Patenty so značkou «šachtových»

Dverové spriahadlo s odľahčením závory šachtových dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20224

Dátum: 10.08.2012

Autor: Mittermayr Franz

MPK: B66B 13/12

Značky: šachtových, závory, spriahadlo, odľahčením, dverové, dveří

Text:

...počas uvoľňovacieho procesu prebiehajúceho v rovnakom čase ako zmienené pritlačenie ľahko oddeliť od svojej západky.0009 Samozrejme, že vynález sa dá využiť nielen tam, kde sa s tým musí počítať, že závora šachtových dverí kvôli zaseknutým šachtovým dverám je napätá v západke. Okrem toho je výhodný aj tam, kde závora šachtových dveri podľa prikazu zasahuje do západky s istým predpätím - napríklad, pri vysokorýchlostných výťahoch, aby sa pri...

Spôsob riadenia šachtových pecí regeneratívneho typu používaných pri výrobe vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11902

Dátum: 08.07.2009

Autori: Thibeaumont Etienne, Boone Benoit, Tilquin Jean-yves

MPK: C04B 2/02, C04B 2/12

Značky: používaných, riadenia, vápna, pecí, regeneratívneho, šachtových, spôsob, výrobe

Text:

...určité aplikácie vyžadujú vápno obsahujúce obmedzené množstvo síry, je použitie fosílneho paliva svysokým obsahom síry zavrhované.0017 Ďalším zdrojom síry je pochopiteľne vápenec použitý na výrobu vápna tento vápence jenapríklad viac či menej bohatý na pyrit.0018 Typicky pre použitie V hutníctve sú maximálne obsahy síry vo vápne obmedzené na 0,1hmotnosti, často dokonca na 0,03 .0019 Cieľom tohto vynálezu je teda navrhnúť spôsob umožňujúci...

Uzáver dvojkrídlových šachtových výťahových dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1057

Dátum: 10.01.1996

Autor: Mour Ladislav

MPK: E06B 3/40, E05B 17/02, E05B 15/02...

Značky: výtahových, šachtových, dvojkrídlových, dveří, uzáver

Text:

...v pozícii, v ktorej je druhé dverné krídlo 1 zatvorenéa odkláňacia krivka lg spojená s výtahovou klietkou sa nachádzamimo kontakt s kladkou Pritom je strmeň li zasunutý vo výrezeŽ. lg, čim je západka § odklopená do prvej zaistovacej polohy(obr 3). Tiahlo 3 je kvôli presnému vedeniu upravené po celejdĺžke nadpražia 3 zárubne a je ďalej kĺbovo uchytené k výkyvnej pomocnej páke 1 uloženej na druhom konci nadpražia g paralelne s vonkajšou pákou...

Zařízení pro výrobu ocelopryžových šachtových lan

Načítavanie...

Číslo patentu: 265246

Dátum: 13.10.1989

Autori: Golaszewski Antoni, Lisiecki Bronislaw, Hansel Józef, Marchwiński Zdizslaw, Kandzia Antoni, Hau Ryszard, Kurek Eugeniusz, Machul Janusz, Gabrys Kazimierz, Poturalski Waldemar

MPK: B29D 29/00

Značky: výrobu, zařízení, šachtových, ocelopryžových

Text:

...lan v pohledu ze strany obr. 2 pohled shora na zařízení podle obr. 1 obr. 3 pohled ze strany na napínací stroj a první lis .a obr. 4 pohlad shora na navíječ hotovém výrobku.Jak bylo ahora uvedeno a je znázorněno na výkresech, zařízení pro výrobu plochých ocelopryžových lan sestává z několika strojů tvořících části zařízení, vykonávajících určité operace.Tyto stroje jsou uspořádaný V přímé lince ve sledu na sebe navazujících operací,...

Vymurovka rotačných a šachtových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260754

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šiška Július, Fedorík Radovan, Potančok Miroslav

MPK: F27B 7/28

Značky: vymurovka, pecí, šachtových, rotačných

Text:

...gu 1 «ovýmanipu- - .lavčný včap sa dá používat l k ďalším technologickým účelom, najmä k pripevneniu mechanizačných prostriedkov v strope výmurovky rotačnej pece, ako napr. stropného poclavača segmentov. Ďalej je možne tento gulový čap využiť na predbežné uchytenie segmentov pri ich montáži do výmurovkového prstenca a pod.Hlavnou výhodou riešenia podľa vynalezu je úplná mechanizácia zhotovovania výmurovky na nezávislosť od teploty...

Zařízení pro rozrušování násypové vrstvy paliva šachtových pecí, zejména zplyňovacích generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238537

Dátum: 01.11.1987

Autori: Dostál Jaroslav, Rak Pavel

MPK: C10J 3/30

Značky: vrstvy, zařízení, zplyňovacích, násypové, zejména, paliva, rozrušování, šachtových, pecí, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Toto zařízení je nutné instalovat do zplyňovacích generátorů v případě, kdy má být zplyňováno slabě spékavé a spékavé uhlí s koeficientem spékavosti např. l, 2 až 2,5. Zařízení pro rozrušování této nýsypové vrstvy paliva sestává z otočného kruhu, opatřeného vnitřním rozrušovacím křížem a nejméně dvěma vnějšími radiálními lopatkami, které jsou na spodní hraně opatřeny svislými hrably. Ve spodní části přechází otočný kruh v ramena, která jsou...

Zařízení pro přívod paliva do šachtových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233905

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pech Jaroslav, Jeřábek Vladimír, Vaněček Václav

MPK: C10J 3/30

Značky: šachtových, zařízení, pecí, paliva, přívod

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení stavební výšky plnicího nástavce šachtových pecí, při dosažení rovnoměrného rozdělení paliva po celém průřezu plnicího nástavce. V horní části plnicího nástavce (4) je otočně uložená rozhrnovací lopata (5), jejíž hrnoucí část je umístěna v dosahu přívodního hrdla (3) paliva, navazujícího na uhelnou vpust (2) a umístěného mimo osu tělesa šachtové pece.

Zařízení ke zvýšení otěrovzdornosti a žárovzdornosti vyzdívek rotačních šachtových nebo tunelových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232552

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pokorný Antonín

MPK: F27D 1/00

Značky: zařízení, šachtových, rotačních, tunelových, pecí, zvýšení, žárovzdornosti, vyzdívek, otěrovzdornosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvýšení otěrovzdornosti a žárovzdornosti vyzdívek rotačních, šachtových nebo tunelových pecí, sestávajících z magnezitových nebo šamotových cihel a z otěrožárovzdorné omítky, u kterých dochází k narušení vlivem vysoké teploty a silného namáhání v podmínkách nepřetržitého provozu. Mezi jednotlivé magnezitové cihly ve svislém nebo vodorovném kruhovém řádku se vkládají ohnuté plechy s horním koncem přečnívajícím ty to...

Způsob zavážení sypkých hmot do šachtových pecí a jim podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223742

Dátum: 15.04.1986

Autor: Babinec Miroslav

Značky: způsob, zavážení, pecí, sypkých, šachtových, agregátu, podobných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zavážení sypkých hmot do šachtových pecí a jim podobných agregátů, u kterého se sypké hmoty ukládají na povrchu zavážky v základním proudu do mezikruží, popřípadě do spirály, a dále v doplňujících proudech mezi jednotlivá mezikruží nebo spirály vždy v polovičním objemu oproti předcházejícímu objemu předcházejícího proudu.

Způsob zavážení sypkých hmot do šachtových pecí a jim podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223741

Dátum: 15.04.1986

Autor: Babinec Miroslav

Značky: podobných, způsob, zavážení, šachtových, pecí, agregátu, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zavážení sypkých hmot do šachtových pecí a jim podobných agregátů, u kterého jsou sypké hmoty ukládány v proudu na povrch zavážky v rovnoměrné vrstvě. Zavážení se provádí tak, že na povrch zavážky se nejdříve základní proud (2) ukládá do tvaru mezikruží nebo spirály, potom se na jednu z jejich bočních, navzájem přilehlých stěn uloží doplňující proudy (3) sypkých hmot, na jejichž boční stěny se ukládají další doplňující...

Způsob zavážení sypkých hmot do šachtových pecí a jim podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223050

Dátum: 15.03.1986

Autor: Babinec Miroslav

Značky: agregátu, zavážení, sypkých, způsob, podobných, šachtových, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zavážení sypkých hmot do šachtových pecí a jim podobných agregátů, což se provádí tak, že alespoň na jednu složku sypké hmoty, uloženou v prstencovém žlabu upraveném uvnitř šachtové pece, se přerušovaně podle potřeby uloží alespoň jedna jiná složka sypké hmoty a obě složky sypké hmoty, tvořící jednu dávku, se pak ve společném proudu uloží na povrch zavážky.

Plnicí nástavec šachtových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229488

Dátum: 01.03.1986

Autori: Jeřábek Vladimír, Vaněček Václav, Pech Jaroslav

MPK: C21B 7/20, F27D 3/10

Značky: nástavec, pecí, šachtových, plnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je rovnoměrné rozdělení přívodu paliva do šachty, které je dosaženo tím, že spodní otočná část plnicího nástavce je tvořena plochým roštem (3) opatřeným ve své střední strmé části (4) otvory (5), přičemž horní plocha (6) roštu je opatřena vyhrnovacími žebry (7) přecházejícími k obvodu ve vyhrnovací a nosná ramena (8).

Zavážecí zařízení šachtových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227672

Dátum: 15.02.1986

Autori: Maillet Pierre, Legille Edouard

Značky: zařízení, šachtových, zavážecí, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zavážecího zařízení šachtových pecí a pevným, svisle ve středu pece uspořádaným nakládacím kanálem a s otočným rozdělovacím žlabem, zavěšeným na otočném pouzdru, na němž je upevněna ovládací tyč k vykyvování rozdělovacího žlabu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ovládací tyč sestává ze dvou teleskopických elementů tvořených šroubovým vřetenem a pouzdrem s maticí, přičemž horní teleskopický element je uchycen pomocí kloubových...

Zařízení k dmýchání předehřátého vzduchu do šachtových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219311

Dátum: 15.07.1985

Autori: Küntziger Ernest, Mahr René

Značky: zařízení, pecí, šachtových, předehřátého, dmýchání, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k dmýchání předehřátého vzduchu do šachtových pecí, vybavených potrubím k přivádění horkého větru, zejména pro kloubově připojené dmyšné soupravy vysokých pecí, u nichž je píšťala dmyšné soupravy kloubově připojena ke stěně šachtové pece, vyznačené tím, že píšťala (1) a výfučna (9) tvoří jednolitou tuhou jednotku, jež je nakloubena na záklopce (17) pecní výpusti, přičemž žárovzdorná vyzdívka (21) mezi píšťalou (1) a výfučnou (9) na...

Způsob zavážení sypkých hmot do šachtových pecí a jim podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217177

Dátum: 15.02.1985

Autor: Babinec Miroslav

Značky: šachtových, zavážení, agregátu, sypkých, podobných, způsob, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zavážení sypkých hmot do šachtových pecí zjednodušuje ukládání proudu sypkých hmot na povrch zavážky tak, že se zaručuje praktická potřebná přesnost ukládání. Podstata řešení záleží v tom, že při ukládání proudu sypkých hmot z jedné zavážené dávky na známý výchozí povrch zavážky se horizontální složka rychlosti proudu sypkých hmot vůči výchozímu povrchu zavážky řídí spojitě v závislosti na jejích diskrétních hodnotách stanovených z...

Atmosféra pro nitrocementaci ocelí v hermetických šachtových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 215836

Dátum: 20.12.1983

Autor: Přenosil Bohumil

Značky: atmosféra, oceli, hermetických, nitrocementaci, pecích, šachtových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká atmosféry pro nitrocementaci ocelí v hermetických šachtových pecích s intenzívní nucenou cirkulací. Atmosféra je vytvořena tepelným rozkladem cementačních kapalin, etanolu, izopropanolu, popřípadě kapaliny s objemovým obsahem 40 % terpentýnového oleje, 30 % etanolu nebo kapaliny obsahující 70 % etanolu a 30 % petroleje. Podstata řešení spočívá v tom, že atmosféra obsahuje plynný čpavek v množství od 2 do 8 l na každých 100 ml.