Patenty so značkou «rozvod»

Hermetická objímka na rekonštrukciu vysokotlakových rozvodov za studena počas plnej prevádzky a spôsob jej umiestnenia na vysokotlakový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7265

Dátum: 02.10.2015

Autori: Šimko Pavol, Križan Michal

MPK: F16L 55/17, F16L 55/175, F16L 55/168...

Značky: objímka, prevádzky, plnej, hermetická, vysokotlakový, rekonštrukciu, rozvod, vysokotlakových, rozvodov, spôsob, studena, umiestnenia, počas

Text:

...známy.Objímka podľa predkladaného technického riešenia je v podstate studený (lepený) spoj medzi opravovaným potrubím a oceľovým plášťom objímky bez tepelného ovplyvnenia pomocou adhézneho polyméru s penetračnými vlastnosťami. Použitím takejto objímky sa zvýši pevnostná únosnosť potrubia, na ktorom sa nachádza neprípnstná chyba, pričom priestor medzi potrubím a objímkou je vyplnený špeciálnym polymérom. Výhodou je, že opravu je možné vykonávať...

Rozvod chladiaceho prostriedku na chladenie nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12224

Dátum: 27.02.2009

Autor: Stemke Lothar

MPK: B29C 45/73, B29C 33/04

Značky: rozvod, chladenie, prostriedku, chladiaceho, nástroja

Text:

...Kanáliky na kvapalný prostriedok sú vytvorené ako prívodné vetvy rozvetvujúce sa k chladiacim miestam a ako vratné odvádzacie vetvy od chladiacich miest, pripájajúce ich k zbernému potrubiu. Prívod chladiaceho prostriedku nastáva od zdroja chladiacehoprostriedku k privodným vetvám cez hadicové vedenie, ktoré sa napája na vstup, vytvorenýako hadicová spojka, a obsahuje najmenej jednu magnetickú spínaciu jednotku zapojenú za vstupom. Odvod...

Zariadenie na rozvod pitnej a úžitkovej vody v budove a jeho ovládacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19051

Dátum: 27.02.2009

Autori: Blumenthal Roland, Theile Tobias

MPK: E03B 7/07

Značky: ovládacie, užitkovej, budove, rozvod, zariadenie, pitnej

Text:

...trvalý cyklus vyplachovania.0010 Praktickým príkladom zodpovedajúceho časového modulu je programovanie vo víkendovej chate, kde časový modul udržiava uzatvárací ventil domovej prípojky otvorený iba cez vikendy a inak ho uzavrie tak, aby v priebehu týždňa nemohlo v budove dochádzať k žiadnym únikom vody bez povšimnutia v dôsledku prerušenia potrubia alebo malej netesností. Ovládacie zariadenie je výhodne vyhotovené tak,aby mohlo byť pripojené...

Veko na rozvod vzduchu a vykurovacie alebo klimatizačné teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 286022

Dátum: 27.11.2007

Autor: Riello Valerio Giordano

MPK: F24F 13/06, F24F 3/16, F24F 1/00...

Značky: rozvod, vykurovacie, vzduchu, klimatizačné, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Veko na rozvod vzduchu sa nasadí na vykurovacie alebo klimatizačné teleso s prirodzeným alebo núteným prúdením a slúži na reguláciu prietoku a smeru prúdenia vzduchu z konvektora. Opisuje sa veko (1) na rozvod vzduchu prúdiaceho z vykurovacieho alebo klimatizačného telesa (18) s núteným prúdením alebo s prirodzeným prúdením vo vertikálnom smere, kde teleso je uspôsobené na upevnenie na vertikálnu stenu, veko má zadnú časť lícujúcu s vertikálnou...

Izolačný prvok na tepelne-zvukovú izoláciu klimatizačných, vetracích potrubí a potrubí na rozvod médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4183

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kollár Marián

MPK: E04B 1/88, B32B 5/08, F16L 59/02...

Značky: tepelne-zvukovú, rozvod, klimatizačných, potrubí, izoláciu, izolačný, médií, větracích, prvok

Text:

...opisuje tvar izolovaného potrubia.Podstatu predmetného úžitkového vzoru tvorí prvok,ktorý je vyrobený z fólie a je naplnený tepelne-zvukovo izolačným materiálom. Fólie môžu byt napríklad paropriepustné, paronepriepustné, protipožiarne, kovové alebo nekovové alebo aj ich kombinácia. Tento prvok môže mat tvar valca alebo rukáva, ktorý je na oboch koncoch uzavretý a je naplnený izolačným materiálom napríklad na báze minerálnych, sklenených,...

Sieť na rozvod elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283423

Dátum: 23.06.2003

Autori: Halse Nigel John, Moore Paul Martin, Armstrong Donald Stuart, Wells Joseph Anthony

MPK: H04B 3/56

Značky: elektrickej, energie, rozvod, sieť

Zhrnutie / Anotácia:

Sieť na rozvod elektrickej energie zahrnuje množstvo pomocných rozvodní (11-1 až 11-3, 12-1 až 12-3) vzájomne prepojených strednonapäťovými káblami (22A, 22B), pričom každý strednonapäťový kábel (22A, 22B) zahrnuje aspoň jeden vnútorný vodič a vonkajší plášť, ktorý je pripojený k skrini (20) rozvodne. PLC komunikačný systém zahrnuje množstvo transduktorov (23A, 23B) spriahnutých so strednonapäťovými káblami (22A, 22B) v rozvodniach. Každý...

Štvortaktný bezventilový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 283282

Dátum: 08.04.2003

Autor: Jakubec Štefan

MPK: F01L 7/02

Značky: rozvod, štvortaktný, bezventilový

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávací rotačný (8) a výfukový rotačný (9) ventil sú uložené v puzdre na nasávací rotačný (10) a výfukový rotačný ventil (11) pri svojom rotačnom pohybe prekrývajú nasávaciu (14) a výfukovú štrbinu (15), čo zabezpečí naplnenie a vyprázdnenie spaľovacieho priestoru. Pri expanzii a kompresii je nasávacia (14) a výfuková (15) štrbina uzatvorená nasávacím (11) a výfukovým (11) rotačným ventilom. Rotačný pohyb ventilov je odvodený od kľukového...

Rúrka na rozvod tekutín v motorových vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1776

Dátum: 14.03.2003

Autor: Milhas Pierre

MPK: F16L 11/12, F16L 9/00

Značky: vozidlách, rozvod, tekutin, motorových, rúrka

Text:

...bariéry, čo dáva možnosťvyrábať rúrky flexibilné a ľahko tvarovateľné.0009 V rúrke podľa vynálezu, vnútorná vrstva je z materiálu vybraného medzi uvedenými polyamid 6 (PA 6) alebo polyester(PTB, PBTP, PET) alebo kopolyester (polyesteréter, polyétereter, polyéterester). Navyše je táto vnútorná vrstvavystavená úprave odolnosti voči teplote. Môže mať náboj, alebo taký stupeň, ktorý ho zaradí medzi vodiče, alebo polovodiče,čiže s merným...

Rozvod spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260242

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zezula Jaroslav

MPK: F01L 1/14

Značky: rozvod, motorů, spalovacích

Text:

...a část vačkového hřídele a v obr.3 je zaehyoen podélný řez zdvihátkem v horní poloze, čerohovaně pak kluzátko v dolní poloze s čel nadní plochou lůžka vačkového hřídele. 2 z Motorová skříň l je v příslušném válci g motoruopatřena dvěma lůžky Q, a to např. pravým a levým, v nichž je uložen vačkový hřídel 3. V motorové skří ni l je posuvně uloženo ventilové zdvihátko §, např.sací, pomocí dříku 6 a na toto ventilové zdvihátko §navazuje...

Sústava na prípravu a rozvod vody v objektoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 281168

Dátum: 03.04.1996

Autor: Lackáň Eduard

MPK: F24D 17/00

Značky: přípravu, sústava, rozvod, objektoch

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava pozostáva zo zariadenia na prípravu teplej úžitkovej vody a z rozvodného potrubia (1, 2) na rozvod studenej a teplej úžitkovej vody s odbočkami (3) k odberným miestam. V každej vetve rozvodu vody je ku každému odbernému miestu teplej úžitkovej vody priradený signalizátor (6) paralelne napojený v elektrickom okruhu (7) obsahujúcom zdroj (8) napätia a paralelne zapojený snímač (9) teploty teplej úžitkovej vody v rozvodnom potrubí (2),...

Hydraulický rozvod pro zabezpečení úplného vyložení stabilizačních hydraulicky ovládaných opěr autojeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269405

Dátum: 11.04.1990

Autori: Engliš Karel, Anýž Jaromír

MPK: B66C 23/78

Značky: úplného, vyložení, hydraulický, rozvod, stabilizačních, ovládaných, zabezpečení, autojeřábu, opěr

Text:

...hydraulícky ovládaných opät autojerábu pred zopoćetíu jeho činností.Príklad zapojení hydraulického rozvodu podle vynálezu je znázorněn na pripojeném výkrese.Hydraulický rozvod pro zabezpečení úplného vyložení stabilízaćních hydraulícky ovládaných opěr autojerábu je tvoren prímou hydraulíckou vazbou mezi prímočarými hydraulickými motory 8 2, łg, łł výsuvu nebo vyklopení stabllízaćních opěr łg a svislýmí přímoćarý vmi hydromotory já na...

Valcový rozvod vodivých spojov medzi doskami plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267061

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lajda Jaroslav, Znamenáček Zdenek, Štěpánek Jaroslav, Heglas Ladislav

MPK: H01R 9/09

Značky: rozvod, spojov, medzi, doskami, plošných, válcový, vodivých

Text:

...dosiek plošných spojov je obtiažne alebo nemožné použitie prostriedkov automatizovaného návrhu pre realizáciu vodivých spojov, pretože pripojovacie body pre pripojenie konektorov neležia v rastrovom kroku, ktorý sa používa v systémoch pre automatizovaný návrh vodivých spojov.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje valcový rozvod vodivých spojov medzi doskami plošných spojov podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že vodivé spoje sú...

Středový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 266678

Dátum: 12.01.1990

Autori: Lukšíček Bohumil, Dvořáček Lubomír, Toman Václav

MPK: B23Q 7/02

Značky: středový, rozvod

Text:

...středového rozvodu je připojen přechodový díl, na kterém je uložen sloupec hydraulických řídících prvků napojených na vnější přívody pracovních médií,spolu s elektrosvorkovnicí, napojenou na řídící systémStředový rozvod, provedený podle vynálezu, umožňuje podstatné zvýšení kapacity připojitelných řídících i říze~ ných prvků a umožňuje tak zjednodušení zařízení uspořáda ných na otočné části otočných strojních zařízení, které by jinak musely...

Skladebná skříň pro rozvod elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266507

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dolejš Karel, Krejčí Michal

MPK: H05K 5/00

Značky: skladebná, rozvod, skříň, energie, elektrické

Text:

...přičemž k dvěma horním třmenům jsou zevnitř přivařeny dvě matice lg pro upevnění střechy a závěsného ústrojí. Třmeny přesahují plášť bočního rámu. K oběma podélným stranám pláště bočního rámu je připevněna zárubeň lg tvaru Z s perforací sloužící k upevnění nosníkü přístrojové náplně apod. K zárubni jsou vpředu upevněny závěsy ll dveří tak, že tyto jsou pode dveřmi, čímž se prodlužuje jejich životnost, zvyšuje estetický vzhled celé skříně a...

Rozvod pracovného média stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 265329

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tóth Imrich, Práznovský Mikuláš

MPK: B23Q 3/08

Značky: sústav, pracovného, media, rozvod, upínacích, stavebnicových

Text:

...Spojovacie výstupky ll, ako je to vidiet na obr. 1, sú tvorené sústavou šikmých valcových kolíkov/ spevnených v jednom zo stavebnicevých prvkov lg, napriklad lisovaním, lepením, závitovým spojením, zváraním a pod., vyčnívajú cich nad jeho deliacu plochu Ý.V druhom stavebnicovom prvku lg je vytvorená sústava prislúchajúcich vybraní 12 tak,aby sa výstupky ll dali do nich ľahko nasunút. Vybrania lg, 12 vyústujú do rozvodných kanálov pg, pp,...

Čelný rozvod kvapaliny piestového hydrostatického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 264197

Dátum: 13.06.1989

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/26

Značky: čelný, hydrostatického, kvapaliny, stroja, rozvod, piestového

Text:

...rozvodu, na obr. 3 pohlad na ventilovú plochu čelného rozvodu, na obr. 4 zväčšený detail D z obr. 1 a na obr. 5 analogic-ký detail ako na obr. 4, ale pri guľovom čelnom rozvode.Axiálny piestový stroj pozostáva z bloku 2, ktorý je uložený na drážkovani hriadela 1 a v ktorom sú na kružnici o roztečnom priemere D vytvorené pracovné valce 21 a v nich sú uložené piesty 3 spriahnuté cez kĺzadlá s výkyvnou doskou. Každý pracovný valec 21 vyúsťuje...

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny hydraulického pohonu kráčivých jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262460

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tománek Petr, Neužil Lumír, Ožana Otakar, Šafařčík Jiří, Čurda Antonín, Pexa Miroslav, Valošek Jiří

MPK: F15B 15/00

Značky: jednotek, tlakově, pohonů, kapaliny, hydraulického, kráčivých, hydraulický, rozvod

Text:

...prostory g płímčarýoh hydromotorů g kračení. Na płívodní potrubí g jsou dále napojený vratné jednosměrné ventily g přímočarých hydromotorů g kračení, které vratnými přípojkami g jsou spojonyPred uvedením hydraulickćho rozvodu tlakové kapaliny hydraulickeho pohonu kričivých jednotok do provozu se prevode nastavení hodnoty pojistndho tlaku na hlavním pojistném ventilu g. Na pojietnom ventilu 12 płísnočarćho hydromotoru g zdvihu a na...

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261348

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šafařčík Jiří, Dubnický Zdeněk, Ožana Otakar, Neužil Lumír, Voborný Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: tlakově, kapaliny, hydraulický, rozvod

Text:

...rozvâděče gg jsou napojeny na nízkotlaký svod a, přičemž tlakový výstup dekompresního rozváděčs g je napojen přes dekomprení zpětný ventil 33 na vstup uzamykacího ventilu 11. na vstup a výstup uzamykacího ventile g je rovněž paralelné napojeno diferenční tlakové čidlo a. Na tlakové potrubí lg je paralelné dala napojen jednak dvojitý tlakový spínač13 a jednak svým vstupom škrtlcí ventil s elektrohydraulickým řízením a dvoucestným...

Parní rozvod dvoupředlohové koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258981

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sikora Petr, Kosek Jiří

MPK: C10B 27/04

Značky: dvoupředlohové, koksárenské, parní, rozvod, baterie

Text:

...dvoupředlohové koksárenské baterie. jejíž obě předlohy jsou na straně strojní i koksové opatřeny samostanými větvemi parniho potrubí při pojenýeh na jedné straně k centrálnímu přívodu páry a na druhá straně opatřených spoločným odváděčem parniho kondenzátu, přičemž vstup páry z centrálního parniho přivodu do větvi je ovládán dvěma samostatnými parnimi ventily a podstata.vynálezu spočivá v tom, že ovládací ventily obou parních větvi,jsou...

Zdvihací tyčka pro ventilový rozvod OHV spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258878

Dátum: 16.09.1988

Autor: Babák Jan

MPK: F01L 1/20, F01L 3/02

Značky: spalovacího, rozvod, zdvihací, motorů, tyčka, ventilový

Text:

...komplexné vzeto, hliníkové zvedecí tyčky znamenají vzhledem ke svému účinku neúměrné technické a technologické komplikece.-j Uvedené nedostatky dosud známých konstrukcí jsou odetraněny zdvihací tyčkou pro ventilový rozvod OHV epalovecího motoru, 5 hlíníkovým blokem a hliníkovou hlavou tím způsobem, že je vyro-bena z austenitické feroelitiny obeahující hmotnostně 65,5 až 77,2Použitím zdvíhacích tyček vyrobenýchz auetenitické ferofelitírxy s...

Šoupátkový rozvod dvoudobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258576

Dátum: 16.08.1988

Autor: Doležal Luboš

MPK: F01L 5/20

Značky: rozvod, motorů, šoupátkový, dvoudobého

Text:

...pomocí šroubovice v unášeči a do ní zapadajícího kolíku, který je pevně spojen s posuvným a na hnací hřídeli neotočně uloženým stavěcím členem. Toto řešení není na obr. znázorněno.Základní šoupátko l je unášeno pomocí drážkování na hnací hřídeli 3 nebo klikové hřídeli. Přídavné šoupátko 3 je unášeno čepy 1, které jsou pevně spojeny 5 unášečem §, který tvoří ozubené kolo se šikmými zuby otočně uložené na hnací hřídeli 3.Unášeč § zabírá do...

Rozvod dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258538

Dátum: 16.08.1988

Autor: Ferdus Stanislav

MPK: F02B 29/02, F02B 33/30

Značky: spalovacího, dvoudobého, motorů, rozvod

Text:

...přisávané směsi vzduchu a paliva podtlakově otevíratelným ventilem mezi vstupními ústími propojovacích kanálkůa sacím kanálem motoru má svůj význam, protože tento ventil za žádných podmínek práce motoru nedovolí, aby docházelo touto cestou ke zpětnému proudění únikem přetlaku z válce do sacího kanálu motoru. Přitom k těmto výhodám navíc přistupuje možnost kombinovat takto provedený rozvod 5 jinými známými řešeními zajiščujíoími zvyšovaní...

Ventilový rozvod refrigerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258082

Dátum: 15.07.1988

Autor: Jan Jiři

MPK: F16K 15/18

Značky: refrigerátoru, ventilový, rozvod

Text:

...média na teplotu okolí a s uvolňováním vymrazených nečistotna regenerátorech. Velmi výhodné je použití vynálezu ve spojenís kompresorovou jednotkou opatřenou vyrovnávacím ventilem, který ihned po zastavení kompresoru vyrovná tlaky ve výtlačném a sacím potrubí kompresorové jednotky, takže v celém okruhu včetně válceje vždy jen plnicí tlak.Přiložený výkres znázorňuje schematícky v řezu konkrétní provedení dvoustupňového refrigeráton 5...

Zařízení pro rozvod vody v čiřičích s vločkovým mrakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245426

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kahl Siegfried, Bendgs Karl-heinz

MPK: C02F 1/52

Značky: vločkovým, mrakem, rozvod, čiřičích, zařízení

Text:

...tlaku po délce rozvodného potrubízpůsobené zpomalováním rychlosti b) axíální pohyb vody v potrubí je tangenciálně přenášen otvory do prostoru čiřiče c) v důsledku rozdílných rvchlostí proudění vody v rozvodném potrubí probíhá vtok do nádrže za nestejných.podmínek a průtočná ploche otvoru se uplatňuje rozdílně. Uvedené jevy se sčítají a důsledkem je vznik horizontální složky proudění v čiřiči, což má za následek nerovnoměrnost hmotnosti...

Rozvod tlakového média u stolu řezacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257436

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: D06H 7/00

Značky: stolu, media, stroje, rozvod, tlakového, řezacího

Text:

...me dia u stolu řezeoího stroje, ktorý eeatává z plošnáho rozvodu wwtvořeného soustavou otvorů v celé p 1 ošeÁeto 1 u napojených.naŕ tläkový vak a zonálniho rozvodu, vytvořeného tryskámi e orienr tovaným prouděnío vzduàhu,.rozmretěnými v oblasti ňeznéhoná stroje e napojením tryeek na samostatné přívody, přičemž one7 kem vynálezu de, že oba rozvody jeou vytvořeny jako eemostatněsystémy ústici do desky etolu šezaoího stroje e jsou...

Ventilový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257424

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hanzal Jan, Jahoda Stanislav

MPK: F01L 3/10, F01L 1/46

Značky: ventilový, rozvod

Text:

...s osou zkrutné pru- . žiny. Volné konce zkrutná pružiny jsou případně opatřeny. koncovým palcem dosedajicím do zakřivené drážky koncové misky, přičemž ukládaci podložka Je rovinná.Uopořádáním rozvodu podle vynálezu se dosáhne zlepšení dynamických vlastností rozvodu onížením hmotnosti pohyb.livých dílů a odstranění ncpřiznivého vlivu vlastních kmi tů pružinuplatněním účinného tlumení třenim zýávitů o ukládaci podložku. Další výhodou Je...

Rozvod piestového hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257364

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čapla Miroslav

MPK: F04B 1/30

Značky: prevodníka, piestového, hydrostatického, rozvod

Text:

...segmenta nepôsobí negatívne na statické vyváženie rozvodu v rovine styku nepohyblivej kulisy a pevnej spodnej dosky. V dôsledku predĺženia doby poklesu tlaku dochádza k poklesu amplitüdy rozkmituklopného momentu od tlaku pôsobiaceho na výkyvnú dosku hydrogenerátorov s reverzáciou prietoku. Taktiež dochádza k poklesu amplitúd harmonických zložiek budiacej sily a tým k znižovaniu vyžarovaného akustického výkonu V porovnani s rozvodom s...

Rozvod technologické kapaliny víceválcové válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256533

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sedláček Alois, Skrziszowski Amandus

MPK: B21B 27/06

Značky: kapaliny, víceválcové, válcovací, rozvod, technologické, stolice

Text:

...s hlavním přívodním vedením łg, v němž je uspořádán regulační ventil gg tlaku, který nezávisle na protékajícím-množství technologické kapaliny udržuje v hlavním pří vodním vedeníł§ automaticky kcnstantní tlak. V tomto případěje regulační ventil gg tlaku a regulátor proveden na bázi pneu matického řízení. V Přívodním vedení § levých vodítck ł jsou ve směru toku technologické kapaliny uspořádány nejprve uzavírací 7 a potom regulační...

Rozvod tlakového vzduchu u řezacího stolu v zóně řezného nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256225

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: D06H 7/00

Značky: řezacího, rozvod, tlakového, zóně, stolu, vzduchu, nástroje, řezného

Text:

...do řezu v zóně vymezené vzdáleností 30-35 cm od ženého nástroje po obou jeho stranách a jsou uspořádaně orientovány. jDalším znakem je to, že trysky jsou opatřeny drážkou vedenou šikmo dolů pod úhlem např. 30 ° k horní ploše, zasahující část obvodu trysky v rozsahu např. 60 ° a pronikající až do přívodního kanálu tlakového vzduchu, vrtaného zespoduv ose trysky.V připojeném vyobrazení je znázorněn na obr. 1 půdorysný pohled na řezací stůl...