00, F16L 3/00, F16L 9/128...

Značky: vystužená, rúrka, samonosná, hlavy

Text:

...l znázorňuje bokorysný pohľad na samonosnú hlavu alebo proste hlavu 10 s rôznymi priemermi rúrky, napríklad v miestach 12, 14, 16 a 18, a tomu zodpovedajúce rôzne priečne prierezy pozdĺž jej dĺžky. Samonosná hlava 10 má konkrétne použitie pri skrubroch typu WFGD, ktoré sa používajú pri odstraňovaní oxidov síry zo spalín vytváraných pri spaľovaní fosílnych palív v elektrárňach používaných na výrobu elektrickej energie. Podrobnosti takých WFGD a...

Kompaktná samonosná konštrukcia slnečného kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2701

Dátum: 07.11.2000

Autor: Kišš Tibor

MPK: F24J 2/24, F24J 2/16

Značky: konštrukcia, samonosná, kolektora, kompaktná, slnečného

Text:

...napríklad plastová kompaktná samonosná konštrukcia slnečného kolektora je zhotoviteľná jediným technologickým úkonom a je prispôsobená na osadenie veľkoplošného absorbéra, doskového prevodníka tepla tak, že medzi žľabmi v plastovej konštrukcii a absorbérom, doskovým prevodníkom tepla, preteká teplonosné médium.Absorbér z tepelne dobre vodivého materiálu môže byť opatrený vysoko účinnou absorbčnou vrstvou. Absorbér je zároveň...

Samonosná polohová karta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1950

Dátum: 09.09.1998

Autori: Malík Miroslav, Petrášová Amália

MPK: G06K 19/04, G06K 19/077, G06K 19/063...

Značky: samonosná, polohová, karta

Text:

...zapusteného pružiaceho usporiadania. Je to dosiahnuté tým, že pružiace môstiky sú z druhej strany plastového nosiča odľahčené plytkým vybraním.Napokon alternatívnym riešením je možné dosiahnuť obdob ných vlastností, keď aspoň jedna hrana zapusteného vybrania jeskosená tak, že spodný rozmer vybrania je väčší ako horný.Výhody samonosnej polohovej karty podľa technického riešenia spočívajú najmä v tom, že rozširujú možnosti používania...

Stavebnicová samonosná multifunkčná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 511

Dátum: 06.07.1994

Autori: Rosa Július, Grom Ivan

MPK: E04B 1/18, E04H 7/28

Značky: samonosná, konštrukcia, multifunkčná, stavebnicová

Text:

...pridať potrebný počet dosiek. Je to napriklad v prípade kompostérov alebo sil. keď kvôli lepšiemu odoberaniu materiálu možno vybrat spodnú doskubez toho, aby museli byť vybrané ďalšie.Popisované technické riešenie umožňuje vyrábať stavebni cové samonosné multifunkčné konštrukcie z dvoch základných dielov a iba malými obmenami vo veľkosti, v tvare drážok, prí~ padne ich uhle voči hranám hranolov vytvárať veľké množstvo rôznych...

Samonosná cívka vzduchové filtrační tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269895

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kořínek Petr, Maloušek Antonín

MPK: H01F 5/00

Značky: tlumivky, cívka, filtrační, vzduchové, samonosná

Text:

...a elektrických vlastností po cele déles cívky je docíleno zkráceni je jího vinutí vic než o polovinu původní délky. Tím je dosaženo výrazné úspory barevných kovů a izolačních materiálů. Nová konstrukce umožňuje navíc využít raeionální meehanizaci v téaéř v celém navíjecím procesu, což spolu se zkrácením vinutí velmi snižuje pracnoat.Na výkresu jsou uvedeny dva příklady řešení samonosné civky filtrační tlunivky podle...

Sloupcová samonosná univerzální paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 262233

Dátum: 14.03.1989

Autor: Šefčík Karel

MPK: B65G 1/06

Značky: univerzální, sloupcová, samonosná, paleta

Text:

...na pohonymanipulačního ústrojí. Z důvodů nízké váhy palet lze ji využít všude tam, kde je nutné součástí vychystávat do jednoho místa a přepravovat dávky součástí, které jsou tvarově podobné a rozměrově odlišné. Paleta umožňuje konstrukčně nerozměrné zařízení pro posouvání sloupce a je možné ji používat v poloze vodorovné, svislé i obecné.sloupcová samonosná univerzální paleta podle vynálezu je znázorněna na pripojených výkresoch, kde obr. 1...

Samonosná podpěrná soustava pryžového kompenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242681

Dátum: 11.04.1988

Autori: Žuffa Alojz, Podebradský Jaroslav

MPK: F16L 51/00

Značky: podpěrná, pryžového, kompenzátoru, samonosná, soustava

Text:

...kompenzátoru je při tom plně zachována. Rovněž při výměně kompenzátoru, např. při opravách, není nutno obě části potrubí demontovst, ani podepřít pomocnou konstrukcí.Příklad podle vynálezu je schemsticky znázorněn na připojených obrázcích, kde obr. 1 představuje boční pohled na samonosnou podpěrnou soustavu pryžového kompenzátoru, obr. 2 je příčný řez v rovíně A-A, s na obr. 3 je znázorněn příčný řez v rovině B-B.Samonosná podpěrná...

Plochá samonosná stropní deska z vyztuženého žáruvzdorného betonu pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 245702

Dátum: 15.07.1987

Autori: Krumphanzl Zdenik, Crha Vladimír

MPK: F27D 1/02

Značky: žáruvzdorného, deska, vyztuženého, plocha, stropní, průmyslové, samonosná, betonů

Text:

...aHaqnTenLHo Mensme Mawepmaáa M óoneenerKo MOHTKPYBTCH- c npyrmmm camoaeoymmn peópucmuu noTonKaMuTpeóyeT Mensme 3 aTpaT.Ha Mamepuan K msrowonxenue npu anaqmwensno nyqmx ycnoBHHX npuMeHeHnn. °B O 0 HOBy M 30 ÓpeTeHMH sanomeno Banaáne, coanamb nnobxym camonecymym nomomoquym nnnwy na apmnponanaoro orneynopnoro óeToHa nan npoMHmneHHH neqeñ u Temnepawyp np IB 5 o°C. npuqem B cnyqae Heoóxonumoçwn ñomonoquue ropenmn nommnu KPGHHTLCH óes...

Samonosná stěna vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228645

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kápl František, Mašek Václav, Heller Petr

MPK: B61D 17/08

Značky: samonosná, stěna, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší samostatnou stěnu vozidla, vhodnou zejména pro kolejová vozidla. Samonosná stěna vozidla je složená ze dvou navzájem pevně spojených desek, které jsou ustavený mezi rámem a vaznicí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vnější desce jsou vytvořeny přímé prolisy, které se navzájem kříží. Je výhodné, aby přímý prolis byl průběžný a byl ukončen výběhem před okrajem desek. Výhodou provedení samonosné stěny vozidla podle vynálezu, je...

Pryžová třídicí plocha samonosná

Načítavanie...

Číslo patentu: 223767

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hanka Jaromír, Daníček Josef

Značky: třídicí, pryžová, plocha, samonosná

Zhrnutie / Anotácia:

Pryžová třídící plocha samonosná pro třídění štěrkopísku, drceného kameniva, rud, uhlí, koksu a jiného kusového materiálu, sestávající z pryžového síta s propadovými otvory tvaru čtvercového, kruhového, obdélníkového nebo oválného, vyznačená tím, že je vyztužena žebry /2/.

Samonosná kazetová tvarovka na stavbu protihlukových stien premennej hrúbky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216257

Dátum: 15.05.1984

Autor: Žila Vladimír

Značky: kazetová, premennej, stien, tvarovka, hrúbky, samonosná, stavbu, protihlukových

Zhrnutie / Anotácia:

Samonosná kazetová tvarovka na stavbu protihlukových stien premennej hrúbky v tvare šesťbokého hranola s hornou stenou a spodnou stenou rovnobežnou, s protiľahlými bočnými stenami zbiehavými a čelnou stenou, do ktorej vyúsťuje nepriebežná dutina, dlhšou ako je zadná stena, vyznačujúca sa tým, že má najmenej dva vystupujúce ozuby (7) prebiehajúce zvislo po celej výške na každej z dvoch bočných stien (3).