Patenty so značkou «ručný»

Ručný podbíjač na podbíjanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19920

Dátum: 20.07.2012

Autor: Widlroither Otto

MPK: E01B 1/00, E01B 27/14

Značky: koľajníc, ručný, podbíjač, podbíjanie

Text:

...hriadeľ 9. Ten je vybavený na spodnom, od hnacieho motora 2 vzdialenom konci nevyváženosti 10 na vytváranie podbíjacích vibrácií.0009 Ako je zrejmé zobr. 2 až 5, podbijacia lopatka 6 pozostáva z dvoch polovíc 11 lopatky, spojených vždy so stopkou 4. Každá z týchto dvoch polovíc 11 lopatky je vybavená homou časťou 12 lopatky, usporiadanou bližšie k hnaciemu motoru 2 a prebiehajúcou rovnobežne s pozdĺžnou osou 7, ako aj spodnou časťou 13...

Ručný čistič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17269

Dátum: 02.03.2012

Autor: Göttler Karl

MPK: A47L 13/11, A47L 1/06

Značky: ručný, čistič

Text:

...byt výhodné, že medzi upevneným koncom stieracej lišty a približne polovicou jej pozdĺžneho rozmeru vodiace prvky odstávajú len o približne 1 mm od stieracej lišty, pričom zvlášť pri velmi silnom prítlaku ručného čističa na hladkú plochu je naďalej zaistené optimálne dosadanie priečneho britu na hladkú plochu.0012 Výhodne je pomer rozsahu x k celkovému pozdĺžnemu rozmeru stieracej lišty od 0,2 do 0,9,výhodne od 0,3 do 0,6 a najvýhodnejšie...

Ručný podbíjací nástroj na podbíjanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18500

Dátum: 04.01.2012

Autor: Widlroither Otto

MPK: E02D 3/074, E01B 27/14, E01B 27/20...

Značky: koľaje, nástroj, podbíjanie, podbíjací, ručný

Text:

...celkovej výšky h., nevyváženosti 11 umiestnené pod hornou010 Ako je zrejmé z obr. 3 a 4, sú dolný koniec 14 rúrky 3 hriadeľa, ako aj nevyváženosť 11 vedené až do dolnej polovice 13 resp. až k dolnej hrane 7 podbíjacej lopatky 5. Rovina 15 lopatky (obr. 2) podbíjacej lopatky 5 je umiestnená rovnobežne s pozdĺžnym smerom 12 hriadeľa. Dolný koniec 14 rúrky 3 hriadeľa je vytvorený s hrotom 19, zužujúcim sa v tvare kužeľa k dolnej hrane 7...

Ručný artroskopický rezný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5754

Dátum: 06.05.2011

Autori: Bašťovanský Ronald, Poljak Silvester

MPK: A61B 17/34, A61B 17/32, A61B 1/313...

Značky: nástroj, ručný, řezný, artroskopický

Text:

...znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experímentovania nmoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú potom patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robit problém dimenzovanie takéhoto ručného artroskopíckého rezného nástroja a vhodná voľba materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto...

Elektrický ručný rotačný odviečkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5651

Dátum: 04.03.2011

Autor: Eliaš Jozef

MPK: A01K 59/00

Značky: odviečkovač, ručný, elektricky, rotačný

Text:

...v dutej oske a druhá stabilne upevnená skrutkami v pevnom čele valca.Valec je opatrný mosadznými hrotrni, alebo guľôčkami upevnenými na lankách alebo retiazkach, ktorých prikladaním počas jeho rotácie na zaviečkovaný plást dochádza k odstraňovaniu voskových viečok z povrchu plástu. Držiak valca je opatrený z hľadiska vyváženia excentricky umíestnenou ovládacou rukoväťou, na ktorej sa nachádza vypínač zariadenia. Cez rukoväť prechádza prívodný...

Fakoemulzifikačný ručný nástroj s integrovaným aspiračným čerpadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18072

Dátum: 03.12.2010

Autori: Sussman Glenn Robert, Sorensen Gary

MPK: A61F 9/007

Značky: integrovaným, ručný, fakoemulzifikačný, nástroj, aspiračným, čerpadlom

Text:

...spolu so zavlažovacím. roztokonx dodávanýn 1 do oka počas tohto zákroku do0006 V priebehu tohto spôsobu sa do oka čerpá zavlažovacia tekutina, ktorá prechádza medzi zavlažovacím puzdron 1 a reznou ihlou a vystupuje do oka na hrote zavlažovacieho puzdra a/alebo z jedného alebo viacerých výstupných otvorov alebo iných otvorov vyrezaných V zavodňovacom puzdre v blízkosti jeho konca. Natejto zavodňovacej tekutine veľmi záleží, pretože...

Ručný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16030

Dátum: 16.04.2010

Autor: Lauvdal Olav

MPK: B62B 1/14

Značky: vozík, ručný

Text:

...jeden prídržný magnet sa môžu pohybovat dozadu od predmetu a tým uvoľňovať predmet z prídržného magnetu. Aby sa znížila možnost poškodenia povrchu predmetu počas uvolňovania,uvoľňovacia platňa može byt vybavená mäkkým materiálom ako je guma alebo podobne.0015 Vjednom uskutočnení vynálezu je uvolňovací prvok otočne namontovaný na rám ručného vozíka napríklad využitím skrutiek alebo podobne. Taktiež možno použit závesné prostriedky na...

Zdvižný ručný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14285

Dátum: 15.04.2010

Autor: Van Der Helm Hermanus Cornelis

MPK: B62B 1/10, B62B 5/00, B62B 5/02...

Značky: vozík, ručný, zdvižný

Text:

...kolesá zabrzdené a otáčali sa na pokyn dopredu a dozadu pomalou polohovacou rýchlosťou.0013 Je tiež možné, aby motor poháňal kolesá v jazdnej polohe relatívne rýchlou rýchlosťou pohybu a aby motor blokoval kolesá a/alebo ich poháňa brzdeným spôsobom pomalou polohovacou rýchlosťou v zdvíhacej polohe.0014 Je možné, aby motor a brzda boli samostatné časti alebo aby motor a brzda boli jedinou jednotkou s motorom plníacim tiež brzdiacu...

Ručný obrábací stroj s ochranným krytom a prípojkou pre odvádzanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10950

Dátum: 27.06.2009

Autori: Blažek Jiří, Novotný Jiří

MPK: B24B 55/10, B25F 5/02

Značky: prípojkou, odvádzanie, krytom, obrábací, stroj, prachu, ochranným, ručný

Text:

...vzduchu. Tým môže nástroj ešte vo zvýšenej miere prispievaťk prúdeniu v kanáli pre odvádzaníe prachu.Krycia stena je s výhodou v podstate rovinná. Tým sa vytvorí dobre chovanie prúdenia. Rozumie sa, že príslušné steny môžuKanál pre odvádzaníe prachu prebieha s výhodou špirálovite, to znamená, že má tvar špirály. Napríklad prebieha kanál pre odvádzaníe prachu dokola pracovného vretena, na ktorom jeV tejto súvislosti je nutné...

Ručný nástroj na opracovanie plochy obrobku alebo konštrukčného dielu uberaním materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11258

Dátum: 08.05.2009

Autori: Meister Gottfried, Holzmann Markus

MPK: B24B 23/04, B24B 23/02, B24B 55/05...

Značky: plochy, uberaním, obrobků, konštrukčného, materiálů, ručný, nástroj, opracovanie, dielů

Text:

...Vybranie môže byt usporiadané na homej strane nosnej dosky alebo časti puzdra alebo na príslušnej obvodovej strane. V závislosti od polohy a stvárnenia vybrania sa ochranný prvok najskôr nasadí zhora alebo sa nasunie zboku. Pri nástrčnom, zvieracom alebo západkovom spojení nie sú potrebné žiadne prídavné upevňovacie prostriedky, ako skrutky alebo kolíky. Výhodné je vybranie na vsadenie líšt kefových prvkov alebo profilových dielov stvámiť...

Ručný tepelný elektrický spotrebič s časovým vypínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5141

Dátum: 05.03.2009

Autor: Rafaj Robert

MPK: D06F 75/00, H01H 71/00, G05B 9/00...

Značky: elektricky, časovým, ručný, spotrebič, tepelný, vypínaním

Text:

...Toto zariadenie 1 obsahuje elektrický prívod 11 umiestnený na zadnej homej časti tela 22. Z elektrického prívodu 11 vedie vnútrom tela 22 elektrické vedenie 15 do dotykového vypínača 12, časového vypínača 13 a tepelnej špirály 14, ktoré sú taktiež vzájomne prepojené elektrickým vedením 15 a tvoria ostatné súčasti zariadenia 1 na časové vypinanie. Dotykový vypínač 12, slúžiaci na rozpojenie kontaktov pri pusteni rúčky, je upevnený na...

Ručný skúter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5102

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: B62M 1/00

Značky: skúter, ručný

Text:

...kľuky presadené o 180 stupňov, pričom jedna z kľúk je laterálne posuvná oproti druhej lateralne pevnej kľuke, pohyb čoho je prevedený na kormidlový mechanizmus. Reťazový prevod z kľukového mechanizmu na predné koleso pozostáva z dvoch častí. Prvá statická časť je pevne upevnená na rám skútra a druhá otočná časť je upevnená do štruktúry kormidla. Obe časti sú prepojené cez kardanový kĺb, ktorý leží v otočnej osi náboja korrnidla.Technické...

Ručný páskovač s bezsponkovým spojením viazacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5033

Dátum: 06.11.2008

Autor: Feifer Pavel

MPK: B65B 13/18

Značky: viazacej, ručný, bezsponkovým, spojením, pásky, páskovač

Text:

...nárokmi na presnosť, čím sa zvyšuje prácnosť a nákladnosť výroby.Typickým predstaviteľom vyššie uvedených riešení je napr. patent (autorské osvedčenie) č. 261638 a ďalej ručné páskovače firiem Illinois Tool Works Inc. Alebo Orgapack GmbH.Vyššie uvedené nedostatky do značnej miery rieši konštrukčné usporiadanie uzatváracieho mechanizmu ručného páskovača podľa tohto technického riešenia, kedy pohyb prenášaný výstredníkovým čapom z...

Zásobník pásku pre ručný prístroj pre skúmanie telovej tekutiny, ako aj ručný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7630

Dátum: 07.03.2006

Autori: Roesicke Bernd, Haar Hans-peter, List Hans

MPK: A61B 10/00, A61B 5/00, G01N 33/00...

Značky: pásků, ručný, tekutiny, skúmanie, prístroj, telovej, zásobník

Text:

...nárokov.Podľa nich je navrhnuté, že do zásobníka pásku sú integrované brzdiace prostriedky, ktoré udržujú testovaciu pásku pod napätím vťahu. Tým sa môže udržovať potrebný minimálny ťah vpásku,pretože pohon na jednotke na odpad transportuje testovaciu pásku proti tomuto napätiu v ťahu, takže táto sa nevytíahne zo zásobnej jednotky príliš ďaleko alebo sa dokonca nežíadúcim spôsobom neodvinie. Týmto spôsobom môže byť testovací pások vedený...

Zariadenie na ručný zber odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3711

Dátum: 03.02.2004

Autor: Široký Ján

MPK: B65F 1/00

Značky: odpadov, zariadenie, ručný

Text:

...obr. l je znázomený axonometrický pohľad na jeden z možných príkladov vyhotovenia čeľustí v uzatvore nom stave a na obr. 2 axonometrický pohľad na tie isté čeľuste v otvorenom stave. Na obr. 3 až 5 je znázomená manipulácia so zariadením podľa technického riešenia. Na obr. 6 a 7 sú schematicky znázomené čeľuste vytvorené lisovaním z pružného plastu, ktoré sú v statickom stave otvorené a zatvárajú sa pôsobením sily ruky. Na obr. 8 až 10 sú...

Ručný ostrič s nastaviteľnými ostriacimi plátkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3217

Dátum: 04.06.2002

Autor: Sidor Jaroslav

MPK: B24B 3/00

Značky: ostriacimi, ručný, ostrič, nastavitelnými, plátkami

Text:

...plátky sa pohybujú po ostrí náradiaPriestor nad príložkou s ostriacími plátkamí upevnenou v homej častí ostriča - ako Stacionárne prevedenie, je prekrytý vekom s vodiacírn výrezont, čo umožňuje lepšie vedenie ostreného náradia a zároveň zachytávanie väčšiny uvoľnených častíc v procese ostrenía a zamedzenie ich rozptýlenia do voľného priestoru.Popis obrázkov na výkresochObr. l predstavuje pohľad spredu a zboku na prílozku s vloženými...

Ručný hydraulický zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2745

Dátum: 18.01.2001

Autor: Šmondrk Šimon

MPK: E01B 29/04

Značky: zdvihák, ručný, hydraulický

Text:

...za pätu na pevnej opierke. Obr. 4 predstavuje osový zdvih nosnou hlavou zdviháka. Na obr. 5 je naznačený stranový posun koľajnice hlavou zdviháka.Na podstavec 1 je naskrutkovaná pevná piestnica 2 s piestom, držadlo ą a nádržka 1 na hydraulickú kvapalinu, v ktorej je uložený piestový hydrogenerátor. Výstup 9 hydrogenerátora je spojený s odnlmatelnou poháňacou pákou Q. V podstavci 1 sú umiestnené sacie a výtlačné ventily ako aj poistný ventil...

Kyprič pôdy ručný

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2440

Dátum: 16.05.2000

Autori: Kaliský Vladimír, Osuský Ernest

MPK: A01B 1/02

Značky: kypřič, ručný, pôdy

Text:

...pôdy, ktoré otáčavým pohybom ryjú pôdu a jemnejšie hrudkovanie zabezpečujú öeslice, medzi ktorými rýče pri otáčaní prechádzajú. Pôda je takto pripravená na sejbu jedinou operáciou, má priaznivú štruktúru,lctora umožňuje dostatočný prístup vzduchu a búrlivý rozvoj baktérií vpôde, dôležitých z hľadiska úrodnosti. Práca je omnoho menej namáhavá vplyvom mechanickej osi čapu, okolo ktorej sa rýče otáčajú a klasicke ryle ju nemajú. Ohnuta nasada...

Ručný rozkladací vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2227

Dátum: 12.07.1999

Autor: Havadej Milan

MPK: B62B 3/00, B62B 1/00

Značky: vozík, ručný, rozkládací

Text:

...pružinou, pričom jeden pár západiek je spojený spoločnou tyčou, rovnobežne sktorou je umiestnená uzamykacia tyč, ktorá v dvojkolesovom variante je zapadnutá do vybrania krytu a je zovretá vždy dvojicou západiek.Držadlo je nad pomocnými kolieskami opatrené druhým čapom, ktorý v štvorkolesovom variante je zapadnutý do jedného z vybraní v konzole, pričomv druhom vybraní konzoly je umiestnená zamykacia tyč.Prehľad obrázkov na výkresochNa...

Ručný odšťavovací lis na citrusové a bobuľové plody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2097

Dátum: 12.03.1999

Autor: Uhrín Juraj

MPK: B30B 9/02

Značky: citrusové, plody, bobuľové, odstavovací, ručný

Text:

...páky.Ručný odšťavovaci lis pozostáva z odšťavovacej komory l s výtokovým otvorom umíestneným na jej dne, vytvorenej z plastu,y hornej častí odšťavovacej komory l je umiestnený oceľový hriadel š, na ktorom je umiestnená stláčacia páka g vyhotovená z plastu.Do odšťaxxovacej komory lje odspodu zasunutá dutá nádoba i vyhotovená z plastu , ktorá je zospodu pokrytá gumovou podložkou g.Ovocnú šťavu získame z citrusového plodu tak, že vložíme I.2...

Ručný, prenosný, elektrický alebo inak poháňaný točivý nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1856

Dátum: 03.06.1998

Autor: Radvanec František

MPK: B23Q 17/22, B24B 49/00

Značky: nástroj, elektricky, prenosný, ručný, točivý, poháňaný

Text:

...vodováhy s vy značenými uhlovými hodnotami a uhlovými výsekmi.Príklad 1. Ručná prenosná elektrická vŕtačka L má na vrchnej strane2 a na zadnom čele 3 časti na uchopenie nástroja umiestnenékruhové kvapalinové vodováhy g s vyznačenými uhlovými hodnota~ mi §, 6 a 7 15 °, 30 ° a 45 ° a uhlovými výsekmi g do 360 °.Ručná prenosná elektrická brúska má na vrchnej strane g a na zadnom čele 4 časti na uchopenie nástroja umiestnené kruhové...

Ručný ostrič nožov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1795

Dátum: 08.04.1998

Autor: Svitek Vladimír

MPK: B24B 3/54

Značky: ručný, nožov, ostrič

Text:

...je nepohyblivý a pohybuje saPrehľad obrázkov na gkresochPodstata technického riešenia je objasnená v ďalšom popise odkazujúcom na pripojený výkres, na ktorom v schématickom zjednodušení predstavuje obr. 1 perspektívny pohľad na časť telesa nástroja s výstupkom a brúsnymi plátkami, obr. 2 je pohľad v smere P z obr. 1 na výstupok a obr. 3 predstavuje pohľad na jeden konštrukčnývariant tohoto ručného nástroja. Obr. 4 je iným variantom...

Ručný zakružovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1007

Dátum: 08.11.1995

Autor: Palko Anton

MPK: B21D 5/12

Značky: zakružovací, stroj, ručný

Text:

...voľbu dvoch prevodových rýchlostí s ohľadom na hrúbky a akosti zakružovaných plechov a s tým spojenú pretvárnu prácu. Predmetné riešenie dovoľuje spoľahlivú aretáciu horného valca pretechnologický úkon zakružovania a jednoduché horiziontálne odklápanie horného valca pre vyberanie zakružovaných dielcov pri maximálnej bezpečnosti. Zakružovací stroj podľa tohoto úžitkového vzoru je z hľadiska prevedenia konštrukčne minimalizovaný s...

Ručný nitovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 628

Dátum: 09.11.1994

Autor: Wihan Josef

MPK: B21J 15/38

Značky: nástroj, nitovací, ručný

Text:

...nitmiovládacie masivna páka v spodnej stene svojho vybrania opatrenä závitovým-otvorom pre pružne uioženú nastavovaciu skrutku,ktorej koniec doiieha na spodnú časť ovšádacej pohybiivej páky.Ovládacia masivna páka môže byť v spodnej časti svojho vybrania opatrená otvormi pre výmenné nástavce nitov.Predná hubica môže výhodou tvoriť s oviádacou masivnou pákou nerozoberateľný ceiok, môže byť do nej naiisovaná, pripadne môže byť jej integráinou...

Ručný vozík s dvomi kolesami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 504

Dátum: 06.07.1994

Autor: Hanzlík Rudolf

MPK: B62B 1/12

Značky: vozík, kolesami, ručný, dvomi

Text:

...3 k pripevneniu s bočnicami 5. K boćniciam 5 sú pomocou oblúkov § pripojené kolesá Q nasadená na neznázornenej hriadeli. Čelá vozíka 1 sú po stranách spojené s bočnicami 5 svojou hornou stranou, ktorú8, do ktorých zasahujú výstupky bočníc g.tvoria .rurky Řúrkyą§ a výstupky bočníc 2 sú proti vytiahnutiuzaistené kolíkmi lg. Ďalej čelá vozíka 1 podľa obr. 3 majú jeden alebo viacej výstupkov llzasahujúciCh do otvorov v ráme podlahy l. Iné...

Ručný lis na nitovacie gombíky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 274

Dátum: 09.09.1993

Autor: Pavelka Jozef

MPK: B25B 27/02

Značky: nitovacie, gombíky, ručný

Text:

...kvality nitovených gombíkových spojov.ak 0 i zvýšenie životnostiinšta 1 ovených nitov s tiež zvýšenie produktivity tejto činnostiPríklsdítelesného vytvorenie ručného lisu je znázornený na pripoje nom výkrese,kde základ tvori teleso g dvojitých svoriek vytvorenýchdo tvaru S. V hornej časti je teleso g zpevnené výstuhou 3 a funkčná časť je riešená pevne pripojeným lôžkom Q pre misku Q z PVC materialu. Spodná česť svorky je vytvorená upínecou...

Ručný rezací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 280960

Dátum: 17.06.1992

Autor: Weschenfelder Ralf

MPK: C03B 33/12, B26B 11/00

Značky: ručný, prístroj, řezací

Zhrnutie / Anotácia:

Ručný rezací prístroj pozostávajúci z rukoväti (3), na prednom konci ktorej je jednak na jej hornej čelnej ploche osadený sklopný nôž (4) a jednak upevnený rezací nástroj (10) na rezanie skla a na jej zadnom konci je upevnený kotúčový nôž (5). Na spodnej čelnej stene rukoväti (3) sú upevnené aspoň dvoje saní (7, 15), a to prvé sane (7), ktoré sú vybavené otočne uloženou gumovou prísavkou (8) na vykonávanie oblúkových alebo kruhových rezov...

Ručný masážny strojček

Načítavanie...

Číslo patentu: 272745

Dátum: 12.02.1991

Autor: Herman Ján

MPK: A61H 15/02, A61H 15/00

Značky: masážny, strojček, ručný

Ručný napúčšťací ventil malých množstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 267774

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kamenický Ivan

MPK: F16K 51/02

Značky: množstiev, napúčšťací, ručný, malých, ventil

Text:

...k teleau ventile prirubou sa dosiahlo dokonale oddelenie priestoru vnútra ventilu od okolitej atmosféry s dlhou životnostou. oĺžkou zavedenej valcovej vodiacej časti pri zatvorenon ventile, ktoré je menšia ako dlžka hriadela nad hornou prechodovou hranou gulovej časti po spodný okraj íikněho kanàlika zabezpečuje pripájanie vstupu ventilu a výstupom a tým aj reguláciu ventílu pri inom zdvihu hriadeĺa ako vakuově uzavieranie ventilu a...

Ručný bisektor embryí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267176

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hlinka Daniel

MPK: A61D 1/10

Značky: embryí, ručný, bisektor

Text:

...k objektívu svetelného mikroskopu. Horizontálne pohyby sa dosahujú pomocou pohybu rovinného stolika mikroskopu oproti stabilnému mikronožu. vertikálne zase pohybom objektívu a tým mikronoža oproti rovinnému stolíku. Jeho nevýhodou je potreba svetelného mikroskopu, nakolko manipulácia s embryami pri prenose embryi sa vykonáva podystereomikroskopom a sťažená práca s embryom v prevrátenom obraze. ÄPodstata ručného bisektora embryi je v...

Ručný ovládač pre spojité elektrické a kombinované ovládacie a regulačné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 262388

Dátum: 14.03.1989

Autori: Blahušiak Branislav, Švec Stanislav, Ochodnický Vladimír

MPK: G05G 9/04

Značky: ručný, kombinované, obvody, ovládacie, regulačné, ovladač, elektrické, spojité

Text:

...pohyblivej časti snímača posuvu. Rukovät e nosičom je otočne uložená v prirube tak, ie je vymedzený maximálny uhol vyklonenia rukoväte. signál z pevnej časti snímača je spracovaný v bloku elektroniky. Pri vychýleni rukoväte sa deformuje prulina v tvare prútu a velkost deformácie je snimaná vhodným snímačom polohy. Krajné polohy vyklonenia rukoväte obmedzuje otočné uloženie nosiča rukoväte v prirube. Vymedaenim krajných polôh vyklonenia...

Ručný dávkovač tekutého dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259553

Dátum: 17.10.1988

Autor: Poláček Milan

MPK: F25D 3/10

Značky: dusíku, tekutého, dávkovač, ručný

Text:

...je pripevnená zátka pre uzatvorenie otvoru v tryske.Vyšší účinok vynálezu spočíva v mo.bilnosti, oproti dostal známym stabilným zariadeniam, čo umožňuje rozvinúť a použiť nové metódy v elektrotechnick-om priemysle najmä pri rýchlom vytriedení tepelne závislých súčiastok, pripadne pri lokalizácií občas 4ných porúch, ktoré sa v elektronických obvodoch niekedy vyskytujú.Na obr. 1 je znázornený ručný dávkovač tekutého dusíka V rozloženom stave....

Ručný mikrodávkovač s výmennou trubičkou pre jednrázovú aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254189

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fekete Jozef

MPK: A61D 7/02, A61D 1/10, A61M 5/30...

Značky: trubičkou, jednrázovú, výmennou, ručný, mikrodávkovač, aplikáciu

Text:

...sa ovláda tlakom na spúšť 2,ktorá sa vsúva do telesa 1, pričom o podá 4vač 4 opretá tlačka 3 uvoľňuje stlačenú hadicu 18, ktorej vnútorný objem sa tým zväčšuje a tak nasava. Spolu so spúšťou 2 sa posúva aj aretačná vložka 5, o ktorú pružina pritláča aretačné rameno 7, ktoré počas jedného úplného stlačenia spúšte 2 dvakrát zapadá do drážok aretačnej vložky 5, čo spôsobí okamžitú zmenu potrebného tlaku prsta na spúšť 2 a tak umožňuje...

Ručný posuvový mechanizmus s mikroposuvom

Načítavanie...

Číslo patentu: 253910

Dátum: 17.12.1987

Autor: Ogurčák Ján

MPK: B23Q 1/26

Značky: posuvový, mikroposuvom, mechanizmus, ručný

Text:

...je pripevnený ozubený segment s vnútorným ozubením.Výhody ručného posuvového mechanizmu s mikroposuvom podľa vynalezu spočívajú v zjednotení ovládacieho prvku posuvu a mikroposuvu, vo zväčšení priemeru ovládacieho prvku mikroposuvu, v zmenšení ovlá 4dacej sily mikroposuvu, V dosiahnutí jemnejšieho »prísuvu pri re 1 atív.ne jednoduchom riešení prevodu s veľkým prevodovým pomerom, s jednoduchým prepínaním jednotlivých druh-ov posuvov.Príklad...

Ručný zakladač najmä elastických súčiastok s nerovnako hlbokými čelnými otvormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 249212

Dátum: 12.03.1987

Autor: Duhar Jozef

MPK: B23Q 7/06, F16C 43/04

Značky: nerovnako, otvormi, zakladač, ručný, najmä, súčiastok, hlbokými, čelnými, elastických

Text:

...čape 13 uložená ovládacie páka 3, na ktorú dosadá Vratná pružina B. Ovládacia .páka 3 je nadolnom konci opatrená opierkou 4 zasahujúctou do lrúrkového zásobníka 1, pred jeho vyú-stením. Nad čapom 13 j-e ovládacia páka 3 opatrená horným pridržiavačom 5 a pod čapom 13 udolným pridržiavačom 6, ktoré zasahujú do priestoru rúrtkového zásobníka 1. Na konci .vyfrstenia rúrkového zásobníka 1 je umiestnená prldržná pružina 7 pevne uchytená na telese 2....

Ručný ovládač pre spojité elektrické a kombinované ovládacie a regulačné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248094

Dátum: 15.01.1987

Autori: Baráni Vladimír, Ochodnický Vladimír Fyzik, Hraško Miloš, Bulej Ivan, Mancovič Milan

MPK: H01H 25/06

Značky: regulačné, spojité, ručný, obvody, ovladač, elektrické, kombinované, ovládacie

Text:

...ktorý je pevne spojený s tiahlom 21. Posuvne pohyblivé tyčka 17 je spojená s unašačom 18, ktorý je na prečnievajúcej časti nemenia 1 I pritláčaný silovým účinkom pružných členov mikrospínača 7 pôsobiacich na spodnú časť tyečky 17. Mechanické a elektrické časti ovládače sú zakryté krytom 8.Pri vyjklonení rukoväte o určený uhol al,resp. m 2, resp. m 3, resp. 2 x 4 v ľubovoľnom smere, zasunie tanier 2 aspoň jeden z palcov 4, V dôsledku čoho...

Ručný dvojdielny zmeták

Načítavanie...

Číslo patentu: 221684

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zelník Milan

Značky: zmeták, dvojdielny, ručný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru spotrebného tovaru a rieši konštrukciu ručného dvojdielneho zmetáka, u ktorého je možnosť otočného pripevnenia štetinového držiaka. Jeho podstata je v tom, že k rukoväti je skrutkou a maticou otočne pripevnený štetinový držiak a medzi týmito časťami je prečnívajúca elastická podložka.

Ručný priklepávací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 219670

Dátum: 01.12.1985

Autor: Mikuláš Ján

Značky: priklepávací, prípravok, ručný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru jednoúčelových prípravkov a je určený na vzájomné približovanie ručným priklepávaním čelných styčných plôch šikmo strihaných pod uhlom 45° transformátorových plechov, zložených s preplátovaním do magnetického obvodu. Plechy sú bez orezania ostrých koncov a tieto prečnievajú cez čelné plochy spojok a jadier. Prípravok pozostáva z pripevneného o rukoväť, hranolovitého telesa, ktoré má päť príklepových plôch a oproti...

Ručný jednokolesový vozík pre dopravu prepraviek v stohoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 215953

Dátum: 15.07.1984

Autor: Hübler František

Značky: stohoch, dopravu, ručný, vozík, prepraviek, jednokolesový

Zhrnutie / Anotácia:

Ručný jednokolesový vozík, pre dopravu prepraviek v stohoch, najmä pri pestovaní a zbere poľnohospodárskych produktov. Vynález sa týka poľnohospodárskej výroby a jej mechanizácie dopravy v záhradníctve. Rieši technický problém dopravy prepraviek v stohoch najmä pri pestovaní a zbere poľnohospodárskych produktov ovocia zeleniny, či pestovaní priesad. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na ráme nad kolesom sú vytvorené dve znížené a dve vyvýšené...