Patenty so značkou «rozvětveného»

Spôsob prípravy rozvetveného polybutadiénu s vysokým obsahom 1,4-cis jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15884

Dátum: 19.03.2009

Autori: Zinna Marianna, Viola Gian Tommaso

MPK: C08F 36/06, C08F 16/06, C08F 4/44...

Značky: vysokým, přípravy, rozvětveného, obsahom, jednotiek, 1,4-cis, polybutadienu, spôsob

Text:

...ktoré sa najviac používajú na prípravu tejto skupiny katalyzátorov. Charakteristiky polybutadiénov vyrobených s týmito rôznymi druhmi kovov sa líšia pokiaľ ide dísperziu molekulovej hmotnosti a tiež stupeň vetvenía aj keď sa obsah cís jednotky môže modifikovať, všeobecne sa udržiava vyššie a v kaž dom prípade 96 , na základe reakčných podmienok alebo stechiometrických pomerovzložiek katalyzátora alebo modifrkáciou povahy zložiek zmesi...

Směsi rozvětveného polyetylenu a kopolymeru etylen-vinylacetát

Načítavanie...

Číslo patentu: 263825

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kunz Milan, Neumann František, Šíp Josef, Balabán Luboš

MPK: C08L 23/08, C08L 23/06

Značky: kopolymerů, rozvětveného, polyetylénu, směsi, etylen-vinylacetát

Text:

...následující příklady. °/o~ v příkladech uváděná jsou hmotnostní.Použité stabilizační přísady 1.R 7 ozvětvený polyethyüen, index. toku - 0,3 g/.10 ~min-. Brelen Z 1001/502), obsahující fe nolícký antioxidant .a UV absoirhér typu benzofenonu.Pro výrobu lçartáče pro sjezdové .lyžování bylo použito směsi granulátů sestávajicí z 47,5 0/0 polymeru IL, který byl u výrobce granulátu stabilizován 0,8 stabilízační přísady 5 a stopami stabilizační...

Spôsob úpravy tokových vlastností rozvetveného polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244304

Dátum: 15.11.1987

Autori: Fuchs Peter, Tueek Rudolf, Kováe František Námestovo, Kudják Vladimír, Jurišica Ladislav, Krivošík Vít, Tunega Dušan

MPK: H01B 3/44

Značky: polyetylénu, rozvětveného, tokových, úpravy, vlastností, spôsob

Text:

...z 80 hmotnostných dielov rozvetveného polyetylénu o hustote 0,926 g/cm 3,s indexom toku taveniny 0,28 g/10 min., 20 hmotnostných dielov- rozvetveného polyetylénu o hustote 0,917 g/cm 3 a indexu toku taveniny 19 g/10 min., 1 hmotnostného dielu azodikarbónamídu a vhodného lubrikantu polymérneho granulátu. Homogenizácia oboch polymérnych granulátov a naduvadla sa uskutočnila 5 min. miešaním V ramenovej miešačke pri rýchlosti 60 obrátok/min.,pri...

Směs lineárního a rozvětveného polyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241865

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kolník Anton, Ferianec Ivan, Rapeík Pavol, Iuran Oddej

MPK: C08L 23/06

Značky: rozvětveného, směs, polyetylénu, lineárního

Text:

...thiodipropionové. Snyslem použití těchto látek je chránit polynery proti nežádoucí termooxidační degradací při přípravě granulátu a jeho zpracování na finální výrobek e při aplikaci finálních výrobků při zvýšených teplotách. Ochrana polyolefinů proti účinkůn slunečního záření se provádí dvěma základníni skupinami látek. Jsou to absorbéry ultrafialového záření jako například deriváty benzofenonu,benzotriazolu e estery kyseliny salicylové,...

Spôsob výroby opticky takmer izotropnej plastovej fólie z lineárneho alebo rozvetveného polykarbonátu, polykarbonátová fólia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285848

Dátum: 27.08.1970

Autori: Meier-kaiser Michael, Numrich Uwe, Pfaff Thomas, Hofmann Klaus, Emerson Roger Hugh

MPK: C08L 69/00, C08J 5/18, B29C 47/88...

Značky: opticky, použitie, lineárneho, izotropnej, rozvětveného, plastovej, polykarbonátová, spôsob, fólie, výroby, fólia, polykarbonátu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby opticky takmer izotropnej plastovej fólie z lineárneho alebo rozvetveného polykarbonátu prebieha tak, že lineárny alebo rozvetvený polykarbonát s priemernou molekulovou hmotnosťou Mw 10 000 až 40 000 sa roztaví a vytlačí vytláčacou dýzou, ktorá má vnútorný povrch v oblasti vstupu s hĺbkou drsnosti RA 0,025 až 0,002, a tavenina polykarbonátu sa odlieva procesom Chill-Roll. Polykarbonátová fólia je zhotovená s hrúbkou menšou ako 200...