Patenty so značkou «samohybných»

Uspořádání pohonu hydrogenerátoru nouzového řízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270026

Dátum: 13.06.1990

Autor: Vancl Antonín

MPK: E02F 9/20

Značky: nouzového, řízení, pracovních, uspořádání, strojů, hydrogenerátoru, pohonů, samohybných

Text:

...výhodou je umístění pohonu hydrogenerdtoru na vnějdí straně jedné z hnaných náprav mimo rozvor stroje směrem od pracoviltä řidiče, oo se projeví snížením hluč noeti na praeoviäti řidiče, přičemž vhodnou volbou velikosti převodovehc poměru mezi talířovým hnacím kolem a hřídelem hydrogenerätoru nouzovćho řízení lze navíc i minimalisovat velikost hydrogenerdtoru nouzovdho řízení. Na připojeném výkrese s obrázky je schematicky naznedenc...

Zapojení hydraulických obvodů samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255761

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vancl Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: hydraulických, zapojení, pracovních, obvodů, samohybných, strojů

Text:

...l hydraulických obvodu ústrojí pohonu nechanisnu tcchnob logické nadstavby stroje a eervořízení naaúvají kapalinu hydrogencrítor Ž hydraulickćho obvodu ústrojí pohonu nechanismu technologické nadstavby stroje, vybavené pracovnín nástrojom gg,ahydrogenerátor 5 hyďrau 1 ického obvodu aervořízení, z nichž je tlaková kapalina dodívána přes rozvaděč Q eervořízení a rozvaděč 1 hydraulických ob vodů ústrojí pohonu nechanisnu technologické...

Zapojení víceokruhového hydraulického ústrojí pohonu mechanismu technologické nadstavby samohybných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255453

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vancl Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: víceokruhového, samohybných, pohonů, mechanismu, strojů, technologické, nadstavby, hydraulického, ústrojí, zapojení

Text:

...pohybu výložníku 13, výstup kapaliny z druhého hydrogenerátoru 5 je veden do druhého rozvaděče łg, vybaveného na vstupu svýmpojistným ventilem ll a osazeným směrovým ventilem łá nezrychleného pohybu výložníku lg.Směrový ventil g pohybu lopaty ll je svými výstupy spojen s pístem oddělenými vnitřními prostory jednoho nebo více vedle sebe spojených přímočarých hydromotorů lg lopaty ll mechanismu technologické nadstavby stroje 3, přičemž...

Víceokruhové hydraulické ústrojí pohonu pracovního nástroje samohybných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253677

Dátum: 17.12.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: E02F 9/22

Značky: nástroje, samohybných, hydraulické, pracovního, pohonů, víceokruhové, strojů, ústrojí

Text:

...strana nejméně dvou zpětných ventilů spojene se vstupní stranou jediného pojistněho ventiluoU strojů vybavených víoeokruhovým hydraulickým ústrojím podla vynálezu se použitím jediného pojistněho ventilu s výhodou nejen zajistí spolehlivá ochrana ústrojí proti jakěmukoliv přetížení dvou nebo více nezávislých hydraulických okruhů, výrazně se sníží nároky na seřizování pojistných ventilů během provozu, vlivem zjednoduěení se zvýší provozní...

Kapota motorového prostoru samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235291

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: B62B 25/10

Značky: motorového, pracovních, kapota, prostoru, samohybných, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapoty motorového prostoru samohybných pracovních strojů, zejména zemních a stavebních, kde řeší zlepšení přístupu do motorového prostoru, snížení hlučnosti a vibrací, omezení rozsahu údržby a zvýšení bezpečnosti práce při údržbě stroje. Uvedeného se dosáhne tím, že výkyvně uchycené těleso kapoty motorového prostoru je na svých vnějších bočních stěnách vybaveno pevně uchycenými blatníky, pevně spojenými na vnější povrch pomocí...

Zapojení brzdicího ventilu hydraulického ústrojí nosiče pracovních nástrojů samohybných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251597

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: E02F 9/22

Značky: nástrojů, nosiče, zapojení, strojů, ventilu, hydraulického, ústrojí, pracovních, brzdicího, samohybných

Text:

...schematicky naznačena zapojení brzdicího ventilu podle vynálezu.Tlakové kapalina je dodávána z nádrže l hydrogenerátory 25 dvou různých nezávislých okruhů do rozvaděčů 1, 5, osazených směrovými ventily 5, 1, Q. Funkční poloha směrových ventilů É, 1, § je nastavována ovladači pomocí servcelementů g, lg, lł, lg, lg, lg. Jedna soustava vzájemně spojených výstupů směrových ventilů Q, 1 je zapojena přes zpětný ventil łáV jeho průchodném směru do...

Zapojení funkčních částí hydraulického okruhu servořízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251589

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: hydraulického, samohybných, částí, funkčních, strojů, okruhu, servořízení, zapojení, pracovních

Text:

...li servořízenímůže být umístěn v průchodném směru zpětný ventil 32.Funkční polohy výsuvné spojky 33 jsou řízeny přestavným členem ll. Jedna ze vstupních stran lg, lg přestavného členu ll je spojena ovládací větví gg přes tlakový spínač ll s jednou stranou výstupu zdroje gg média ovládacího okruhu, nebo je zapojena na alespoň jednu z přívodních větví Al, äl kontrolních svítilen 39, gg mazání hnacího motoru a dobíjení akumulátoru...

Uspořádání souosého hydropohonu vrtule ventilátoru chladicí soustavy samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235147

Dátum: 15.02.1987

Autor: Vancl Antonín

Značky: ventilátoru, vrtule, pracovních, uspořádání, hydropohonu, chladicí, strojů, souosého, soustavy, samohybných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání hydropohonu vrtule ventilátoru chladicí soustavy samohybných pracovních strojů, zejména zemních a stavebních větších typorozměrů, kde řeší zkrácení stavební délky chladiče a snížení hlučnosti. Uvedeného výsledku se dosáhne tím, že hydromotor pohonu vrtule, pevně uchycený k víku, v němž je otočně, pomocí přírubového čepu, uložena vrtule s dutým nábojem, je umístěn v dutině pouzdra chladiče, které je překrýváno nábojem...

Uspořádání souosého náhonu hydrogenerátoru samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235146

Dátum: 15.02.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: E02F 9/22

Značky: strojů, pracovních, uspořádání, hydrogenerátoru, samohybných, náhonu, souosého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká souosého náhonu hydrogenerátoru samohybných pracovních strojů, vybavených hydraulickým ústrojím, kde řeší zmenšení prostoru nutného pro demontáž hydrogenerátoru, vyrovnání nesouososti jednotlivých částí, napojení hydrogenerátoru na hnací skříň odlišných připojovacích rozměrů, odpojování hydrogenerátoru při startování stroje za nízkých teplot a omezení prolínání oleje z hnací skříně do hydrogenerátoru. Uvedeného se dosáhne tím,...

Osvětlovací rampa samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230617

Dátum: 15.05.1986

Autor: Vancl Antonín

MPK: B60Q 1/18

Značky: osvětlovací, samohybných, pracovních, strojů, rampa

Zhrnutie / Anotácia:

Osvětlovací rampa samohybných pracovních strojů vybavených ochrannou konstrukcí pracoviště řidiče umístěnou mimo kabinu pro noční osvětlení pracoviště těchto strojů, vyznačující se tím, že duté těleso /1/ tvaru nosníku uzavřeného profilu, opatřené v jedné stěně výřezem /2/, je vybaveno v dutině /4/ nejméně jedním světlometem /3/, přičemž těleso /1/ je pevně spojeno s alespoň jedním nosníkem ze soustavy podélných a svislých nosníků /5, 6, 7, 8/...

Víceokruhové hydraulické ústrojí samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221436

Dátum: 15.02.1986

Autori: Švorc Josef, Vancl Antonín

Značky: hydraulické, víceokruhové, samohybných, ústrojí, strojů, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

První hydraulický okruh je složený z hnacího motoru 8, poháněného hydragenerátoru 21, rozváděče 3, vybaveného vstupní pojistnou sekcí 31, šoupátkovými servoelementy 321, 322 přestavovanými směrovým ventilem 32 a závěrnou sekcí 34 spojenou přes filtr 71 s nádrží 7, společnou pro všechny hydraulické okruhy, jednoho nebo více vedle sebe spojených přímočarých hydromotorů 51 spojených oběma písty nebo pístem oddělenými prostory se směrovým...

Uspořádání kapoty motoru a krytů kol samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226367

Dátum: 01.11.1985

Autori: Vancl Antonín, Mohout Josef

Značky: motorů, krytu, strojů, pracovních, samohybných, uspořádání, kapoty

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání kapoty motoru a krytů kol samohybných pracovních strojů tvořené jednak vůči rámu stroje v závěsech odklopnou kapotou motoru,dále pak dvěma,horní a závěsy s rychloupínačem vybavenou spodní,částmi krytu kol,vyznačující se tím,že alespoň jedna horní část /3/ jednoho nebo více kol /10/ je pevně spojená s kapotou/2/ motoru /1/a alespoň jedna spodní část /5/ krytu jednoho nebo více kol /10/ je spojena pomocí závěsů /6/ výkyvně a pomocí...

Hydraulické ústrojí samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221885

Dátum: 15.06.1985

Autor: Vancl Antonín

Značky: samohybných, strojů, hydraulické, ústrojí, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulického ústrojí a to jak hydraulických obvodů pohonu pracovního nástroje, tak i hydraulických obvodů servořízení včetně jejich ovládání, samohybných pracovních strojů vybavených pomocí hydrostatického převodu poháněným setrvačníkem jako zdroje energie pro nouzové řízení, kde řeší krátkodobé zrychlení funkčních pohybů pracovního nástroje bez zvýšení počtu a velikosti použitých hydrogenerátorů. Uvedeného se dosáhne tím, že...

Hydraulické okruhy samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221606

Dátum: 15.05.1985

Autor: Vancl Antonín

Značky: okruhy, samohybných, pracovních, strojů, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání a propojení funkčních částí hydraulických okruhů pohonu mechanismu pracovního nástroje a pomocných pohybů přestavování polohy krytů a kapotáží samohybných pracovních strojů, kde řeší možnost nouzového nastavení pracovního nástroje do přepravní polohy nutné pro odvlečení stroje při poruše hnacího motoru pouze vlastní silou řidiče. Uvedeného se dosáhne tím, že ručně poháněný hydrogenerátor hydraulického okruhu pomocných...

Korektor u zemědělských samohybných strojů pro automatické řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228725

Dátum: 25.10.1984

Autori: Näther Lothar, Schaller Reinhard, Windisch Gerhard

MPK: A01B 69/00

Značky: řízení, korektor, automatické, strojů, samohybných, zemědělských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká korigujícího zařízení pro automatické řízení zemědělských strojů pro sklizeň kultur, pěstovaných v řádkách, zejména kukuřice, nebo pro jízdu podél hranice porostu v různých půdních podmínkách. Účelem vynálezu je vytvoření korigujícího zařízení, dávajícího možnost přepínání pro řízení prokluzujících kol při zachování plného působení automatického řízení. Úloha se řeší umístěním na zemědělském stroji (l) vyhodnovacího přepínače...

Uložení setrvačníku pohonu hydrogenerátoru výkonového okruhu hydraulického servořízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215812

Dátum: 20.12.1983

Autor: Vancl Antonín

Značky: setrvačníku, pohonů, hydraulického, servořízení, okruhu, pracovních, uložení, samohybných, hydrogenerátoru, strojů, výkonového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížit vnější odpory při rotaci setrvačníku použitého v pohonu hydrogenerátoru výkonového okruhu hydraulických servořízení samohybných pracovních strojů, a tím dosáhnout zmenšení rozměrů a hmotnosti setrvačníku, snížit jejich aerodynamický hluk během jejich rotace a zmenšit gyroskopický odpor natáčených částí podvozku uvedených strojů během směrového řízení. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že setrvačník je uložen ve...

Zapojení funkčních prvků v hydraulickém okruhu servořízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215811

Dátum: 20.12.1983

Autor: Vancl Antonín

Značky: samohybných, hydraulickém, prvků, pracovních, strojů, zapojení, funkčních, okruhu, servořízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit přímou závislost úhlové rychlosti natáčení směrově přestavitelných částí podvozku v názvu uvedených pracovních strojů, např. řiditelné nápravy nebo kloubového podvozku, na okamžitých otáčkách hnacího motoru zmíněných strojů a současně zajistit funkci servořízení u setrvačností se pohybujících těchto strojů i po zastavení jejich hnacího motoru bez použití samostatného hydrogenerátoru nouzového řízení. Uvedeného účelu...

Uspořádání funkčních částí výkonového okruhu hydraulického servořízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215808

Dátum: 20.12.1983

Autor: Vancl Antonín

Značky: pracovních, okruhu, výkonového, hydraulického, uspořádání, částí, funkčních, servořízení, samohybných, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit jízdní vlastnosti samohybných pracovních strojů zmenšením podélných i příčných výkyvů podvozku a současné zajistit spolehlivým způsobem nouzové řízení v případě náhlého zastavení hnacího motoru v názvu uvedených strojů vybavených hydraulickým servořízením. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že hydrogenerátor nouzového řízení je ve stálém kinematickém spojení se setrvačníkem poháněným energeticky jednosměrně vodivým...