Patenty so značkou «rumančeka»

Spôsob prípravy tetraploidného rumančeka bohatého na bisabolol

Načítavanie...

Číslo patentu: 280689

Dátum: 12.06.2000

Autori: Chlodwig Franz, Isaac Otto

MPK: A01H 1/06, A01H 5/02

Značky: tetraploidného, přípravy, bisabolol, bohatého, spôsob, rumančeka

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy nového na bisabolol bohatého tetraploidného rumančeka kultúrneho rastlinného druhu rumanček pravý (Chamonilla recutita L., synonymného s Matricaria chamonilla L., Asteraceae), ktorého pri teplote 40 °C sušené kvety obsahujú, vztiahnuté na sušinu, aspoň 100 mg % chamazulénu, aspoň 200 mg % (-)-alfa- bisabololu a menej ako 50 mg % ostatných bisaboloidov s výnimkou odrody rumančeka Manzana, ktorého podstata spočíva v tom, že sa v...

Zariadenie na zber kvetov rumančeka kamilkového

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2047

Dátum: 11.01.1999

Autor: Jedinák Dušan

MPK: A01D 34/62, A01D 34/52, A01D 34/44...

Značky: kamilkového, rumančeka, kvetov, zariadenie

Text:

...alebo sa prepne za iný traktor. Vyprázdňovanie rumančekovej hmoty z vlečky je plyynule regulovatelné, a tak sa môže priamo vysypat na dopravný pas pre dalšie spracovanie. Toto zariadenie si nevyžaduje žiadne konštrukčné zmeny na traktore a vlečke. Takže mimo sezóny môžu byt tieto zariadenia využívané pre iné poľnohospodárske potreby.Prehlad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom...

Zariadenie na triedenie semena rumančeka kamilkového

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2030

Dátum: 02.12.1998

Autor: Jedinák Dušan

MPK: B02C 4/06, A01F 12/44

Značky: kamilkového, rumančeka, semena, triedenie, zariadenie

Text:

...je nevyhnutné, abytáto hmota rovno padala na vibračnú triedićku, lebo ak je rovnomerné dávkovanie, tak aj triedenie tejto hmoty je vysoko kvalitné a nedochádza k zbytočným stratám vplyvom zlého roztriedenia.Je prirodzené, že kvalita roztriedených zložiek súvisí od veľkosti dier na site a frekvencie vibrácie, preto je nevyhnutné, aby tieto dve podmienky sa dali menit.Prehľad obrázkov na ŇkreseTechnické riešenie bude bližšie...

Zariadenie na úpravu a triedenie rumančeka kamilkového po vysušení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2028

Dátum: 02.12.1998

Autor: Jedinák Dušan

MPK: A01F 12/44, A01F 29/08

Značky: zariadenie, triedenie, vysušení, rumančeka, kamilkového, úpravu

Text:

...sa kĺžu po site do nádob, alebo na dopravné pásy a drobnejšie častice prepadávajú pod sito.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 zariadenie podľa technického riešenia.Zariadenie podľa obr. 1 pozostáva z rámu 1, na ktorom sú upevnené pracovné valceg so štvorcovými otvormi po celom plášti valca a s pohyblivým obojstranným nožom 5. V hornej časti je násypka g, umožňujúca...

Spôsob prípravy vodorozpustného extraktu rumančeka pravého (Matricaria chamomilla)

Načítavanie...

Číslo patentu: 260799

Dátum: 12.01.1989

Autori: Minczinger Štefan, Varga Ivan, Oravec Viliam, Šnupárek Vladislav, Chrenko Vladimír

MPK: A61K 35/78

Značky: rumančeka, extraktu, spôsob, matricaria, vodorozpustného, chamomilla, přípravy, pravého

Text:

...pre bližšie určenie povahy rastlinného slizu rumavnčeka pravého. Sliz sa skladá zoPolysacharid zo súkvetia rumančeka pravého o molekulovej hmotnosti 4350 patrí k .nízkomolekulárnym polysacharidom, do skupiny rastlinných slizov a gúm. Viskozita vodného extraktu z drogy rumasnčeka pravého stúpa s dĺžkou extrakcie a závisí od obsahu polysacharidu v droge, t. j. od vývojového štádia súkvetia. Dôležitá je rozpust~5 nosť slizu v-o vode, ktorá sa dá...

Zariadenie na sušenie liečivých rastlín, najmä rumančeka pravého

Načítavanie...

Číslo patentu: 245317

Dátum: 15.12.1988

Autori: Beck Iván, Cvetkov Slaveo, Russell Roy Robert Baird, Biró Imre

MPK: F26B 3/06

Značky: rastlín, pravého, sušenie, rumančeka, liečivých, zariadenie, najmä

Text:

...sú odstránené vynálezom, ktorého podstata spočíva v» tom, že zariadenie na sušenie je zostavené z pevnej časti sušiacej komory, v ktorej sú na držiakoch a pružnom tesnení uložené aspoň dva koše korýtkovitého tvaru s výklopnými dnami. Sušiaca komora je opatrená teplovzdušným agregátomy manipulačnou plošlnou a dvíhacím zariadením.Toto zariadenie na sušenie umožňuje podstatnú úsporu pracovných sil, pri zvýšení výkonu, zlepšuje pracovné...

Zariadenie na veľkoplošný zber rumančeka pravého

Načítavanie...

Číslo patentu: 244974

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ragauskas Alvidas Juozo, Perfilov Viktor Vladimírovie

MPK: A01D 45/00

Značky: rumančeka, pravého, veľkoplošný, zariadenie

Text:

...zariadenia podľa vynálezu, kde na obr. 1 je schéma zariadenia V bočnom pohľade a na obr. 2 je čelný pohľad na česacie ústrojenstvo.Na nosiči 35 je na hnacom hriadeli 24 uložený priebežný česaci valec 1, ktorý má tvar pätcípeho valca a na vrcholoch, ktorého sü po celej dĺžke upevnené česacie hrebene 2 s trhacimi prstami 15. Trhacie prsty 15 zvierajúce s osou česacich hrebeňov. 2 uhol 85 ° sú orientované v smere otáčania priebežného...

Spôsob prípravy vodno-alkoholického extraktu rumančeka pravého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252992

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šnupárek Vladislav, Oravec Viliam, Minczinger Štefan, Frimm Richard, Gattnar Ondrej, Varga Ivan

MPK: A61K 35/78

Značky: pravého, vodno-alkoholického, přípravy, rumančeka, spôsob, extraktu

Text:

...deriváty, cholíu, slizovité látky a časť zložiek éterickěho oleja, zostáva pri tomto spôsobe spracovania nevyužitým odpadom.Využitie hmoty po destilácii rumančekovej drogy s vodnou parou rieši postup podľa vynálezu tak, že sa droga rumančeka pravého zbavená časti lipofilnej zložky destiláciou s vodnou parou, po úprave na obsah sušiny 10 až 35 0/0 hmot., extrahuje etanolom pri teplote 10 až 50 °C po dobu 1 až 8 hodín, tuhá fáza sa oddeli a k...