Patenty so značkou «ruční»

Ruční úkosovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269374

Dátum: 11.04.1990

Autor: Čermák František

MPK: B23C 1/20, B23C 3/12

Značky: ruční, zařízení, úkosovací

Text:

...z obr. 1, na obr. 3 je znàzorněn tvar proniku řezněho kužele břítů, nastavení úhlu břítů nožů ve vodorovné ose membrànové stěny a na obr. 4 tvar radíusu úkosované trubky ve vztahu k povrchu komory., Ruční ůkosovací zařízení Q se skládá ze skříně §, na jejíž zadní stěnu 3 je uprostřed připevnčn čep 5. V čepu 5 a zadní stčnč 3 je vyvrtán šikmý otvor, ve kterém je na dvou perech § suvně uložen upinací trn Q s čelistmi Z. Na povrchu čepu 5 je...

Zařízení pro ruční ovládání kompenzátoru rozdílu odtahové a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266439

Dátum: 12.01.1990

Autor: Šimůnek Josef

MPK: B65H 59/36, D01H 1/12

Značky: odtahové, zařízení, navíjecí, příze, kompenzátoru, rozdílu, ruční, rychlostí, ovládání

Text:

...prostoru výkyvného raménka mechanického kompenzátoru łg ov 1 áda« ného pružným členem łg. Z druhé strany je k druhé úhlové pácełg napojeno táhlo gg, které ji spojuje prostřednictvím čepu 1 5 ramenem 5 předlohy ł. Mechanický kompenzátor łg je umístěn tak, že zasahuje do prostoru mezi odtahove válce gł, 22 a omezovač ggpříze 3 umístěný na rámu 8 stroje.Zařízení pracuje takto Vypřádaná příze 3 je odtahována ze spřádací jednotky 23soustavou...

Ruční srážeč hran pro plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265396

Dátum: 13.10.1989

Autor: Dvořák Miroslav

MPK: B23D 9/00

Značky: ruční, srážeč, plechy

Text:

...obou hren současně ne plechu jedním nástrojem přináší 50 ní časovou úsporu v porovnání se známým stavem techniky. Bezpečnost práce je zvýšena, nebot ochranný kryt zabraňuje poranění o plech při práci.Na připojených výkresech je na obr. 2 vyobrazen srážeč hran pro plechy podle vynálezu, na obr. 1 je v detailním pohledu zachyceno příkladné uspořádání výměnných destiček se čtyřmi břity.Na držáku ł jsou upevněny dvě výměnné destičky g opatře né na...

Ruční nůžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265391

Dátum: 13.10.1989

Autor: Bařina František

MPK: B26D 1/30, C14B 5/00

Značky: nůžky, ruční

Text:

...spočívá v tom, že v průběhu každého posuvu pístnice tlakového válce se vykoná celý pracovní cyklus nůžek, tj. jejich čelísti se zavřou a znovu otevřou. Tím se zdvojnásobuje frekvence pracovních cyklu nůžek. Znehybněná čelist umožňuje přesné držení nůžek v průběhu stříhání. Výkyv čelistí pomocí táhel nebo ploché vačky je velmi jednoduchý a spolehlivý. Zapojení řídicích obvodu k prvnímu rozvaděči umožňuje opakování pracovních cyklů při stálém...

Ruční odbrzďovač střadačové brzdy kolejových vozidel s automatickým stavěním odlehlostí čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264574

Dátum: 14.08.1989

Autori: Birkhahn Klaus, Fabián Miroslav

MPK: B61H 13/02

Značky: brzdy, odlehlosti, čelistí, vozidel, střadačové, automatickým, stavěním, odbrzďovač, kolejových, ruční

Text:

...jsou uspořádány dvě matky gig s nesamosvorným závitem, které jsou prostřednictvím spojek pevně drženy proti pootočení. Vřeteno 1 navazuje na jednom svém konci ve své podêlně ose na šestihran Ž, který je opřen svým vybráním o kuličku 19 a o víčko 11. Na opačnêm konci je vřeteno j opřeno o kuličkové ložisko lg s kosoúhlým stykem.Obr.2 znázorňuje uvolñovaoí a zablokovací zařízení vřetena 1, které je tvořeno perem É, rohatkou Ž, kolíkem §,...

Ruční páka pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260734

Dátum: 12.01.1989

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 7/08

Značky: motorová, vozidla, páka, ruční

Text:

...nadzvednutí vodorovneho ra.mene třínamenné západky.Na přiloženém vyobrazení je nuawkreslena ruční páka pro ~m~otorová vozidla jpodle vynálezu ve spodní dorazové poloze. Na obr. 1 vodorovné rameno tříramenné západky stlačuje elektrospínač a mezi vodorovným ra lmenem a dorazem je ponechána vůle »a na obr. 2 vodorovné rameno tříramenné západky stlačuje elektrospínač, ole v důsledku sóučtu využitých výrobních tolerancí vod-orovné raumeno- je...

Pístový dávkovač kapaliny, určený zejména pro ruční aplikaci inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260679

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pospíšil Petr, Hradil Jaroslav

MPK: A61M 5/20

Značky: aplikaci, dávkovač, inzulínu, kapaliny, zejména, pístový, ruční, určený

Text:

...může být nahoře opatřeno horním krytem gg standartní ampulky g se záeobním inzulínom l. Do dolní části pnauvného pouzdra ll může být kolem injekční jehly lg umíatěn spodní kryt gl. Pro trvalé podkožní použití je na injekční jehlu lg uložena kanyla lg a V horní časti za etandartní ampulkou ll je umíetěn adaptér gg pro zavěšení.standartní ampulka g je přes pryžový vpichový uzávěr Q nabodnuta přivzdušňovací jehlou,ł a nasávaoi jehlou Q. Mezi...

Zařízení pro ruční ohýbání trubek z kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257893

Dátum: 15.06.1988

Autori: Baloun Václav, Zahrádka Ladislav

MPK: B21D 7/02

Značky: ohýbání, kovových, materiálů, trubek, ruční, zařízení

Text:

...aby postavení obvodové drážky segmentu k opěrce odpovídalo průměru ohýbané trubky.Zařízení umožňuje vytvářet snadno přenosné sestavy pro ruční ohýbání trubek z kovových materiálů, různých průměrů a různých poloměrů chybu.zařízení je znázorněno na přiloženýoh výkresech, kde na obr. 1 je tvarovací segment, na obr. 2 je tělo tvsrovacího segmentu, na obr. 3 je čep pro připevnění tvsrovací vidlice. na obr. 4 je čep pro připevnění tvsrovacího...

Úchytka navijáku pro ruční navíjení přivodního kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244389

Dátum: 11.06.1988

Autori: Kaláb František, Miškovský Josef

MPK: A47L 9/00, A47L 9/28

Značky: kabelů, navijáku, přivodního, ruční, navíjení, úchytka

Text:

...navíjení přívodního kabelu podle vynálezu pomocí zajiětovacího výstupku vytvořeného na středním ramenu.Hlavní výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že vytvořený zajištovací výstupek umožňuje odvinutí přívodního kabelu na potřebnou délku a zbývající část přívodního kabelu přidržuje v úohytce navijákuaNa výkreseoh na obr. 1 je naznačenav axometrickém pohledu ůchytka navijáku a na obr. 2 je naznačen v axometrickěm pohledu naviják složenýze dvou...

Ruční lištový řadič

Načítavanie...

Číslo patentu: 247167

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kozová Jaroslava, Pažoutová Sylva, Sajdl Poemysl, Liebener Ulrich, Oeháeek Zdenik, Rudolf Johannes

MPK: G06F 7/60

Značky: řadič, ruční, listový

Text:

...druhého čítače 1, Tento druhý čítač 1 má výstupy Zł připojené k druhým vstupům Zg prvního multiplexoru ł 9 a k druhým vstupům Zł komparátoru łł, jehož výstup ZA je připojen k druhému nulovacímu vstupu Z 5 prvního D - klopného obvodu 3 a k druhému nulovacímu vstupu lg druhého čítače 1. Výstupy ll, lg prvního a druhého D - klopného obvodu 3, Ž jsou připojeny ke čtvrtému lg a pátému vstupu § 9 spouštěcího logického obvodu 5, jehož šestý vstup âł...

Pneumatická ruční pěchovačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257549

Dátum: 16.05.1988

Autor: Liederbauch Vlastimil

MPK: B22C 15/04

Značky: pneumatická, pěchovačka, ruční

Text:

...Podělné drážky v držadlech spolu s výstupkem vystupujícím z trubkového tělesa a ovládacím ramenem vzduchového uzávěru umožňují jejich relativní pohyb vyvozený vzájemným poatočením držadel, kterým se při pracovní činnosti řídí přivod tlakového vzduchu do zdroje kmitů.Příkladné provedení pneumatické ruční pěchovačky podle vynálezu v celkovém pohledu je zobrazeno na obr. 1 a detail vzduchového uzávěru ustaveného v trubkovém tělese je znázorněn...

Elektrostatická ruční stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 257273

Dátum: 15.04.1988

Autori: Spirig Eugen, Huber Willi

MPK: B05B 9/04

Značky: pistole, stříkací, ruční, elektrostatická

Text:

...je opatřena odklopitelným spínacím prvkem 32, který spolupracuje s neznázorněným bezdotykovým spínačem, nacházející se V budiči lg vysokého napětí, například s trubičkovým relé.Popsaná elektrostatická stříkací pistole pracuje následovně. Jestliže obsluhující osoba stiskne spoušt li, pak se řídící zesílení ggp posune nejprve směrem doleva s tím důsledkem,že tlakový vzduch, nacházející se V přívodní trubce g tlakového vzduchu, přejde napříč...

Ruční naviják

Načítavanie...

Číslo patentu: 256783

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ocásek Josef

MPK: B66D 1/06

Značky: naviják, ruční

Text:

...unašeč 8 odbrzäovacimi kolíky upěvhěnými jisticími kolíkya náboj ovládaoí kliky, přičemž náboj ovládací kliky jezajištěn proti pootočení perem a proti posunutí maticemiPodstatou ŕynálezu rovněž je, že buben Jo na hřídelí uložen na vmlivýoh ložískáćh a mezi búbnem a hřig Ádelem je vložen planetový nebo jiný převod. ÉVýhodou ručního nąvidákú podie vynálezä da žě Jeĺ Ápatřen jistleíň ůstroJím,úmožĚuJícím jak zvedäní Ďřemene, tak -bezpečné...

Ruční svěrák s prvky pro ohraničení svařovacího prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256417

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kutač Bohumír, Jeništa Václav

MPK: B23K 37/02

Značky: svěrák, ohraničení, prvky, svařovacího, ruční, prostoru

Text:

...základní podložce Q. Vzdálenost mezi čelem 3 základní podložky § a přední hranou 11 zadní čelisti 5 udává šířku svařovaného mezíkruží 1 §, která se seřizuje otáčením posuvového šroubu 12 prvé posuvové jednotky 1, svěráku lg, Vpředu je šrouby gg k horní desce 1, konzoly g, upevněna druhá posuvová jednotka 11 přední čelistí 19. Poauvovou jednotku 11 tvoříU druhé posuvové jednotky 11, opatřené čepem li, je tento zasunut do otvoru j ná boje 16,...

Přenosná ruční ohýbačka plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255833

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ikráth Jiří, Micka František

MPK: B21D 7/02

Značky: prenosná, plechů, ruční, ohýbačka

Text:

...námahy a zvýšení produktivity při nižších nákladech. Její využití je výhodné všude tam, kde seOhýbačka podlegvynálezu je schematicky znázorněna na přiložených výkresech, kde obr. 1 je axonometrický pohled na ohýbačku, obr. 2 je příčný řez ohýbačkou a obr. 3 je boční pohled na ohýbačku.Přenosná ruční ohýbačka plechu je vytvořena tak, že sestává z ležatého, základního, jobdélníkového rámu l opatřeného na ktatších stranách odebratelně...

Zařízení pro ruční odjištění nástroje v zásobníku nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255444

Dátum: 15.03.1988

Autori: Minařík Antonín, Vlček Jaroslav

MPK: B23Q 7/10

Značky: nástrojů, odjištění, zásobníku, ruční, nástroje, zařízení

Text:

...výměně seřízených nástrojů a zároveň v dokonalém odstranění nebezpečí úrazu při provádění této operace.Na přiloženém výkrese je znázorněn nárysný pohled V částečném řezu na příkladné provedení zařízení podle vynálezu.Na zásobníku nástrojů 3 je upevněno rameno 5, jímž je nesena dvojramenná páka á, přičemž je na přední straně ramena A, upevněna otoćně. Čelo ěł dvojramenné páky á je situováno při odvrácené straně pojistky ł nástroje a jejího...

Ruční frézka pro vytváření fixační brázdy v spongióze kosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245990

Dátum: 01.03.1988

Autori: Ošer Michail Iljie, Kljatis Lev Matusovie

MPK: A61B 17/16

Značky: fixační, spongióze, frézka, brázdy, ruční, vytváření, kosti

Text:

...fixační brázdy v spongiőze kosti podle vynálezu, jejíž podstatou je takové vytvoření, že mezi apodní a vrchní destičky, vzáJemně spojené třemi čepy, prodlouženými v hroty, je upevněna tvarová fréza na hřídeli. Na hřídeli je upevněno vodítko a odnímatelným přítlačným držákem. Konec hřídele je upraven v rukojet.Ruční frázku podle vynálezu je možno použít při cílenémvyhloubení fixační brázdy v spongiőze při zachování zevní ivnitřní...

Ruční mlýnek pro domácnost

Načítavanie...

Číslo patentu: 254757

Dátum: 15.02.1988

Autor: Lamač Jaroslav

MPK: A47J 42/04

Značky: domácnost, mlýnek, ruční

Text:

...ústrojí slouží pouze jeden díl místo obvyklých čtyř. Nastavení mlecího mechanismu je snadnější.Na připojeném.výkrese je znázorněn ruční mlýnek, kde na obr. 1 je nakreslen v podélném řezu A-A, na obr. 2 je znázorněn mlecí kroužek a na obr. 3 je horní pohled na ruční mlýnek s od krytým víčkem. . 254757Luční mlýnek pro domácnost je seetaven z hlavního dílu, kterým je plášť Q, jenžv horní částí prochází rádiuoem z menšího do většího...

Ruční pneumatické úderné nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254428

Dátum: 15.01.1988

Autor: Varyš Václav

MPK: B25D 9/00, B25D 17/24

Značky: úderné, nářadí, pneumatické, ruční

Text:

...náročnosti. Jeho hmotnost je vůči instalovanému výkonu i při nepoužítí lehkých slítín nebo plastických hmot na stěžejní součástí obvyklá. Jeho uspořádání však nevylučuje možnost řešení rukojetíz lehké slitiny a tím dalšího snížení hmotnosti.Použité odpružení pracovního válce vůči rukojetí je při vhodné volbě předpětía tuhosti pružiny, hmotnosti pracovního válce a rukojetí účinné a výrazně snižuje úroveň zrychlení víbrací na hlavní i po...

Rázový ruční nástroj na tlakový vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254308

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hasewend Florian, Neumüller Johann

MPK: B25D 17/24

Značky: tlakový, rázový, nástroj, vzduch, ruční

Text:

...tlumeni musí být malý, přičemž již při nepatrinýich netěsnostech se musí .počítat s tím, že vzduchové tlumeni ztratí účinek.Vynález řeší úkol tím, že vytváří rázový.ruční nástroj na tlakový vzduch s nástrojovým válcem, V jehož vrtání je ulož-en tlakovým vzduchom poháněný pohyblivý stupňavý pist, sestávćłjící z .pístniho tělesa a .pístni hlavy, a ~sloužící k .pohonu pracovního nástroje a Ike vzduchovému tlumeni, jehož podstata spočívá v...

Ruční kultivátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254296

Dátum: 15.01.1988

Autor: Klimpl Bohuslav

MPK: A01B 1/08

Značky: ruční, kultivátor

Text:

...Pomocí seřizovacĺch šroubú je možné nastavit optimální úhel výkyvu pracovního orgánu, polohuosy kývání dle výšky pracovníka a délky užité násady, přičemž je možné kývání zablokovat.Přiklad provedení ručniho kultivátoru je schematioky znázorněn na přiloženém výkresu,kde na obr. 1 je znázorněn pohled na zařízení zepředu, obr. 2 z boku a obr.3 shora na pra covní planžetu.Ruční kultivátor je tvořený zacblenou obdélníkovou ocelovou planžetou l,...

Zařízení pro ruční nastavování polohy přenosky nad náběhové drážky gramofonové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243526

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pospíšil Bedoich

MPK: G11B 3/06

Značky: gramofonové, zařízení, drážky, ruční, desky, nábehové, přenosky, polohy, nastavování

Text:

...doskou g.Upevnění aretačního prvku 1 Z 1 přímo nebo prostřednictvím mezičlánku 11, na ovládací prvek pro volbu rychlostiotáčení talíře g umožňuje, aby spolu se změnou rychlosti otáčení bylo změněno i nastavení raménka á přenosky g nad náběhově drážky gramofonové desky jiného průměru.Se zařízením podle vynálezu ste pracuje taktoPři spouštění grmnofonu položí uživatel raménko à přenosky g tak, aby se dotykový prvek g opřel o aretační bok Ľ...

Ruční kmitací násoska

Načítavanie...

Číslo patentu: 246483

Dátum: 15.12.1987

Autor: Václavík Leoš

MPK: F04F 10/00

Značky: kmitací, ruční, násoska

Text:

...tohoto řešení spočívají V tom, že ventil je schopen spolehlivé uzavírat i ve značně šikmé poloze. Vodicí tyčinka zasahující částečně do přívodu kapaliny kromě toho urychluje otevření a uzavření otvoru v sedle půs-obením pro-udění kapaliny a zvyšuje tak účinnost näsosky přídržuná tyč, kterou při práci drží obsluha v ruce současně s hadičkou, umožňuje definované kmitaníve směiru osy komůrky. je zabráněno cahaotickému zmítání konce...

Ruční pístový hasicí přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246282

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gulas Hans, Kaltner Erich

MPK: A62C 23/00

Značky: prístroj, hasicí, pístový, ruční

Text:

...je vložen ventilový prvek B, přičemž pomocný válec 1 je nahoře uzavřen vložkou 9 opatřenou těsnicí manžetou 10 a válcovým výstupkem 11 přilěhajícim vnitřní stranou k pomocnérnu válci 1. Vložka 9 je nahoře opatřena příčnou čelní drážkou 12, kruhovou centrální drážkou 13 a ve válcovem výstupku 11 je vytvořena podélná drážka 14 otevřená směrem ke středu, přičemž těsnicí manžetou 10 prochází dutá pístnice 15 opatřená pomocným pistem 16...

Ruční brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 241884

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kunka Miloš, Hopjan Josef

MPK: B60T 11/04

Značky: ruční, brzda

Text:

...k příčníku łg zadní náprevy. Tažné lano g probíhá přibližně rovnoběžně e podélnou oeou gmotorového vozidla e je vedeno peune v krátké části bowdenem 1,upevněným pomocí koncovky łł na příčník gg brzděné zádní nápravy. Další dvě ramena łg trojramenné páky 2 jsou spojene prostřednictvím brzdových lan Q e brzdovými mechaniemy zadních kol.Jak je patrno z obr. 2 a obr. 3 ,je trojremenná páka Q otočná kolem čepu Q, který je pevně epojen s...

Ruční brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 241883

Dátum: 01.12.1987

Autor: Veselý Otto

MPK: B60T 11/04

Značky: ruční, brzda

Text:

...uložení kladky v drážkách klece ve zvětšeném měřítku, znázorněný na obr. 4, obr. 3 představujepohled směrem P na uložení vidlice brzdového lane s částeč ným řezem, vedeným podél roviny symetrie klece, obr. 4 před- stavuje podélný řez vedený podél lomené roviny A-Aznázorněné na obr. 3 a obr. 5 představuje pohled na alternativní provedení klece posuvného čepu.Ruční brzda, znázorněná na obr. 1 je tvořena ovládací pákou lg, která je spojene...

Ruční brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 241880

Dátum: 01.12.1987

Autori: Vodák Zdenik, Eckstein Eenik

MPK: B60T 11/04

Značky: ruční, brzda

Text:

...provedení výkyvné páky, kde jsou konvexní vodící plochy tvořeny obvodovými plochami kladek.Ruční brzda znázorněná na obr. l je tvořena ovládací pákou l, která je situována ve vnitřním prostoru motorového vozidla vedle sedadla řidiče a opatřena ručně ovládanýmaretačním mechanismem. Ovládací páka l je spojene tažným lanem g s výkyvnou pákou 1, připevněnou prostřednictvím držáku lg na příčník lg zadní nápravy. Výkyvná páka 1 je na svých...

Ruční dávkovaci sypač

Načítavanie...

Číslo patentu: 247397

Dátum: 16.11.1987

Autori: Boeeka Antonín, Sikyta Bohumil

MPK: A01C 15/02, B65G 65/30

Značky: dávkovací, ruční, sypač

Text:

...obr. 1.Banka T sypače podle vynálezu je z umělé hmoty s mi hrdlo g es zéviten 1. V ní je ustavena trubka 2 prostřednictvím výstupku 1 ve dně banky 1 a tyčinky 2, uníetčné příčně v hrdle 6 banky 1 a procházející skrze trubku g. Nad tyčinkou 2 je na trubce g navlečen krouàek 11 Dolní konec trubky g je opatřen výřezea i, nad nímž je posuvné upravena objínka 12. Ve víku g s vnitřním závitem je zabudována trubka 2, vyčnívající směrem nahoru. Její...