Patenty so značkou «rozšířeným»

Redukčná prevodovka s vlnovcom a rozšíreným excentrom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7537

Dátum: 05.09.2016

Autori: Tóthová Mária, Hrehová Stella, Piteľ Ján, Balara Milan

MPK: F16H 1/10, F16D 3/06

Značky: vlnovcom, převodovka, excentrom, redukčná, rozšířeným

Text:

...koniec vlnovca je súosovo pevne spojený s výstupným kolesom, v ktorom je pevne zasunutý Výstupný hriadeľ otočne uložený vo výstupnom ložisku. Pri otáčaní vstupného hriadeľa dochádza k rotácii (mimostrednej) stredu kruhového rozšíreného excentra okolo osi prevodovky (osi vstupného a výstupného hriadeľa). V dôsledku toho dochádza k odvaľovaniu vonkajšieho obvodu odvaľovacieho kolesa vzhľadom na vnútorný obvod pevného statorového kolesa. Body...

Pneumatická spojka s rozšíreným kompresným priestorom a s tlmením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7442

Dátum: 01.06.2016

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/80, F16D 3/12

Značky: tlmením, priestorom, pneumatická, rozšířeným, kompresným, spojka

Text:

...telesa opatreného prepojovacími otvormi, pomocou ktorých sú vzájomne prepojené pneumaticko-pružné elementy. Pevné jednotky predstavujú nepoddajné pneumatické komory nachádzajúce sa medzi pružnými jednotkami. Škrtiacimi otvormi v bočnej stene pevnej jednotky sa zabezpečí Vzájomné prepojenie pružných a pevných jednotiek kompresného priestoru pneumatickej spojky.Pri prenose záťažového krútiaceho momentu kompresným priestorom pneumatickej...

Energetický systém s rozšíreným regulačným rozsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5015

Dátum: 07.10.2008

Autor: Funda Zdeněk

MPK: F28B 11/00, H02J 4/00

Značky: energeticky, systém, regulačným, rozšířeným, rozsahom

Text:

...aspoň časti vrátenej ochladenej vody od odberateľa alebo odberateľov tepla pred jej vstupom do pamého alebo teplovodného výmenníka, alebo na dodatočný ohrev aspoň časti vody vychádzajúcej z výmennikov k odberateľovi alebo odberateľom tepla, pričom tieto varianty je možné aj kombinovať.Prehľad obrázkov na výkresochĎalej budú opísané niektoré výhodné realizácie technického riešenia, z ktorých jedna je opísaná odkazom na pripojený obrázok,...

Prípravky s regulovaným uvoľňovaním obsahujúce neobalené diskrétne jadnotky a matrix s rozšíreným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21049

Dátum: 26.04.2007

Autori: Ferguson Phillip John, Keramidas Panagiotis, Mooney Brett Antony

MPK: A61K 9/16, A61K 9/26, A61K 9/20...

Značky: přípravky, diskrétne, obsahujúce, rozšířeným, uvoľňovaním, jadnotky, neobalené, matrix, regulovaným

Text:

...činidlo, pričom sa uvádza, že mtakého činidlá nie sú potrebné a sú výhodne vylúčené pretože takéto činidlá by interferovali s požadovaným profilom(BASF), sa týka neobaľovaných peliet s matrixom s pomalým uvoľňovaním s gulovitým alebo šošovkovitým tvarom a jednotným maximálnym priemerom v rozsahu od 0,5 do 4 mm, ktoré tvorí a) 0,1 až 87 hm. najmenej jedna biologicky aktívna zlúčenina, b) 5 až 50 hm. najmenej jeden polymér rozpustný vo...

Prípravok obsahujúci nisín pre použitie ako baktericíd s rozšíreným rozsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277796

Dátum: 16.07.1991

Autori: Gusik Sara-ann, Rubino Stephan, Blackburn Peter, Polak June

MPK: C07D 233/00, A23L 3/3463, A61K 37/02...

Značky: nisín, obsahujúci, prípravok, rozsahom, rozšířeným, baktericíd, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje bakteriocínové kompozície nisínu alebo iných lantionín obsahujúcich bakteriocínov v kombinácii s rôznymi nebaktericídnymi látkami. Ak sa bakteriocínové prípravky spoja s vhodným nosičom a každá zložka je prítomná v množstve dostačujúcom na to, že prípravok je účinný voči gramnegatívnym baktériám mimo grampozitívnych baktérií, získa sa rýchlo účinný baktericíd s rozšíreným rozsahom, vhodný na rôzne aplikácie.

Zapojení číslicově analogového převodníku s rozšířeným převodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269265

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trhlin Alois, Lang Pravdomil, Sůva Jaromír

MPK: H03M 1/06

Značky: rozšířeným, převodníku, číslicové, analogového, převodem, zapojení

Text:

...až §lLk každého výstupniho paměčověho bloku êàł až § 45 Výstup§gl až 53.k každého výstupního paměčového bloku § 41 až§Lk je spojen s odpovídajicím analogovým výstupem łQłł až łgłàä zapojení. Pžeplsovací vstup § 24 až §gkkaždého výstupního pamětového bloku áàł až äàä je spojen s odpovídajlcim přepisovacím výstupem 13.1 až łgL§ řidlcího bloku 5. Každý záplsový výstup łgàł až lg 4 nŕidic 1 ho bloku lje spojen se zápísovým vstupem gggł až 335...

Univerzální strukturně geologické měřidlo s rozšířeným použitím

Načítavanie...

Číslo patentu: 258892

Dátum: 16.09.1988

Autori: Adámek Stanislav, Dvořák Milan, Dudek Josef

MPK: G01V 3/08

Značky: strukturně, univerzální, měřidlo, rozšířeným, geologické, použitím

Text:

...łł.Zàvěsná část g je tvořena dvěma vertikálnimi kotouči gg s úhloměrnou stupnici,točně uloženými na osách łg a pevně spojenými se závěsem já, ve spodku závěsu łg je upravena průhledná horizontálni úhlomírná stupnice łâ tvaru mezikruži a jeho střed»je upraven v polopouzdro ložiska gg, kterým prochází dutý čep32 ukončený ukazatelem azimutů łg. dutý čep 31 je rádiálně i axiálně kluzně veden v polopouzdru ložiska łg a dutym čepem 31prochází...

Ultrazvuková sonda s rozšířeným vyzařovacím diagramem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246607

Dátum: 16.11.1987

Autori: Mikláš Vlad Imír, Slovík Josef Ing Bratislava

MPK: G01N 29/04

Značky: diagramem, rozšířeným, sonda, ultrazvuková, vyzařovacím

Text:

...elektriclq vázané měniče nebo funkční loaovć plochy optická eoustavy jednoho aěniče jsou upevněny na lonovén klínu a jejich úhel, ktorý odpovídá poklesu vyzařendho výkonu jednoduchého näniěe 5 až 15 dB proti naxinu v oee,je nejvýše 20 °.Na připojenón vyh-eeu je názor-něho provedení ultrazvuková sondy e dvěma aěníěi s jejím vyučovacím diesranen.ultrazvukový sonda s rozšíreným vyzaŕovacíls diagram se sklad( z lonováho klíma 1 z uaaplexu, na...

Vrtací zařízení k vytváření otvorů s rozšířeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244415

Dátum: 15.07.1987

Autor: Sabo Vladim3r

MPK: B23B 29/034, B28D 1/14

Značky: vytváření, koncem, vrtací, rozšířeným, otvorů, zařízení

Text:

...pohybech.Dále řešení podle vynúlezu přináší výhodu snadného odvádění odvrtaného materiálu axiálními průchozími závěry upravenými v dorazovám nákružku.Jistotu navíc, která je rovněž výhodou zařízení podle vynálezu, vytváří při vrtání středící nástavec tvaru pouzdra, zasahujíoí do vrntného otvoru, udržením celého zařízení na místě. Tímto stŕedícím nástavcem je vrtací zařízení tak uatředěno, že se dosáhne rovnoměrného vybrání rozšířeného...