Patenty so značkou «roztokov»

Adsorpčný spôsob spätného získavania molybdénanu alebo wolfrámu z vodných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12292

Dátum: 27.04.2009

Autori: Süss Hans Ulrich, Dietz Thomas

MPK: C01G 39/00, C01G 41/00, C22B 3/24...

Značky: wolframu, vodných, roztokov, molybdénanu, spätného, adsorpčný, spôsob, získavania

Text:

...molybdénanu alebo wolfrárnanu z vodných roztokovvznikajúcich pri deligniñkácií buničiny.Teraz sa prekvapivo zistilo, že možno túto úlohu riešiť použítím vo vode nerozpustného,kationizovaného anorganického nosného materiálu. Nosný materiál podľa vynálezu viaže molybdénan alebo wolfráman z vodných roztokov pri hodnote pH v oblasti medzi 2 a 6 a uvoľňuje naviazaný molybdénan resp. wolfráman pri hodnote pH V oblasti medzi 6 a 14 znova do...

Vodná homogénna kompozícia koncentrátu účinnej zlúčeniny na reguláciu rastu rastlín, spôsob regulácie rastu rastlín a použitie uvedených koncentrátov účinných zložiek na prípravu vodných postrekových roztokov majúcich zvýšenú účinnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: 286650

Dátum: 16.02.2009

Autori: Kober Reiner, Borzyk Oliver, Rademacher Wilhelm, Kiessling Ulrich, Scholz Jürgen, Höppner Peter, Berghaus Rainer, Oetter Günter

MPK: A01G 17/00, A01N 25/30, A01G 1/00...

Značky: postrekových, přípravu, účinnost, vodná, zvýšenú, majúcich, použitie, koncentrátov, spôsob, uvedených, zlúčeniny, regulácie, kompozícia, homogénna, rastlín, koncentrátů, účinných, vodných, účinnej, reguláciu, zložiek, roztokov, rastu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú vodné homogénne kompozície vo forme koncentrátov účinných zložiek všeobecného vzorca (I) na ovplyvnenie rastu rastlín a na použitie uvedených koncentrátov účinných zložiek na prípravu vodných postrekových roztokov majúcich zvýšenú účinnosť.

Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetylolpropiónovej z jej roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286299

Dátum: 19.06.2008

Autori: Komora Ladislav, Komorová Eva, Kavala Miroslav

MPK: C07C 51/42, C07C 69/00, C07C 59/00...

Značky: spôsob, 2,2-dimetylolpropiónovej, kyseliny, roztokov, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetylolpropiónovej z reakčných roztokov z jej prípravy, z materských roztokov po izolácii hlavných podielov alebo z preplachových vôd získaných premývaním surového produktu, pozostávajúci z oddestilovania časti vody pred alebo po úprave pH roztoku prídavkom anorganických kyselín na 1,0 až 3,0
z ochladenia zmesi a z izolácie kyseliny 2,2-dimetylolpropiónovej filtráciou alebo odstreďovaním.

Rozpúšťadlová sústava pre prípravu roztokov N-alkyltriamidov kyseliny tiofosforečnej, kompozícia s obsahom N-alkyltriamidu kyseliny tiofosforečnej a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10550

Dátum: 07.06.2007

Autor: Cigler Petr

MPK: C05C 9/00, C07F 9/22, C07C 43/11...

Značky: přípravu, rozpúšťadlová, n-alkyltriamidu, použitie, sústava, n-alkyltriamidov, kompozícia, roztokov, obsahom, kyseliny, tiofosforečnej

Text:

...a používa sa v podobných koncenlráclách napr. v lekárstve ako aditívum do očných kvapiek.0015 Na indikáciu homogenity potiahnutia tuhého hnojiva obsahujúceho močovinu (napr. granulovanej močoviny) roztokom N-alkyl triamidu kyseliny tiofosforečnej je možné do rozpúšťadlovej sústavy pridať bežné poľnohospodárske alebo potravinárske farbivá.0016 Na dosiahnutie dostatočného pokrytia povrchu tuhého hnojlva obsahujúceho močovinu(napr. granulovanej...

Spôsob výroby roztokov pelargóniových extraktov, ktoré sú pri skladovaní stále

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7901

Dátum: 17.04.2007

Autori: Hauer Hermann, Germer Stefan, Thöle Marc

MPK: A61K 36/00, A61K 47/00

Značky: extraktov, roztokov, pelargóniových, výroby, skladování, spôsob

Text:

...a rastlinný výťažok ako stabilizačné činidlo. Rastlinný výťažok brzdí tvorbu p-metylacetofenónu,pričom sa zabraňuje vzniku chuťových. a pachových odchyliek azlepší sa skladovacia stálosť zloženia.0007 W 0 2004/000045 opisuje kvapalné zloženia, ktoré obsahujú nestráviteľné oligosacharidy a katechíny zo zeleného čaju.0008 výťažky z pelargóniových druhov, hlavne z Pelargonium sidoides a/alebo Pelargonium reniforme, sa môžu použiť V...

Inhalačné farmaceutické kompozície vo forme suchých práškov, roztokov alebo suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18890

Dátum: 20.10.2006

Autori: Veneziani Cristina, Maggi Loretta, Zanellotti Laura, Caponetti Giovanni

MPK: A61K 9/72, A61K 45/06

Značky: formě, farmaceutické, inhalačné, roztokov, suspenzií, suchých, kompozície, práškov

Text:

...a len v inhalačnej práškovej0010 V prípade rozprašovaných formulácií je kombinácia ponechaná na improvizovanom spojení rôznych formulovaných produktov pacientom, ktoré sú niekedy navzájom0011 Z terapeutického hľadiska je preto pre pacienta obmedzujúce, že nie je schopný užiť rovnaký liek vrôznych životných podmienkach, ako je doma, vprácí, počas cestovania avprípade núdze. Pre uvedené rôzne situácie sa môže stať, že pacient musí použiť...

Spôsob odstraňovania fosfátov z acetátom alebo laktátom pufrovaných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5845

Dátum: 07.09.2006

Autor: Mauer Dieter

MPK: C25D 13/22, B01D 15/26, C25D 21/00...

Značky: fosfátov, odstraňovania, acetátom, spôsob, laktátom, roztokov, pufrovaných

Text:

...je podľa vynálezu vyriešená spôsobom, ktorý zahŕňa nasledujúce krokya) aplikácia kúpeľového roztoku na anex, ktorý je v acetátovej, laktátovej alebo amidosulfo nátovej forme,b) prípadné premytie anexu s aplikovaným kúpeľovým roztokom, c) regenerácia anexu s aplikovaným kúpeľovým roztokom, roztokom acetátovej soli aleboroztokom laktátovej soli alebo roztokom amídosulfonátovej soli, a d) prípadné premytie regenerovaného anexu.Odstránenie...

Automatické infúzne zariadenie pre postupné zavádzanie dvoch roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10937

Dátum: 07.03.2005

Autor: Brinon Thierry

MPK: A61M 5/14, A61J 1/00

Značky: automatické, infúzne, zariadenie, postupné, roztokov, dvoch, zavádzanie

Text:

...druhou komorou, pričom v druhej dráhe prúdenia je upravený vratný uzáver prúdenia, pričom uvedený uzáver je v dôsledku rozdielu tlakov medzi homým tokom a dolným tokom dmhej dráhy prúdenia schopný zabrániť prúdeniu druhého roztoku pri zavádzaní obsahu horného objemu aumožniť prúdenie druhého roztoku pri zavádzaní obsahu dolného objemu.0008 Vynález bude zrejmý vďaka nasledujúcemu opisu spolu s priloženými výkresmi, ktoré znázorňujú rôzne...

Spôsob a zariadenie na kvantitatívnu analýzu roztokov a disperziu pomocou spektroskopie v blízkej infračervenej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15152

Dátum: 22.05.2004

Autori: Christiansen Christian-peter, Prinz Heino, Mertens Richard, Ploss Hans-joachim

MPK: B07C 5/342, G01N 21/35, A61B 5/00...

Značky: infračervenej, oblastí, pomocou, spôsob, roztokov, zariadenie, spektroskopie, kvantitatívnu, analýzu, blízkej, disperziu

Text:

...(napríkladpredstavujúcu 95,0 až l 05,0 deklarovanej hodnoty pre inzulín).Európska patentová prihláška EP-A 0 887 638 opisuje spôsob a príslušné zariadenie preanalýzu zloženia pohybujúcej sa vzorky, pričom je použitý zdroj blízkeho infračerveného(NIR)-žiarenia a deteguje sa NIR-svetlo odrazené od vzorky. Ako vzorky sa analyzujú tabletyalebo kapsuly na dopravnom páse.Na kvantitatívnu analýzu kvapalných vzoriek je v podstate vhodná vysokotlaková...

Spôsob výroby čistých roztokov alkalických hlinitanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283913

Dátum: 27.04.2004

Autori: Potencsik Istvan, Dörrer Hubert, Sedelies Reinhold, Roggenkamp Detlev, Breker Johannes

MPK: C01F 7/47

Značky: alkalických, čistých, roztokov, hlinitanov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob niekoľkostupňového čistenia a koncentrácie roztokov alkalických hlinitanov, ktoré sú odpadom v priemysle spracovania hliníka, kalov, filtračných koláčov a pevných zvyškových látok obsahujúcich hliník, za získania roztokov alkalických hlinitanov alebo pevných alkalických hlinitanov. Spôsob sa uskutočňuje tak, že sa nastavuje mólový pomer alkalického oxidu k oxidu hlinitému prísadou alkalického lúhu a/alebo oxidu hlinitého na 1 až 5, s...

Spôsob odstránenia vírusov z roztokov fibrinogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4719

Dátum: 03.03.2004

Autori: Fernandez Rodriguez Jesus, Ristol Debart Pere

MPK: A61K 38/36, C07K 1/00, C07K 14/435...

Značky: vírusov, spôsob, roztokov, odstránenia, fibrinogenu

Text:

...filtráciu roztoku fibrinogénu filtrom s veľkosťou pórov 35 mn pomocou prídavku detergentu, ktorý filtráciu umožňuje a pritombráni podstatným stratám proteínu, ktoré by túto priemyselnú aplikáciu učinili nereálnou.0009 Patent W 0 98/37086 zisťuje, že prítomnosť proteínov svysokou molekulovou hmotnosťou (vyššou než 150 kD) zahŕňajúcich ŕibrinogén komplikuje filtráciu menších proteínov nanofiltrami s veľkosťou pórov 15 mn. Tento patent opisuje...

Spôsob na elektrolytické vylučovanie medi z chlorovodíkových roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1148

Dátum: 02.03.2004

Autori: Jiřičný Vladimír, Macdonald Stacey, Robinson Douglas

MPK: C25C 5/00, C25C 7/00, C25C 1/00...

Značky: chlorovodíkových, elektrolytické, roztokov, vylučovanie, spôsob

Text:

...teda s elektródami pevnej planárnej geometrie, je značne nižšia ako kvalita produktu získaného zo siranu. Hoci je pravdou, že ako je uvedené vyššie, depozicia zo síranu musi prebiehať pri prúdových hustotách maximálne 1 kA/mz aj kvôli problému súrodostia Iesku depozitu, pri práci vchlorídovom prostredí sa aj pri veľmi nízkej prúdovej hustote pozoruje značná tvorba dendritu, čo dáva produktu nedostatočnú konzistentnosť a matný vzhľad vo...

Spôsob izolácie organických kyselín a uhličitanov alkalických kovov z vodných roztokov ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 283709

Dátum: 18.11.2003

Autori: Janitz Alina, Ciborowski Stanislaw, Tecza Witold, Balcerzak Kazimierz, Kwiatkowski Jacek, Jarosz Malgorzata, Goš Andrzej

MPK: C07C 51/48

Značky: kovov, solí, kyselin, izolácie, roztokov, organických, alkalických, spôsob, vodných, uhličitanov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob izolácie organických kyselín a uhličitanov alkalických kovov z vodných roztokov ich solí, pri ktorom sa vodný roztok sodných alebo draselných solí organických kyselín privádza do styku s oxidom uhličitým v 1,2- až 6-násobne väčšom hmotnostnom množstve, ako je množstvo teoreticky potrebné na uvoľnenie kyselín z ich solí, ako aj s extrakčným rozpúšťadlom vo forme aromatických alebo alifatických uhľovodíkov s teplotou varu nižšou...

Spôsob odstránenia ortuti z roztokov kontaminovaných ortuťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 799

Dátum: 17.11.2003

Autori: Schläfer Dieter, Friedrich Holger, Guth Josef, Bender Hans-jürgen

MPK: C22B 43/00, B01D 3/00

Značky: roztokov, ortuťou, ortuti, odstránenia, kontaminovaných, spôsob

Text:

...je predovšetkým potrebné použit velmi jemnozrnný prášok3 aktívneho uhlia s veľkým povrchom. Najmä pri filtrácii alkoholátových roztokov,v ktorých sa (na rozdiel od vodných lúhov) vplyvom vedľajších reakcií s alkoholom alebo vplyvom štiepenia alkoholátu, tvoria jemné kaly, sa filtre s aktívnym uhlím zdôvodu sedimentácií týchto kalov veľmi rýchlo zanášajú, takže sa dosiahne len neuspokojivé životnost filtra a ztoho dôvodu je spracovanie...

Spôsob odstránenia ortuti z roztokov kontaminovaných ortuťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 798

Dátum: 17.11.2003

Autori: Friedrich Holger, Bender Hans-jürgen, Guth Josef

MPK: C22B 43/00

Značky: spôsob, ortuťou, ortuti, kontaminovaných, roztokov, odstránenia

Text:

...sa dosiahne len neuspokojivá životnost filtra a z toho dôvodu je spracovanie aktívneho uhlia priemyselne neuspokojivé. Patentový dokument DE 197 04 889 opisuje ako opatrenie trojstupňový spôsob odstráneniaortuti z roztokov alkalických alkoholátov, pri ktorom sa v prvom stupni roztok vedie3 cez inertný vláknitý materiál, aby sa týmto oddelili jemné kaly, a aby sa, ako vedľajší účinok, obsah ortuti znížil ofaktor približne 10. Roztok sa potom...

Spôsob separácie karboxylových kyselín z vodných a nevodných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282775

Dátum: 11.11.2002

Autor: Schlosser Štefan

MPK: B01D 11/04

Značky: nevodných, spôsob, kyselin, separácie, karboxylových, roztokov, vodných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob separácie karboxylových kyselín z vodných a nevodných roztokov podľa vynálezu spočíva v tom, že sa vodná alebo organická nástreková fáza (F) obsahujúca najmenej jednu karboxylovú kyselinu so 4 až 6 atómami uhlíka v molekule kontaktuje v dvojfázovom vláknovom kontaktore s rozpúšťadlom (S). V prípade vodnej fázy po jej úprave na pH najviac 7 sa táto kontaktuje s organickým rozpúšťadlom. V prípade organickej nástrekovej fázy sa táto...

Zariadenie na miešanie separačných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2901

Dátum: 11.06.2001

Autor: Sluštík Ladislav

MPK: B01F 3/12

Značky: roztokov, separačných, zariadenie, miešanie

Text:

...riešeniaZariadenie na miešanie separačných roztokov podľa obr.1 pozostáva z rozvádzača s riadiacim systémom lg spojenou s ovládacou skrinkou lg, oklepávacím filtrom Q, primárnych nádrží 3 Q,Lg a sekundárnych nádrží Q, g), 70 spojených s dávkovacím čerpadlom 80 a dávkovacím vodomerom 90. Medzi primárnymi nádržami ąg, igje umiestnená pracovná plošina 11 O s ovládacou skrinkou 11. Primárne nádrže go, Q sú opatrené prívodnými ventilmivody 1, 1 a...

Spôsob výroby kyseliny dusičnej z roztokov oxidov dusíka v kyseline dusičnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 281805

Dátum: 08.06.2001

Autor: Teren Ján

MPK: C01B 21/38

Značky: výroby, kyseliny, oxidov, spôsob, kyselině, dusíka, dusičnej, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Minimálny obsah kyseliny dusičnej v roztokoch spracovávaných podľa tohto riešenia je 60 hmotn. % HNO3, pričom koncentrácia oxidov dusíka v týchto roztokoch je minimálne 10 hmotn. %. V roztokoch spracovávaných spôsobom v zmysle tohto riešenia je v prevládajúcej miere zastúpený predovšetkým oxid dusičitý. Pre tento proces prepracovania roztokov oxidov dusíka v kyseline dusičnej je ďalej charakteristické, že na hmotnostný diel oxidov dusíka v...

Spôsob prevodu surového kaprolaktámu z jeho vodných roztokov do organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280269

Dátum: 08.10.1999

Autori: Kulla Štefan, Potočár Jozef

MPK: C07D 233/10, B01D 11/04

Značky: organických, spôsob, roztokov, vodných, kaprolaktamu, rozpúšťadiel, převodů, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Zmiešava sa organické rozpúšťadlo obsahujúce menej ako 10 % hmotnostných kaprolaktámu buď s vodným roztokom surového kaprolaktámu vyrobeného neutralizáciou kyseliny laktámsírovej alebo so zmesou vodného roztoku surového kaprolaktámu a vodného roztoku síranu amónneho vyrobených neutralizáciou kyseliny laktámsírovej, alebo sa uvádza organické rozpúšťadlo priamo do stupňa neutralizácie kyseliny laktámsírovej. Zmiešaním vytvorená dvojzložková...

Spôsob spracovania kyslých roztokov s obsahom železa, najmä roztokov odpadného moridla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280267

Dátum: 08.10.1999

Autori: Ritter Franz, Prior Adalbert

MPK: C01G 9/00, C23G 1/36

Značky: moridla, najmä, obsahom, odpadného, spracovania, roztokov, spôsob, kyslých, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje extrakciou z kvapaliny do kvapaliny s organickými ionexmi, pričom z roztokov, ktoré obsahujú tiež zinok, sa v prvom extrakčnom stupni spoločne extrahuje obsah železa a zinku. Takto získaný prvý organický extrakt s obsahom železitých (Fe3+), železnatých (Fe2+) a zinočnatých (Zn2+) iónov sa použije na opakovanú extrakciu ďalšieho množstva roztoku, pri ktorej sa vymení obsah železnatých (Fe2+) iónov prvého extraktu za obsah...

Spôsob úpravy reakčných roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280097

Dátum: 06.08.1999

Autori: Roman Jozef, Paľo Ondrej, Žedényi Mikuláš, Kontra Andrej, Vafek Oskár, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Čorný Jozef, Bindas Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: pentaerytritolu, roztokov, reakčných, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa úprava reakčných roztokov pentaerytritolu, získaných z formaldehydu a acetaldehydu v prítomnosti hydroxidu vápenatého, obsahujúceho 1 % hmotn. formaldehydu s pH minimálne 7,5, pôsobením viac ako 1 mólom oxidu uhličitého na 1 mól hydroxidu vápenatého, následne po odseparovaní uhličitanu vápenatého sa na reakčný roztok pôsobí kyselinami, výhodne kyselinou mravčou v množstve zaručujúcom pH 4,5 až 6,5 a z upraveného reakčného roztoku...

Sposob izolácie kyseliny adipovej z vodných roztokov organických kyselín a ich esterov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260256

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ferenčík Ján, Mičák Jozef, Berežný Viktor, Lelko Jozef

MPK: C07C 55/14

Značky: vznikajúcich, spôsob, oxidácie, kyseliny, organických, adipovej, izolácie, esterov, vodných, kyselin, cyklohexanu, procese, roztokov

Text:

...za prítomnosti katalyticky pôsobiacich kobaltnatých soli, pričom sa takto získané roztoky org-anických kyselín po kryštalizácii spracujú ratináciou známym spôsobom.Na dekantáciu organických kyselín sa môže s velmi dobrým účinkom použit »destilát zo zahustenia vodného roztoku organických kyselín a ich esterov.Výhodou postupu získavania kyseliny adipovej podla tohto vynálezu je, že do vodných roztokov z kontaktovanie reakčnej zmesi oxizdácis...

Sposob získavania dvojsýtnych organických kyselín z vodných roztokov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260255

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lelko Jozef, Ferenčík Ján, Berežný Viktor, Mičák Jozef

MPK: C07C 55/02

Značky: kyselin, dvojsýtnych, vodných, vznikajúcich, roztokov, procese, spôsob, cyklohexanu, získavania, organických, oxidácie

Text:

...kyselín po hydrolýze esterov sú technologicky aj ekonomicky veľmi náročné. Odparovarnie vody z vodných roztokov dvojsýtnych organických kyselín je energeticky náročné.Spôsob podľa tohoto vynálezu rieši získavanie tlvojsýtnych organických kyselín z v-odných roztokov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon oxidáciou vzdušným kyslíkom.i Dvojsýtne organické kyseliny C 2 až Ce saz vodných roztokov extrahujú...

Spôsob čistenia roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279382

Dátum: 07.10.1998

Autori: Tucker Philip Martin, Elder George Richard, Bradbury David

MPK: B01J 39/16, B01J 47/00, B01J 47/06...

Značky: čistenia, spôsob, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Čistený roztok je privádzaný do styku s kompozitnými magnetickými živičnými časticami obsahujúcimi magnetické častice zabudované v organickej polymérnej základnej hmote, ktorá na seba viaže častice selektívnych absorbentov na selekciu znečisťujúcich iónov v prítomnosti ďalších iónov, ktorých odstránenie sa nevyžaduje, nasleduje oddelenie kompozitných magnetických živičných častíc z roztoku magnetickou filtráciou, pričom oddelené kompozitné...

Zariadenie na vyzrážanie a odlúčenie nečistôt z vôd a z technologických roztokov a suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1751

Dátum: 04.02.1998

Autori: Rozkydálek Aleš, Rozkydálek Jiří

MPK: C02F 1/52

Značky: zariadenie, technologických, nečistot, roztokov, odlúčenie, vyzrážanie, suspenzií

Text:

...ich nežiadúceho vynášania do vrstvy následného plávajúceho filtračného materiá lu a tým k znižovaniu jeho filtračného účinku. Okrem toho sav dôsledku uvedeného znižuje aj schopnost agregácie vločiek vo vznášanej vrstve vločkového mraku, čo sa tiež prejaví znížením celkovej účinnosti zariadenia. Aby sa znížili uvedené negatívne vplyvy existujúcich zariadení, do priestoru hornej hladiny vločkového mraku sa vkladajú dierované rúrky, ktoré...

Katóda na vyvíjanie vodíka z roztokov hydroxidu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278642

Dátum: 10.12.1997

Autor: Nidola Antonio

MPK: C25B 11/06

Značky: vodíka, alkalického, hydroxidů, roztokov, katoda, vyvíjanie

Zhrnutie / Anotácia:

Katóda na vyvíjanie vodíka z roztokov hydroxidu alkalického kovu, pozostávajúca zo substrátu tvoreného elektrovodivým kovom a z vonkajšieho povlaku obsahujúceho 1 až 50 % dispergovaných pevných častíc elektrokatalytických materiálov zo súboru zahrnujúceho titán, zirkón, niób, hafnium, tantal, kovy skupiny platiny, nikel, kobalt, cín a mangán vo forme kovov, zliatin, oxidov, zmiešaných oxidov, boridov, nitridov, karbidov alebo sulfidov, alebo...

Miešacie zariadenie na prípravu roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1114

Dátum: 03.04.1996

Autor: Vozaf Slavomír

MPK: B01F 5/12

Značky: roztokov, miešacie, zariadenie, přípravu

Text:

...je jednoduché, rozpúšťanieje rýchle a kvalitné a zabraňuje vzniku stvrdnutých usadenín na dne.Prehľad obrázkov na vyfkLjc-zscurhNa priloženom výkrese je schematicky znázornené miešacie zariadenie.Miešacia nádrž L, ktorá je naplnená kvapalinou, má tvar uzavretého valca s rovným dnom g , ktoré pod určitým uhlom prechádza do zvislých stien 3 . Pomer vnútorného priemeru nádrže 1 k výške hladiny roztoku je 0,61,5. Tvar miešacej nádrže Ä je zvolený...

Zariadenie na kontinuálne odstraňovanie rozpustených foriem kovov z roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 976

Dátum: 11.10.1995

Autor: Kollár Miroslav

MPK: C02F 1/46

Značky: zariadenie, rozpuštěných, odstraňovanie, kontinuálně, foriem, kovov, roztokov

Text:

...kov s vyšším elektrochemickým potenciálom, ktorý sa vylučuje v tuhej forme. Vzájomnou abráziou častíc vo fluidnom lôžku sa vylučovaný kov v partikulárnej forme oddeiuje z povrchu fluidizovaných častíc náplne. Vzájomným kontaktom častíc oboch kovov sa prenáša potenciál z častice elektronegatívnejšieho kovu na častice elektropozitívnejšieho kovu, čím sa vytvárajú podmienky pre priebeh redukcie vylučovaného kovu aj na vlastných časticiach....

Spôsob výroby roztokov imunoglobulínov s inaktivovanými vírusmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280680

Dátum: 12.01.1995

Autori: Gehringer Werner, Selosse Patrick

MPK: A61K 39/395, A61L 2/00, C07K 1/20...

Značky: imunoglobulínov, inaktivovanými, výroby, vírusmi, roztokov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby roztokov imunoglobulínov s inaktivovanými vírusmi, vhodných na intravenóznu aplikáciu, pri ktorom sa na imunoglobulín pôsobí vo vodnom roztoku tenzidmi, ktoré sa potom odstránia extrakciou na pevnej fáze na hydrofilných materiáloch, pričom po spracovaní neiónovými tenzidmi sa roztok extrahuje biologicky kompatibilnými rastlinnými olejmi a potom sa tieto oleje oddelia.

Spôsob oddeľovania aminokyselín z vodných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279855

Dátum: 08.06.1994

Autori: Kiss Akos, Sextl Elfriede, Yonsel Sems, Kinz Heike, Schäfer-treffenfeld Wiltrud

MPK: C07C 227/40, C12P 13/08, C12P 13/04...

Značky: roztokov, oddeľovania, vodných, spôsob, aminokyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob oddeľovania aminokyselín z vodných roztokov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa hodnota pH roztokov v prípade bázických aminokyselín, (ktorých izoelektrický bod pI je vyšší než pH 7), upraví na hodnotu vyššiu alebo rovnajúcu sa pI, v prípade neutrálnych aminokyselín, (ktorých pI je v rozmedzí od pH 5 do pH 7), alebo v prípade kyslých aminokyselín, (ktorých pI je nižšie ako pH 5), upraví na hodnotu pH nižšiu alebo rovnajúcu...

Spôsob výroby zásaditých roztokov polyalumíniumchloridu, obsahujúcich sírany

Načítavanie...

Číslo patentu: 278777

Dátum: 12.01.1994

Autori: Haupt Frank, Geiler Gunter, Haake Gerhard

MPK: C01F 7/00

Značky: roztokov, polyalumíniumchloridu, zásaditých, výroby, obsahujúcich, sírany, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby zásaditých roztokov polyalumíniumchloridu, ktoré obsahujú sírany. Najskôr sa z roztoku odstránia látky obsahujúce hliník pomocou kyseliny chlorovodíkovej, potom sa odfiltruje nerozpustný zvyšok a takýto roztok zbavený pevných látok sa odparí. Z odpareného roztoku sa kryštalizáciou získa AlCl3 . 6 H2O, ktorý sa pri teplote 150 °C až 200 °C tepelným rozkladom premení na pevný zásaditý chlorid hlinitý a tento sa rozpustí...

Spôsob čistenia vodných roztokov N-metylmorfolín-N-oxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278829

Dátum: 17.06.1992

Autori: Männer Johann, Wolschner Bernd, Astegger Stephan, Eichinger Dieter, Zikeli Stefan, Weinzierl Karin, Firgo Heinrich

MPK: C02F 1/28, D01F 13/02

Značky: vodných, čistenia, roztokov, spôsob, n-metylmorfolín-n-oxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob čistenia vodných roztokov N-metyl-morfolín-N-oxidu, najmä celulózových zvlákňovacích kúpeľov, pri ktorom sa roztok uvedie do styku s adsorpčným prostriedkom vybratým zo skupiny zahŕňajúcej oxid hlinitý, oxid kremičitý, aktívne uhlie a potom sa podrobí filtrácii.

Spôsob odsoľovania vodných roztokov obsahujúcich soli a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279699

Dátum: 17.06.1992

Autor: Knosala Peter

MPK: B01J 49/00, B01J 47/04

Značky: zariadenie, odsoľovania, obsahujúcich, tohto, spôsobu, vodných, spôsob, roztokov, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Na odsoľovanie sa používa filter so zmesovým lôžkom, ktorý sa prevádzkuje ako filter nielen filter na odstraňovanie menej ako 0,5 až 2 % pôvodného obsahu soli a/alebo bezpečnostný filter, ale rovnako ako predradené katexové živičné filtre a anexové živičné filtre. Roztoky regeneračných činidiel použité na regeneráciu ionexovej živice zmesového lôžka potom slúžia na regeneráciu ionexových živíc katexových živičných filtrov a anexových živičných...