Patenty so značkou «rozptyl»

Stĺpikové osvetľovacie zariadenie s ústrojom pre rozptyl tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4315

Dátum: 20.03.2006

Autor: Guzzini Giannunzio

MPK: F21S 8/00, F21V 29/00

Značky: osvetľovacie, tepla, stĺpikové, ústrojom, zariadenie, rozptyl

Text:

...má tvar, ktorý umožňuje chránené umiestnenieskleneného plášťa, čím je Však nežiadúcim spôsobom znížená0007 U osvetľovacích zariadení, prináležajúcich do druhej podskupiny, je naopak v dôsledku väčšieho rozptylu tepla na vonkajšiu stranu a nižších dosahovaných teplôt možné využívať plášť z termoplastového materiálu, ktorý je nerozbitný, avšak zhoršuje vizuálne pohodlie, pretože môže dochádzať k oslňovaniu, to znamená, že priame...

Zariadenie na rozptyl priameho svetla v svetelnom boxe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 850

Dátum: 07.06.1995

Autori: Černák Miroslav, Kováčik Ľudovít

MPK: F21V 1/14

Značky: svetelnom, rozptyl, světla, priameho, zariadenie

Text:

...priameho svetla zo zdroja v smere kolmom na matnicu odtieni a rozptýli do iných smerov.Výhodou tohoto zariadenia je to, že umožňuje- rovnomerný rozptyl svetla v svetelnom boxe,- použitie menšieho počtu svetelných zdrojov a ich rozmiestnenie vo väčších vzájomných vzdialenostiach,- zníženie vstupných a prevádzkových nákladov.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde na obr.1 je znázornený rozptylový kryt v jednostrannom...

Zařízení pro rozptyl trichogramy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251682

Dátum: 16.07.1987

Autori: Torgoveckij Alexandr, Zilberg Leonid, Lejbenzon Michail

MPK: A01K 67/00

Značky: zařízení, rozptyl, trichogramy

Text:

...emxocrb 5 na sanannbnťz yron oL , onpenememuä no nimpnyne oc v 905-3, me - yron ec 3 jec 79 ex~x~ Horo orxoca osupyeuoro Mawepuana B nnneuuu. Ľnn anu wpnxorpawmug 40 . Kbnmr Ka 13 Mepnoro craKaHa 11, nosopaquancb na ocn 14, aaxnonnaewcx non coöcrnenHHM aecon, nocne nero őuouawepuan, aaxoamnňca a euxocwn 5, uepee Tpy 6 Ky-nHTaTenb 10 nepecunaercn B CTaKaH 11.nocne npoxomneann Kynaqxa 6 puqar 2 Bosnpamaerca B ucxonnoe nonoxenne non...

Zařízení pro velmi jemný rozptyl kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240678

Dátum: 01.06.1987

Autor: Krueek Zdenik

MPK: A01G 25/00

Značky: velmi, kapalin, rozptyl, zařízení, jemný

Text:

...možnosti zabudovíní konečného filtru příno do zařízení je zaručene absolutní čietota a tím i znemožniní uepání při provozu a to i s předčištčnou filtrovanou kapalinou, na př. vodou, protože při průtoku dlouhým potrubín je enadná možnost odloučení nečietot nebo oxidovaných čieteček z vnitřního povrchu trubek a tím ucpíní a znemožnění trvilćho provozu. Přitom není nutno použít vyaokotlakého rozvodu, pro provozíbezpečně stačí tlaky v rozmezí 0,5...