Patenty so značkou «samočinnému»

Zařízení k samočinnému vypouštění odloučených nečistot ze sběrného prostoru odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266691

Dátum: 12.01.1990

Autori: Janda Ladislav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: nečistot, samočinnému, odlučovače, sběrného, prostoru, zařízení, odloučených, vypouštění

Text:

...ústí výtokové trubky a kolmá na osu výtokové trubky.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívá V tom, že tlak působící na stěnu dutého válce nad ústím výtokové trubky brzdí pootočení dutého válce pomocí plováku na ramena. Proto je zapotřebí větší síly k pootočení dutého válce, což má za následek větší ponoření plováku do odloučených nečístot.Tim vzniká časová prodleva mezi jednotlivým otevřenim a uzavřenim ústi výtokové trubky. Dalši výhoda...

Zařízení k samočinnému vypouštění odloučených nečistot ze sběrného prostoru odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 265166

Dátum: 13.10.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Janda Ladislav

MPK: B01D 46/42

Značky: prostoru, vypouštění, odlučovače, zařízení, samočinnému, nečistot, odloučených, sběrného

Text:

...uzavíraoí element, podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že uzavírací element je zavěšen pomocí pružiny na rameni plováku.Výhoda popsaného řešení spočívá v tom, že vztlaková sila plováku nejprve zvyšuje napětí pružiny, které v určitém okamžiku překoná hmotnost uzavíracího elementu a tlaku na něj působícího a přitáhne uzavírací element k rameni plováku. Tím vzniká časová prodleva mezi jednotlivým otevřením a uzavřením ústí výtokové...

Zapojení k samočinnému časovému ovládání zapalovacího zařízení pro vysokotlaké výbojové zdroje světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243505

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mert Oldoich

MPK: H05B 41/231

Značky: zapojení, zapalovacího, vysokotlaké, časovému, světla, ovládání, výbojové, zdroje, samočinnému, zařízení

Text:

...předřadník 5 je přes usměrñovač lg a třetí prahový spínač łâ zapojen vstup derivačního členuł§, z jehož výstupu jsou kladné derivační impulsy vedeny na druhý řídicí vstup druhého prahového spínače łg a záporné derivační impulsy jsou přes invertor łl vedeny na vstup integračního členu lg, k jehož výstupu je přes impedanční člen lg připojen řídící vstup třetího prahového spínače łí.Funkce navrženáho zapojení je patrná z přiloženého výkresu, na...

Zařízení k samočinnému natáčení silnoproudých krouživých zadešťovačů s přerušovaným výstřikem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239140

Dátum: 01.11.1987

Autori: Rmoutil Miroslav, Machačný Vítěslav

MPK: A01G 25/00

Značky: výstřikem, silnoproudých, samočinnému, zadešťovačů, přerušovaným, natáčení, krouživých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k samočinnému natáčení silnoproudých krouživých zadešťovačů s přerušovaným výstřikem bez zkrácení délky možného výstřiku. Tohoto je dosaženo tím, že otočná výstřiková hubice je v otočné objímce opatřena třecí zdrží, k níž je nakloubeno táhlo, procházející tlačnou pružinou k membráně přímočarého membránového motoru, jehož pomocná trubička je zaústěna do vnitřního prostoru zadešťovače. Zařízení je určeno zemědělským...

Zařízení k samočinnému měření a řízení výšek, vlnění, kmitání hladin kapalin a rozhraní nemísitelných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252908

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trávníček Rudolf

MPK: G01F 23/00

Značky: řízení, kmitání, výšek, kapalin, samočinnému, vlnění, zařízení, rozhraní, hladin, nemísitelných, měření

Text:

...5 je tvořeno systémem snímacích hrotů hn, ho, které jsou minieturnía nastavitelné do požadované polohy. Převodník Ž sestává z elek trické sítě paralelné řazených větví, z nichž každá obsahuje sériovou kombinaci odporu Rn a kondenzátora Cn. Ke společnému bodu odporu Rn a kondenzátšru Cn v každé Větvi je vodivě připojen jeden miníaturní nastavitelný hrot hn. Snímací hrot ho je připojen ke druhé svorce g zařízení, která bud je nebo není...

Zařízení k samočinnému zavlhčování směsi v kolovém mlýně na mokré mletí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247421

Dátum: 15.10.1987

Autori: Patak Zdenik, Parkan Petr, Žatecký Jan, Neischl Jaroslav

MPK: B02C 23/00

Značky: samočinnému, zavlhčování, mokré, směsi, mlýně, mletí, kolovém, zařízení

Text:

...úspory zastavěného prostoru vzhledem k tomu,že zařízení nezabírá žádnou plochu, protože je možno je zabudovat do stávajícího zařízení bez větších nároku na montážní práoe Zařízení je také podstatné jednodušší a výrohně dostupnější.vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí. Na obr. 1 je schematícky znázorněno zařízení podle vynálezu.Kolový mlýn l na mokre mletí, který má ve své horní části...

Zařízení k samočinnému zakrývání pracovního nástroje podstolní zkracovací pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 243817

Dátum: 15.06.1987

Autor: Koepinský Miroslav

MPK: B27G 19/02

Značky: samočinnému, podstolní, zakrývání, zkracovací, zařízení, nástroje, pracovního

Text:

...vynálezu spočívají v tom, že zařízení pracuje samočinně v závislosti na pohybu pracovního nástroje a dokonale zakrývá a chrání celou čim-Lou plochu pracov ~ ního nástroje aDalší výhoda zařízení je v- tom, e ochranný kryt je umístěn mimo manipulační prostor a nepřekáží obsluze pri manipulaci se zkracovaným materiálem. zařízení se prejavuje provoz ně ekonomické a nenáročná na obsluhu a údržbu. Výhodou tohoto zařízení je i to, že je možnojej...

Zařízení k samočinnému natlakování kapaliny, např. pro dezinfekční postřik vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247963

Dátum: 15.01.1987

Autori: Král František, Kellner Jan

MPK: B60S 3/04

Značky: postřik, samočinnému, vozidel, kapaliny, zařízení, napr, dezinfekční, natlakování

Text:

...stávajícího postřiku.Vhodnym rozmístěním trysak je umožněn postřik celého povrchu včetně podvozku. Kapacitou, nebo zvýšením počtu ndjezdových válců je možno regulovat množství dodávané kapaliny do tlakové nádoby. Zmenou velikosti trysek e tlaku vzduchu nad membránou v tlakové nádobě je možno regulovat množství a tlak vyetřikovane kapaliny tryskami.Zařízení k samočinnému natlakování kapaliny, např. pro desínfekční postřik vozidel podle vynálezu...

Zařízení k samočinnému vymezování vůle mechanicky ovládané třecí spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220186

Dátum: 15.10.1985

Autori: Stejskal Jiří, Šedaj Miloš

Značky: samočinnému, ovládané, zařízení, třecí, spojky, vymezování, vůle, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení k samočinnému vymezování vůle mechanicky ovládané třecí spojky, s výhodou použitelné zejména u spojek motorových vozidel, u níž je vůle vymezována mezi vypínacími páčkami a vypínacím ložiskem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vypínací ložisko je opřen vypínací mechanismu spojky, doplněný pružinou a ozubeným segmentem se zuby. V dosahu zubů je výklopně připevněna západka. Západka je opatřena plochou vratnou...

Zařízení k samočinnému odstraňování nečistot ze sacího traktu strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222429

Dátum: 15.09.1985

Autori: Koželuha Jiří, Fajman Bohuslav

Značky: sacího, odstraňování, strojů, zařízení, nečistot, traktu, samočinnému

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení k samočinnému odstraňování nečistot ze sacího traktu strojů, zejména spalovacích motorů a kompresorů, zachycených ve filtračních zařízeních strojů. Podstata zařízení spočívá v tom, že vnitřní prostor předčističe nebo vnitřní prostor čističe je napojen na podtlakový prostor chladicího systému stroje. Navržené konkrétní alternativní řešení zařízení podle vynálezu má vnitřní prostor předčističe spojen potrubím se...

Zařízení k samočinnému, hermetickému připojení součásti k vákuové aparatuře

Načítavanie...

Číslo patentu: 219073

Dátum: 15.07.1985

Autori: Ungr František, Lisec Jindřich

Značky: samočinnému, vákuové, součástí, aparatuře, hermetickému, zařízení, připojení

Zhrnutie / Anotácia:

Stručný výklad podstaty vynálezu, jak je obsažen v popisu, definici, jakož i v materiálech, které vynález zobrazují: Axiálně posuvná příložka je hermeticky spojená s jedním koncem alespoň jednoho vlnovce, jehož druhý konec je hermeticky spojen s tělesem, přičemž vnitřní prostor vlnovce je spojen se zdrojem vakua pomocí kanálku. Vnitřní prostor vlnovce je spojen pomocí kanálku s připojovacím hrdlem tělesa. Vnitřní prostor vlnovce je spojen...

Zařízení k samočinnému ukládání tvarových polotovarů na dopravní nebo manipulační ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218261

Dátum: 15.02.1985

Autori: Profant Ladislav, Talafous Jiří

Značky: tvarových, zařízení, samočinnému, manipulační, dopravní, ukládání, ústrojí, polotovarů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k samočinnému ukládání tvarových polotovarů na dopravní nebo manipulační ústrojí, např. výkovků matkových klíčů. Předmětu vynálezu lze využít v kterémkoliv oboru, v němž je potřebné automaticky odebírat a zakládat polotovary podlouhlých tvarovaných dílců na transportní či manipulační ústrojí, nejlépe hmotnějších, např. kovových. Podstata vynálezu spočívá v odebírání orientovaně ukládaných polotovarů ze zásobníku, jehož dno je skloněné...

Zařízení k samočinnému polohování rolen tvarovacích lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215631

Dátum: 15.10.1984

Autori: Komárek František Pardubice, Budíček Ludvík, Pachovský Václav Praha

Značky: samočinnému, tvarovacich, rolen, lisů, zařízení, polohování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší mechanické nastavování vzájemné polohy rolen a matrice tvarovacích lisů i za provozu. Axiální hřídel nesoucí hlavu rolen je posuvný, opatřený šnekovým kolem s vnitřním závitem ve spodní části lisu. Poloha hřídele je mechanicky snímána a nastavována koncovým spínačem umístěným na jednosměrně samosvorném jezdci. Opotřebováním rolen a matrice se poloha jezdce mění při občasném přitlačení rolen na matrici. Vynález zajišťuje oddálení...

Zařízení k samočinnému čistění předčističe vzduchu spalovacího motoru, zejména u zemědělských sklízecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217396

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vašek Jan, Vočka Miroslav

Značky: sklízecích, vzduchu, spalovacího, zemědělských, předčističe, zařízení, zejména, motorů, strojů, samočinnému, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší samočinné odstraňování nečistot ze zásobníku prachu předčističe vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k obvodové stěně zásobníku prachu je tečně uchycena odsávací trubka spojená s ejektorem.

Zařízení k samočinnému odběru zahuštěných suspenzí ze zahušťovacích filtrů, zejména cukrovarnických

Načítavanie...

Číslo patentu: 224785

Dátum: 01.09.1984

Autori: Rufer Zdeněk, Kraus Miloslav, Šeda Luděk

Značky: zahušťovacích, cukrovarnických, odběru, zařízení, suspenzí, samočinnému, filtru, zahuštěných, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k samočinnému odběru zahuštěných suspenzí ze zahušťovacích filtrů, zejména cukrovarnických, vyznačené tím, že se skládá z komory /1/ opatřené snímačem tlaku /2/, přičemž komora /1/ je svým dolním koncem /5/ připojena k výtlaku čerpadla nebo jeho výtlačnému potrubí, zatímco horní konec /6/ komory /1/ je pevně spojen s měrnou trubicí /3/ a snímač tlaku je elektricky nebo pneumaticky spojen s regulátorem /4/.

Zařízení k samočinnému proplachování potrubí dojicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217098

Dátum: 01.08.1984

Autor: Hofman Zdeněk

Značky: samočinnému, potrubí, proplachování, dojicích, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatické proplachování vzduchového potrubí u dojících zařízení. Podstatou vynálezu je, že z nádrže umístěné na konci větve vzduch. potrubí je před zahájením dojení při zapnutí vývěvy vysáta voda do vzduchového potrubí a v nejnižším bodě potrubí je zachycena do odlučovače a po vypnutí vývěvy a poklesu podtlaku odteče do odpadu. Z nádrže je voda nasávána přes sací hrdla s plovákem, které se po vyčerpání vody přisaje působením...

Zařízení k samočinnému odstraňování ostřin po ostřižení výronku vnějšího obrysu na podlouhlých tvarových výkovcích či výliscích

Načítavanie...

Číslo patentu: 216380

Dátum: 01.07.1984

Autori: Talafous Jiří, Profant Ladislav

Značky: obrysu, odstraňování, výronku, ostřin, výliscích, tvarových, vnějšího, ostřižení, podlouhlých, výkovcích, zařízení, samočinnému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k samočinnému odstraňování zbylých ostřin na podlouhlých tvarových výkovcích či výliscích, např. otevřených matkových klíčů. Zbylé ostřiny po ostřihování výronků jsou obrušovány brousicími jednotkami za pohybu podélného tvarovaného výkovku či výlisku, přičemž přítlak i kopírování tvaru brousicím kotoučem je řízeno v podstatě rovnoměrně gravitačně šikmo zavěšenou brousicí jednotkou, nebo jednoduchým přítlačným elementem např. pružinou...

Zařízení k samočinnému ustavení zvýšené startovací dodávky paliva u vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215821

Dátum: 20.12.1983

Autor: Indra Jaromír

Značky: zařízení, motorů, zvýšené, dodávky, ustavení, paliva, vznětových, samočinnému, startovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vznětových motorů. Řeší problém samočinného ustavování zvýšené startovací dodávky paliva i při extrémně nízkých teplotách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že napříč k ose regulační tyče vstřikovacího čerpadla je upraveno pohyblivé jádro elektromagnetu, nesoucí ve střední části dva seřiditelné dorazy. První určuje největší vysunutí regulační tyče za chodu motoru a druhý určuje velikost přídavného posuvu regulační tyče pro...

Zařízení k samočinnému ustavování vůle brzdových čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215182

Dátum: 15.10.1982

Autor: Juřica Svatopluk

Značky: zařízení, samočinnému, čelistí, vůle, brzdových, ustavování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru a řeší problém samočinného ustavování vůle brzdových čelistí mezi plochou brzdového bubnu a obložením brzdových čelistí, jež jsou rozevírány brzdovým klíčem, který je ovládán prostřednictvím hřídele pákou. Podstata řešení spočívá v tom, že náboj brzdové páky je opatřen drážkováním, ve kterém je uložena posuvná matice, opatřena závitem o velkém stoupání. Matice je ovládána šroubem, jehož závit má opačné...