Patenty so značkou «šachtové»

Kotviace mostíky celoplošne navarené na šachtové dná z termoplastickej umelej hmoty (umelohmotné profilované lišty a umelohmotný granulát)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6302

Dátum: 19.07.2006

Autor: Predl Manfred

MPK: E03F 5/00, B29C 65/02

Značky: šachtové, celoplošné, profilované, umelohmotné, lišty, navarené, umelohmotný, granulát, kotviace, umelej, hmoty, termoplastickej, mostíky

Text:

...Vynálcz má za cieľ celoplošne navarit kotviace mostíky na korpus polotovaru (l) šachtového dna už počas výrobného procesu šachtového dna (vákuové hlboké ťahanie). Podľa vynálezu sa tohto cieľa dosiahne nasledovne0005 Potom čo sú vopred vyrobené dosky z termoplastického materiálu vložené do tavnej zóny stroja na hlboké ťahanie (manualne alebo automaticky), je manuálne alebo zodpovedajúcim zariadením na povrch umelohmotnej dosky, ktorá...

Šachtové dvere výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 419

Dátum: 14.05.2003

Autor: Borneck Rolf

MPK: B66B 13/30

Značky: výtahu, dveře, šachtové

Text:

...lana vedeného okolo väčšej vratnej kladky. Tým môžu byt realizované kratšie osové vzdialenosti medzi vratnýmikladkami, ktoré sú len o málo väčšie ako Šírka panela.Pohyblivý vozik panela oneskorujúceho sa v smerezatvárania tiež obsahuje nosič pojazdových kladiek, naktorého hornom konci sú uložené pojazdové kladky, a na ktorého dolnom konci je zavesený panel. Podľa jedného výhodného konštrukčného vytvorenia obsahuje tento nosič pojazdových...

Šachtové dvere výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2

Dátum: 08.07.2002

MPK: B66B 13/30, E05D 15/06

Značky: šachtové, dveře, výtahu

Text:

...strane je otvorený. Dolná pojazdná plocha je s výhodou zakrívená vypukle, zatiaľ čo horná pojazdná plocha je vytvorená ako rovná. Vypuknutým uskutočnením pojazdnej plochy, ktoré pripúšta kyvadlové pohyby pohyblivého vozíka, môžu byt korigované chyby lícovania medzi vedením šachtových dverí na hornej strane a dolnej strane. Horná pojazdná plocha, na ktorej sú vedené separátne podporné kladky pohyblivêho vozíka, slúži len ako ochrana proti...

Zavážacie zariadenie s otočným žľabom na šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281738

Dátum: 21.05.2001

Autori: Lonardi Emile, Thillen Guy, Reuter Georges

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: zavážacie, zariadenie, šachtové, otočným, žľabom

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážacie zariadenie s otočným žľabom (32) na šachtové pece (10) obsahuje nosnú konštrukciu (22), presahujúcu nad šachtovú pec (10), montážnu prírubu (18) upevnenú k šachtovej peci (10), dávkovací zásobník (26, 28) podopretý nosnou konštrukciou (22), a hnaciu skriňu (30) na ovládanie natáčania žľabu (32), spojenú utesnene na jednom svojom konci s dávkovacím zásobníkom (26, 28) a na druhom konci s montážnou prírubou (18), pričom v skrini (30) je...

Způsob vytápění šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260404

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/00

Značky: vytápění, šachtové, způsob

Text:

...uhličitého, tak 4že redukce na kysličníl( Lilielnatý j podstatné potlačona a tím se snížují ztráty tepla. Další výhodou pak je, že je Limožiíěno využívat í levných podřadných paliv a odpadů s nízkým bodem vzplanutí, protože tyto neprocházejí předehřívacím pásmem, kde by mohlo dojít k destilaci, anebo nedokonalému spalování.Dále je popsán příklad provádění způsobu podle vynálezu. Koks, anebo jiné palivo s vysokou teplotou vzplanutí se před...

Zařízení pro ovládání otvírání uzávěru výpustného otvoru stojaté násypky zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270583

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lonardi Emile, Mailliet Pierre

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, výpustného, otvírání, zařízení, zavážecího, uzávěru, ovládání, otvorů, násypky, stojaté

Text:

...5 tím rozdílem, že obě hradítka mají mnohem větší poloměr zaoblení a jsou mnohem větší.Ubě hradítke lg, lg jsou uložená na páru nosných reman lg, gg umíetěných na dvou protilehlých stranách dna lg, přičemž nosná ramene lg, gg umíatěne na druhé, echovaná straně (obr. 1, 2).Závěs a mechanismus pro ovládání obou hredítek lg, lg je společně popsán současně 5 odkazy na obr. 1 až 4.Jak je patrno z detailu na obr. 3, obě ramena lg a gg ee mohou...

Násypka zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270582

Dátum: 12.07.1990

Autor: Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, násypka, zavážecího, zařízení

Text:

...otáčet okolo své osy a neoddělovaly se čáetice o různá granulací během plnění násypky.Jak je znázorněno na obr. 1, není možné otáělvý pretenec vyjmout stranou pokud není uvolněn mírným nedzvednutím násypky lg, protože dnu lg brání jeho odejmutí tímto způsobem. Bylo by proto nezbytné nejdříve odstranit násypku lg nebo ji zvednout dostatečně vysoko tak, až by dno lg a ventil gg umožnily boční vyeunutí otáčivěho prstence gg.Podle vynálezu je...

Způsob provádění endotermního procesu v šachtové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270290

Dátum: 13.06.1990

Autor: Wykrent Čestmír

MPK: F27B 1/02

Značky: endotermního, způsob, provádění, šachtové, procesu

Text:

...pece se nedosahuje. Potrebné teplo při výpalu se z 42 oo až asoo ka.kg 1 snižuje na asoo ko.kg 1 produktu a výroba ektivního kyelič~ níku vápenatého se blíží ke l 00 , zatímco dříve se dosahovelo 60 až BO .Speliny po projití přeetupovým kanálem a nepálící ěachtou vodeny e výhodou do kompensačniho zásobníku plynu, odkud jeou dále vedeny k dalšímu využívání. Po skončení táto periody pálení se šachty přestaví. čímž ei vymění svou funkci,...

Zařízení k ovládání hydraulických zdviháků upevněných na otočné násypce zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270238

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: hydraulických, otočné, ovládání, zavážecího, zdviháku, násypce, šachtové, upevněných, zařízení

Text:

...ten může být použít l pro jiné typy ventilů. ktoré jsou ovládány jiným způsobem. Je pouze lzdůrazněno. že jedno z hradítek je ovládáno dvěma zdvlhátky upevnčnýml po obou stranách dnaš 12 násypky 1 o, a že je to toto hradítko. které přenáší pohyb na druhé pomocí pak.l-iydraullcký zdvihák g je spojen trubkarnl EQ, 4 o e hydraulickým čerpadlem 53, ke kterému je stejně připojen i neznázornäný zdvihák 2 o umíetěný na zachované straně....

Nosná konstrukce zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270237

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lonardi Emile, Mailleiet Pierre

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, konstrukce, zavážecího, zařízení, nosná

Text:

...znázornená ne obr. 1 je zavažecí zařízení středového typu podle patentu EP ~ B 1 - O 062 776, tzn., že sestava z nad pecí 39, souosa s její centrální osou Q, umístěnýu zařízením lg pro přivádční e rozdělovaní zavážeeího materialu, kterým je například výsypný žlab, kompenzátoru łg, ventílove skříně Ag, zachycovací komory lg a stojaté náeypky 39. Kompenzátor 35 zajlštuje statické prerušení mezi pecí łg o zachycovací kooorou łg, aby mohlo dojít k...

Válečková dráha pro otočnou násypku zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269998

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mailliet Pierre, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: násypku, šachtové, válečková, zavážecího, zařízení, otočnou, dráha

Text:

...tak, aby eo mohlo náprovn 33 otúönt. okolo vodorovnó osy Ä, ktorú prochází rexliťxlnň vzhladom k nàsypee 19, t.z. že protínú svísĺlou oeu otúäení núsypky 1 Q.obr. 14 znĺazorňuJe svlslý řez podpärou .°.§, procházející oaou g a zobrazuJe detaily uložení náprav g. Váloový otočný öep gg, .jehož osa určuJe osu )( otáčení, Je připevněn k podpěře 33 g. Nápreva 33 má centrální pouzdro 33 takových rozmeru, aby mohlo být nasunutona otoöném öepu lg a...

Zapojení sesypné šachtové sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267147

Dátum: 12.02.1990

Autor: Čermák Bojan

MPK: F26B 17/12

Značky: zapojení, šachtové, sesypné, sušárny

Text:

...gg vysokofrekvenčního plynu. Výstup ll dosoušecího pásma 1 a výstup zdroje lg vysokofrekvenčního plynu je přes druhou regulační klajku gg připojen na vstup lg sušícího pásma 2. Výstup lg suěícího pásma 1 je připojen na vstup li předehřívacího pásme 1, který je zároveň připojen přes čtvrtou regulační klepku gg na zdroj lg vysokoteplotního plynu. Výstup li předehřívsoího pásma ł je připojen na vstup lg vlhkého suäícího páse g,na který je...

Stavěcí mechanizmus sázecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265969

Dátum: 14.11.1989

Autori: Štvrtňa Otomar, Vitásek Josef

MPK: F27D 1/20, F27D 3/10

Značky: stavěcí, zařízení, mechanizmus, šachtové, sázecího

Text:

...záběru s ozubeným kolem s vnitřním ozubením s osou otáčení shodnou s osou šachty pece, přičemž každý ozubený převod uložený mezi vertikálně stavěcí ložisko a horizontální uložení rozdělovacího žlabu sestává z ozubené tyče, nejméně jednoho mezikola a ozubeného segmentu.Výhodou stavěcího mechanismu sázecího zařízení podle vynálezu je přímá závislost mezi úhlem otáčení pohonu a úhlem sklápění žlabu. Snížení silového namáhání mechanismu při kraj...

Zapojení šachtové sesypné sušárny materiálu s recirkulací sušícího prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265859

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kučera Vlastimil, Těšík Jan, Kňourek Milan, Pícl Václav

MPK: F26B 17/12

Značky: zapojení, sušárny, recirkulaci, materiálů, sušicího, sesypné, šachtové, prostředí

Text:

...pásmu łg, jednak s výstupem łg a jednak přes první klapku 3 na vstup hlavního výměníku Ž. Výstup z hlavního výměníku Ř je napojen do části vstupní komory g přísluěející pxsvnínnu auěicímu pásmvýg a do části příslušjící střednímu sušicímu pásmu łg. Výstupní potrubí z části výstupní komory Ä příaíuěející poalednímu pásmu łě je epojeno přes první rekuperátor 1 jednak přes druhou klapku łg z částí vsülpní komory g příalušející střednímu...

Způsob regulace výpalu v šachtové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265702

Dátum: 14.11.1989

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/00

Značky: šachtové, regulace, způsob, výpalu

Text:

...přibližně 5 hmot. zbytkového kysličníku uhličitého ve vápně, bude teplota kouřových plynů okrouhle o 100 OC nižší, nežli kdyby přívod tepla pokryl 100 výpalu vápna, totiž 0 kysličníku uhličitého ve vápně. Běžně vyhovující úchylky od požadované hodnoty výpalu činí asi Í 1 hmot. kysličníku uhličitého ve vápně. To znamená, že pro regulaci postačí měřitteplotu kouřových plynů 5 přesností asi 10 až 20 °C. Tento požadavek je snadno...

Zavážecí zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262686

Dátum: 14.03.1989

Autori: Legille Edouard, Lonardi Emile, Schilz Germain

MPK: C21B 7/20

Značky: zavážecí, zařízení, šachtové

Text:

...z těsná komory 4 U těsnicí průchoídkou 56, která těsně obepíná vnější táhlo 56, aniž brání jeho svislému pohybu. Uvnitř těsné komory 40 je každé táhlo 52, 56 spojeno s jejími stěnami pružnými lamelavml till, 62, které zajištují voclorovnou stabilitu násyipky 46, aniž brání jejímu sv-íslému pohybu. Další stabilizíace násypŕky 46 je zajištěna pružunou lamelou 64, která jí spojuje se stěnou komory 40.Dávkování klapka 68 a její hnací ústrojí...

Nasypávací zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262685

Dátum: 14.03.1989

Autori: Schilz Germain, Lonardi Emile, Legille Edouard

MPK: C21B 7/20

Značky: nasypávací, zařízení, šachtové

Text:

...případě nad zásobníkem 28. Násypka 44 je uchycena k lpřívčce 46, upevnené vodorovné na osovém rotačríím táhle 48, které se otáčí motorem 50. Otáčení násyjpsky 44 během jejího zavážení umožňuje podstatné zeslabení jevu segregace častíc, vysýpaných do nasypky zavážecím pásom 42. Další opatření ke zmenšení segregace v násy/pce 44 jsou svislá deska 52, upevnězná před dopravním pásem 42 a jnlošiíía 54 upevněná na dolním konci táhla 48 a pohyblivé...

Uložení plazmového generátoru v šachtové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 261880

Dátum: 10.02.1989

Autori: Thörnblom Jan, Astner Gunnar

MPK: C21B 7/16

Značky: uložení, šachtové, generátoru, plazmového

Text:

...plasmového generátoru je uspořádána Spodní elektroda, a budicí cívka pro rotaci spodní zátkladiíy oblouku vplasmovém generátoru je trvale zajištěná ve stěně šüChĎOVé pece.V souladu s dalším rozvinutím vynálezu spočívá podstata řešení rovněž v tom, že budicí cívkta je uspořádána ve spojení s výfučnou, případně je kombinovane s výfučnou pro vytvoření jediné jednotky.Hlavní výhody uložení podle vynálezu spočívaji v tom, že budicí cívtka,...

Zařízení k ovládání rozdělovacího žlabu šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258480

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lonardi Emile, Spedener Carlo

MPK: F27B 1/20

Značky: zařízení, rozdělovacího, ovládání, šachtové, žlabu

Text:

...předním konci ramen gg, Ag sklopného podvozku je pomocí dvou čepů§g, §§ otočně zavěšena pcdpěrná kolébka 5 zabírající do rozdělovacího žlabu lg a podpírající jej svou vlastní hmotností. Podpěrná kolébka gg je opatřená protizávažím gg pro vyvážení rozdělovacího žlabu lg v jeho zvednuté poloze. Pro umožnění apuštění rozdělovacího žlabu 35, to jest,otočení podpěrné kolébky 53 ve smyslu pohybu hodinových ručiček, je podpěrná kolébka gg spojena...

Zařízení pro zavážení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258479

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bernard Gilbert, Solvi Marc, Lonardi Emila

MPK: F27B 1/20

Značky: zařízení, šachtové, zavážení

Text:

...mít na zreteli, že až do okamžiku 52, součettíží gt a gs se stále rovná go, což je znázorněno na obr. 2 čárkovanou kŕivkou.Otevřením dávkovací klapky gg vystupuje vsázka z násypky lg dovnitř äachtově pece lg. Dávka zaváženého materiálu vystupující z násypky lg je regulována dávkovací klapkou lg tak, aby nebyla větší než výstupní dávka ze zásobovacího aíta gg do náuypky lg, a aby tak číže obsahu násypky lg zůstala, pokud je zavážený materiál...

Zařízení pro zavážení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258477

Dátum: 16.08.1988

Autori: Solvi Marc, Bernard Gilbert, Mahr René, Lonardi Emile, Mailliet Pierre

MPK: C21B 7/20

Značky: zařízení, šachtové, zavážení

Text:

...na ramenech každého hradítka, čímž se umožňuje ovládání dávkovacího uzávěru QQ při otáčení zásobníku łg přesunutím kolejnice Q ve svislém směru.Aby se zabránilo nadměrnému vnikání horkých plynu do vzduchotěsné komory QQ, má její dno rovněž tvar nálevky, opatřené nad výstupním hrdlem-QQ zúžením QQ, které je co možno nejužäí mezi stěnou vzduchotěsné komory QQ a stěnou zásobníku lg. Toto zúžení QA je možno opstřit třecím pláštěm pro zabránění...

Zařízení pro rozdělování vsázkového materiálu v zásobníku šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258476

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lonardi Emile, Bernard Gilbert

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, zásobníku, vsázkového, rozdělování, materiálů, zařízení

Text:

...rovná průměru výstupního otvoru, umístěné ve spodním zásobníku souose s ním, dosahuje výšky odpovídající alespoň většímu průměru epodñího zásobníku a je opatřena na svém vrchním konci vodorovnou přírubou, v níž je provedena řada zářezů.Vynálezem je vyvinuto výkonné zařízení za účelem snížení segregace částic v zásobníku zavážecího zařízení šachtové pece.Jeho uspořádáním se dosáhne rovnoměrného rozdělení vsázkového materiálu v...

Způsob regulace pohybu rozdělovacího kmitavého žlabu pro zavážecí zařízení šachtové pece a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254321

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lonardi Emile, Thillen Guy, Legille Edouard

MPK: C21B 7/20

Značky: zařízení, žlabu, zavážecí, šachtové, kmitavého, způsobu, způsob, rozdělovacího, tohoto, pohybu, provádění, regulace

Text:

...na místě, které je posunuto o úhel ačx - s nhl-Dve polohy rozdělovacího kmitavého žlabu ll), kde dochází k tomuto natáčení. Rovvněž při zpomaleni, posunutí az se rovná aA s, což má za následek snížení hustoty zaváženého materiálu. K tomuto zpomalení dochází na konci fáze natáčení a snížení hustoty je proto posunutie o úhel Aa s úhlove polohy, v nížkončí natáčení rozdělovacílho řkinitavého žlaou 18.Na obr. 3 je znâzorněna na polární-ch...

Zařízení pro zavážení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 244421

Dátum: 15.07.1987

Autori: Mikloš Milan, Bauernfeind Peter

MPK: F27B 1/20

Značky: zařízení, šachtové, zavážení

Text:

...zásobovací komora go vo tvaru nádrže, opatřená dolním těsnicím uzávěremdyí a horním těsnícím uzávěrem 55. Mezi zásobovací knmorou gg a šachtovou pecí gg je umístěna skříň 39, obsahující mimo dolního těsnicího uzávěru jí dávkovači pro regulací toku zaváženého materiálu a výstup meteriálu hrdlem §§ e tvorící dno zásobovací komory gg.Jeden z charakteristických znaků vynálezu spočívá v tom, že osa zásobovací komory gg,dávkovače jí a...

Sázecí zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 243896

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mrština Václav, Grygar Rudolf, Vojták Zdenik, Stuchlík Milan

MPK: C21B 7/20

Značky: zařízení, šachtové, sázecí

Text:

...v tom, že uvnitř přívodní centrální násypky je zavěšeno nejmáně jedno usměrňovací těleso proudu vsázky z výpustného otvoru zásobníku. Usměrñovací täleso je stavitelné zavěšeno v ose přívodní centrální násypky a šachty pece a je souměrné nejméne k jedné rovině, preložené vertikální osou pŕívodní centrální násypky.Výhodou sázecího zařízení šachtové pece podle vynálezu je to, že řeší usměrnění toku proudu vsázky na otočný a výkyvný ukládací...

Mokrý odlučovač úletu pro šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 243020

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bartoo Karel

MPK: B01D 47/00

Značky: úletů, odlučovač, šachtové, mokrý

Text:

...funkce tím, že je i za nimořádnych provozních režimu zabezpečeno dostatečně chlazení.Na výkresu je znázorněn mokrý odlučovač úletu pro ěachtové pece, zvláště kupolové,podle vynálezu, který sestává z dvoudílného vnějšího plášte, jehož horní a dqlní polovina je spojena utčnnönou přírubou a rozebíratelnými spojí.3 d 243020 Dolní polovina odlučovaće ,L má duty vnější plášĺ, který tvoří průtočnou nádrž g. Ned šeohtau pece je zavěäen na táhlech...

Způsob zasypávání šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 249960

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27D 3/10

Značky: šachtové, způsob, zasypávání

Text:

...príklad využití tohoto vynálezu při výpalu vápno v šachtové paci zavážení sestává z jednotlivých cyklů, které následují periodicky po sobě. Jeden cyklus se skládá z nasypání první dávky vápence, druhé dávky vápence, dávky koksu odpovídající čtyřem dávkám vápence, třetí dávky vápence a konečně čtvrté dávky vápence. Potě následůjePo avezení první a druhé dávky vápence se odběr materiálu z pece nespouští a hladina materiálu v peci se tím...

Zavážecí zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235037

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mailliet Pierre, Ulveling Léon

MPK: C21B 7/20

Značky: zavážecí, zařízení, šachtové

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážecí zařízení šachtové pece sestávající ze zásobovací násypky a ze skladovacího sila, umístěných symetricky kolem osy svislého zavážecího kanálu, ústícího na rotační nebo vibrační rozdělovací žlab umístěný v hlavě pece a z těsnicího dávkovače ve tvaru hrušky umístěné v úrovni průsečnice dna skladovacího sila se svislým kanálem a spojeného s pohonem za účelem uskutečnění svislého posunu mezi uzavřenou polohu, v níž je uvedený těsnicí...

Sdružené fluidní a šachtové předtopeniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 248659

Dátum: 12.02.1987

Autor: Buršík Prokop

MPK: F23B 1/04

Značky: předtopeniště, šachtové, sdružené, fluidní

Text:

...provedeno zapalovecí šachtou 2, která je vytvořena mezi prodyšnou svodkou 1 a prodyšným hradítkem g e otvory § ve vnitřní stěně łl.Koncepce a uspořádání sdruženého fluidního a šachtového předtopeniště roštového kotle podle vynálezu umožňuje realizovat více konstrukčních variant či provozních režimu tepelné příprevy i vlastního spalování paliva v kotli e roštovým či jinými spalovacími zařízeními.V případě znázorněném na výkresu bude surová či...

Chladicí ústrojí zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235994

Dátum: 15.12.1986

Autori: Thillen Guy, Legille Edouard, Cimenti Giovanni, Bernard Gilbert

MPK: F27B 1/24, F27B 1/20

Značky: zavážecího, ústrojí, zařízení, chladicí, šachtové

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká chladicího ústrojí zavážecího zařízení šachtové pece. Rozdělovací žlab je výkyvné uložen pod vsázecím kanálem v otočné skříni ovinuté nejméně jedním hadem, napájeným chladicí vodou přiváděnou z prstencové zásobovací nádrže. Každý z chladicích hadů je spojen odváděcím potrubím s prstencovým kolektorem tak, že voda protéká vlastní tíží odváděcími potrubími a hady mezi prstencovou zásobovací nádrží a prstencovým kolektorem.

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236536

Dátum: 15.11.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20

Značky: ukládacího, sazebny, žlabu, podobných, elektromagnetický, pohon, agregátu, šachtové

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Rotační části těchto plochých lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec plochého lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část plochého lineárního elektromotoru...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236535

Dátum: 15.11.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: sazebny, žlabu, agregátu, pohon, elektromagnetický, ukládacího, šachtové, podobných

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva lineární elektromotory. Reakční části těchto lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část lineárního elektromotoru pro naklápění ukládacího žlabu...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236534

Dátum: 15.11.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20

Značky: sazebny, žlabu, podobných, agregátu, elektromagnetický, šachtové, ukládacího, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména na vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část lineárního elektromotoru pro naklápění ukládacího...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236533

Dátum: 15.11.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20

Značky: pohon, elektromagnetický, žlabu, ukládacího, šachtové, podobných, sazebny, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu, na kterém je ukládací žlab uložen svými nosnými čepy a reakční...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236532

Dátum: 15.11.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20

Značky: podobných, šachtové, agregátu, elektromagnetický, žlabu, sazebny, ukládacího, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto plochých lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec plochého lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část plochého lineárního elektromotoru...