Patenty so značkou «rozpustné»

Spôsob spracovania kvapalných odpadov obsahujúcich rozpustné polyboritany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6813

Dátum: 02.07.2014

Autori: Vašeková Zuzana, Schmiedhamer Václav

MPK: C02F 1/00, C02F 1/52, C02F 1/66...

Značky: spôsob, obsahujúcich, polyboritany, rozpustné, odpadov, kvapalných, spracovania

Text:

...polyboritanov sa najskôr analýzou zistí koncentrácia B 203 a na základe výsledku tejto analýzy sa vypočíta množstvo zrážacieho činidla, ktoré je potrebné na kvantitatívnu premenu rozpustných polyboritanov na nerozpustne zlúčeniny. Použitým činidlom je v tomto prípade chlorid vápenatý. Odpadová voda sa nadávkuje do reaktora a za miešania sa k nej zo zásobníka pomaly pridáva ako 20 až 40 hmotn. vodný roztok vypočítané množstvo CaClz, zvýšené...

Náplň pre kávu a rozpustné produkty vo všeobecnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16794

Dátum: 05.10.2012

Autori: La Gamba Luca, Bottini Giorgio, Longhini Donato, Goglio Franco

MPK: B65D 85/804

Značky: produkty, rozpustné, náplň, všeobecnosti, kávu

Text:

...pohľad ako na obrázku 5 v pripade, kde náplň je z hliníka.-3 0021 V súvislosti s týmito kresbami a zatial konkrétne s obrázkami 1 a 2, obrázok 1 zobrazuje ako celok náplň alebo kapsulu obsahujúcu kávu alebo rozpustné produkty vo všeobecnosti podľa tohto vynálezu, Zahrnuje telo 10 nádobky, v prípade, že ide o tvar zrezaného kužela, bez základní, na ktoré sa aplikujú príslušné utesňujúce uzatváracie membrány 20, 30, po umiestnení...

Polárne rozpustné kompozície zachytávajúce kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18376

Dátum: 17.02.2012

Autori: Knudsen Ricardo, Murray Aaron

MPK: C08L 67/00, C08L 77/00

Značky: rozpustné, polárne, zachytávajúce, kyslík, kompozície

Text:

...môžu byť v danom vynáleze tiež užitočné.0023 Reakcia esteriñkácíe alebo polykondenzácie karboxylových kyselín alebo esterov s glykolom sa zvyčajne uskutočňuje za prítomnosti katalyzátora. Vhodné katalyzátory zahrnujú, ale bez obmedzenia sa na oxid antimónu. antimón triacetát, antimón etylén glykolát, organohorečnan, oxid clnu, alkoxidy titánu, dibutylcíndilaurát a oxid germaničitý. Tieto katalyzátory sa môžu použiť v kombinácii so...

Disulfidovou väzbou stabilizované funkčné rozpustné heterodiméry MHC II. triedy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21016

Dátum: 18.02.2011

Autori: Loset Geir Age, Sandlie Inger, Bogen Bjarne, Frigstad Terje

MPK: C07K 14/435

Značky: heterodiméry, rozpustné, stabilizované, disulfidovou, vazbou, funkčně, triedy

Text:

...dostupných činidielprípadoch, ked boli kdispozícii tetraméry MHC II. triedy, boli rozsiahlo používané a mali obrovský vplyv na porozumenie rozvoja ochorenia. Teda vzhladom na dopad, aký už úspešná rekombinantná produkcia MHC l. triedy preukázala, je možné pozorovať, že existuje silná a jednoznačná motivácia, ako akademická, tak komerčná, pre vloženie ďalšieho úsilia do snahy o produkciu nových MHC II. triedy. Avšak sohladom na...

Tvrdý zásobník na kávu a rozpustné produkty na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18525

Dátum: 26.05.2010

Autor: Macchi Edoardo

MPK: B65D 85/804

Značky: nápojov, kávu, přípravu, produkty, tvrdý, rozpustné, zásobník

Text:

...Nádobka 2 má na svojej spodnej stene 20 filter 4, ktorý sa lepšie oplše neskôr, aje uzatvorená vekom 6 potom, ako sa naplní kávou 100 (obrázok 2).0025 Spodná stena 20 má kruhovitú strednú čast 22, v tvare prstenca v zobrazenom uskutočnení,ktorá je tenšia než ostatná časť uvedenej spodnej steny.0026 Uvedená tenšia, zoslabená stredná časť 22 spodnej steny 20 je vhodná na to, aby sa z dôvodu dodania nápoja pretrhla pomocou vonkajšieho...

Rozpustné protilátky “iba ťažkého reťazca”

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20531

Dátum: 19.03.2010

Autori: Chen Tao, Drabek Dubravka, Craig Roger Kingdon, De Boer Ernie, Janssens Richard Wilhelm, Grosveld Franklin Gerardus

MPK: C07K 16/00, C07K 16/12, C07K 16/10...

Značky: ťažkého, rozpustné, reťazca, protilátky

Text:

...každej VH domény je kódovaný segmentom génu D a segmentom génu J. VDJ preskupenie V B-bunkách, nasledované afinitným. dozrievaním, poskytuje každej VH doméne jej antigén Viažucu špecifickosť. Sekvenčná analýza normálnych tetramernych protilátok demonštruje, že diverzita je hlavne následkom kombinácie VDJ) preskupenia a somatickej hypermutácie (Xu a Davies, (2000) Immunity, 13, 37-45). V ľudskom genóme je prítomných viac ako 50 ľudských...

Rozpustné gp 130 muteíny so zlepšenou väzbovou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10245

Dátum: 15.10.2008

Autori: Rose-john Stefan, Tenhumberg Stephanie, Grötzinger Joachim, Scheller Jürgen, Wätzig Georg

MPK: C07K 14/435

Značky: rozpustné, aktivitou, zlepšenou, väzbovou, muteíny

Text:

...od rozpustného lL-6 R. Takéto choroby zahrňujú resorpciu kosti, hyperkalcémiu, kachexiu, nádory alebo ine typy rakoviny (ako je napr. karcinóm tračníka, mnohopočetný myelóm, lymfóm, leukémia,Hodgkinova choroba alebo Castlemanova choroba), autoimúnne ochorenia(napr. sclerosis multiplex (MS), diabetes typu 1 alebo lupus erytematosus), zápalové alebo atopické choroby (napr. Crohnova choroba, ulcerózna kolitida, EP 2 212 347 33...

Stabilné a ľahko rozpustné kompozície Candesartan cilexetilu pripravené procesom mokrej granulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11507

Dátum: 17.09.2008

Autori: Gindullis Frank, Simoes Sergio, Leitao Da Silva Alberto Gabriel

MPK: A61K 31/41, A61K 9/20, A61K 9/16...

Značky: pripravené, cilexetilu, mokrej, granulácie, stabilné, rozpustné, procesom, ľahko, candesartan, kompozície

Text:

...v kombinácii s excipientmi a ďalšími zložkami. Pripríprave v súčasnosti dostupných formulácií nie je v zásade možné zamedzť určitému stupňudegradácie, pri ktorom dochádza najmä k tvorbe des-etylovej zlúčeniny (viď patentový spis EP 0546 358 B 1).Autori tohto vynálezu zistili, že Candesartan cilexetil, ktorý je forrnulovaný novým tu opísaným postupom, vykazuje v porovnaní s forrnuláciami pripravenými doposiaľvyužívanými postupmi priameho...

Tuhé kapsuly pre kávu a iné rozpustné produkty so zlepšeným dolným utesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9700

Dátum: 13.02.2008

Autor: Rondelli Raffaele

MPK: B65D 85/804

Značky: dolným, produkty, rozpustné, zlepšeným, kávu, utesnením, tuhé, kapsuly

Text:

...schematický perspektívny pohľad na tuhú kapsulu pre kávu vyrobenú podľa predloženého vynálezu aObrázok 2 znázorňuje bočný pohľad, čiastočne znázornený vpriečnom reze tuhej kapsuly pre kávu znázornenej na obrázku 1.Na obrázku 1, číslo l označuje, ako celok, tuhú kapsulu pre kávu deñnovanú nádobou 2 uzatvorenou V plastickom materiáli na vrchole s horným povrchom 3 a uzatvorená na dne s dolným povrchom 4.Ako je znázornené na obrázku 2, dolný...

V uhľovodíku rozpustné, bimetalické katalyzátorové prekurzory a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16348

Dátum: 03.01.2007

Autori: Zhou Bing, Wu Zhihua, Zhou Zhenhua

MPK: B01J 31/00, B01J 31/22

Značky: uhlovodíku, rozpustné, bimetalické, prekurzory, výroby, katalyzátorové, spôsoby

Text:

...klesli tým, že by sa znížilo množstvo použitéhokatalyzátora a/alebo sa zvýšil objem výroby použiteľných palív.0009 Jedným spôsobom ako redukovať náklady na molybdénové katalyzátory rozpustné v oleji je nahradiť časť molybdénu menej nákladným prechodným kovom, takým ako kobalt, nikel, mangán,alebo železo. Avšak, pokusy vytvoriť V oleji rozpustné,bimetalické soli obsahujúce molybdén mali len veľmi malý úspech. V súčasnom spôsobe výroby V oleji...

Stabilné a rozpustné protilátky inhibujúce TNFalfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14768

Dátum: 06.06.2006

Autori: Barberis Alcide, Ewert Stefan, Lichtlen Peter, Urech David, Auf Der Maur Adrian

MPK: A61P 37/00, A61P 29/00, A61K 39/395...

Značky: stabilné, tnfalfa, inhibujúce, rozpustné, protilátky

Text:

...ktorého systémové blokovanie nesie riziko zvýšenej frekvencie a závažnosti klinického prejavu infekcie, obzvlášť opätovnej aktivácie latentnej tuberkulózy a prípadne ďalšie riziká vrátane indukcie lymfómov, demyelinizačné ochorenia a0012 Jedna trieda antagonistov TNFa navrhnutých na liečenie ochorení sprostredkovaných s TNFu sú protilátky alebo fragmenty protilátok, ktoré špecificky viažu TNFa a tým blokujú jeho funkciu. Použitie...

Rozpustné glykózaminoglykanázy a spôsoby prípravy a použitie rozpustných glykózaminoglykanáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20218

Dátum: 23.02.2006

Autori: Bookbinder Louis, Keller Gilbert, Dylan Tyler, Haller Michael, Frost Gregory, Kundu Anirban

MPK: A01N 37/18, A01N 43/04, A01K 67/033...

Značky: rozpustných, přípravy, glykózaminoglykanáz, použitie, rozpustné, spôsoby, glykózaminoglykanázy

Text:

...voči hyalurónanu. HYALl je prototypickým kyslo aktívnym enzýmom a PH 20 je prototypickým neutrálne aktívnym enzýmom. Kyslo aktívne hyaluronidázy, ako sú HYAL 1 a HYAL 2, obvykle nemajú katalytickú aktivitu pri neutrálnom pH (t.j. pri pH 7,0). Napríklad HYALl má nízku katalytickú aktivitu in vitro nad pH 4,5(G. I. Frost et al., Anal. Biochemistry 25 l (2) 263-269 (1997. HYAL 2 je kyslo aktívnym enzý mom s veľmi nízkou špecifickou...

V ústach rozpustné farmaceutické prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13166

Dátum: 24.10.2005

Autori: Blanco Lousame Dolores, Acebrón Fernández Álvaro, Gascó Guerrero Cándida

MPK: A61K 31/00, A61K 31/593, A61K 31/592...

Značky: přípravky, rozpustné, farmaceutické, ústach

Text:

...dosiahnutie denného užitia vápnika podávaného v jednej alebo v dvoch tabletách denne. Ale táto aktívna látka spôsobuje vo zvýšených percentách neprljemnú chut a limituje množstvo pomocnej látky, ktorá môže byt začlenená v prípravku. Menej prijateIná chuť a štruktúra sú preto problémom, ktorý je ťažko riešiteľný u tohto typu prípravku.0033 Vynálezcovia tohto vynálezu prekvapivo zistili, že kombinácia velkého množstva vápenatých solí s...

Multipartikulárna lieková forma pre málo rozpustné účinné látky ako aj spôsob prípravy liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3552

Dátum: 08.07.2005

Autori: Langguth Peter, Knöll Marcus, Petereit Hans-ulrich, Lizio Rosario

MPK: A61K 31/55, A61K 31/427, A61K 31/506...

Značky: multipartikulárna, spôsob, forma, formy, lieková, účinné, látky, málo, přípravy, liekovej, rozpustné

Text:

...spôsobom, takže dovedna je treba počítať s nekontrolovaným uvoľňovaním patches. Kapsula môže V stave, kedy je najmenej už čiastočne prístupná črevným sekrétom, Vždy podľa aktuálneho obsahu čreva alebo črevnej peristaltiky, zostať intaktnáalebo tiež mechanicky V rozsiahlej miere deštruovaná. Na jednej strane môže prichádzaťknáhlemu uvoľneniu veľkých množstiev patches alebo na druhej strane, tiež knežiaducemu oneskorenému uvoľňovaniu,...

Spôsob výroby nosiča liečiva, ktorý obsahuje častice čistej účinnej látky, nerozpustné alebo málo rozpustné vo vode, a nosič liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284541

Dátum: 16.05.2005

Autori: Kruss Bernd, Müller Rainer, Peters Katrin, Becker Robert

MPK: A61K 9/10, A61K 9/14

Značky: nerozpustné, rozpustné, ktorý, vodě, čistej, účinnej, částice, látky, málo, obsahuje, nosiča, liečivá, nosič, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nosiča liečiva, ktorý obsahuje častice čistej účinnej látky, nerozpustnej alebo málo rozpustnej vo vode, alebo častice zmesi aspoň dvoch takýchto účinných látok, pričom účinné látky sú pri teplote miestnosti pevné, pri ktorom sa suspenzia účinnej látky alebo zmesi účinných látok podrobia vysokotlakovej homogenizácii v piestovo-štrbinovom homogenizátore za vzniku častíc, ktoré majú stredný priemer, stanovený korelačnou fotónovou...

Vo vode rozpustné soli stroncia na použitie v liečbe stavov chrupavky a/alebo kosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14802

Dátum: 06.05.2004

Autori: Hansen Christian, Christgau Stephan, Andersen Jens, Nilsson Henrik

MPK: A61K 31/194, A61K 33/24, A61K 31/198...

Značky: chrupavky, liečbe, rozpustné, kosti, použitie, stavov, stroncia

Text:

...čo bisfosfonáty navyše ksilnému antiresorpčnému účinku tiež znižujú tvorbu kostí v podobnom rozsahu, z čoho vyplýva, že stratia liečebný účinok po niekoľkých rokoch liečenia. Teda existuje potreba činidiel,ktoré sú účinné pri liečení a/alebo prevencii osteoporózy.0008 Sorbera la a kol. STRONTIUM RANELATE TREATMENT AND PREVENTION OF OSTEOPOROSIS BONE RESORPTION INHIBITOR BONE FORMATION STIMULANT, DRUGS OF THE FUTURE, PROUSSCIENCE, E 5,vol....

Rapamycínové estery rozpustné vo vode, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283912

Dátum: 30.04.2004

Autori: Zhu Tianmin, Lee Hyuk-koo

MPK: C07D 498/18, A61K 47/48, A61K 31/445...

Značky: vodě, použitie, estery, rapamycínové, obsahom, farmaceutický, prostriedok, rozpustné

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R1 -COCH2-S-CH2CH2-O-CH2-(CH2OCH2)n-CH2-O-CH2CH2-OCH3
R2 znamená vodík alebo -COCH2-S-CH2CH2-O-CH2-(CH2OCH2)n-CH2-O-CH2CH2-OCH3
a n = 8 až 450, ktorá je vhodná ako imunosupresívna, protizápalová, antimykotická, antiproliferatívna a antitumorová látka.

Emulzné, vo vode rozpustné koncentráty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11648

Dátum: 25.11.2003

Autor: Wajda Rudi

MPK: A61K 9/107

Značky: rozpustné, koncentráty, emulzně

Text:

...Nevýhodou týchto systémov podla stavu technikyje, že opísané emulzie nie sú priehľadné, ale naopak sú zakalené a majú mliečny vzhľad.0008 DE 199 22193 opisuje prípravu klasickej mliečnej tukovej emulzie hydrogenovaného Iecitínu, esenciálnych olejov a vody a prípravu opticky priehľadných koncentrátov.0009 DE 19940 227 A 1 opisuje fosfolipídový gél, ktorý je stabilizovaný prídavkom viacsýtneho alkoholu alebo sacharidu. Koncentrácie...

Vo vode rozpustné aniónové deriváty bakteriochlorofylu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17142

Dátum: 17.11.2003

Autori: Salomon Yoram, Mazor Ohad, Scherz Avigdor, Scheer Hugo, Brandis Alexander

MPK: A61K 31/40

Značky: aniónové, deriváty, rozpustné, bakteriochlorofylu, použitie

Text:

...sa biologický príjem a účinnosť PDT derivátov Bchl bez kovu s cieľom ovplyvniť afmitu senzibilizátorov k bunkovým kompartmentom nádora. Podstatou tohto prístupu je použitie vysoko lipofilných liekov, ktoré môžu zvýšiť akumuláciu lieku v bunkách nádora ale tiež spôsobujú jeho ťažké dodanie. Okrem toho, uvedená biodistribúcia ukazuje významné fototoxické hladiny lieku v nenádorových hladinách po obdobia dlhšie (minimálne...

Vodou rozpustné granuláty meloxicamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2873

Dátum: 24.10.2003

Autori: Herz Nina, Keilhofer Diana Christine, Schmalz Jens, Henke Stefan, Kroff Hans-jürgen, Folger Martin Andreas

MPK: A61K 9/00, A61K 31/5415, A61K 9/16...

Značky: rozpustné, meloxicamu, granuláty, vodou

Text:

...meglumín a/alebo aromatickú látku.b) Nastriekanie granulačného vlhčiva na nosič v topspray - spôsobe s ñuidnou vrstvou pri konštantne temperovanom prúde privádzaného vzduchu od 50 do 80 °C, výhodne 65 °C.c) Zabezpečenie procesu poťahovania vodným granulačným vlhčivom v topspray spôsobe s fluidnou vrstvou, obsahujúcom spoj ivo, cukor alebo sladidlo a/alebo arómu.0019 Výhodným bude spôsob podľa vynálezu, vktorom sa granulačné vlhčivo...

Vo vode rozpustné komplexy železo-uhľohydrát, ich výroba a lieky tieto látky obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11970

Dátum: 20.10.2003

Autori: Geisser Peter Otto, Richle Walter, Philipp Erik

MPK: A61K 31/295, A61K 47/48, A61K 33/26...

Značky: železo-uhľohydrát, výroba, rozpustné, komplexy, tieto, lieky, obsahujúce, látky

Text:

...maltodextríny sú lahko dostupné východiskové produkty,ktoré sú dostať na trhu.0008 Na výrobu Iigandov komplexov podľa vynálezu sa maltodextríny oxidujúvo vodnom roztoku pomocou roztoku chlórnanu. Vhodné sú napríklad roztoky chlórnanu alkalických kovov, ako je roztok chlórnanu sodného. Môžu sa použiť komerčne obvyklé roztoky. Koncentrácie roztokov chlórnanu sú napríklad aspoň 13 hmotn., s výhodou v rozmedzí 13 až 16 hmotn., vždy...

Vo vode rozpustné komplexy železo – uhľohydrát, ich výroba a liečivá tieto látky obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9807

Dátum: 20.10.2003

Autori: Philipp Erik, Richle Walter, Geisser Peter

MPK: A61K 47/48, A61K 31/295, A61K 33/26...

Značky: železo, látky, uhľohydrát, komplexy, obsahujúce, tieto, liečivá, rozpustné, výroba

Text:

...sa s výhodou používajú v takom množstve, aby sa oxidovalo asi 80 až 100 °/o, s výhodou asi 90 aldehydovej skupiny na molekulu maltodextrínu. Týmtospôsobom sa redukčná schopnost maltodextrínovej molekuly, spôsobenápodielom glukózy, zníži na asi 20 alebo nižšie, s výhodou na asi 10 alebo nižšie.0008 Oxidácia sa uskutočňuje v alkalickom roztoku, napr. pri hodnotách pH 8 až 12, napr. 9 až 11. Pre oxidácii sa môže pracovať napr. pri...

Farmaceutický prostriedok Iressa obsahujúci vo vode rozpustné deriváty celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2172

Dátum: 24.02.2003

Autori: Gellert Paul Richard, Parker Michael Davis, De Matas Marcel

MPK: A61K 31/5375, A61P 35/00, A61K 47/38...

Značky: obsahujúci, farmaceutický, rozpustné, celulózy, iressa, prostriedok, deriváty

Text:

...zrážanie špecifickej zlúčeniny, RS-83 59, z presýtených0011 Loftsson a kol. (Int. J. Pharmaceutics 127 (1996) 293-296) opisujú účinky vo vode rozpustných polymérov na rozpustnosť zlúčenín acetazolamidu, hydrokortizónu, prazepamu0012 Prekvapivo sme zistili, že rýchlosť, s ktorou sa účinná látka zráža z roztoku, ked sa pH roztoku zvýši z hodnoty, ktorá je podobná hodnote V žalúdku, na pH, ktoré je podobné hodnote V homom zaživacom trakte...

Vinylalkoholové kopolyméry, vo vode rozpustné filmy obsahujúce tieto vinylalkoholové kopolyméry, ich použitie ako baliaceho materiálu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282968

Dátum: 09.12.2002

Autori: Wehrmann Felix, Reiterer Franz, Rausch Ralf, Haschke Heinz

MPK: C08F 8/28

Značky: výroby, vinylalkoholové, baliaceho, kopolymery, tieto, použitie, materiálů, filmy, obsahujúce, spôsob, rozpustné

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka vinylalkoholových kopolymérov vyrobiteľných v prítomnosti kyseliny ako katalyzátora acetalizačnou reakciou polyvinylalkoholov so stupňom zmydelnenia v rozsahu 80 až 99,5 % mol., s prírodnými látkami alebo ich derivátmi obsahujúcimi karbonylové skupiny, prípadne predpokladané karbonylové skupiny. Ďalej sú opísané vo vode rozpustné filmy, ktoré obsahujú tieto vinylalkoholové kopolyméry a ktorých rozpustnosť vo vode je...

Rozpustné topoizomerázové jedy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7135

Dátum: 14.11.2002

Autori: Ruchelman Alexander, Liu Leroy, Lavoie Edmond

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4353, A61K 31/5025...

Značky: rozpustné, topoizomerázové

Text:

...heterocyklickými kruhmi obsahujúcimi dusík a kyslík, ako je piperazino, pyrolidino, piperidino, morfolino, tiomorfolino,tetrahydrofuranyl, tetrahydropyranyl a 1,4-dioxanyl.0012 Aryl znamená fenylový radikál alebo orto-kondenzovaný bicyklický karbocyklický radikál, ktorý má deväť až desat kruhových atómov, v ktorom najmenej jeden kruh je aromatícký. Príklady arylu zahŕňajú fenyl, indenyl a naftyl.0013 Heteroaryl zahŕňa radikal naviazaný...

Vo vode vysoko rozpustné, stabilné a kryštalické soli 2′,3′-dideoxyinozínu a 2′,3′dideoxy-2′-fluorinozínu, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279253

Dátum: 05.08.1998

Autori: Bogardus Joseph Ballard, Perrone Robert Kevin, Kaplan Murray Arthur

MPK: A61K 31/52, C07H 19/16, C07D 473/30...

Značky: přípravy, 2',3'-dideoxyinozínu, stabilné, vysoko, spôsob, farmaceutické, krystalické, přípravky, obsahom, rozpustné, 2',3'dideoxy-2'-fluorinozínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú vo vode vysoko rozpustné, stabilné, kryštalické soli 2',3'-dideoxyinozínu všeobecného vzorca (I) a jeho 2'-fluórderivátu vzorca (II), kde X znamená organický alebo anorganický katión a Y znamená v prípade zlúčeniny I vodík a v prípade zlúčeniny II fluór. Tieto soli možno získať tak, že sa zodpovedajúca voľná látka zmieša v inertnom vodnom systéme so zodpovedajúcou bázou a vzniknutá soľ sa nechá vykryštalizovať. Získané soli je možné...

Ve vodě rozpustné polyesterové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239971

Dátum: 01.02.1988

Autori: Sova Boetislav, Steiner Stanislav, Dráždil Josef, Smíšek Josef, Kaláeek Jioa

MPK: C08G 63/12

Značky: rozpustné, polyesterové, přípravy, jejich, vodě, způsob, pryskyřice

Text:

...odvozených od polymerních kerboxylových kyselína reakce se ukončí při dosažení čísla kyselosti v rozmezíolyesterové pryskyřice,připravené podle předloženého vynálezu,se vyznačují velmi dobrou rozpustností ve vodě,neomezenou ředitelností vodou, dobrou stabilitou při skladování, neobsahuji těkavé a hygienicky závodné organické složky.Pro přípravu ve vodě rozpustných polyesterových pryskyřio podle vynálezu lze použit jako 2 až 3 mocné alkoholy...

Rozpustné a biodegradovatelné kopolymery aktivované pro vazbu biologicky aktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254355

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rypáček František, Drobník Jaroslav, Saudek Vladimír

MPK: C08G 69/02

Značky: aktivované, kopolymery, biodegradovatelné, biologicky, látek, rozpustné, vazbu, aktivních

Text:

...etanolaminu, míchání pokračovalo 20 min, potom byla reakčni směs ponechána v klidu4 dny při 60 OC, vlita do 200 ml etanolu obsahujíciho 5 ml kyseliny octové, sraženina byla odfiltrována, rozpuštěna V okyselené vodě, dialyzována proti vodě a lyofilizována. Produktem je kopolymer gama-hydrazidu kyseliny L-qlutamové (11 mol ) a NY -(2-hydroxyethyl)-L-glutaminu 499 mol s) 11.01 g).2 g po 1 y(sukcinimidu) byly rozpuštěny ve 20 ml dimetylformamidu...

Elektrolyt pro katodické vylučování niklových a disperzně-niklových vrstev při použití rozpustné anody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250942

Dátum: 14.05.1987

Autor: Jeřábek Vladimír

MPK: C25D 3/12

Značky: disperzně-niklových, niklových, anody, vylučování, katodické, vrstev, rozpustné, použití, elektrolyt

Text:

...rozšíření sulfamátových lázní brání jejich dostupnost a cena.Potřebu rychlého nanášení kompozitníoh vrstev s vysokými otěruvzdornými vlaetnoetmiumožňuje do značné míry řešení složení elektrolytu podle vynalezu, jehož podstata spočívav tom, že obsahuje v jednom litru roztoku 0,4 až 1,7 molu nikelnatých iontü ve formě síranu nikelnatého, 0 až l,3 molu nikelnatýoh iontů ve formě chloridu nikelnatého, 0,08 až 0,43 molu kyseliny jantarové, 0 až...

Krystalické, ve vodě málo rozpustné amidiové soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 238054

Dátum: 01.04.1987

Autori: Heřmánek Stanislav, Plešek Jaromír

MPK: C07F 5/02

Značky: amidiové, málo, rozpustné, krystalické, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru organické chemie a týká se nového typu amidiových solí, které se vyznačují velmi nízkou rozpustností ve vodě a značnou hydrolytickou stabilitou. Amidiové soli podle vynálezu mají obecný vzorec (R1CONHR2R3)+ Z-, kde R1 je vodík nebo alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku a R2 a R3 jsou stejné a značí alkyl s l až 5 atomy uhlíku nebo R2 je vodík a R3 alkyl s 3 až 5 atomy uhlíku anebo celá skupina RlCONR2R3 tvoří laktamový kruh s 3 až...

Způsob získávání kyanidů z elektrolytických oplachovacích vod, které obsahují rozpustné kyanidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221253

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bartolo José Benedito, Peuser Machael Franz-xaver

Značky: způsob, kyanidy, rozpustné, kyanidů, získavání, oplachovacích, obsahují, které, elektrolytických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpětného získávání kyanidů z oplachovacích vod galvanotechniky. Úkolem vynálezu je podstatné snížení škodlivosti pro prostředí a úspora provozních nákladů, jako je energie. Podle vynálezu spočívá způsob zpětného získávání v úplné přeměně rozpustných kyanidů na nerozpustné kyanidy pomocí kovových solí s rozsahem atomové hmotnosti 60 až 200, následné filtraci nebo dekantaci a promytí nerozpustných produktů. Výsledné...

Prostředek pro ochranu dřeva na bázi ve vodě rozpustné alkydové pryskyřice a biocidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225834

Dátum: 15.01.1986

Autor: Marx Hans-norbert

Značky: dřeva, alkydové, rozpustné, prostředek, biocidu, ochranu, pryskyřice, bázi, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro ochranu dřeva na bázi ve vodě rozpustné alkydové pryskyřice a biocidu, vyznačený tím, že jako účinnou látku obsahuje hmotnostně 5 až 30 % neutralizované, ve vodě rozpustné alkydové pryskyřice ve formě vodného roztoku a 0,5 až 5 % alespoň jednoho biocidu za souboru zahrnujícího N-methoxy-N-cyklohexylamid 2,5-dimethylfuran-3-karboxylové kyseliny, tributylcínbenzoát, tributylcínnaftenát, gamma-hexachlorcyklohexan,...