Patenty so značkou «rúrkový»

Rúrkový nárazník

Načítavanie...

Číslo patentu: 287991

Dátum: 03.09.2012

Autor: Schneider Sieghard

MPK: B61G 11/16

Značky: rúrkový, nárazník

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka rúrkového nárazníka pre pohyblivé alebo pevné nosné konštrukcie (2), najmä koľajových vozidiel, s prvým vodiacim dielom (10) v tvare rúrkového puzdra a druhým vodiacim dielom (20) v tvare pohyblivého barana, pričom prvé vodiace dielo (10) v tvare rúrkového puzdra je nepohyblivo pripevnené na nosnej konštrukcii (2) a druhé vodiace dielo (20) v tvare pohyblivého barana je proti prvému vodiacemu dielu (10) v tvare rúrkového puzdra...

Rúrkový reaktor na tepelné spracovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20037

Dátum: 26.07.2012

Autori: Pauli Heinrich, Janisch Wolfgang, Trattner Klaus, Plienegger Wolfgang

MPK: F26B 23/10, F26B 11/04, F26B 25/16...

Značky: rúrkový, reaktor, biomasy, tepelně, spracovanie

Text:

...komorou reaktora a vonkajším bubnom reaktora je prstencová medzera, pričom vonkajší bubon reaktora sa môže otáčať s komorou reaktora, tak sa umožní ešte lepšieohrievanie častíc pri veľkom prepravnom povrchu.0010 Tento vynález bude teraz opísaný pomocou príkladuobr. 1 znázorňuje 3-D pohľad na rúrkový reaktor podľa tohtovynálezu, obr. 2 je schematické znázornenie rúrkového reaktora podľa tohtoobr. 3 rez pozdĺž čiary III-III na obr....

Viacúrovňový rúrkový reaktor s vnútornou priehradkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17700

Dátum: 07.07.2008

Autori: Yout Thomas Lloyd, Windes Larry Cates, Sliger David Allen, Debruin Bruce Roger, Ekart Michael Paul

MPK: C08G 63/79, B01J 19/24, B01J 19/00...

Značky: priehradkou, reaktor, viacúrovňový, rúrkový, vnútornou

Text:

...homé a dolné komory. Časť reaktora vymedzuje vnútomý priechod prúdu blízkeho konca časti reaktora na dovolenie plynulého spojenia medzi homými a dolnými komorami a obsahuje vertikálnePrehľad obrázkov na výkresoch0010 Určité uskutočnenia predloženého vynálezu sú detailne opísané nižšie s odkazmi naOBR. l je schematické vyobrazenie víacúrovňového rúrkového reaktora, zostaveného V súlade s jedným uskutočnením predloženého vynálezu a vhodného na...

Spojenie sklo-kov, predovšetkým pre vákuový rúrkový solárny kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9446

Dátum: 13.07.2006

Autori: Schaffrath Wilfried, Mientkewitz Gerhard, Köhler Tobias

MPK: F24J 2/05

Značky: sklo-kov, spojenie, kolektor, predovšetkým, vakuový, solárny, rúrkový

Text:

...technologického kroku nielen pri technickom riešení podľa dokumentu GB 222 510, ale aj podľa dokumentu GB 452 558 je takzvaným spojením end toend na tvarovaný sklený dielec axiálne natavená sklená rúrka.0015 Patent US 4,231,353 zverejňuje riešenie, pri ktorom jeden alebo dva rotačne symetricke kovové vrchnáky obklopujúce obalovú rúrku sú vytvarované tak, aby sklená obalová rúrka z vápenato-sodného skla vákuového rúrkového solárneho...

Rúrkový segment s objímkovou koncovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8100

Dátum: 10.08.2005

Autori: Van Dijk Berend Jan, Snijders Johannes Hendrikus Gerhardus

MPK: F16L 47/06, F16L 21/035

Značky: objímkovou, koncovkou, segment, rúrkový

Text:

...pozdĺžnych rezoch pozdĺž priamok IV-IV, V-V, VI-VI a VII-VII z obr. 2.0009 Obrázok 1 znázorňuje pozdĺžny pohľad na špecifické uskutočnenie objímkovej koncovky 1 prvého rúrkového segmentu podľa vynálezu a príslušnú hrdlovú koncovku 2, ktorá sa zasúva do objímkovej koncovky 1, aby sa vytvorilo rúrkového spojenia medzi prvým a druhým0010 Na vyobrazenom uskutočnení má hrdlová koncovka 2 rúrkového segmentu pomerne tenkú stenu 3 a na jej vonkajšej...

Utesnený rúrkový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4626

Dátum: 23.05.2005

Autor: Tsaur Garry

MPK: B05C 17/00, A45D 34/04, A61M 35/00...

Značky: rúrkový, zásobník, utěsněný

Text:

...zásobník otvorí, vnútorný obsah nemôže prúdiť von zo zásobníka automaticky účinkom kapilárneho odporu a vonkajšieho atmosférického tlaku. Prúdenie obsahu vnútornou rúrkou von musí počkať, dokiaľ sa uzáver vytvorený na otváracom otvore zásobníkaalebo predný koniec rúrkového výstupku nedotkne alebo neotrie opredmet tak, že sa povrchové napätie kvapaliny vo vnútornej0008 Tieto znaky a výhody predloženého vynálezu budú celkom zrejmé a budú...

Snímateľný rúrkový zásobník pre strelnú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3471

Dátum: 24.03.2005

Autor: Kaewpinyo Pinyo

MPK: F41C 7/00

Značky: strelnú, rúrkový, snímatelný, zbraň, zásobník

Text:

...má jeden koniec. ktorý má tvar skrutky (13) alebo je Llpevnený ako nadstavec (neznázornený) na jeden koniec rúrky (2) zásobníka pomocouĎalší koniec uzamykacej rúrky (l l) je rad prstových zarážok ( l 4) Inąjúcich nepatrné zakrivenie na držanie achránenie náboja pred vyhodením z rúrky (2) zásobníka kým vonkajšia rúrka (12) je stlačená s rúrkovou pružinou (15) aby držala proti prstovej zarážke avnútri uzamykacej rúrky (11) má nárazovú tyčku...

Rúrkový polymerizačný reaktor na prípravu polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6988

Dátum: 13.12.2004

Autori: Bonte Geert Imelda Valerie, Hem Van Der Sjoerd, Mutsers Stanislaus Martinus Petrus

MPK: C08F 10/00, B01J 19/24, F28F 1/10...

Značky: reaktor, přípravu, rúrkový, polyetylénu, polymerizačný

Text:

...a rúrka reaktora je navrhnutá a skonštruovaná takým spôsobom, že nasledujúci vzťah platí pre každú axiálnupozíciu, kde je vnútorná stena tvarovaná s profilomA plocha tvorená priečnym prierezom rúrky reaktora kolmo na axiálne komponenty rýchlostných vektorov postupujúceho toku a celkom ju zaberá postupujúcí tok a zvonka je ohraničená proñlovaným vnútorným povrchom rúrky (m 2) aL obvod A, ktorý zvonka proces ohraničuje (m).Podľa výhodného...

Rúrkový nárazník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3788

Dátum: 27.04.2004

Autor: Schneider Sieghard

MPK: B61G 11/00

Značky: nárazník, rúrkový

Text:

...miestu prípustnej deformácie v barane nárazníka musí príslušne zmenšiť dĺžka presahu. V ďalšom rúrkovom nárazníku so zničitelným členom, ktorý je známy znemeckého patentového spisu č. 747 330, sa pri preťažení odstrihne časť dna nárazníka a potom sa predná časť zvonku sa nachádzajúceho puzdra pri deformácii a vynaložení vysokej sily nasúva na menší priemer vzadnej časti. Pri tejto konštrukcii môže dĺžkapresahu zostať v porovnaní sbežným...

Rúrkový zväzok do parného kondenzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 282942

Dátum: 05.12.2002

Autori: Andrieux Bernard, Carpentier Daniel

MPK: F28B 1/02

Značky: zväzok, kondenzátora, rúrkový, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Pri rúrkovom zväzku do parného kondenzátora obrys priemetu plášťa rúrky (50) obsahujúcich oblastí rúrkového zväzku na rovinu kolmú na os rúrok (50) predstavuje typ s lúčovitými štíhlymi prvkami (6, 10 až 18). Podľa vynálezu aspoň niekoľko z lúčovitých štíhlych prvkov (6 10 až 13) je aspoň raz v pozdĺžnom smere rozdelených do vetiev (8, 9 28, 29 32 až 35 46, 47, 48, 49), a tieto lúčovité štíhle prvky (6 10 až 13) lúčovito vystupujú z rúrky (50)...

Rúrkový spojovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 281844

Dátum: 17.06.2001

Autori: Bollmann Rainer, Brodka Johann, Marx Alfred, Poffo Hans-joachim

MPK: B60N 3/02, B60R 21/02

Značky: rúrkový, spojovací, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací systém najmä na autobusy a trolejbusy je zostavený z rúrkových dielcov rovnakého priemeru, ktoré tvoria stojanové držadlá (1), priečne držadlá (3), nástupné držadlá (4), spojovacie tyče (5, 6), spojovacie prvky na upevnenie stojanových držadiel (1) o pevné časti karosérie a spojovacie prvky na spojenie tyčí a držadiel navzájom. Každý spojovací prvok má aspoň jeden klinový čap (8) alebo valcový čap (80), prispôsobený prierezu otvoru...

Rúrkový zväzok s podperným zariadením rúrok v nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 280794

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hunt Harold Ray

MPK: C12M 1/02, F28F 9/00, F28D 1/04...

Značky: zariadením, rúrkový, podpěrným, nádobě, zväzok, rúrok

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrky (10) v rúrkovom zväzku (20), ktorým preteká naprieč teplovýmenné médium, sú podopreté tyčami (34, 38) zvierajúcimi ostrý uhol so smerom prúdenia. Rúrkové zväzky (20) podopreté tyčami (34, 38) sú umiestnené s tekutinou v premiešavacej nádobe. Premiešavacou nádobou je najmä fermentor na kultiváciu baktérií alebo kvasiniek.

Keramický rúrkový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2203

Dátum: 11.06.1999

Autor: Šebík Miroslav

MPK: F28D 9/02

Značky: keramický, rúrkový, rekuperátor

Text:

...spojkou a zvyšok ich dnaje tvorený uzatváracími objímkovými spojkami.-3 Nakoniec podstata technického riešenia spočíva v tom, že počet prechodových objimkových spojok tvoriacich dno vnútomých horízontálnych kanálov a dno sady výstupných horizontálnych kanálov vnútomých podlaží sa na strane otvoreného dna sady vstupných horizontálnych kanálov smerom hore stupňovito zmenšuje. Na opačnej strane horizontálnych kanálov sa počet prechodových...

Rúrkový pás, hlavne navrtávací pás na navŕtanie a uzatvorenie potrubí z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279505

Dátum: 02.12.1998

Autor: Servé Klaus

MPK: F16L 47/00

Značky: navrtávací, hlavne, rúrkový, pás, potrubí, uzatvorenie, plastů, navŕtanie

Zhrnutie / Anotácia:

Na navŕtanie a uzatváranie napájacích potrubí z plastu je vytvorený rúrkový pás, opatrený jednodielnym nátrubkom (11). Koaxiálna rúrková kovová vložka (20) v nátrubku (11) je opatrená vnútri rúrky prístupným vnútorným závitom (31). S cieľom ľahko manipulovať s rúrkovým pásom (77, 80) a na spevnenie jeho plastovej hmoty je navrhnuté vytvorenie jednodielnej kovovej vložky (20), ale rozdelenej na dva axiálne úseky rozdielneho tvaru a účinku. Z...

Kovový rúrkový prvok sopúchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281381

Dátum: 04.02.1998

Autor: Zamboni Elio

MPK: F16L 27/08, F16L 47/04, F23J 13/04...

Značky: sopúchov, rúrkový, kovový, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový rúrkový prvok (10) sopúchov zahrnuje valcové rúrkové teleso s vopred daným priemerom. Rúrkový prvok je na svojom konci vybavený časťou (11), ktorá má o niečo väčší priemer, ako je prvý priemer. Okraj tejto časti (11) je ohnutý dovnútra a je vybavený množstvom radiálnych výrezov (12), ktoré umožňujú ohnutie tohto okraja. Každá klapka (13) nachádzajúca sa medzi dvoma radiálnymi výrezmi (12) je jednak ohnutá kolmo na pozdĺžnu os rúrky (10)...

Rúrkový rozdeľovač médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 930

Dátum: 09.08.1995

Autori: Havlíček Václav, Havlíček Michal

MPK: F24D 19/10

Značky: rozdělovač, médií, rúrkový

Text:

...jednoduchá vybiehajúca zarážka. závit. čap s drážkou a pod. V prípade ak je rozdeľovač konštruovaný len pre otáčavý pohybvnútornej rúrky. môže na jednoduché vyhotovenie rozdeľovačapostačovat na vymedzenie pohybu vnútornej rúrky dĺžka rúrokie je pritom potrebné inštalovať samostatnú zábranu.Rúrkový rozdeľovač môže byť skonštruovaný podľa potreby aj ako viac rúrok spolu (napríklad ako rozdeľovač pri súčasnej funkcii zberača pre systém...

Rúrkový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 910

Dátum: 11.07.1995

Autor: Novotný Milan

MPK: F16L 25/04

Značky: rúrkový

Text:

...uskutočneniaHlavnou súčiastkou každého rúrkového spoja je objimka 1. Jetvorená odliatkom rúrkovitého tvaru, opatreným pravidelne poobvode štyrmi výstupkami lg, v ktorých stredoch sú priechodzie závitovć otvory li. Vnútorný otvor ll objimky Ä zodpovedá vonkajšiemu priemeru jednej zo spájaných rúrok 1. Na objimku 1 je možné pripojit jeden až štyri násadce g rovnakých aleborôznych veľkostí a to skrutkovými spojmi 3.Každý zo skrutkových...

Univerzálny spojovací diel pre rúrkový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 721

Dátum: 08.02.1995

Autori: Šebrle Stanislav, Petrů Petr, Tomeš Oldřich, Kuliha Miroslav, Bucek Josef, Falta Jiří

MPK: F16B 12/10

Značky: regál, rúrkový, univerzálny, spojovací

Text:

...materiálu s dostatočnou pevnosťou, voľbu materiálu však do istej miery určuje typ použitého skrutko vého spojenia / t.j. závrtka, skrutka alebo samorezná skrutkal.Prehľad obrazkov na ýkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obrázkov na výkrese, kde na obr. č. 1 je znázornená kocka, na obr. č. 2 nadstavec pre nasadenie a ñxáciu rúrok re gálu a špeciálny nadstavec so skrutkou s guľovou hlavou - obr. č. 3.Príklady uskutočnenia...

Rúrkový spoj s tesniacim krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279621

Dátum: 09.11.1994

Autori: Jirka Karl, Bauer Peter, Helf Walter

MPK: F16L 21/04, F16L 21/03, F16L 21/02...

Značky: tesniacim, krúžkom, rúrkový

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkový spoj je uskutočnený s tesniacim krúžkom (4), ktorý tvorí v zostavenom stave vzduchový vankúš, ktorý je vložený do obvodovej drážky hrdla (3) prvej rúrky a je vytvorený s jedným alebo niekoľkými obvodovými tesniacimi rebrami (5, 6) a s aspoň jednou tesniacou chlopňou, vyčnievajúcou dozadu ako predĺženie (7). Medzi tesniacim krúžkom (4) a priliehajúcimi povrchmi hrdla (3) prvej rúrky a zástrčným koncom (1) druhej rúrky je vytvorených...

Nastaviteľný rúrkový oblúk na odtokové rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280621

Dátum: 10.08.1994

Autor: Olsson Jan

MPK: F16L 27/00, F16L 43/00

Značky: odtokové, rúrkový, nastavitelný, rúrky, oblúk

Zhrnutie / Anotácia:

Opisovaný rúrkový oblúk obsahuje aspoň dva diely s koncovými časťami pretiahnutými v rovine, prikláňajúcimi sa k hlavnej osi príslušného oblúka, ktoré sú pri koncoch navzájom otočne spojené pri zaistení otáčania iba okolo osi kolmej na uvedenú rovinu alebo roviny, pričom táto rovina alebo tieto roviny zvierajú s rovinou kolmou na hlavnú os príslušnej časti rúrkového oblúka uhol 22,5°. Hlavné osi (18, 19, 20) prvého dielu (10), druhého dielu...

Rúrkový ochranný plášť na elektrickú kabeláž, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280083

Dátum: 09.09.1993

Autor: Streit Bernard

MPK: H02G 3/04

Značky: spôsobu, rúrkový, spôsob, ochranný, kabeláž, plášť, tohto, elektrickú, výroby, vykonávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkový ochranný plášť na elektrickú kabeláž, vyrobený z ohybného plastu a určený na mechanickú a tepelnú ochranu elektrickej kabeláže, je obalený pásom (20) z materiálu so zvukovoizolačnou schopnosťou. Spôsob výroby ochranného pásu spočíva v tom, že sa pás (20) zvukovoizolačného materiálu vedie v plochom stave a nanesie sa naň v celej jeho šírke vrstva lepidla, plastový rúrkový plášť (10) sa pritlačí zhora na stred pásu (20), zdvihne sa prvý...

Rúrkový výmenník tepla najmä pre malé teplotné spády

Načítavanie...

Číslo patentu: 259273

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mišura František, Evinic Jozef

MPK: F28D 7/08

Značky: rúrkový, tepla, najmä, výmenník, malé, spády, teplotně

Text:

...ktorého podstatou je, že primárny chladiaci okruh je tvorený pevnými rebrami uchytenými na stene nádoby. Pevnérebrá zasahujú z jednej strany do otvorenej časti chladiaceho hada. Primarny chladiaci okruh je tvorený aj výsuvnými rebrami uchytenými na snimateľnom veku nádoby a zasahujřdcimi z druhej strany do otvorenej časti chladiaceho hada sekundárneho chladiaceho okruhu. Do podstaty vynálezu patrí aj to, že chladiaci had sekundárneho...

Vysokotlaký teplovýmenný protiprúdový rúrkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 257842

Dátum: 15.06.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F28F 9/00, F16L 51/02

Značky: vysokotlaký, rúrkový, aparát, protiprúdový, teplovýmenný

Text:

...aparátu 5 dilatačným prvkom podľa vynálezu zabezpečuje uchytenie vonkajšieho konca vlncvcového kopenzátora cez väzbovú prirubu ku komore a druhého konca k Výstupnému hrdlu v blizkosti plávajúcej hlavy namáhanie vlnovcového kompenzátora len vonkajším pretlakom od tlaku v medzirúrkovom priestore plášta,čo je výhodné predovšetkým pre použitie u teplovýmenných aparátov, kde sú veľmi vysokéVysokotlaký teplovýmenný protiprúdový rútkový aparát s...

Teplovýmenný protiprúdový rúrkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 256561

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16L 51/02, F28F 9/00

Značky: teplovýmenný, protiprúdový, aparát, rúrkový

Text:

...cez delený dotláčaci krúžok, JFÍČOID iadstavec je pevne alebo rozoberaitelne spojený s komorou plášťa. ~ U teplovýmenného protiprúdového rrsrkového aparátu s dilatačným prvkom podľa vynálezu je zabezpečený dilatačný posuv vo vnútornej časti aparátu konštrukőntým u 4miestnením kompenzátora medzi veko plávajúcej hlavy a väzbový krúžok výstupného hrdla, ktorý je spojený S opernou prírubou komory plášta, takže príruba výstupného hrdla nedilatuje....

Teplovýmenný protiprúdový rúrkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 247327

Dátum: 15.01.1988

Autor: Martinka Pavol

MPK: F28D 7/12

Značky: rúrkový, teplovýmenný, protiprúdový, aparát

Text:

...znamená úsporu energií, chladiacich vôd,konštrukčných materiálov a stabilizáciu technologického režimu V kritických teplovýmenných uzloch z hladiska tepelných a energetických bilancií bez náročných zásahov a investícií.Teplovýmenný protiprúdový rúrkový aparát podľa vynálezu je schematicky znázornený V jednom z možných konštrukčnýchTeplovýmenný protiprúdovy rúrkový aparát na obr. 1 pozostáva z plášta 17 s rozdelovacou hlavou 4 a komorou...

Sklenený rúrkový reaktor na výrobu chlórnanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 251464

Dátum: 16.07.1987

Autor: Dragúň Michal

MPK: C01B 11/06

Značky: chlornanů, skleněný, sodného, rúrkový, reaktor, výrobu

Text:

...predovšetkým V možnosti využitia sériovo Vyrábaných sklenených rúrok, tvaroviek a spojovacieho tesnenia, čim sa podstatne znižujú investičné náklady - až o 50 0/0 pri dosahovaní rovnakého produkčněho výkonu v porovnaní s vertikálne umiestnený/mi sklenenými rúraini.Jednoduchá konštrukcia skleneného rúr 4kového reaktora umožňuje skonštruovať reaktor na akúkoľvek požadovanú hodinovú kapacitu výroby chlórnanu sodného V jednom uzatvorenom...

Rýchloupínaci rúrkový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 239574

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lengyel Ladislav, Eermák Ivan

MPK: F16L 37/18

Značky: rychloupínací, rúrkový

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že druhý koniec plášťa rýchloupinacej rúrk-ovej zätky, či prípojky je spojený s telesom plášta, t. j. s jeho hlavnou časťou, pomocou axiálneho závitového spoja. i i jVýhodou vynálezu je, že podľa neho vyhotovenú rýchloupinaciu rúrkovú zátku, či prípojku možno použit aj pre pripojenie k takým rúrkam, ktoré majú väčšie priemerové tolerancie, pričom zložitosť jej konštrukcie sa zvýši len nepatrne.Príklad .vyhotovenia...

Rúrkový zásobník s blokovaním najmä pre tranzistory a integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248944

Dátum: 12.03.1987

Autor: Čelko Klement

MPK: B65D 85/20

Značky: obvody, rúrkový, najmä, tranzistory, zásobník, blokovaním, integrované

Text:

...a integrované obvody je príkladne znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený zásobník v náryse, na obr. 2 je nakreslený bokorys z obr. 1, na obr. 3 a obr. 4 sú nakreslené pôdorysy zásobníkov pre tranzistory a na obr 5 a 6 sú nakreslené pôdorysy zásobníkov pre integrované obvody tvarované.Rúrkový zásobník s blokovaním najmä pre tranzistory a integrované obvody pozostáva zo základne l, ku ktorej je skrutkami 3...

Laboratórny rúrkový reaktor na štúdium axiálnych a radiálnych profilov v pevnom katalytickom lôžku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233455

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ilavský Ján, Maťaš Michal, Rajniak Pavol

MPK: G01N 1/00

Značky: axiálnych, profilov, lôžku, katalytickom, laboratórny, radiálnych, rúrkový, reaktor, štúdium, pevnom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru konštrukcie zariadení pre chemickoinžinierske merania. Popisuje laboratórny rúrkový reaktor na štúdium axiálnych a radiálnych profilov v pevnom katalytickom lôžku. Zariadenie pozostáva z rúrky reaktora ukončenej hornou s dolnou vnútornou prírubou a hornou a dolnou vonkajšou prírubou s horným a dolným guľovým uzáverom, ktorých súčasťou sú zariadenia na snímanie fyzikálnochemických vlastnosti, skladujúce sa zo vzdušného...

Rúrkový výmeník tepla so skrutkovicovým prúdením teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 222868

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zelník Andrej

Značky: media, tepla, teplonosného, skrutkovicovým, rúrkový, výměník, prúdením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rúrkového výmeníka tepla a rieši problém intenzifikácie prestupu tepla, a zabránenia tvorby inkrustov pri prenose tepla medzi dvomi médiami, ktoré musia byť navzájom oddelené pevnou stenou. Podstata vynálezu je v tom, že vstup a výstup pre inkrustujúce médium je voči komorám na oboch koncoch výmenníka usporiadaný tangenciálne a na zosilnenie efektu predrotácie je v oboch komorách, t. j. tak vo vstupnej ako aj výstupnej komore...

Rúrkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 228639

Dátum: 01.01.1986

Autori: Krejčí Pavol Šaľa, Guizon Jozef, Rácz Jozef, Marko Vladimír

MPK: F28F 9/12, F28F 1/00

Značky: aparát, rúrkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši uchytenie a utesnenie rúrky v rúrkovnici z kvalitatívne odlišných materiálov tým, že rúrka osadená v otvore rúrkovnice je fixovaná hlavicou s tesniacim elementom umiesteným v medzirúrkovom priestore otvoru rúrkovnice. Hlavica je opatrená otočnou prírubou alebo rozdeľovacím krúžkom. Aparát je možné použiť v kombinácii kov - umelá hmota - sklo ako tepelný výmenník alebo absorber v silne korozívnom prostredí.

Rúrkový kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228031

Dátum: 01.12.1985

Autor: Sýkora Anton

Značky: rúrkový, kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkový kolektor pozostávajúci z transparentného plášťa rúrkového tvaru, do ktorého je vložený absorbér s lamelami, ktorý plášť je tvorený vonkajším dielcom a vnútorným dielcom s vákuovou medzerom medzi nimi. Riešeným problémom je sníženie výrobnej prácnosti kolektora, čo sa dosahuje tým, že obidva konce vnútorného dielca 5 ako aj vonkajšieho dielca 4 jeho transparentného plášťa sú spojené medzikruhovou stenou 6.