Patenty so značkou «rozváděcí»

Zapojení technologického a sanitačního potrubí cylindrokonických tanků na kvašení piva rozváděcí deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267253

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Jiří

MPK: C12C 13/00

Značky: potrubí, rozváděcí, deskou, zapojení, sanitačního, kvašení, cylindrokonických, tanků, technologického

Text:

...as dna cylindrokonickáho tanku a se vzorkovacím kohourum 9 hrulom odvodního potrubí sanitačniho média.Výhodou zapojení dle vynálazu jo. že umožňuje sanitaci jak ptuntułu rwííndrokonického tanku včetně spodní výpustí ze dna 2 mnäu,tmk 1 nově sanitaci hradiciho přístroje. potrubí pro odvod . tčítého, boční výpusti za dna tanku a vzorkovaciho kohoukm äpujuním souaadnich rozváděcích desek cylinorokonických znaků V rano tanků římýmí trubkami Je...

Svařovací rozváděcí kolo turbiny na sytou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266382

Dátum: 13.12.1989

Autori: Soldatov Boris, Mosenžník Boris, Volfovskij Leonid

MPK: F01D 25/24

Značky: turbiny, páru, sytou, rozváděcí, svařovací

Text:

...5.6 nmnapenu K úaony B M rany 9 cMnoeuMM weaMM 7 Tonbun 5 necrax conpnmennn nnnavox c oaonon 8 M TEAÚM Q. a Mexny cwnuaunm maanm 7 pacnonomenu ynnornçmmme mDM 20. Hanna TnpLwamñ menm 13 nnonu aurnyrux nuaep×nocTM 15 nonaTKM 1 nonxna cocTaanmTn nan nnMuy Toň uacvm aToñ nouep×HocTM 15. Koropan aaxanueua nexny cmnouunm maanm 7. Topwuam menb 13 anna» munyKaoň noacnxuocrm 14 nnaTKM 1 nonxua Hawmnarbcn ov cwaoro mna 7 co CTÚPDHH nxmnuux KmnuK 18 M...

Rozváděcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 263741

Dátum: 11.04.1989

Autori: Harazim Alfons, Král Jan, Řeha Karel, Kerlín Kurt, Gala Alexandr

MPK: F16K 31/122

Značky: ventil, rozváděcí

Text:

...vzduchu a grvním uzevíracín ventilem lzjcztňman první zpětný ventil 52 a mezi přívodem lá stlačeného vzduchu a první konorou 2 první zpětný ventil li e druhý zpětný ventil gg, při čemž první komora g e prvním vstupem g dále spojene s nezná 5 zorněným ahumuláto em stlačeného vzduchu.Ve výchozím stavu je první uzavírací ventil ll uzevřen,druhý azavíràcí ventil łê otevřen a ovládací píst Q je vlivem tlaku v první konoře 3 v pravé krejní poloze,...

Rozváděcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 262750

Dátum: 14.03.1989

Autori: Řeha Karel, Kerlín Kurt, Král Jan, Gala Alexandr, Harazim Alfons

MPK: F16K 31/122

Značky: rozváděcí, ventil

Text:

...g je prvním vstupem 2 dále spojene s neznázorněným akumulátorem stlačeného vzduchu. Druhý vstup 5 je spojen s třetím vstupem łł propojovacím kanálem gł.Ve výchozím stavu je první uzavírací ventil 11 uzavřen,druhý uzavírací ventil lg otevřen a ovládací píst Q je vlivem tlaku V první komoře g v levé krajní poloze, kdy kuželka 1 uzavírá první sedlo §, přičemž druhé sedlo g je otevřeno a spojuje tak činný prostor neznázorněného pneumatického...

Rozváděcí válec zejména pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257025

Dátum: 15.04.1988

Autor: Zít Jiří

MPK: B65H 54/48

Značky: válec, zejména, rozváděcí, textilní, stroje

Text:

...a vytvoření rozváděcího válce na bázi plechových, tj. tenkostěnných válcových segmentü, s možností vytvoření jednoho nebo více křížení.Nevýhody a nedostatky známých rozváděcích válců přízí odstraňuje rozváděcí válec podle vynálezu,jehož podstatou je, že plechové segmenty tvoří podélné úseče válcové plochy vzájemně spojené rovnoběžně s osou válce a kolmo k jeho povrchu.Výhodou rozváděcího válce podle vynálezu je odstranění...

Rozváděcí válec pro rozvádění příze zejména u soukacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257008

Dátum: 15.04.1988

Autor: Horatschke Rudolf

MPK: B65H 54/50

Značky: zejména, rozvádění, rozváděcí, strojů, příze, válec, soukacích

Text:

...za křížením Q je na přední části válcového segmentu gg Vytvořeno zaoblení gg. Před zaoblením 35 je za křížením Q uspořádána náběhová lišta gg, orientovaná směrem k okraji vnitřního válcového segmentu gł před křiženĺm Q V úseku, označeném šípkou E, a to tak, že její volný konec je vyhnut výrazně pod úroveň vnitřní válcove plochy popeaných válcových segmentu - viz obr. 2, kde se popisuje analogická náběhová lišta gg u křížení §. Náběhová lišta...

Elektrohydraulické rozváděcí zařízení ústrojí pro navíjení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254332

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mauer Martin

MPK: B65H 54/32

Značky: příze, ústrojí, zařízení, rozváděcí, elektrohydraulické, navíjení

Text:

...-spínačů případně »dekaudických volicích spínačů. První dekadioký volicí spínač 42 se čtyřmi dekârdamiumožňuje nastavování rozváděcího zdvihuLiĺnapří-klad s odstuupňováním po 0,1 mm. Druhývdeka-diciký .volicí spínač 43 s dvěma děkadami umožňuje nastavoväní na obr. 1 znazuorněného úhlu ~ návinu například v rozpätí od 10 ° do 45 ° s oudstupňován-ím po 1 °.Na ooslužnem panelu 41 je uspořáudán-dsvojitý volicí spínač 44 pro rozvádění s...

Rozváděcí vestavba topně páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 244221

Dátum: 15.12.1987

Autori: Schwarzrock Pavel, Formánek Karel, Král Jaroslav

MPK: F22D 1/32

Značky: topné, vestavba, rozváděcí, páry

Text:

...plechu a ke spodnímu ąsměrnovacímu plechu se připojí vnitřní plášť s příčnými přepážkami a mesistěnou. Páre proudí v prvém případě od spodu nahoru, v druhém případě od shore dolů.Výhodou rozváděcí vostavby topné páry podle vynálezu je především rovnoměrné rozvedení vstupní páry na vnější okraj Lrubkového svazku. Rozváděci vestavba dále znemožňuje přívod páry o vstupních parametrech do vnitřního neotrubkovaného prostoru svazku pod...

Rozváděcí kolo turbiny s natáčivými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246655

Dátum: 15.10.1987

Autor: Boška Miroslav

MPK: F03B 3/18

Značky: lopatkami, natáčivými, turbiny, rozváděcí

Text:

...4 určuje velikost vüle. kterou vzniká v obvyklém provedení netěsnost kolem rozváděcích lopatek § a ztráta na účinnosti turbínového stupně. Podle vynálezu se tato ztráta odstraňuje na vnějším poloměru 5 tím, že jsou rozváděcí lopatky § přivedeny do těsného styku s dosedací těsnicí plochou gg vnějšího prstence ł rozváděcího kola tahem pružiny 33, mezi vnějším prstencem ł a nábojem ovládací páky łi, naklínované a pevně připojené k vnějšímu čepu...

Rozváděcí komora pro vzduchom chlazené kondenzátory střechového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238347

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bochníček Karel, Míka Josef, Sinecký Jaroslav

MPK: F28B 1/06

Značky: provedení, chlazené, komora, střechového, rozváděcí, kondenzátory, vzduchom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního řešení rozváděcí komory pro vzduchem chlazené kondenzátory vodní páry střechového provedení. Vynález nahrazuje klasické rozváděcí válcové potrubí s rozváděcími hrdly obdélníkového průřezu jednoduchým propojením trubkovic šikmo skloněných trubkových sekcí pomocí části válcového pláště přivařeného k delším stranám vzájemně spojených trubkovic sousedních trubkových sekcí.

Rozváděcí lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: 241037

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bužinskij Igor Michajlovie, Danilenko Olesja Pavlovna

MPK: H04Q 1/14

Značky: rozváděcí, lišta

Text:

...umístěné v radách po dvojicích,jejichž konce vyčnívající z čelní strany tvoří svorky k vodlvému připojení vodičů, které jsou přívedeny k jednotlivým bodům připojení a vytvoreny například jako hovorové vodiče. Kontaktní díl nacházející se uvnitř každého funkčního elementn 4 je vytvořen tak, aby mohl sloužlt jako odpojevací nebo spínací kontakt..Vodicí elementy 3 obsahujíyelký počet vodicích kanálů 5, které vycházejí z přední strany...

Rozváděcí ústrojí pro mazací zařízení, zejména pro tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244111

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pomykáeek Josef, Jalek Jioa

MPK: D04B 35/28, D03J 1/00, F16N 25/02...

Značky: zejména, ústrojí, tkalcovský, mazací, stroj, rozváděcí, zařízení

Text:

...prostoru 41. Tím se adaobuaí masací vedení, płipoáená na přívodní kanály 3 L až 33, poprípade m, přičemž v tomto případě se například předpoklídá přítomnost hadic j 8.Pro nejbližší programovaná mazání se zvýši tlak v přívodním vedení 331 pripojené uzavěrnáho dílu 32. Tlak v prívodním vedení já ee cdstraní. Tím se zpštąv ventil ga opšt pohybuje do otevřeneho postavení podle obr. 6 a dále ee pohybuáí vŕeteno j a kotouče 53 a 21 dolevs,...

Uspořádání vnitřku rozváděcí vzduchová skříně trubkového rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242730

Dátum: 15.05.1987

Autor: Drahovský Jozef

MPK: F27B 3/26, F27D 17/00

Značky: rozváděcí, rekuperátoru, uspořádání, vzduchová, skříně, vnitřku, trubkového

Text:

...tak, aby zvýěený-průtočný podíl vzduchu připsdl ns čelní, nejexponovanějäí řadu trubek.Škrtící clony vlak vždy předetevují nežádoucí zvýšení tlakových ztrát a způsobují snížení účinnosti x-ekuperátoru nebo zvýšení požadavku tlekováho zdroje vzduchu.Uvedené nedostatky odstraňuje z velká části uspořádání vnitřku rozváděcí vzduchové skříně e podstatou uspořádání je podle vynález to, že na dnu rozváděcí vzduchové skříně jsou mezi...

Rozváděcí lopata čerpadlové turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250706

Dátum: 14.05.1987

Autor: Špidla Jiří

MPK: F03B 3/10

Značky: turbiny, čerpadlové, rozváděcí, lopata

Text:

...lopate čerpadlové turbiny v celkovém pohledu (obr. 1) e v příčném průřezu (obr. 2). i V ÁList rozváděcí lopaty 1 čerpadlové turbiny, pevně spojený s čepy g a à, má.nový tvar profilu, který je znázornený na obr. 2. Podle obr. 2 je profil listu rozváděcí lopaty 1 tvořený tře-mi oblouky elips 4, 5 a Q o stejných délkách vedlejších poloos e dvě mi kruhovými oblouky 1 e 8 a to tak,že sací strana profilu jevytvořena obloukem elipsy Q, kruhovým...

Tlakově kompenzované hydraulické rozváděcí zařízení, nejméně dvou spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238171

Dátum: 01.05.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: hydraulické, tlakově, rozváděcí, zařízení, nejméně, kompenzované, spotřebičů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlakově kompenzovaných hydraulických rozváděcích zařízení, pracujících nezávisle na zatížení, zásobujících z jednoho zdoje několik spotřebičů, napájených jedním zdrojem - hydrogenerátorem. Každý spotřebič je opatřen rozváděčem vytvořeným jako dvoustupňový zesilovač průtoku, obsahující řídicí člen a zesilovač průtoku. Zesilovač průtoku může být vytvořen jako šoupátko, posuvné v tělese rozváděče, s primárními a sekundárními...

Rozváděcí komora vlásenkového výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238922

Dátum: 16.03.1987

Autori: Lochmanová Zdena, Martoch Josef, Kugler Vladimír

MPK: F28F 9/02

Značky: výměníku, rozváděcí, komora, vlásenkového, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení rozváděcí komory podle vynálezu je do nátrubku komory s bočně připojenými nátrubky /vstupním a výstupním/ vložena vestavba, která je jedním koncem připevněna ke snímatelnému víku na čele nátrubku komory a druhým koncem zasahuje do prostoru komory, a dělicí příčkou rozděluje prostor nátrubku komory a navazuje vnitřní prostor vestavby na dva stejné prostory a to první a druhý prostor, pričemž první prostor propojuje prostor vstupního...

Otočné rozváděcí víko řídící hlavy tlakových kontinuálních filtrů, zejména cukrovarnických

Načítavanie...

Číslo patentu: 224723

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kraus Miloslav, Urban Antonín, Šeda Luděk, Toninger Karel

Značky: víko, rozváděcí, cukrovarnických, tlakových, kontinuálních, zejména, řídící, hlavy, filtru, otočné

Zhrnutie / Anotácia:

Otočné rozváděcí víko řídicí hlavy tlakových kontinuálních filtrů, zejména cukrovarnických, kde řídicí hlava je opatřena pohonem, skříni statoru hlavy se vstupními otvory filtrátu, rozvodovým kanálem zpětného proplachu a přívodním hrdlem zpětného proplachu, sběrným kanálem kalného podílu filtrátu s odběrovým hrdlem kalného filtrátu s třecí vložkou na které je umístěno otočné rozváděcí víko s nad ním je opěrná konstrukce, pevně spojená se skříní...

Rozváděcí systém radiálních pístových hydromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225661

Dátum: 01.07.1985

Autor: Benža Dušan

Značky: rozváděcí, pístových, hydromotoru, systém, radiálních

Zhrnutie / Anotácia:

Rozváděcí systém radiálních pístových hydromotorů se stupňovitou změnou geometrického objemu tvořený přívodními a odpadními kanály, vyznačený tím, že přívodní kanály (11) druhého rychlostního stupně a odpadní kanály (12) druhého rychlostního stupně jsou po obvodu středové ho rozváděcího čepu (17) upraveny tak, že v každé rovině proložené osou středového rozváděcího čepu (17) a jedním z přívodních kanálů (11) leží vždy jeden z odpadních kanálů...

Rozdělovací a rozváděcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 213650

Dátum: 01.08.1984

Autori: Conradi Gerhard, Abe Egon, Richter Friedbert

Značky: rozváděcí, zařízení, rozdělovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozdělovacího a rozváděcího zařízení pro oddělování plynů ze směsi kapalina - plyn v kolonách, zabezpečujícího nucené proudění plynu vedeného po rozdělení do horní části kolony. Podle vynálezu je to dosaženo tím, že je válcová vnitřní část kolony v oblasti odplyňovacího zařízení opatřená několika přepadovými otvory a prodloužena o výšku těchto přepadových otvorů přechází do vodicího kužele, jemž usměrňuje plyny do horní části...

Natáčecí zařízení pro rozváděcí lopatky vodních turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 216301

Dátum: 15.06.1984

Autori: Mojžíš Josef, Exner Oldřich

Značky: rozváděcí, lopatky, turbin, natáčecí, vodních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší systém natáčení rozváděcích lopatek vodních turbín. Podstatou natáčecího zařízení, jež sestává z regulačního kruhu s hydromotorem, dvojramenné páky, natáčecí kliky a hydraulického servomechanismu, obsahujícího hydromotor se šoupátkovým rozvaděčem, je to, že šoupátko šoupátkového rozváděče je připojeno z jedné strany prostřednictvím prvé pružiny k dvojramenné páce, jež je ve stálém záběru s regulačním kruhem, a z opačné strany...