Patenty so značkou «ručné»

Termobarický náboj a termobarický reaktívny granát pre ručné granátomety typu RPG a ich modifikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6652

Dátum: 08.01.2014

Autori: Drda Martin, Vanek Dušan

MPK: C06B 45/14, F42B 12/02, F42B 12/20...

Značky: reaktívny, termobarický, náboj, granátomety, ručné, modifikácie, granát

Text:

...technického riešenia vrátane raketového motora a nábojky.Tennobarický reaktívny náboj pre ručné granátomety, typu RPG-7, RPG-7 V a RPG-75 a ich modifikácie,obsahuje duté telo L, ktoré je naplnené terrnobaríckou trhavinou g. Telo l je výhodne zhodné s telom jestvujúceho kumulatívneho náboja PG-7 V a PG-7 VM. Termobaríckou trhavinou z je napr. zmes Hx, TNT, Al a spoj iva, ktoráje homogénna a po temperácii sa lisuje pod hydraulickým lisom.Na...

Ručné zariadenie na náhodný výber čísiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6325

Dátum: 03.12.2012

Autori: Šteffek Jozef, Kubička Peter

MPK: A63F 7/00, A63F 3/06, A63F 7/04...

Značky: čísiel, zariadenie, výběr, náhodný, ručné

Text:

...guľôčok, vždy so šiestimi guľôčkami. Pri tomto nastavení sa môže po jednom premiešani náhodne vybrať až šesť súprav čísiel. Päť skupín vylosovaných čísiel bude určených guľôčkami jednej farby a šiesta skupina bude určená šiestimi voľnými priehlbinami. V princípe by bolo možné použiť aj 36 farebne odlíšených guľôčok v šiestich súpravách, ale zapadnutie posledných guľôčok je zdĺhavé, keďže majú na výber len zužujúci sa počet voľných...

Umývačka na ručné umývanie a oplachovanie nápojového skla, najmä pivných pohárov s uchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287955

Dátum: 11.06.2012

Autor: Dubák Vladimír

MPK: A47L 15/16, A47L 15/14

Značky: skla, ručné, uchom, pivných, nápojového, oplachovanie, najmä, pohárov, umývačka, umývanie

Zhrnutie / Anotácia:

Umývačka na ručné umývanie a oplachovanie nápojového skla, najmä pivných pohárov s uchom, je tvorená umývacou nádobou (2) s mechanickými kefami, prípadne účinným čistiacim chemickým prostriedkom a oplachovacou jednotkou (3) s oplachovacím tŕňom (8) a bočnými oplachmi (9). Umývačka (1) je vybavená vstupom a prívodom studenej vody do umývacej nádoby (2) a oplachovacej jednotky (3). Umývacia nádoba (2) a oplachovacia jednotka (3) majú každá svoj...

Ručné náradie s vodováhou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6005

Dátum: 04.01.2012

Autor: Abel Miloslav

MPK: B23B 45/00

Značky: vodováhou, náradie, ručné

Text:

...do chrbta rukoväte ručnej vŕtačky. Takto umiestnená vodováha umožňuje kontrolu vedenia pracovného nástroja - vrtáka kolmo na vodorovnú plochu. Kolmé Vŕtanie do zvislej plochy nie je týmto spôsobom kontrolovateľné.Uvedenú nevýhodu odstraňuje úprava podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom,že s telesom nástroja, prednostne vŕtačky, je pevne spojená vodováha tak, že pri jej vyvážení je pracovný nástroj (vrták)...

Externý elektrochemický zdroj energie vhodný najmä na ručné elektrické náradie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5975

Dátum: 05.12.2011

Autor: Nagypál Herman

MPK: A45F 5/02, H01M 2/10

Značky: najmä, ručné, vhodný, zdroj, elektrochemický, externý, energie, elektrické, náradie

Text:

...batérií uchytených na nosiči zloženom z dvoch vrstiev materiálu medzi ktorými sú uložené vodivé spoje na vzájonmé prepojenie akumulátorových batérií. Je výhodné pokiaľ je nosič vyrobený z kože, ale na jeho výrobu sa môže použiť aj iný vhodný materiál, ako je napríklad nylon, polyester atď. Výstup tohto zapojenia je pripojený k dvojici konektorov pomocou ktorých sa takýto extemý zdroj pripojí k spotrebiču.Podstata riešenia teda spočíva v...

Elektrochemický zdroj energie vhodný najmä na ručné elektrické náradie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5974

Dátum: 05.12.2011

Autor: Nagypál Herman

MPK: H01M 2/02, B25F 5/02, H01M 2/10...

Značky: ručné, vhodný, elektrochemický, náradie, elektrické, najmä, energie, zdroj

Text:

...ako zdroj energie klasické sieťové napájanie. V praxi to znamená, že ak uživateľ potrebuje dosiahnuť vyššiu kapacitu zdroja, zapojí do seba viac akumulátorových blokov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je objasnené pomocou priložených výkresov, kdeobr. 1 schernaticky znázorňuje pohľad z perspektívy elektrochemický zdroj energie so štyrmi akumulátorovými článkami a s dvojicou vonkajších konektorov, obr. 2 znázorňuje pohľad...

Nástroj do uhlovej brúsky na ručné trieskové obrábanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5281

Dátum: 05.11.2009

Autor: Fraňo Pavel

MPK: B24D 7/00, B24B 23/00

Značky: ručné, obrábanie, uhlovej, nástroj, brusky, trieskové, materiálů

Text:

...na ktorom je znázornené usporiadanie a spôsob upnutia nástroja na uhlovú brúsku, na obr. 2 je zostavený nástroj, na obr. 3 je rozdielna hrúbka odoberanej vrstvy pri rozdielnom uhle sklonu medzi nástrojom a materiálom.Nástroj (obr. l) pozostáva z pílového kotúča 2 a vymedzovača 1 hrúbky odoberanej vrstvy obrábaného materiálu. Tento nástroj je upnutý do uhlovej brúsky 4 upínacou maticou 3.Na obr. 2 je znázomený samotný zostavený nástroj...

Ručné pneumatické kladivo s ovládateľným tlmením vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10714

Dátum: 29.10.2009

Autor: Meisenbichler Karl

MPK: B25F 5/00, B25D 17/24

Značky: vibrácií, tlmením, pneumatické, ovládateľným, ručné, kladivo

Text:

...k rukoväti v smere rázu, pričom poloha ovládacieho prostriedku ovplyvňuje možnosť vzájomného posuvu alebo vzájomného pneumatického zafixovania polohy dielov.Ako obzvlášť výhodné sa pri manipulácii spneumatickým kladivom podľa tohto vyná|ezu ukázalo včlenenie ovládacieho prostriedku do telesa rukoväti. Toto integrované uskutočnenie ovládacieho prostriedku je rovnako výhodné zhladiska technológie výroby a bezpečnosti prevádzky.Ďalej bude...

Mechanizmus spúšte pre ručné strelné zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9665

Dátum: 12.03.2009

Autor: Metzger Thomas

MPK: F41A 19/48

Značky: ručné, mechanizmus, střelné, zbraně, špúšte

Text:

...tu neznázomenej vložke rukoväte pištole.0011 Ako vyplýva z obr. l, je v bicej páčke 2 umiestnený zväzok úderníkovej vzpruhy s radiálne vonkajšou predpinacou pružinou 13 a s vnútomou spúšťovou vzpruhou 14, ktorá je s ňou súosová. Bicia páčka 2 na to obsahuje smerom nadol otvorené vybratie 15 na spôsob slepej diery, o ktorého horný uzavretý koniec 16 sa opierajú homé konce predpínacej pružiny 13 a spúšťovej vzpruhy 14. Spodný koniec radiálne...

Výtokový ventil s ručne ovládanou ovládacou pákou a zadržiavajúcou pomôckou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14666

Dátum: 17.11.2008

Autori: Falckenberg Harald, Meyer Ulrich

MPK: B67D 7/50

Značky: ručné, pákou, ventil, ovládanou, zadržiavajúcou, pomôckou, ovládacou, výtokový

Text:

...sa uvažuje s tým, aby bol aretačný prvok vytvorený ako výkyvná páka.0012 Páka môže mať uvoľňovaciu plochu na spolupôsobenie sozadržiavajúcou západkou a môže mať aretačnú plochu naspolupôsobenie so zadržiavajúcou západkou.0013 Aretačná plocha môže byť vytvorená ako zrezaná smerom dozadu, aby už pri relatívne malej na páku pôsobiacej sile sa dosiahlo uvoľňujúce pôsobenie vzhľadom na manuálnu zadržiavajúcu silu ovládacej páky.0014 Aretačný...

Upínacie a/alebo strediace zariadenie pre obrobky, s ručne nastaviteľnými pracovnými polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5632

Dátum: 21.06.2007

Autor: Migliori Luciano

MPK: B25B 5/00

Značky: upínacie, ručné, obrobky, zariadenie, polohami, pracovnými, nastavitelnými, strediace

Text:

...spojovacie tíahlo 17, kĺbovo uchytené v 18 ozalomenú páku 19, spojenú s hriadeľom 12 ramena 11, ako aj kĺbovo uchytený v 20 o vidlícový prvok 21, zaistený o predný koniec piestnice 14 pneumatického servopohonu 16. 0028 Ako je známe, upinacie rameno 11 sa musí pohybovať a byt otočné pozdĺž pracovného zdvihu medzi prvou uhlovou upínacou polohou, predstavovanou súvislými čiarami na obrázku 2,vktorých upína obrobok (nie je zobrazený) opovrch...

Ručné olepovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4430

Dátum: 06.04.2006

Autor: Mynář Jiří

MPK: B27G 11/00

Značky: ručné, olepovacie, zariadenie

Text:

...Pomocou tohto zariadenia je potom možné pohodlne olepovať najmä veľké kusy nábytkovýchdielcov a iné predmety. Značnou výhodou tohto zariadenia je, že sa môže vytvorit V prenosnej podobe, čo predstavuje širokú možnosť využitia pri montážach a opravách. Zariadenie umožňuje použitie pre všetky typy materiálov nalepovaných pások, to je potom pre lamino pásky, ale tiež aj pre plast alebo dyhy. Zariadenie je najvhodnejšie pre pásky do hrúbky...

Ručné prenosné lisovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4407

Dátum: 02.03.2006

Autori: Matejka Dušan, Matejka Tomáš

MPK: B30B 1/00

Značky: ručné, lisovacie, prenosné, zariadenie

Text:

...zodpovedá veľkosti, rozmerom konkrétneho lisovacieho materiálu.Využitím tohto zariadenia sa značne zjednoduší manipulácia s odpadom mäkkých materiálov najmä obalových a jeho skladovanie. V konečnom dôsledku sa uvedené výhody prejavia v znížení finančných nákladov pri samotnej recyklácii obalových materiálov.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom obrázku je znázomené zariadenie podľa technického riešenia v axonometrii, ktoré pozostáva z...

Ručné, elektronicky ovládané injekčné zariadenie na injektovanie kvapalných liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19970

Dátum: 17.02.2005

Autori: Kogler Gerhard, Pongpairochana Vincent, Maclean Timothy John, Wurmbauer Werner, Prasser Robert, Lauchard Gerhard

MPK: A61M 5/20, A61M 5/24

Značky: liekov, injektovanie, zariadenie, ručné, elektronický, ovládané, injekčné, kvapalných

Text:

...ktorá je podrobne opisaná neskôr) zadnú stenu 10 dva boky 11 a 12 spodnú stenu 15 definujúcu kontaktný povrch 16 na kontaktovanie kože pacienta a hornú stenu 17 vybavenú štartovacim tlačidlom 18 injekcie, ako je podrobne vysvetlené neskôr.0016 Ako je zobrazené na obrázku 1, jeden z bokov (11) puzdra 2 má dvierka 19 otočne uložené na spodku okolo osi kolmej na prednú stenu 7 a zadnú stenu 10 a ktoré sa otvárajú von, aby dovolili vloženie...

Plastický, ručne tvarovateľný krycí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 284217

Dátum: 13.10.2004

Autor: Hofmann Karl-heinz

MPK: E04D 13/14, E04D 13/16

Značky: plastický, materiál, krycí, tvarovateľný, ručné

Zhrnutie / Anotácia:

Plastický, ručne tvarovateľný a aspoň v jednom smere roztiahnuteľný materiál (10) s nosným prvkom (12) vybaveným prelomeninami (22), ktorý minimálne na svojej vrchnej strane obsahuje vrstvu (18) prekrývajúcu uvedené prelomeniny (22). V jednom smere je roztiahnuteľný o viac ako 30 %, priečne na smer roztiahnutia (26) ohýbateľný a po celej svojej ploche trojrozmerne plasticky tvarovateľný pri zachovaní tvarovej stálosti. Horná vrstva (18) je z...

Mechanizmus pre ručné obrábacie zariadenie na otáčavé unášanie nárazových a/lebo vŕtacích nástrojov, nástroj a držiak nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283414

Dátum: 20.06.2003

Autori: Wierspecker Horst, Neubert Heinz

MPK: B25D 17/08

Značky: vrtacích, ručné, nárazových, nástroj, unášanie, nástrojov, obrábacie, držiak, nástroja, zariadenie, mechanizmus, otáčavé

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus pre otáčavé unášanie nárazových a/lebo vŕtacích nástrojov (12), je uskutočnený s aspoň tromi unášacími prostriedkami a aspoň jedným axiálnym blokovacím zariadením. Unášacie prostriedky sú vytvorené ako vyberania (17, 19, 21) na stopke (11) a ako axiálne usporiadané výstupky (18, 20, 22) na obvode úložnej diery (13). Axiálne blokovacie zariadenie je vytvorené ako axiálny žliabok (16) v stopke (11), spolupracujúcej s blokovacím...

Ručné obrábacie zariadenie s ústrojenstvom na otáčavé unášanie nárazových a/alebo vŕtacích nástrojov, nástroj a držiak nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283037

Dátum: 19.12.2002

Autori: Neubert Heinz, Wierspecker Horst

MPK: B25D 17/08

Značky: nástroj, otáčavé, zariadenie, nástrojov, ručné, nástroja, nárazových, obrábacie, držiak, ústrojenstvom, vrtacích, unášanie

Zhrnutie / Anotácia:

Ručné obrábacie zariadenie s ústrojenstvom na otáčavé unášanie nárazových a/alebo vŕtacích nástrojov, je uskutočnené tak, že na stopke (11) nástroja (12) a na upínacom zariadení (10) sú umiestnené aspoň tri unášacie prostriedky, pozostávajúce z unášacích drážok (17, 18, 22), axiálne vybiehajúcich zo stopky (11), a z unášacích pier (19, 20, 23) do nich zasahujúcich a vytvorených na upínacom zariadení (10), ako aj z axiálneho blokovacieho...

Ručné koliesko, najmä na vyvodenie rotačného pohybu na držiak rotačnej kartotéky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 93

Dátum: 18.10.2002

Autor: Maier-hunke Horst-werner

MPK: G05G 1/10

Značky: vyvodenie, rotačného, pohybu, kartotéky, najmä, koliesko, rotačnej, držiak, ručné

Text:

...teleso 6 je nasúvateľný vonkajší kryt 9, na ktorého obvode sú otvory 10, cez ktoré vyčnievajú nad vonkajšiu plochu vonkajšieho krytu 9 zaoblenéZ obrázku 6 je zjavné, že vložka má strednú čast 13 kotúčového tvaru, ktorá v oblasti čelnej strany základného telesa 6 slúži na zakrytie otvoru 14 na vonkajšom kryte 9. Na strednú časť 13 kotúčového tvaru sa cez závesy 15 pripájajú ramená 16, ktoré nesú zaoblené výstupky 11. Zaoblené výstupky ll sú...

Ručné miešadlo viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3301

Dátum: 10.09.2002

Autor: Pajer Róbert

MPK: B44D 3/06

Značky: viskóznych, ručné, miešadlo, kvapalín

Text:

...intenzívnemuJe výhodné, ak ručné miešadlo podľa predloženého riešenia má v miešacej časti aspoň jeden ďalší otvor umiestnený mimo linie vyššie uvedených otvorov, čím sa zväčší celková prierezová plocha otvorov a tým sa zväčší objem kvapaliny, ktorá pri konštantnej rýchlosti pohybu prejde za jednotku času cez otvory a podrobí sa homogenizácii. Uvedený efekt je možné ďalej zvýraznit tým, že aspoň jeden z vyššie uvedených otvorov má aspoň...

Liečebné svietidlo na ručné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281820

Dátum: 16.06.2001

Autor: Bolleter Heinz

MPK: A61N 5/06

Značky: použitie, svietidlo, ručné, liečebné

Zhrnutie / Anotácia:

Liečebné svietidlo (1) pozostáva z puzdra (2), ktoré je tvorené rukoväťou (21) s ventilátorom (4), strednou časťou (22) a prednou časťou (23). V puzdre (2) je umiestnené usporiadanie (3) svetelného zdroja, tvorené reflektorom (36) s výbojkou (42), pred ktorým je umiestnený Brewsterov polarizátor (33) s uzatváracou doskou (37), ktorý pozostáva zo zrkadlového sendviča z tenkých, planparalelných kotúčov (34) z plaveného skla, ktoré bezprostredne a...

Ručné tlakové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2576

Dátum: 11.07.2000

Autor: Merta Vladimír

MPK: F04B 19/00, F04B 9/14

Značky: tlakově, čerpadlo, ručné

Text:

...vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 ručné tlakové čerpadlo podľa technického riešenia v celkovom priereze a približne v polovičnej mierke, na obr. 2 je bočný pohľad na rozvidlenú páku zapadajúcu do strmeňa s vyznačením krajných polôh naklápania v mierke 11, na obr. 3 je prierez cez piestový valec, piest a szrmeñ, na obr. 4 je nárys a pôdorys základného telesa a naRučné tlakové čerpadlo podľa obr. l, pozostáva zo...

Nastaviteľná trysková zostava pre ručne ovládaný rozprašovač so spúšťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279870

Dátum: 13.04.1999

Autori: Hurkmans Petrus, Maas Wilhelmus

MPK: B05B 1/12, B05B 9/043

Značky: spúšťou, trysková, ručné, nastaviteľná, zostava, ovládaný, rozprašovač

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava obsahuje hubicovú hlavu (14) s telesom uloženým na prednom konci (16) telesa (18) rozprašovača, predný útvar (52, 50, 58), priechodné prostriedky (70, 71, 72) prechádzajúce uvedeným čelným puzdrom do oblasti za uvedeným predným útvarom, dýzový uzáver (12) naskrutkovaný pomocou závitu na uvedenom telese čelného puzdra (14) cez predný útvar (52, 50, 58) a má vypúšťací otvor (49) v prednej stene (28) dýzového uzáveru. Dýzový uzáver je...

Ručne vedený manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2100

Dátum: 12.03.1999

Autor: Baran Štefan

MPK: B66F 11/00

Značky: vedený, ručné, manipulátor

Text:

...spüšćacej brzdy a hnacieho mechanizmu s kladkami.Zdvíhací mechanizmu je uložený na pojazdovom vozíku. Páka a zdví~ hací mechanizmus sú spojené váhadlom, ktoré umožňuje vedenie manipulátora.Na obrázku je celková zostava ručne vedeného manipulátora podľa úžitkového vzoru s vyznačením krajných polôh pri štandartnej manipulácii.Príklad usktgçnggia úžitkgvéhg vzoruRučne vedený manipulátor má nosník l, ktorý je valivo alebo klzne uložený vo...

Rám ručně premiestňovatelného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 260260

Dátum: 15.12.1998

Autor: Brngál Ján

MPK: F16M 3/00

Značky: premiestňovatelného, stroja, ručné

Text:

...premiestňovateľný hydraulický agregát v cievkovitom ráme »podľa tohto vynálezu. Vrchná kruhová obruč 4 tvaru medzikružného valca je prietokov-e spojená so spodnou nádržou 18 valcového tvaru viac ako dvomi rúrkami 19 rozmiestnenými .na valcovej ploche s osou rotácie 2, spoločnou vrchnej kruhovej obruči 4, spodnej kruhovej obruči 5, .motoru 20, čerpadlu 21.Hydraulický agregát pracuje stojato v nakreslenej. polohe, pričom čerpadlo 21 nasáva...

Ručné svietidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 278590

Dátum: 08.10.1997

Autori: Totůšek Petr, Látal Petr, Stoszek Jan

MPK: F21L 9/00, F21L 11/00

Značky: ručné, svietidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Ručné svietidlo je tvorené krytom z troch dielov (1, 2, 5), pričom v diele z priesvitného materiálu je usporiadaná objímka (7) so žiarovkou (6), v priestore spodného dielu (5) je uložený zdroj elektrického prúdu a ku krytu je upevnená rukoväť (11). Kryt má hranolovitý tvar, objímka (7) so žiarovkou (6) sú usporiadané v priestore stredného dielu (2), v spodnom diele (5) pod žiarovkou (6) je vytvarovaná dutina (4) v tvare zrezaného kužeľa,...

Dávkovacie zariadenie na ručné vypustenie jednej dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280177

Dátum: 12.04.1995

Autor: Regan Philip Malcolm

MPK: G01F 11/04, B05B 11/02

Značky: dávky, zariadenie, vypustenie, jednej, dávkovacie, ručné

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacie zariadenie na ručné vypustenie jednej dávky tekutej látky v podobe postreku, obsahujúce puzdro, ktoré má dýzu a dve osadenia, po jednom na každej strane dýzy, pričom dýza má piestový člen, vybiehajúci smerom dovnútra od vypúšťacieho otvoru, piestový člen má najmenej jeden vypúšťací kanál a nádržka s látkou, ktorá má byť vypustená, je uložená na piestovom člene, pričom naprieč nádržky (10) je upravené tesnenie (11) na utesnenie celej...

Ručné zariadenie na úpravu rozvodu zubov píl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 258

Dátum: 09.09.1993

Autor: Kimák Pavol

MPK: B27B 31/06

Značky: rozvodu, zubov, ručné, úpravu, zariadenie

Text:

...podstate spočíva v tom, že v tělese jsou na čepech uchyceny rukojetí opatřené přítlačnou plochou. Ta zasahuje pod posuvný přítlačný čep, jehož horní hrane má stejný úhel zešikmení jako vyměnitelný protikus. Přední část tělesa je opatřena regulačním šroubem. Rukojeti jsou vzájemné propojeny spojovacím šroubem.Na připojeném výkresu je znázorněno zařízení k úpravě rozvodu zubů Pĺl v podélném řezu.Příklad provedení technického řešeníRuční...

Zariadenie na ručné bezdotykové ovládanie hlavne počítačových informačných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 238

Dátum: 09.09.1993

Autori: Kožený Roman, Bresler Zdeněk

MPK: H03K 17/955

Značky: ovládanie, počítačových, hlavne, informačných, bezdotykové, ručné, systémov, zariadenie

Text:

...do prohlubné za zadní strane klavesnice. Výhodou tohoto uchycení je snadný přístup ke kapacitní klavesnici, tím umožňuje její snadnou výménu, případně odstranění při diskontinuálním provozu.Na obr. 1. je názornén čelní pohled na upevnění kapacitního snímače na ochranné skleněné desce pomocí přítlačné konsoly .Na obr. 2. je znazornén boční pohled na upevnění kapacitního snímače na ochranné skleněné desce pomocí přítlačné konsolyNa obr. 3....

Ručné zariadenie na potlač predmetov, najmä textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 138

Dátum: 11.08.1993

Autor: Chamrád Svatopluk

MPK: B41F 16/02

Značky: potlač, zariadenie, predmetov, najmä, ručné, textilií

Text:

...potiskovacího sita vůči paletě, což vyžaduje opětné a časté opravné seřízení této polohy, čímž se snižuje zároveň produktivita provozovaného zařízení.Nevýhodou je i to, že při změnách polohy potiskovacího síta musí obsluha překonávat síly použitých silových prvků (pružiny, plynové válce apod)Uvedená nevýhody odstraňuje ruční zařízení pro potísk předmětů,zejména textlljí, sestávající z nosneho uámu opotřeného minimálně jednou pevnou nebo s...

Nástroj a nástrojový držiak, najmä na ručné náradie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279415

Dátum: 16.09.1992

Autor: Obermeier Josef

MPK: B23B 51/12, B23B 31/02, B25D 17/08...

Značky: ručné, nástrojový, náradie, nástroj, držiak, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj sa skladá z telesa (8), ktoré je vybavené dvoma navzájom protiľahlými unášacími drážkami (9, 10) a dvoma obojstranne uzavretými vybraniami (11, 12). Šírka prvej unášacej drážky (9) je 1,5 až 2,5-násobok šírky druhej unášacej drážky (10). Prvá unášacia drážka (9) má dno tvaru oblúka so stredom v pozdĺžnej osi telesa (8) a má väčšiu šírku než druhá unášacia drážka (10). V dne prvej unášacej drážky (9) je po celej dĺžke dna vytvorené...

Zařízení na měření síly stisku ruky operátora ručně ovládaného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269352

Dátum: 11.04.1990

Autori: Knaifl Oldřich, Wiesner Jiří

MPK: G01L 5/00, A61B 5/22

Značky: ovládaného, operátora, měření, ručné, stroje, síly, stisku, zařízení

Text:

...na měření síly stísku ruky operátora ručné ovládaného stroje podle vynálezu umožňuje jak přesné změření síly stísku, tak í vedení pojízdného stroje tak, jak jeho vlastní funkce požaduje.Podstata vynálezu spočívà v tom, že deformačni trubka je opatřena akčnímí plošnými. nástavcí a uložena na dvou nosných kuželových dístančních vložkách, uchycených na rukoje tí stroje.Zařízení na měření sily stísku ruky operátora ručně ovládaného stroje...

Rukojeť hořáku pro ručně mechanizovaný způsob svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 269096

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macháček Libor, Chýlek Petr, Madej Roman, Korpas Adolf, Švub Antonín, Šmitke Ladislav, Hanzelka Jiří

MPK: B23K 9/28

Značky: způsob, hořáku, ručné, mechanizovaný, rukojeť, svařování

Text:

...aožná.Uvedené nevýhody odetreňuje rukojeľ hořaku podle vynelezu, jehož podstate epočivi V tou, že v těleae rukojeti je vytvořena vybráni pro uložení vodici vložky opatřená prochozia otvoree e rovnobežne e tie i průchozi drúžkou, přičemž vodici vložke ná ne eváe konci bliže k přivodu vytvořena fixačni oeezeniuvýhodou uepořadani podle vynúlezu je, že vlozke z izolačniho eeteriilu přeruěuje nezadouci iiřeni tepla kovovye bovdenoa v aiete...

Prípravok pre ručné odoberanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 257482

Dátum: 16.05.1988

Autori: Klučka Michal, Hanák Bohuslav

MPK: B07C 7/04, B23Q 7/02

Značky: súčiastok, ručné, prípravok, odoberanie

Text:

...výstelkou prvej orientačnej podložky a druhej orientačnej podložky je vytvorená medzera pre orientované súčiastky.Výhodou prípravku pre ručné odoberanie súčiastok je to, že umožňuje jednoduchým potrasením v orientačnej podložke pripadne preklopenim orientačných podložiek,o 1800 vzájomné oddelenie súčiastok od seba a ich orientáciu. Ručným pootáčanim točne dosiahne operátor najvhodnejšiu polohu pre odoberanie súčiastok ručne pinzetou,...

Spojivo práškových obalových zmesí elektród pre ručné oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257148

Dátum: 15.04.1988

Autor: Manasová Elena

MPK: B23K 35/36, B23K 35/34

Značky: obalových, zváranie, oblúkové, ručné, zmesí, elektrod, práškových, spojivo

Text:

...množstva nízkej frakcie je perspektívne z hladiska praktického, ale najmä ekonomického.Na nasledujúcich príkladoch je osvetlená podstata vynálezu.Pri výrobe obalovej zmesi bázickej elektródy pre ručné oblúkové zváranie bol akospojivo použitý vodný roztok polyvinylalkoholuiv množstve 6,5 °/o hmot. obalovej zmesi elektród. Celkový obsah frakcie pod 0,063 milimetrov bolo do 18 0/0 hmot. obalovej zmesi elektród. Elektródy po vyrobení z...

Spojivo práškových obalových zmesí elektród pre ručné oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257128

Dátum: 15.04.1988

Autor: Manasová Elena

MPK: B23K 35/36, B23K 35/34

Značky: práškových, elektrod, ručné, oblúkové, spojivo, zváranie, zmesí, obalových

Text:

...obalených elektród sa zníži približne dvojnásobne oproti elektródam s použitím vodného skla ako spojiva obalených zmesí elektród. Ďalej sa zlepšla operatívne zváracie vlastnosti elektród s použitím nového spojiva najmä z hladiska kľudného horenia oblúka, jemnejšej kresby húsenky a veľmi lahke odstránitelnosti trosky. Z ekonomického hladiska výhodou je to, že elektródy sa sušia pri niž 4šej teplote 150-200 °C po dobu 2 hodín. Z hladiska...

Ručne ovládaná zubová spojka pre pohon náprav mobilných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257117

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novanský Anton, Kvetan Štefan, Gašpar Stanislav

MPK: F16D 19/00

Značky: mobilných, náprav, strojov, spojka, pohon, ručné, zubová, ovládaná

Text:

...ktorom je naskrutkovaná matica opretá o druhý ozubený náboj, pričom ozuljený prsteň je jedným svojím čelom opretý o doraz pevne spojený s prvým ozubeným nábojom a druhým čelom o skrutku zaskrutkovanú v otvore vytvorenom v matici.Výhodou takto vytvorenej zubovej spojky je, že umožňuje pri odťahovaní mobilneho stroja jednoduchým spůsobom ručne odpojiť kardanový hriadel od Ixápravy. Tým sa odstráni možnost. poškodenia prevodovly,pričom rýchlosť...

Ručně vedená mechanická bruska

Načítavanie...

Číslo patentu: 256650

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trojan Jiří, Hartman Jan, Coufal Rajmund, Kovář Josef, Kadlečík Jaroslav

MPK: B24B 23/02

Značky: vedená, bruska, mechanická, ručné

Text:

...na koncích kratších ramen(66 a) uvedených výkyvných konzol §§, zatím co jejich poháněcí e lektromotory Q jsou uspořádaný na jejich dalších ramenech.Á§§bl.Obě-ramena lgggl a çggg svírají spolu tupý úhel a v nosném rámu Qzaujímají jejich delší ramena (66 b) svislou polohu. Pohon zpro středkovává u každé jednotky l, g dvojice řemenio 3, § a klínový 2řemen g. Pohony každé z obou brusných pracovních jednotek 3, jsou na navzájem opačnýoh...

Elektróda s bázickým obalom a nízkým obsahom uhlíka na ručné oblúkové zvaranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255302

Dátum: 15.03.1988

Autori: -, Biacovský Štefan

MPK: B23K 35/22, B23K 35/00

Značky: uhlíka, obalom, bázickým, oblúkové, elektroda, ručné, nízkým, obsahom, zváranie

Text:

...dobrých zváracích vlastností a pri dosiahnutí požadovaných mechanických vlastností zvanoveho kovu. Okrem toho má velmi dobre operatívne a metalurgické vlastnosti aj pri zváraní v polohách. Elektróda podľa vynálezu umožňuje zhotoviť zvarový kov s nízkym obsahom uhlíka plod 0,03 hmot. hlavne tým, že používa špeciálny jadrový drôt a upravenú obalovú hmotu. Zvarový kovu zni 4žuje koröziu prenosom pracovného média hlavne tým, že použitý...

Ručne ovládaný mikrodávkovač pre sériovú aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254915

Dátum: 15.02.1988

Autor: Fekete Jozef

MPK: A61D 1/10, A61M 5/30

Značky: ručné, aplikáciu, mikrodávkovač, sériovú, ovládaný

Text:

...pohyb vahadla 1 U. Na čapoch 26 sú uložené kladky 31 a, 31 h. Pružina spúšte 27 uložená okolo čapu 20 je opretá o teleso 1 i spúšt 6 a slúži k vratne mu pohybu spúšte 6. Pružina 26 je upevnená v otvore na segmente ventiov Si, opiera sa o čap 23 a druhým koncom sa opiera o západku 19, čim slúži k vratnému pohybu západky 19. Nastavovacia skratka dávkovača 30 je uložená v spodnej časti dávkovacieho šupátka 9 a slúži k nastaveniu hornej časti...