Patenty so značkou «rýchloupínač»

Rýchloupínač s blokovacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5915

Dátum: 06.10.2003

Autor: Brossardt Ansgar

MPK: B25B 5/00

Značky: prvkom, blokovacím, rýchloupínač

Text:

...svojom konci, ktorý je otočne spojený s upínacím strmeňom 5,zakrivenú klznú plochu 11, pozdĺž ktorej kĺže voľný koniec 12 blokovacieho prvku 13,vyhotoveněho ako blokovacia os, počas procesu upínania predtým, než zaskočí do vybrania 14 upínacieho prvku 8. Voľný koniec 12 blokovacieho prvku 13 je pritom sploštený a tak prispôsobený vybraniu 14. Pri upínaní sa pohybuje ovládacou rukoväťou 7 v smere šípky 15. Pritom je upinacia čeľusť 3 nútene...

Rýchloupínač pracovných nástrojov pre malé nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 279312

Dátum: 17.12.1991

Autor: Jeckel Anton

MPK: E02F 3/96, E02F 3/36

Značky: nakladače, pracovných, rýchloupínač, nástrojov, malé

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloupínač pracovných nástrojov na malé nakladače, ktorého podstata spočíva v tom, že na spojenie pracovného nástroja s pracovným strojom sa používa pevné vodiace puzdro (9), ktoré je opatrené otvorom (10) na zasunutie pevného čapu (18). V pevnom vodiacom puzdre (9) sa posuvne pohybuje ručne ovládaná upínacia doska (21) opatrená dvomi tvarovými vybraniami (11) a (12) rôznych priemerov, umožňujúca upnutie a odopnutie pracovného nástroja...

Rýchloupínač pracovných nástrojov pre malé nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268593

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jeckel Anton

MPK: E02F 3/96, E02F 3/36

Značky: malé, rýchloupínač, nástrojov, nakladače, pracovných

Text:

...21 je tvorena doskou jj, ktori je pevne spojeni s opierkaai 19. V doake 11 je otočne uložený excentar 1,Dričoa plati, že os excentra 1 je kolnb na on skrutiek 12. Teleao ekcentra 1 je svoji vonkajłia tvarom aedzi upinaciai doskaai 13 nerotačné, z vnútornej strany ná tvarovć vybranie zodpovedajúce tvaru pevného čapu 15. Predná čast telesa excentra 1 val°°Y 5 t§h 0 tvaru je otočne uloženl v doake 11 a opatrení ovlâdacou pákou 15. Pevný čapl§/...

Rýchloupínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254153

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šesták Jiří, Kolpach Pavel, Rentka Ivan, Morávek Jan

MPK: F16L 33/16

Značky: rýchloupínač

Text:

...pásu ku skúšanému priamočiaremu hydromotoru, bez zmeny objemu a tým, aj bez vvýstrieknutia hydraulickej kvapaliny z rýchloupínača.Aplikácia vynálezu umožňuje rýchle pripojenie odpojenie rýchloupínača ku skúšanemu priamočiaremu hydromotoru bez ostrieknutia hydraulickou kvapalinou. Príklad prevedenia rýchloupínača je schematicky znázornený na obrázku. Rýchloupinač pozostáva z dutého telesa tlokovej komory 1, v ktorej je suvne ulože 254153ný...

Rýchloupínač závitovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 242499

Dátum: 15.09.1987

Autor: Böhm Wolfgang

MPK: B23Q 3/00

Značky: rýchloupínač, nástroja, závitovacieho

Text:

...dutine kolíky, upevnené na ovládacom krúžku a v uzavretej drážke je uložená tlačná pružina, opretá o vložku čapu.Pokrok a výhody rýchloupínača závitovacieho nástroja podľa vynálezu spočívajú hlavne v jednoduchosti a prevádzkovej spolahlivosti.Príklad vyhotovenia rýchloupínača závitovacieho nástroja podľa vynálezu je zná 4zornený na výkrese, na ktorom je na obr. 1 nakreslený nárys v reze a na obr. 2 bokorys v reze., vou dutinou 1 je kolmo na...

Rychloupínač pracovního orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240696

Dátum: 01.06.1987

Autor: Vobooil Jioí

MPK: E02F 3/96, E21C 25/08

Značky: rýchloupínač, orgánů, pracovního

Text:

...a vlastní výměna pracovního orgánu je dána čaeeu cca 45 sec bez závislosti na velikosti a hmotnosti pracovního nástroje. U současně známých upínačů je nntné,při nasazování a upínání pracovních orgánů hmotnosti větší,než která je předepsdno pro manuelní práci ohs 1 uhy,používat další nechanizace a celý Pľoces trvá až 30 uinut o více.Príklad provedení rychloupínačo pracovního orgánu je schenatioky znízorněn no pripojených výkresoch. kde obr....

Rýchloupínač lyží

Načítavanie...

Číslo patentu: 237135

Dátum: 15.03.1987

Autor: Benčurik Jozef

MPK: A63C 11/04

Značky: rýchloupínač, lyží

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru zariadení pre opravu športových potrieb a rieši upnutie lyží na montáž a opravu lyžiarskeho viazania, ošetrovanie sklznice a brúsenie hrán lyží. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z pozdĺžneho obdĺžnikového rámu, na ktorého bočných ramenách sú uchytené priečne nosníky. Tieto sú opatrené prítlačnými úchytkami. Na bočnej strane ramien sú otočne uchytené bočné excentre s rukoväťami. V strede obdĺžnikového rámu spolu s...

Rýchloupínač pilotážného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 221685

Dátum: 15.03.1986

Autori: Brezáni Ladislav, Matula Jozef

Značky: rýchloupínač, pilotážného, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloupínač rieši rýchle vzájomne spojenie a odpojenie jednotlivých častí pilotážného zariadenia. Rýchloupínač je vytvorený ako delený prstenec upravený pre pevne zovretie prírub spojovaných častí.

Rýchloupínač nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 215423

Dátum: 01.01.1985

Autor: Dobrota Milan

Značky: nástroja, rýchloupínač

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloupínač nástroja, uloženého s vložkou nástroja a zádržným mechanizmom v centrálnej dutine vretena, opatrený ovládacou objímkou guličkového uzamykacieho mechanizmu, s guličkou uloženou v otvore steny vretena, s úkosovou uzamykacou doštičkou suvne uloženou spolu s vratnou pružinou v pérovej drážke vretena a rozoberateľne spojenou s ovládacou objímkou, so zádržným mechanizmom tvoreným kužeľovou hlavou predlžovacej skrutky vložky nástroja,...