Patenty so značkou «rozvodu»

Ochranný plášť tepelne izolovaného potrubného rozvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6671

Dátum: 04.02.2014

Autor: Jícha Filip

MPK: F16L 59/04

Značky: plášť, tepelně, ochranný, izolovaného, potrubného, rozvodu

Text:

...zamedzuje ich vzájomnému pohybu v smere spoločnej osi ochrarmého plášťa a potrubného rozvodu. Súososť ochranného plášťa a potrubného rozvodu môže byť pritom zaistená len vrstvou tepelnej izolácie alebo navyše aj do tejto vrstvy vkladanými dištančnými vložkami, napr. vo forme príslušne vytvarovaného drôtu.Podstata technického riešenia spočíva ďalej v tom, že v miestach, kde sú tepelne izolované potrubné rozvody voľne prístupné, je jeho...

Zapojenie koncovej užívateľskej skrinky interaktívneho televízneho káblového rozvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287679

Dátum: 26.04.2011

Autori: Hottmar Vladimír, Schwartz Ladislav

MPK: H04N 7/16, H04N 5/44, H04N 7/10...

Značky: zapojenie, interaktívneho, koncovej, skrinky, káblového, televízneho, rozvodu, užívateľskej

Zhrnutie / Anotácia:

Koncová užívateľská skrinka interaktívneho televízneho kábelového rozvodu je určená na interaktívnu komunikáciu anológových televíznych prijímačov v analógových interaktívnych televíznych kábelových rozvodoch a pracuje tak, že televízny signál prichádzajúci z bloku rozvodu interaktívnej káblovej televízie (1) prechádza cez blok pásmového priepustu televíznych programov (14) do bloku zlučovača (15) a do bloku televízneho prijímača (16). Taktiež...

Zapojenie centrálneho rozvodu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4673

Dátum: 04.01.2007

Autor: Štěbeták Karel

MPK: F24D 17/00

Značky: rozvodu, centrálneho, užitkovej, teplej, zapojenie

Text:

...celok s odkaľovačom, ktorý je opatrený výstupom vonkajšej slučky a vstupom vnútomej slučky, pričom odkaľovač a sekundáma časť výmenníka sú spojene prepojovacím vedením, v ktorom je zaradené cirkulačné čerpadlo a výstup vonkajšej slučky z odkaľovača je prepojený so vstupom vonkajšej slučky do primámej časti výmenníka.Výhodou zapojenia teplej úžitkovej vody podľa technického riešenia je priestorová nenáročnosť usporiadania jednotlivých...

Zapojenie centrálneho rozvodu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3981

Dátum: 03.11.2004

Autor: Štěbeták Karel

MPK: G01F 1/00, G01K 17/06, F24D 17/00...

Značky: rozvodu, zapojenie, centrálneho, teplej, užitkovej

Text:

...slučkou spojovacím vedením opatreným vodomerom a ústiacim do vnútomého okruhu pred prvým výtokom odbem a vyúsťujúcim z vnútomej slučky pred výmenníkom tepla. Vo vnútomom okruhu je zaradené církulačné čerpadlo. Do spätného potrubia vnútomej slučky je zaradený merač tepla.Výhodou zapojenia lokálneho odberu teplej úžitkovej vody podľa navrhovaného technického riešenia je použitie len jedného merača odberu pre celý objekt, čím sa odstráni...

Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283849

Dátum: 17.02.2004

Autor: Matal Oldřich

MPK: F01D 1/00, G21D 5/04

Značky: napájacej, antivibračný, fixačný, rozvodu, generátora, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora pozostáva z rebra (2) podperného systému, telesa (1) vedenia komory a tvarovaného vretena (3) a jeho podstata spočíva v tom, že tvarované vreteno (3) je jedným koncom situované do telesa (1) vedenia komory vertikálne, ale pritom tak, že je v styku s rebrom (2) podperného systému vybavené výstredným elementom (5) a druhým koncom je fixované na podperný systém (4).

Zariadenie na automatické dávkovanie odorantu do rozvodu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2663

Dátum: 12.09.2000

Autori: Lancz Tomáš, Kordoš Jozef

MPK: F17D 3/12

Značky: rozvodu, plynů, automatické, zariadenie, odorantů, dávkovanie

Text:

...dávkovacím čerpadlom odorantu, ktoré je súčasne spätnou väzbou napojené na automatiku, na ktorú je tiež prepojený snímač tlaku vo výstupnom potrubí zariadenia na automatickédávkovanie odorantu. Na automatiku je tiež prepojený najmenej jeden snímač hladinyv prevádzkovej nádobe odorantu, ktorá je napojená na dávkovacie čerpadlo odorantu a hlavnúZariadenie na automatické dávkovanie odorantu do systému rozvodu plynu umožňuje spracovávať vstupné...

Ručné zariadenie na úpravu rozvodu zubov píl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 258

Dátum: 09.09.1993

Autor: Kimák Pavol

MPK: B27B 31/06

Značky: úpravu, ručné, rozvodu, zariadenie, zubov

Text:

...podstate spočíva v tom, že v tělese jsou na čepech uchyceny rukojetí opatřené přítlačnou plochou. Ta zasahuje pod posuvný přítlačný čep, jehož horní hrane má stejný úhel zešikmení jako vyměnitelný protikus. Přední část tělesa je opatřena regulačním šroubem. Rukojeti jsou vzájemné propojeny spojovacím šroubem.Na připojeném výkresu je znázorněno zařízení k úpravě rozvodu zubů Pĺl v podélném řezu.Příklad provedení technického řešeníRuční...

Nosný rám řadového sklářského stroje s ovládači rozvodu chladicího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269605

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kozminský Petr, Mazánek Petr

MPK: C03B 9/38

Značky: ovládací, vzduchu, chladicího, řadového, sklárského, nosný, rozvodu, stroje

Text:

...pístnicí 33. Omezovač ł 1 je spojen šroubovým spojením se seřizovací tyčí lg. Dorazová pístnice 2je šroubově spojene se středovou tyčí 3 âu 1 oženou ve vedení li. Na přívodní komorug je upevněn levý přívod§ a pravý přívodg chladicího vzduchu.Nosný rám řadového sklářského stroje s ovládači rozvodu chladicího vzduchu podle vynálezu je řešen tak, že chladící vzduch je přiveden levým přívodem Ä a pravým přívodem§do přívodní komory 35 odkud proudí...

Zapojení měřiče impedančních diskontinuit kabelových rozvodů, zejména anténních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267278

Dátum: 12.02.1990

Autor: Varbanov Ivan

MPK: G01R 31/08, G01R 27/06

Značky: zejména, diskontinuit, měřiče, systému, impedančních, anténních, rozvodu, zapojení, kabelových

Text:

...impulsu, pracuje pouze na konstantním mezifrekvenčním kmitočtu, takže odpadá kmítočtová závislost chyby měření způsobené tímto článkem.Na připojeném výkresu je znaämnčno blokové schéma zapojení podle vyná 1 ezu,popsané dále.V zapojeníměřičeimpedančních diskontinuit kabelových rozvodů je výstup generátoru § impulsů s regu 1 ovate 1 noušířkou připojeu jednak na vstup prvního monostabilního obvodu 2, jednak na vstup druhého monostabilního obvodu...

Hrníčkové hydraulické zvedátko ventilového rozvodu OHC spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265888

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kubíček Jiří

MPK: F01L 1/14

Značky: motorů, hydraulické, rozvodu, hrníčkové, spalovacího, zvedátko, ventilového

Text:

...radiálním prstencovým výstupkem, přesahujícím v rediálním směru vnějšíokraj koncové části vymezovacího elementu. Radiální prstenoový výstupek může být s výhodou tvořen vyjímatelným pojistným kroužkem.Použitím hrníčkového hydraulického zvedátka,opatřeného vymezovacím elementem uloženým kluzně svým vnitřním průměrem na nosiči a vnčjším průměrem e vůlí v pouzdřą je dosaženo podstatného zjednodušení výroby zvedátka, ànížení síly na píst v...

Zapojení rozvodu tlakového vzduchu na vzduchových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263784

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kalina Jaroslav, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/30

Značky: zapojení, tkacích, vzduchu, tlakového, rozvodu, vzduchových, strojích

Text:

...je umístěn polohový snímač gł, který je polohovým vedením gg pŕipojen do řídioího a vyhodnocovaoího zařízení ga, do kterého je dále rychlostním vedením 31 připojen rychloltní snímač lg. Tryskový redukční ventil li je opatien tryskovým nastavovacím zařízením gg, ktoré je propojeno s řídicím a vyhodnocovacím zařízením 33. Přifukovací redukční ventil gg je opatłen přifukovacím nsstavcvacím zařízením gg, které je take propojeno s řídicím a...

Klopný obvod typu D s potlačeným vlivem rušení v rozvodu země na zpoždění signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262716

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kudrna František, Kottek Eduard

MPK: H03K 19/088

Značky: vlivem, klopný, rušení, obvod, rozvodu, potlačeným, zpoždění, země, signálu

Text:

...rušení na zpoždění signálu podle vynálezu a obr. 2 o časový diaäram spolupráce pro nejne příznivější případ hodnot zemníoh potenoiálů.Klopný obvod typu D s potlačeným vlivem rušení v rozvodu2 s 2 716 země na zpoždění signálu na obr. 2 a se skládá z šesti negují cích hradel s omezovacími prvky na výstupu, které jsou zapojeny tak, že výstupní svorka lg hradla l je spojene se vstupní svorkou gą hradla g a vstupní svorkou il hradla 5 ° Výstupní...

Zapojení rozvodu tlakového média u pružných uložení s pneumatickými pružinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262043

Dátum: 10.02.1989

Autori: Špalek Vladimír, Koros Bedřich, Stefan Libor

MPK: F16F 9/04

Značky: rozvodu, zapojení, pneumatickými, uložení, media, tlakového, pružinami, pružných

Text:

...že výstupní vetve vedoucí tlakové nídiun z regulátorů statické výšky do pneunetických pružin přielušneho uzlu pružnáho uložení jeou vzájemné propojeny epojovacíni větveni, v nichž dochází k průtoku tlakováho nědie mezi jednotlivými regulátury utatické vyàky, ktoré příslši k jednotlivým uzlům pružného uložení, přičemž do epojovacích větví jsou případně vřezeny prvky kladouci odpor průchodu tlekového media.Mira ovlivnění tlaku media v...

Zapojení rozvodů topného oleje mezi transportní cisternou a kotelním hořákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260084

Dátum: 15.11.1988

Autori: Daněk František, Hartman Jan, Lučný František, Stavjanik Tomáš

MPK: F23K 5/00

Značky: oleje, zapojení, topného, cisternou, hořákem, rozvodu, kotelním, transportní

Text:

...tehdy, když se zásobník A doplňuje z trsnsportní cisterny l.z téhož důvodu není automatizováno ani ovládání ventilů ll, ll v proplachovacím řádu lg lgg, jehož účelem je - jak už bylo uvedeno - vyčistění dávkovacího čerpadla g od zbytků aditíva, které by při zvětšené viskozitěv důsledku jeho ochlazení vyžadovalo větší příkon. Proto je také výhodné, když přívod ohřívacího média do ohřívače lg aditíva a jeho odpadové vedení 33 jsou souběžné s...

Způsob ochrany průmyslových energetických rozvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259902

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vašátko Eduard, Pšeničný Bořivoj

MPK: H01B 7/28, C09K 21/00

Značky: ochrany, způsob, průmyslových, rozvodu, energetických

Text:

...požární úsek trasy, což dále podstatně zvyšuje náklady na stavbu .většinu výše uvedených nevýhod řeší způsob ochrany průmyslových energetických rozvodů, založený na použití flexibilní sintrující nehořlavé směsi akrylátové vodné disperze, kovových kysličníků a sekaných sklenených a minerálních vláken podle vynálezu. Jeho podstata spočíváv tom, že se ochranná směs stříká na povrch kabelu zbavený mechanických volných nečistottak, že se nejprve...

Zariadenie na zabezpečenie rozvodu privádzaného a odvod prebytočného väzbového média pre sústavu UZ-sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 259565

Dátum: 17.10.1988

Autor: Žužo Miloš

MPK: G01N 29/04

Značky: prebytočného, odvod, väzbového, uz-sond, rozvodu, zariadenie, privádzaného, zabezpečenie, sústavu, media

Text:

...siiového pôsobenia na geometriu UZ-sond od hadicox/ých prívod. Súčasne pevnú pozíciu majú aj spájanie hadicové prívody, medzi externou jednotkou napája 4nia i odsávanie väzobného média, ktoré sa pripájajú na hornej doske.Na prip-ojenom vývkrese je ,nakreslené zariadenie na zabezpečenie rozvodu privádzaného a odvod prebytočného väzobného média pre sústavu UZ-sond.Zariadenie na zabezpečenie rozvodu privádzaného a odvod prebytočného...

Zapojení logických obvodů s potlačeným vlivem rušení v rozvodu země

Načítavanie...

Číslo patentu: 259311

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kottek Eduard, Kudrna František

MPK: H03K 19/00

Značky: zapojení, rušení, logických, rozvodu, obvodů, vlivem, potlačeným, země

Text:

...jsou spojený se vstupními svorkamí druhých hradel dvojic, přičemž první a druhé hradlo každé dvojice hradel spolu topologicky sousedí a zemní svorky prvního a druhého hradla každé dvojice hradel jsou připojeny na společnou zemní sběrnici. V dalších zapojeních může být kritických cest více než jedna.Výhodou řešení je, že rozdělením hradel na kritické cestě do dvojíc, které jsou připojeny zemní svorkou na stejný napěčový potenciál, se kompenzuje...

Uspořádání parního rozvodu pro vlhčení vysokopecního větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259117

Dátum: 17.10.1988

Autori: Klus Karel, Vrtek Jaromír, Polínek Lumír, Oršulík Herbert, Fojt Antonín, Ježíšek Lubomír, Šenfluk Čeněk, Zajonc Zdeněk

MPK: C21B 7/10

Značky: parního, rozvodu, vlhčení, větru, uspořádání, vysokopecního

Text:

...a chlazení horkovětrných šoupátek jedné pece poskytuje dalších 1 až 3 tuny páry za hodinu. Pera vznikající V systému odperného chlazení postačuje k napájení zdroje vlhčení vysokopecního větru a při přebytku se propojuje na centrální prívod energetické páry, kde jí nahrezuje při potřebě inertizece sazeben.í .Vynález je V příkladu provedení znázorněn na přiloženém schématu, představujícím potrubní propojení parního zdroje z odperného...

Zapojení rozvodu vody s aktivací chemického upravovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257921

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šíp Lubor, Jelínek Miroslav

MPK: C02F 5/00, C02F 3/12

Značky: aktivací, rozvodu, chemického, zapojení, upravovače

Text:

...studené vody. Na výstupu termostatické baterie 1 je první delektromagnetickjíventil g, na jehož. výstup je připojen chemický upravovač l průtokového typu. Paralelně k termostatická baterii 1 a prvnímu elektromagnetihckému ventilu g je napojené druhý elektromagneticky ventil 1 gs průtokovou clonou 2(). V Vývod 19 chemického upravovače l je napojen na hlavní průtokovou část trojcestného elektromagnetického. ventilu ji, na jehož první...

Zapojení kondenzátoru do napájecího systému kotle a do rozvodu horkovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257705

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kiesel Luboš, Kukrecht Oldřich

MPK: F22D 1/50

Značky: zapojení, kondenzátorů, napájecího, horkovodu, systému, kotle, rozvodu

Text:

...spočívají ve vzniklé úspoře paliva a v úspoře přídavné vody, která unikla ve formě páry do atmosféry.Na připojeném obrázku je znázorněno ve schěmatu zapojení kondenzátoru do napájecího systému kotle a do rozvodu horkovodu podle vynálezu, které zavádí brýdové páry do kondenzátoru.Napájecí nádrž l má nad hladinou g umístěn odplynovací prostor 5, do něhož je zaústěno potrubí A pro přívod napájecí vody a potrubí 3 pro prívod páry k odplynění....

Oplachovacie zariadenie okruhu rozvodu elektrolytu pre elektrochemické obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255395

Dátum: 15.03.1988

Autori: Soják Mikuláš, Vadina Štefan, Trebichovský Ctibor

MPK: B23H 3/10

Značky: obrábanie, okruhu, elektrochemické, oplachovacie, elektrolytu, rozvodu, zariadenie

Text:

...práce.Na pripojenom výkrese je schematicky nakreslene príkladné riešenie oplachovacieho zariadenia okruhu rozvodu elektroly 4tu pre elektrochemické obrábanie.Okruh rozvodu 10 elektrolytu je vedený z nádrže na obr. nezakreslená) na pracovný nástroj 12. Do okruhu rozvodu 1 U elektrolytu je pripojené čerpadlo 3. Za čerpadlom 3 je na okruh rozvodu 1 D elektrolytu pripojená bočná vetva 8 opatrená regulač ą ným ventilom 5. Do okruhu rozvodu 10...

Zapojení rozvodu tlakové tekutiny pro regulaci jejího průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246325

Dátum: 15.12.1987

Autori: Devlin John, Hargrave Karl

MPK: F15B 9/08

Značky: zapojení, rozvodu, průtoku, jejího, tekutiny, tlakově, regulaci

Text:

...pracovní výstup 19 tekutinového zesilovače 4 a zároveň na vstupní přípojku 21 řízeného ventilu 21.Odpadní výstup 22 tekutínového zesilovače 4 je přlpojen například potrubím. 23 na výstupní přípojku 34 ventllu 21 a dále na výstupní přípojku 24 ventilu 15 a dále nia nádrž 25 tlakovêho okruhu 26. Tlakovývstup 3 tekutinového zesilovače 4 je spojen škrticím ventilem 27 s prvním pracovuím výstupem 13 a s řídící soustavou například tryskou ~...

Zariadenie na automatické ovládanie rozvodu vzduchu u hľbkových kypričov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244324

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kováo Josef, Snížek Jioí

MPK: A01C 23/02

Značky: automatické, zariadenie, ovládanie, kypričov, rozvodu, vzduchu, hľbkových

Text:

...nutnosť používat predimenzovaný kompresor a pre kvalitnú prácu stroja postačuje použit pôvodný traktorový kompresor, čím sa znížia náklady na výrobu stroja, hmotnost stroja a nároky na údržbu stroja. Dalšou výhodou zariadenia je, že pri spustení dávkovače hnojiva automaticky otvorí prívod vzduchu k rozfukovacím tryskam, čím sa zjednoduší obsluha stroja.Príklad prevedenia zariadenia podľa vynáiezu pre hĺbkový kyprič s dávkovačomqháňânýín...

Kanál rozvodu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253364

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dolák Roman, Horák Vlastimil

MPK: B60H 1/26

Značky: kanál, vzduchu, rozvodu

Text:

...V rozmezí 15 až 30 ° vůä. sklu umožní rozvod teplého vzduchu V několika zőnách, čímž se zlepší omývání skla teplým vzduchom. Tímto dojde k podstatné rychlejšímu. 253 304 odmlženígpřípadně odmrazení skla v celé plcěe. Vzduch vyw cházející ze štěrbin nejvíce vzdálených od okna, zabraňuje přístuphstudeného a vlhkého vzduchu z vnitřního prostoru vozu k vnitřní etěně čelního skla.Na přiloženém výkresq je znázorněn příklad provedení kanálu...

Podpěra nadzemních trubkových rozvodů plynných a kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 241673

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sláma Jaroslav

MPK: F16M 11/00

Značky: podpera, plynných, kapalných, médií, rozvodu, trubkových, nadzemních

Text:

...nosný sloup e svým dolním koncem montážně svařen se »zesíleným trubkovým osazením opatřeným montážní patkou a podstata vynálezu spočíva v tom, že ke spodnímu ěelu nosného sloupu je přivařena kruhová deska,jejíž průměr je větší než průměr nosnéhosloupu a je menší než činí vnitřní průměr zesíleného trubkového osazení k jehož hornímu čelu je přivařena deska s kruhovým otvorem, jehož průměr je větší, než činí vnější průměr nosného sloupu,...

Zařízení k rozvodu topného prostředí do stěn velkoobjemových zásobníků, zejména cukerních sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 241361

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lidaoík Miloslav

MPK: E04H 7/22

Značky: zařízení, rozvodu, topného, zejména, zásobníku, cukerních, stěn, prostředí, veľkoobjemových

Text:

...regulačním prvkem 1 G a üstí do sání ventilátoru 1.V tomto příkladě, kdy topným prostredím je vzduch, lze zařízeník rozvodu topného prostředí přestavěním tří regulačním prvků 5, 15, 18 použít bud pro vytápění stěn,střechy, nebo dna velkoobjemového zásobníku, nebo pro vytápění pouze dna tohoto zásobníku.V prvním případě použití jsou V poloze otevřerť první regulační prvek 5 v rozvodném potrubí 5 a třetí regulační prvek 1 G v sacím potrubí...

Zapojenie rozvodu tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251997

Dátum: 13.08.1987

Autor: Žiška Jaroslav

MPK: B23K 11/10

Značky: zapojenie, vzduchu, rozvodu, tlakového

Text:

...hrdla z trojcestných dvojpolohových ventilov sú pripojené nad piesty pneumatických valcov.U zapojenia podla vynálezu, pri nastavení v pomocnom zásobníku nižšieho tlaku ako v zásobníku, plní tlak v pomocnom zásobníku funkciu tlmiaceho tlaku pri pohybe piestov z hornej ,úvrate do dolnej. Týmto sadocieli zrýchlenie pohybu piestov a spolu s odstranením operácie vypúšťanie zbytkového množstva tlakového vzduchu spod piestov Valcov pri dosadnutí...

Zapojení práškového rozvodu hlavního a pomocného práškového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251896

Dátum: 13.08.1987

Autori: Panchártek Zdeněk, Karták Jan, Suchánek Josef

MPK: F23K 3/02

Značky: práškového, hořáku, zapojení, pomocného, hlavního, rozvodu

Text:

...uzáverom, které je napojeno do vstupního potrubí mlýna.Výhodou zapojení práškového, rozviodu hlavního a pomocného- práškového huocřáku podle vynálezu je, že .není nutno použít zvláštní ventilátor pro dopravu prášku z rozvodu hlavního hořáku do zásobníku pomocného hořáku. Prášek se dopravuje pů 4sobením podtlaku vyvolaného činností bud mlýna, nebo primárního ventilátoru pomocného hořáku podle toho, které z těchto zařízení je v době plnění...

Zařízení pro regulaci výtoků tekutiny z otvorů trubních rozvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251830

Dátum: 13.08.1987

Autor: Veselý Otto

MPK: A01G 25/02

Značky: výtoku, trubních, tekutiny, otvorů, regulaci, rozvodu, zařízení

Text:

...vynálezu v kombinaci s centrálním způsobem řízení tlakových a priltokových režimu vody v nízkotlekých závlahových rozvodech,ovládamłch pneumomechenickými regulačními prvky, čímž se dociluje vysoké automatiznce. Výhody u regulační drenáže nebo drenáze s regulovstelným odtokem jsou v možnostech rozšíření ve stanovištnícl podmínkách půd s nižší drenážní pőrovitostí nebo malou intenzitou vzlínání podorničí, tím, že zařízení podle vynálezu lze...

Zařízení pro ochranu vysokofrekvenčních rozvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240108

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kulnevie Vladimír Grigorievie, Dvooák Dalimil, Kováe Jaroslav

MPK: H01B 7/32

Značky: ochranu, rozvodu, vysokofrekvenčních, zařízení

Text:

...koaxiál-ního vedení, který se vzhledem k větším rozměrům, hmotnosti a lepšímu. povrchověmu ochlazování otepluje od vnitřního vodiče jen welmi málo.Použití kontaktní son-dy pro snímaní oteplení vnitřního -vodiče je vyloučené, protože z radíoeiektri-crkých důvodů musí být d-održena impedanční hxom-ogenitta vedení až do- velmi vysokých kmitowčtů. U koaxíál-ního ve dení přistupují. ještě obtíže s dodržením e lektrické pevnosti mezi vnějším a...

Způsob rozvodu a regulace zástřiku zahuštěných kapalných směsí v dole

Načítavanie...

Číslo patentu: 251275

Dátum: 11.06.1987

Autori: Chrápek Petr, Šmidák Štěpán, Mrázek Karel, Bauch Zdeněk

MPK: E21D 11/10

Značky: zahuštěných, regulace, směsi, rozvodu, zástřiku, kapalných, způsob

Text:

...místa, přičemž v případě poruchy v rozvodu je možno zajistit odvod dopravované směsi odbočkou mimo centrální větev.přestavné zařízení umožňuje plynulé přestavování toku směsi z centrální větve do výsttikové. čímž nedochází k zastpvování toku směsi v rozvodu s následným nárůstem tlaku, neboč při uzavírání hadice centrální větve se zároveň otevírá výstřiková hadice a naopak, umožňuje pomocí průtokoměru spolehlivou regulaci dopravovaného...

Mazací systém rozvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250453

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šantora Vladimír, Kubínek Jiří, Šváb Pavel

MPK: F01M 11/02, F01M 9/10

Značky: systém, mazací, rozvodu

Text:

...od přívodu oleje do hlavy válce a vedený oběma čepy vahadel do vačkového hřídele,kde je vyústěn kalibrovaným otvorem, umístěným mezi vačkami, do prostoru obklopeného olejovou vaničkou. Vytvořením dosedací plochy pro segmentové držáky pod úrovní dosedací roviny horního krycího ví 4tka se zkrátí stavební výška a do svislé vodicí válcové plochy je možno přesně a výrobně snadno lícovat dva segmentové držáky čepů vahadel, které mohou být s...

Vahadlo rozvodu čtyřdobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249032

Dátum: 12.03.1987

Autori: Červinka Jaroslav, Šturcová Jaroslava

MPK: F01L 1/18

Značky: čtyřdobého, motorů, vahadlo, rozvodu

Text:

...dobého motoru podle vynálezu, jehož podstatou je, že mezi horním rovným čelem dříku ventilu a dolním konoem regulačního šroubu ve tvaru vypuklé kulové plochy je umístěna podložka válcového tvaru souosá s dříkem ventilu, jejíž spodní strana je rovná, horní strana je ve tvaru vyduté kulové plochy a jejíž vnější průměr je menší nebo rovný průměru dříku ventilu. Poloměr vyduté kulové plochy horní strany podložky i vypuklé kulové plochy...

Zapojení hydraulických zdrojů a rozvodů hydroinjektážního zařízení koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248387

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sikora Václav, Kocich Stanislav, Komínek Jiří, Kosek Jiří, Pietraszek Leon

MPK: C10B 31/00

Značky: baterie, koksárenské, hydroinjektážního, hydraulických, zdrojů, rozvodu, zapojení, zařízení

Text:

...něj ke kavitaci, v rozvodu hydroinjektáže je zajištěn stálý pretlak,který se dosahuje bez dodatečné energetické potřeby zapnutím čerpadla hydroinjektáže otevŕením uzavíracího ventilu hydroinjektážní trysky a vlastní hydroinjektáž se uskutočňuje pouze ovládâním uzavíracích ventilů na základě skutečně vzniklého prütoku a omezením délky chodu hydroinjektážního čerpadla dochází k podetatnému zvýšení jeho životnosti a doprovodné úspory elektrická...

Zariadenie na pohon ventilového rozvodu motora s pohyblivým klukovým hriadelom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248123

Dátum: 15.01.1987

Autor: Karaba Gabriel

MPK: F01L 13/08, F02D 15/04

Značky: zariadenie, pohyblivým, pohon, motora, hriadeľom, ventilového, rozvodu, klukovým

Text:

...výseče, po ktorej sa pohybuje kl-ukový nriadel. Z toho bodu je .možné odoberať krútiaci moment. Použitie vynálezu umožní poháňat ventilový rozvod motoru tak, že uhlová zmena polohy klukového hriadeľa po kruhovej výseči neovplyvní časovnanie rozvodu, nakolko je táto uhlová zmena mechanizmom prenosu elimitovaná.Príklad prevedenia prenosu otáčavého pohybu z dráhy po kruhovej výseči do jedného bodu je znázornený na priloženom výkrese.noviny,...

Zařízení ke kompenzaci potrubních rozvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247678

Dátum: 15.01.1987

Autori: Žižka Jan, Kovanda Emil, Blabla Josef

MPK: F16L 51/02

Značky: potrubních, zařízení, kompenzaci, rozvodu

Text:

...schopnost kompenzovat boční vychýlení potrubí. Tato skutečnost vyplývá z použitého materiálu i konstrukce tohoto kompsnzátoru.3 247 370 Mnohé uvedené nedostatky zmírňuje použití zařízení pro komp penzaci potrubních rozvodů podle vynálezu. Toto zařízení je tvořeno manžetou, která je uěita skelnou nití ze tří až osmi vrstev skelné nebo organoskelné tkaniny a následně v celé své délce omotáne osbestovým propletem s hliníkovou fólií. Tato...

Zařízení k rozvodu nejméně jednoho tlakového média z pevného tělesa na rotující hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234874

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kobera Jiří, Hnát Jaroslav

MPK: F15B 3/00

Značky: pevného, rozvodu, rotující, nejméně, media, jednoho, zařízení, tlakového, hřídel, tělesa

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozvodu tlakových médií mezi vzájemně rotujícími tělesy je určeno k přenosu tlaku pomocí různých médií (vzduch, voda, hydraulický olej) o různých tlacích mezi vzájemně rotujícími součástmi, pričemž pohyb není ničím omezován. Jeho podstata spočívá v tom, že do nákružků je přivedeno tlakové médium, které kanálky v hřídeli je převáděno výstupními otvory na samostatné dopravní cesty k motorům. Zařízení k rozvodu tlakových médií lze...