Patenty so značkou «sádrových»

Spôsob spracovania sadrových produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17898

Dátum: 08.04.2011

Autor: Jaffel Hamouda

MPK: C04B 28/14, B28C 5/38, C04B 38/10...

Značky: spracovania, produktov, sádrových, spôsob

Text:

...použitie prvého miešača a druhého miešača v prevádzke pripodmienkach relatívne nízkeho namáhania v porovnaní s prvým míešačom. Pena je zavádzanádo druhého míešača, ktorý znižuje nepravidelné rozdelenie vzduchu a z toho dôvodu prázdnych0012 W 0 03/000620 opisuje spôsob dodávania prázdnych miest v sadrovej kompozícii pridaním vzduchových bublín do sadrovej kaše, vzduchových bublín vytváraných prvým adruhým peniacim činidlom vo vode. 0013...

Postup na spomalenie tuhnutia sadry a sadrových prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13475

Dátum: 12.08.2005

Autori: Lösch Sabine, Staffel Thomas

MPK: C04B 22/16, C04B 28/14

Značky: sádry, prípravkov, tuhnutia, postup, sádrových, spomalenie

Text:

...fosfátové soli,ktorých úlohou je spomaliť tuhnutie, napr. fosforečnan zinočnatý, pyrofosforečnan tetrasodný, polyfosforečnan sodný, fosforečnan monoamónny amonobázický fosforečnan draselný. Cyklický trimetafosfát sodný sa vdanom dokumente nespomína anevzťahujú sa naň ani nároky.0015 Vdokumente US 6.342.284 sa opisuje výroba sadrokartónových dosiek. Úlohou tohto vynálezu je zlepšiť mechanickú stabilitu sadrokartónových dosiek pod stálym...

Způsob výroby velmi pevných sádrových stavebních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266395

Dátum: 13.12.1989

Autori: Rietz Helmut, Thiel Egbert

MPK: C04B 16/02

Značky: velmi, způsob, výroby, prvků, sádrových, pevných, stavebních

Text:

...CTPMXKM ľ) KGHBCTBIZ ÉičIITIJJID-Ilłľľłřtllíl VI. KDDMF TOPO. CHVIXl-lłl/IW úóbüMHÚFD 00 GB.FVIITCUBHF CTFÚMTEnbHue BJIÉMBHTM npmocperanr XOPDIUIME CUOŇCTDE üdľłaóúTKlłl, Kill( npmamrmmnarame. ľll/IJXIĽD-IMFŠ. OFJESOBBHME.ĺĺükpíllllł-ZHMB BFll-šMeřlm SBTBEDÄÉBEÄHMH HU JIGBJIEFIMEM HÚXBT dhlTb XIOCTMFHYTÚ m CHGY ľlpldłłůľlłlłł-łlłlçl MQBECTł-Iłix MCKÚPMTBJIBŇ BBTBGPĽEBBHMŇ. HBHPVIMEFJ cynnoara HBTPMH. ÚPVIMGłFCüHMB MÚBFJĽITD-łHX FMÄPOOGGD-HX...

Způsob výroby sádrových výrobků s řízenou mechanickou pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 218316

Dátum: 15.02.1985

Autori: Wendler Ljuboš, Plucar Anatol

Značky: pevnosti, sádrových, výroby, způsob, výrobků, mechanickou, řízenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování sádry na sádrové výrobky, při kterém se sádrová suspenze v libovolné koncentraci odvodňuje a nahutňuje tlakovou filtrací tlakem 10 až 100 MPa, přičemž pevnost v ohybu výlisků v rozmezí do 70 MPa je řízena filtračním tlakem a plnidly.

Způsob regenerace sádrových forem po lití keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214292

Dátum: 01.06.1984

Autor: Morávek Jiří

Značky: regenerace, způsob, lití, sádrových, keramiky, forem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace sádrových forem po lití keramiky a řeší problematiku zvýšení životnosti sádrových forem. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se sádrová forma vymyje vodným roztokem soli nebo hydroxidu vícemocného kationtu, například Ca".