Patenty so značkou «rozsahu»

Točivý elektrický stroj, najmä dvojito napájaný asynchrónny stroj s výkonovým rozsahom v rozsahu 20 MVA až viac ako 500 MVA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19921

Dátum: 16.04.2010

Autori: Meyer Bruno, Cifyildiz Serdar, Okai Ricardo, Walser Hanspeter, Schwery Alexander

MPK: H02K 1/28

Značky: stroj, asynchrónny, dvojito, rozsahu, rozsahom, točivý, najmä, napájaný, elektricky, výkonovým

Text:

...na Y J Jjednotlivé rovnonorodé časti, keď obvodové časti vonkajšej nalisovanej dosky nadväzujúvždy rovnou naklápacou hranou na vnútomú nalisovanú dosku a keď obvodové časti dosky súvždy uchytené zavesením do vnútornej nalisovanej dosky.Obvodové časti vonkajšej nalisovanej dosky môžu byť s výhodou do vnútornej nalisovanejdosky zavesené pomocou ozubov V tvare kladivka.Ďalšie uskutočnenie vynálezu sa vyznačuje tým, že vnútomá nalisovaná doska má...

Spôsob automatizovanej výroby veľkého rozsahu mrazených plátkov kebabu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19325

Dátum: 29.10.2009

Autor: Tulunay Önder

MPK: A22C 17/00, A22C 18/00, A22C 7/00...

Značky: výroby, velkého, spôsob, rozsahu, mrazených, automatizovanej, kebabu, plátkov

Text:

...krájať kebabovéplátky konvenčným spôsobom. To môže viesť k opakujúcim sazraneniam kĺbov. Často je tiež nepríjemné pracovať pri vysokých teplotách, ktoré sú prítomné V prednej časti grilu.0008 Ešte ďalšou nevýhodou je, že rotujúci a grilovací spôsob nie je citlivý na zmeny pri rôznych požiadavkách na výrobok, čo znamená, že k zákazníkovi sa dostanú spálené, alebo ešte horšie,nedopečené alebo surové kebabové plátky. To je žiaľ celkom bežné, že...

Spôsob automatizovaného zisťovania rozsahu škôd v objektoch v dôsledku výpadku technických komponentov zapojených do výrobného procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3131

Dátum: 19.05.2004

Autori: Hachmann Frank, Sachgau Christian, Peschel Dietmar

MPK: H04L 12/24, G06F 11/32

Značky: procesu, zisťovania, zapojených, výpadku, automatizovaného, škôd, spôsob, technických, výrobného, komponentov, objektoch, rozsahu, dôsledku

Text:

...Táto úloha je podľa vynálezu riešená spôsobom podľa patentového0008 Tento spôsob na základe dát, ktoré sú kdispozícii a ktoré sú aktuálne zistované, automaticky zisťuje a rozsah priamych a nepriamych peňažných škôd, napr. v mene E, pre objekt, miestnost alebo budovu.Za týmto účelom sa vyhodnocujú závislosti postihnutých technickýchkomponentov medzi sebou navzájom. Potrebné parametre a veličiny súk dispozícii v príslušných...

Výrobný postup a zariadenie na kontinuálnu výrobu penových polyuretánových dosiek v určenom rozsahu tlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278281

Dátum: 07.12.1994

Autori: Jourquin Lucien, Derksen Johannes, Mortelmans Rudi, Blackwell Brian James

MPK: B29C 67/22

Značky: kontinuálnu, výrobny, rozsahu, určenom, tlakov, postup, zariadenie, výrobu, pěnových, polyuretánových, dosiek

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej výroby dosiek polyuretánovej peny predkladaného vynálezu zahŕňa prípravu polymerizačnej reakčnej zmesi, ktorá obsahuje nosnú látku, vypustenie reakčnej zmesi na pohybujúci sa dopravný pás (7, 10) a voľnú expanziu a polymerizáciu tejto reakčnej zmesi, prebiehajúce vo vnútri hermeticky uzatvoreného priestoru (17). Tlak vo vnútri tohto priestoru je udržiavaný vo vopred stanovenom tlakovom rozsahu priebežným dodávaním plynu do...

Zařízení pro kumulaci a krokové změny pracovního rozsahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268795

Dátum: 11.04.1990

Autori: Meier Eberhard, Baumann Werner, Dörfel Peter, Beck Wolfgang

MPK: B21D 7/00

Značky: pracovního, rozsahu, zařízení, změny, krokové, kumulaci

Text:

...- Cxemammecxoe npegcmaeixenue npncnocoóxeuun a coegunenum c rmóounoü Liamxnoümr.2 ~ Bug cnepxy na önon aocnpouaaexeuxsCoraacno ur.1 nogxemamax rucne xpyrnax cmann axnaunaemcn a menesoü xbnyc 6. Hocpecwnou wopuoauoro penyxwopnoro nsnrawena 1 npuaonnwcx rncoqauü Amcx 4 uepea mecmepnu 2,3. Hocpencwnou rnóouuoü onpaaxn 5, Haxoxxmeüca B rnóounom nucxe, xpyrnaa cwaxs nsrnâaemcs B coowaemcwaum c sananuum yrnou.Coenunennuü c aeonuu sancu...

Zapojení obvodu pro automatické přepínání rozsahů digitálního měřícího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266058

Dátum: 14.11.1989

Autor: Trezzi Michael

MPK: G01R 13/02, G01R 15/08, H03M 1/18...

Značky: přepínání, digitálního, prístroje, automatické, obvodů, rozsahu, měřicího, zapojení

Text:

...než ta, která se pro danýzapojení obvodu pro automatické přepinání rozsahu bude blíže popsáno podle na výkreseuvedeného blokového schéma předmětného příkladu digitálního měřicího přístroje. zapojení obsahuje analogově digitální převodník Q, sedmisegmentový dekodér § a tříciferný displej,vzájemně prepojené standardnim způsobem. První vstupní svorka gł obvodu je spojena s prvním vstupem łg a druhá vstupní svorka gg obvodu s druhým vstupem...

Zapojení k automatickému přepínání rozsahů u analogových měřících přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263830

Dátum: 12.05.1989

Autor: Valoušek Rudolf

MPK: G01R 17/02

Značky: přepínání, měřicích, analogových, rozsahu, zapojení, automatickému, přístrojů

Text:

...měřicích přístrojů. Velikost hodnoty na analogovém indikatoru je určující pro automatickou volbu rozsahu. Při hodnotě měřené veličiny mimo stanovené rozmezí na indikátoru je dan okamžitě pokyn obvodu automatického nastavení rozsahu, který nastaví optimální rozsah.Zapojení podle vynálezu je znázorněno v příkladném provedení na připojeném výkrese..Výstup měřicího přístroje 1 s měnitelnými rozsahy je připojen na vstup komparátoru 2 dvou...

Obvod bezkontaktního přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263416

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 13/02

Značky: obvod, měřicích, přístrojů, bezkontaktního, rozsahu, přepínání

Text:

...měření malých signálů, poněvadž v signálové cestě se úroveň signálů může zvyšovat, což u známých za pojení není možné. Signál prochází stále stejnou cestoupřes operační zesilovač, jehoáěžlení se při přepínání rozsahů mění změnou zpětné vazby, která není zapojena přímo do cesty mäeného signálu. dinou výhodou obvodu podle vynálezu je, že polem řízený tranzistorý jehož ovládáním se provádí přepinání rozsahů, nevyžaduje pro své ovládání...

Křemičité sklo propouštějící infračervené záření ve spektrálním rozsahu 780 až 2500 nm

Načítavanie...

Číslo patentu: 263299

Dátum: 11.04.1989

Autori: Baborák Radko, Süsser Václav, Baloun Zdeněk

MPK: C03C 4/08, C03C 3/078

Značky: propouštějící, křemičité, spektrálním, rozsahu, infračervené, záření

Text:

...sodným Na 2 C 03.Dále bylo použito čistých redukujících látek, cukru, škrobu, dextrinu a barvicích surovinu selenu Se a antímonu Sb. Selen Se byl vnesen v elementrání podobě, antímon Sb ve formě oxidu antimonitého Sbzoa.Jelikož je známo, že spektrální prostup skla v infračervené oblasti nepříznivě ovlivñují nečistoty, tvořící přímési použitých výchozích surovín, jako jsou barvicí ionty chromu Cz,mědi Cu a zejména železa Fe, je nutno...

Zapojení zdroje signálů pro automatické přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263202

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 13/02

Značky: rozsahu, automatické, měřicích, signálu, přepínání, zdroje, zapojení, přístrojů

Text:

...paměť nastaveného rozsahu.Vynález bude dále podroonějí popsán podle příložonéhovýkresu, na němž je sohemaťicky znázorněno příkladné pro253 202 vedení zapojení zdroje ságnálů pro automatické přeinánirozsahů mčřicích přístrojů podle vynálezu.Na obr. je znázornčn analogově číslicový převodníkł,spojepý svými výstupy s přísłušnými jednotlivými vstupy zobrazovače g. Dále je analogově číslicový převodník Ä spojen svým prvním výstupom gg s...

Zařízení pro řízení omezení regulačního rozsahu tyristorového pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260639

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kýr Ladislav, Raba František

MPK: B60L 3/08

Značky: omezení, pulsního, regulačního, řízení, tyristorového, měniče, rozsahu, zařízení

Text:

...vstup d druhého komparátoru 14, jehož výstup je spojen přes druhý izolační -převodník 16,prv.ni .spínač 17 s blokovacím vstupem h analogového hr-adla 2. První vstup c druhého komparätoru 14 je připojen jednak na. první vstup a prvního komparátoru 13 a jed nak na výstup napěťovéhuo omezovače 1 U,jehož vstup je připojen přes první odporový dělič El na zdroj i napájecího napětí a. současně na tyristorový pulsní měnič 5. Druhý vstup f regulátoru...

Zapojení pro přesné číslicové měření velkého rozsahu teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 255625

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jansa Josef

MPK: G01K 7/22

Značky: teplot, číslicové, rozsahu, velkého, měření, přesné, zapojení

Text:

...velmi dobrých parametrů přístroje, jako jsou přesnost, rozlišitelnost a dlouhodobá stabilita. Vlastní mikropočítač svým číslicovým charakterem při správně sestaveném algoritmu již vlastnosti převodu odpor-teplota nijak negativně neovlivní.Údaj o teplotě indikovaný na zobrazovači je přesný v širokém rozsahu teplot, neboč přesnost měření není s velikosti tohoto rozsahu V protikladu. Při správně určených konstantách charakteristické rovnice...

Zapojení ke změně mezí ladícího napětí při elektronickém přepínání frekvenčních rozsahů u přijímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242127

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stibor Boetislav, Wagner Josef

MPK: H04B 1/18

Značky: přijímačů, zapojení, rozsahu, změne, frekvenčních, ladicího, napětí, mezí, elektronickém, přepínání

Text:

...gtł až gpg a přes bázový odpor 1 až 1 g.na bázi prvního tranzistoru łàł až lgg, přičemž báze druhého tranzistoru gâł až gàg je připojena na spínací svorku Qâł až 93 frekvenčního rozsahu, kde výstup ladícíhp napětí je tvořen druhou společnou svorkou Q a výstupní svorkou g společného bodu prvního 5 až žàp a druhého áàł až k děličového odporu. iMezi společné svorky § a Q je tedy připojen zdroj ladícíhonapětí, jehož velikost od nuly až do...

Aktivní filtr pro zachování plného ladicího rozsahu u přijímačů s napěťovou syntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241837

Dátum: 15.09.1987

Autori: Liko 1udovít, Zuzeák Karol

MPK: H04B 1/18

Značky: filtr, plného, aktivní, zachování, rozsahu, napěťovou, přijímačů, ladicího, syntézou

Text:

...p-odle vynálezu a j-eho funkce-je dále popsaánua s odkazem na pripojený výkres.Na svorku A zdroje ladicího napětí je přes první 2 .a druhý 3 odpor připo-jen .neinvertuujíicí vstup operačního zesilovače 1,jehož inivertujíncí »vstup je připoje-n jednak na spoločný ood prvního a druheho odporu 2, 3 a jednak na jeden pol integraąčního kondenzátora 4, jehož druhý pól je připojen na výstup openaičnívho zesilovače 1, který tvoří výstupní .svorku...

Zapojení automatického přepínání rozsahu přístrojů s analogovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246132

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pospíšil Rostislav

MPK: C01R 1/00, H03L 5/00

Značky: výstupem, automatického, zapojení, přístrojů, rozsahu, přepínání, analogovým

Text:

...horní mez výstupního napětí je připojen na výstup obvodu LL akčních členů, u jehož výstupního napětí se požaduje, aby jeho úroveň byla menší než požadovaná horní mez výstupního napětí s na tuto úroveň. nasta-y ví překlápšcí napětí komparštoru g pro horní mez výatupního napětí. Případná blokovací vazbu je vyvedena z výstupu druheho monostabilního obvodu § 93.Obvod Q, automatickőho přepnutí na nižší rozsah je též tvořen dvěma monostabilními...

Zapojenie na rozdelenie regulačného rozsahu pre jemné nastavovanie zváracieho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240520

Dátum: 15.08.1987

Autor: Windisch Günter

MPK: H02H 3/08, B23K 9/10

Značky: prúdu, rozsahu, zapojenie, rozdelenie, regulačného, jemné, nastavovanie, zváracieho

Text:

...prúdu je zacho i - jjhovttje praktickým potreĺ zváraní, pretože° jednotlivé rozsahy je možné voliť podľa priemerov elektrod a plynule je možné pre ten istý priemer elektrody nastavit zváraní prúd pre Všetky jej druhy a všetky druhy-zvarov v jednom regulačnom rozsahu. Zapojenie podla vynálezu je nenákladné, a da sa .vhodne aplikovat vo forme prídavného zariadenia k jestvujúcej elektronike zváracieho zdroja. ~ Na priloženom obrázku je...

Zapojení pro programové řízení a automatické přepínání rozsahu zdroje pro účely měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 240238

Dátum: 15.06.1987

Autori: Javorský Ferdinand, Ferech Viliam, Komora František

MPK: G01R 19/165, C01R 27/16

Značky: účely, automatické, řízení, zapojení, rozsahu, měření, přepínání, programové, zdroje

Text:

...81 pripojeny k bloku 2 G volby měřené veličiny, jehož výstupní sbernice 201 je pripojene k bloku 30 funkce, svou druhou výstupní sběrnicí B 2 jsou pripojeny k bloku 1 riditelné reference, svou třetí výstupní sběrnicí 83 jsou pripojeny k měříči 3 proudu, svou čtvrtou výstupní sběrnicí 84 jsou pripojeny k měřiči 4 napětí, svou pátou výstupní sběrnici 85 jsou pripojeny k bloku 60 výsledku, svou šestou výstupní sběrnlci 36 jsou pripojeny k...

Zapojenie k vyhodnocovaniu rozsahu výbušnej premeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239578

Dátum: 15.06.1987

Autori: Höger Pavol, Lamae Pavel, Ritly Peter, Vanko Milan, Ilavský Ján, Glevitzký Edmund

MPK: G01N 25/50

Značky: výbušnej, přeměny, rozsahu, vyhodnocovaniu, zapojenie

Text:

...a ekonomická dostupnosť súčastí zapojenia spojená so získaním presných a komplexných výsledkov s dobrou reprodukovatelnosťou. Ďalej je to možnosť využitia súčastí zapojenia k zaznamenaniu vrcholkových hodnôt aj iných charakteristík spojených s rozsahom výbušnej premeny.Na výkresech príkladového prevedenia je blokové schéma zapojenia a schéma prepo 4jenia k vyhodnoccvaniu rozsahu výbušnej premeny indikáciou teplotných zmien a ich rozdielov...

Goniometer na meranie rozsahu pohybov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238840

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šimáček Ivan, Partl Ladislav, Thurzová Emília

MPK: G01B 5/24

Značky: goniometer, rozsahu, pohybov, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj - goniometer, určený na meranie lokomočného aparátu, najmä na presné meranie pohyblivosti chrbtice a periférnych kĺbov vo všetkých rovinách. Goniometer je mechanický, dvojsystémový, ručičkový prístroj, s ktorým je možné merať zmenu polohy miesta danej časti tela, a to priamo v uhlových jednotkách. Zmena polohy meraného miesta sa musí diať otáčivým pohybom v jednej, ľubovoľnej rovine.

Zařízení pro řízení dojezdu těžních nádob v celém rozsahu hloubení jámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231288

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zelenka Miloslav, Frank Jan

MPK: B66B 3/02

Značky: těžních, celém, zařízení, nádob, jámy, rozsahu, dojezdu, hloubení, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení spočívá v tom, že ovládání dojezdu každé nádoby je zdvojené a nezávislé pro každou hloubku jámy, přičemž impuls k zahájení dojezdu dává dojezdová vačka spodní nádoby a impuls k ukončení dojezdu, to je k zastavení dává dojezdová vačka horní nádoby. Vzájemná poloha obou vaček je jednoduše stavitelná a to buď dálkově ze stanoviště strojníka při zabrzděném rychloběžném kotouči dojezdové vačky spodní nádoby a odpovídajícím...

Přepínač rozsahů číslicového multimetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237492

Dátum: 15.01.1987

Autor: Haas Karel

MPK: G01R 15/12, G01R 27/00, G01R 19/00...

Značky: rozsahu, přepínač, číslicového, multimetru

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení číslicových měřicích přístrojů pro měření stejnosměrných napětí a odporů. Vynález řeší zapojení přepínače rozsahů na vstupu číslicového multimetru, které využívá jediného přesného odporového děliče, jak ve funkci děliče vstupních měřených napětí, tak i ve funkci odporového normálu pro nastavení rozsahů proudového zdroje při měření odporů. Zapojení přitom umožňuje, aby počet rozsahů pro měření odporů byl větší než počet...

Silovoovládané skľučovadlo s automatickou zmenou upínacieho rozsahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232566

Dátum: 01.01.1987

Autor: Práznovský Mikuláš

MPK: B23B 31/02

Značky: automatickou, silovoovládané, upínacieho, změnou, rozsahu, skľučovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši automatickú zmenu upienacieho rozsahu upínacích čeľustí v skľučovadle. Podstata vynálezu spočíva v tom, že prestavovacie skrutky a základná čeľusť sú vzájomne otočne uložené, pričom prestavovacie skrutky sú upravené pre záber s ovládacím členom.

Zařízení pro měření malých sil v rozsahu 0,01-10 N

Načítavanie...

Číslo patentu: 231738

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bláha Vladimír, Mikšovic Ivan

MPK: H01F 7/13, G01L 1/14

Značky: měření, zařízení, malých, rozsahu, 0,01-10

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je uspořádání prvků u zařízení pro měření malých sil v rozsahu 0,01-10 N. V magnetickém poli elektrické cívky se nachází měřicí tělísko, na které působí měřená síla. Měřicí tělísko se vychýlí ve směru proti účinku elektro-magnetického pole elektrické cívky. Nová poloha měřicího tělíska se snímá snímačem polohy. Výstupní signál snímače polohy se zavádí do zesilovače elektrického proudu, který protéká elektrickou cívkou....

Zapojení stejnosměrného voltmetru s automatickým přepínáním a indikací rozsahů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226103

Dátum: 15.04.1986

Autor: Řehák Jaroslav

Značky: voltmetru, rozsahu, zapojení, stejnosměrného, přepínáním, automatickým, indikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení stejnosměrného voltmetru s automatickým přepínáním a indikací rozsahů napětí tvořeného z měřicího bloku, vyhodnocovacího bloku a indikačního bloku, vyznačený tím, že na vstupní svorku (U) měřeného napětí je zapojen minimálně jeden vyhodnocovací komparátor (7 až 7n] vyhodnocovacího bloku (C) a jednak měřicí zesilovač (4), na jehož výstup je připojen měřič napětí (5) měřicího bloku (B), přičemž výstupy vyhodnocovacích komparátorů (7 až...

Zařízení pro zvětšení rozsahu kyvu odřezného ramene dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228795

Dátum: 15.04.1986

Autori: Polach Ján, Dundr Karel, Sládek Milan

MPK: E21C 27/10

Značky: zařízení, rozsahu, stroje, dobývacího, zvětšení, ramene, odřezného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvětšení rozsahu kyvu odřezného ramene dobývacího stroje se skládá z kulisy s nosem, upevněné kyvně na odřezném rameni dobývacího stroje pomocí čepu, který je uložen alespoň v jedné desce s vybráním, přičemž kulisa je spojena s přímočarým hydromotorem a je zajišťována s výhodou klínem vždy na jednom z pevných dorazů.

Zapojení pro indikaci překročení dynamického rozsahu elektronické paměti paměťového osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223330

Dátum: 15.03.1986

Autor: Roman Zdeněk

Značky: paměťového, překročení, osciloskopu, rozsahu, pamětí, dynamického, zapojení, indikaci, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení, u kterého je vstup detektoru mezních úrovní připojen k číslicovému výstupu elektronické paměti paměťového osciloskopu. Výstup detektoru mezních úrovní je připojen k uvolňovacímu vstupu modulátoru jasu a synchronizační vstup modulátoru jasu je připojen k výstupu časové základny paměťového osciloskopu. Výstup modulátoru jasu je propojen se vstupem modulace jasu paměťového osciloskopu. Vynález je vhodný zejména pro paměťové...

Zariadenie na zvýšenie silového rozsahu pneumovalcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228622

Dátum: 01.01.1986

Autori: Drahoš Martin, Haninec Ignác

MPK: G01L 1/02

Značky: pneumovalcov, rozsahu, zariadenie, zvýšenie, silového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie podľa vynálezu umožňuje rozšírenie využitia pneumovalcov aj na vyvodenie malých síl, bez toho aby sa musel premontovať k tomuto účelu pneumovalec menšieho priemeru. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne jednoduchým navlečením laniek a zavesením závaží. Odpory vyvodené presúvaním laniek po kladkách sa počas zdvihu nemenia a pneumovalec pracuje spoľahlivo. Ak sú znovu potrebné maximálné sily jednoduchým spôsobom sa vyberú závažia a...

Zapojení pro automatické přepínání rozsahů číslicového měřícího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226594

Dátum: 15.11.1985

Autor: Lokvenc Jaroslav

Značky: číslicového, zapojení, rozsahu, prístroje, měřicího, přepínání, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické přepínání rozsahů číslicového měřicího přístroje složené ze čtyř monostabilních obvodů, dvou hradlovacích obvodů, synchronního vratného čítače a dvou blokovacích obvodů adresy vyznačené tím, že první vstup (A1) prvního monostabilního obvodu (MO1) je spojen s časovým výstupem (K) určujícím konec měření číslicového měřicího přístroje (M), výstup (Q) prvního monostabilního obvodu (MO1) je spojen s třetím vstupm (3) prvního...

Spôsob stanovenia rozsahu medzného šírenia kinetického nestacionárného plameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219586

Dátum: 30.09.1985

Autori: Ország Bohumil, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: rozsahu, kinetického, šírenia, spôsob, stanovenia, nestacionárného, medzného, plameňa

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia rozsahu medzného šírenia kinetického nestacionárneho plameňa, ktorý je možné využiť pri analýze horľavín meraním výbušnosti. Účelom vynálezu je dosiahnutie presných komplexných údajov s dobrou reprodukovateľnosťou a úspora nákladov na registračnú techniku. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchým diferenciálnym zapojením teplotných čidiel, ktoré sú na dvoch rozdielne situovaných miestach v smere šírenia kinetického...

Zapojení měřiče stejnosměrného elektrického množství s předvolbou rozsahu a doby dávkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 218781

Dátum: 15.04.1985

Autor: Tauer Vladimír

Značky: měřiče, rozsahu, předvolbou, zapojení, množství, dávkování, elektrického, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení měřiče stejnosměrného elektrického množství s předvolbou rozsahu a doby dávkování, vyznačené tím, že první vstupní svorka (1), stejně tak jako druhá vstupní svorka (2) je připojena do vstupů součtového zesilovače (4), jehož výstup je spojen se vstupem napětověkmitočtového převodníku (5) a zároveň s prvním vstupem komparátoru (6), přičemž do druhého vstupu komparátoru (6) je připojen zdroj (35) referenčního napětí a výstup komparátoru...

Zařízení pro indukční ohřev, zejména mezikruhových desek ferromagnetických v rozsahu teplot do Curieho bodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217564

Dátum: 15.09.1984

Autori: Schäferling Jiří, Brouček Oldřich

Značky: ferromagnetických, zejména, curieho, rozsahu, desek, mezikruhových, zařízení, ohrev, indukční, teplot

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro indukční ohřev, zejména mezikruhových desek ferromagnetických v rozsahu teplot do Curieho bodu a řeší problém předehřevu jedné nebo více mezikruhových desek, již umístěných v pískové formě. Účelu se dosahuje tak, že u zařízení pro indukční ohřev, kde směr magnetických silokřivek ježí v rovině ohřívaného předmětu, který v průběhu ohřevu rotuje v ose kolmé ke směru magnetického toku, indukční cívkou prochází...

Způsob hodnocení strukturních změn ocelí v důsledku jejich tepelného a technologického zpracování, zejména vzhledem k jejich náchylnosti k popouštění křehkosti a korozi, segregaci, obsahu austenitu, popřípadě rozsahu fázových přeměn

Načítavanie...

Číslo patentu: 215382

Dátum: 29.02.1984

Autori: Kubelka Jiří, Hubáčková Jiřina, Číhal Vladimír, Mazanec Karel

Značky: změn, oceli, důsledku, tepelného, strukturních, vzhledem, segregaci, austenitu, popouštění, rozsahu, obsahu, zpracování, popřípadě, křehkosti, hodnocení, jejich, technologického, korozi, fázových, náchylnosti, přeměn, zejména, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru ochrana proti korozi a řeší způsob zjišťování strukturních změn ocelí v důsledku tepelného a technologického zpracování, zejména těch změn, které zvyšují náchylnost těchto ocelí ke korozi, a to na základě měření potenciokinetických polarizačních křivek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se stanoví ve vhodně voleném elektrolytu v obou směrech změny potenciálu jednotlivé proudové hustoty a jim odpovídající potenciály pro...